Thần tiên Việt Nam

Mục Lục Từ Điển Thiên Văn: 天 文 門 – Thiên Văn 89 Mục

Mục Lục Từ Điển Thiên Văn: – Thiên Văn 89 Mục

 

Hội Bảo Tồn Di Sản Chữ Nôm (VNPF)

 

Lê Văn Cường – Phiên âm – khảo dị

Tiếng Anh – Giáp Thị Hải Chi

1

Thiên

2

Tiêu

3

Ngô Thiên thượng đế

4

Thiên thần

5

Nhật

6

Đại minh

7

Thái dương

8

Kim ô

9

Chú

10

Nhật

11

Dạ

12

Nguyệt

13

Dạ minh

14

Thái âm

15

Ngọc thỏ

16

Quế hoè

17

Nguyệt

18

Tinh

19

Bắc đẩu

20

Nam đẩu

21

Bắc thần

22

Bắc cực

23

Thiên khu

24

Tam viên

25

Thái vi viên

26

Tử vi viên

27

thiên thị viên

28

宿

Nhị thập bát tú

29

Cửu diệu

30

Thập nhị thần

1 2 3 

Tiếng Anh – Giáp Thị Hải Chi

 

31

lôi

32

tẫn lôi

33

đình

34

phích lịch

35

lôi công

36

37

vũ sư

38

vũ công

39

phong

40

phong bá

41


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 3.924
  • 99
  • 8.641
  • 191
  • 8.420.814
  • 906.570