Thần tiên Việt Nam

Mục Lục Từ Điển Thảo Mộc: 草 木 門 – Thảo Mộc 79 Mục

Mục Lục Từ Điển Thảo Mộc: – Thảo Mộc 79 Mục

 

Hội Bảo Tồn Di Sản Chữ Nôm (VNPF)

Lê Văn Cường – Phiên âm – khảo dị

Tiếng Anh – Giáp Thị Hải Chi

1

đằng

2

thuỷ đằng

3

đại đằng

4

hoa đằng

5

tông chúc

6

tông lư

7

tây thảo

8

ma

9

trữ

10

綿

hoa miên

11

綿

mộc miên

12

mẫu ma

13

phong lan

14

điếu lan

15

mã anh hoa

16


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 3.283
  • 129
  • 15.056
  • 127
  • 6.427.173
  • 855.093