Thần tiên Việt Nam

Mục Lục Từ Điển Nhà Cửa : 寶 屋 門 – Nhà Cửa 78 Mục

Mục Lục Từ Điển Nhà Cửa : – Nhà Cửa 78 Mục

 

Hội Bảo Tồn Di Sản Chữ Nôm (VNPF)

Lê Văn Cường – Phiên âm – khảo dị

Tiếng Anh – Giáp Thị Hải Chi

1

gia

2

trạch

3

viên

4

tường

5

liễu tường

6

phiên

7

li

8

môn

9

môn bình

10

đình

11

đông phủ

12

西

tây phủ

13

Ngoại đường

14

giai

15

hiên

16

thải bằng

17

già thiên mộ

18

phụ hạ

19

ốc

20

bích

21

đông sương

22

西

tây sương

23

bình môn

24

nạch môn

25

nhĩ phòng

26

ngoại thất

27

hộ

28

nội đình

29

thiên tỉnh

30

hoa đàn

31

hoa bằng

32

hoa bồn

33

trúc ổ

34

hoa tùng

35

giả sơn

36

trắc hải

37

tả lang

38

hữu lang

39

nội đường

40

nội thất

41

đông phòng

42

西

tây phòng

43

lan lan

44

hoa viên

45

đậu bằng

 

46

sơ phố

47

tương bằng

48

sái bằng

49

liên đường

50

ngư chiểu

51

đông trù

52

táo

53

yên lầu

54

thung thất

55

dục thất

56

tì phòng

57

0

mã thự

58

ngưu lan

59

đồn sách

60

kê thê


Ai đang trực tuyến

  • 2
  • 438
  • 78
  • 5.884
  • 196
  • 8.103.711
  • 898.352