Thần tiên Việt Nam

Mục Lục Từ Điển Đạo Giáo 道 教 門 – 65 Mục

Mục Lục Từ Điển Đạo Giáo – 65 Mục

 

Nguồn:Hội Bảo Tồn Di Sản Chữ Nôm (VNPF)

Lê Văn Cường – Phiên Âm – Khảo Dị

Tiếng Anh – Giáp Thị Hải Chi

 

1  Ngọc hoàng thượng đế

2  Tam Thanh

3  Thượng Thanh cung Nguyên Thuỷ Thiên Tôn

4  Ngọc Thanh cung Linh Bảo Thiên Tôn

5  Thái Thanh cung Đạo Đức Thiên Tôn

6  Huyền Huyền Thượng Nhân

7  Ngũ lão

8  Hoàng Lão

9  Đông Vương công

10 西  Tây Vương Mẫu

11  Xích Tinh Tử

12  Cửu Thiên Huyền Nữ

13  Tứ cực

14  Bắc cực huyền Thiên Thượng Đế

15  Nam cự Trường Sinh Đại Đế

16 西  Tây cực Phù Tang Đại Đế

17  Đông cực Đông Hoa Đế Quân

18  Thái Ất Thiên Tôn

19  Đẩu Mẫu Nguyên Quân

20  Thượng Nguyên Phu Nhân

21  Tam Nguyên Đại Đế

22  Tam Quan

23  Bắc Đẩu Tinh Quân

24  Nam Đẩu Tinh Quân

25  Thập nhị Chân Quân

26  Tam Mao Chân Quân

27 宿  Nhị thập bát tú Tinh Quân

28  Cửu Diệu Tinh Quân

29  Tam tinh

30  Nam cực Lão Nhân Tinh

31  Phúc tinh

32 祿  Lộc tinh

33  Văn Xương Đế Quân

34  Khôi tinh

35  Thiên Hậu Nguyên Quân

36  Ngũ Phương Ngũ Đế

37  Tứ Đại Thiên Vương

38  Tứ Đại Thiên Sư

39  Trương Thiên Sư

40


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 534
  • 87
  • 5.884
  • 196
  • 8.103.807
  • 898.361