Thần tiên Việt Nam

Thi cử – Đạo Giáo Pháp môn – Thần Tiên Việt Nam 越南神仙

Thi Cử  – Đạo Giáo Pháp Môn

Trích Nguyên Văn : VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM – VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

STT

Tên sách

Ký hiệu

1

Âm chất văn

AC.32

2

Âm chất văn

AC.32

3

Âm chất văn

AC.32

4

Âm chất văn

AC.32

5

Âm chất văn chú

AC.578

6

Âm chất văn chú

AC.578

7

Âm chất văn chú

AC.578

8

Âm chất văn chú

AC.578

9

Âm chất văn chú

AC.30

10

Âm chất văn giải âm

AB.105

11

Âm chất văn giải âm

AB.105

12

Âm chất văn giải âm

AB.105

13

Âm chất văn giải âm

AB.105

14

Âm chất văn giải âm

AB.117

15

Âm chất văn giải âm

VNv.302

16

Bách hạnh thiện thư

VHv.42

17

Bách hạnh thiện thư

VHv.42

18

Bách tường hoa chân kinh

AB.242

19

Bách tường hoa chân kinh

AB.242

20

Bảo sinh diên thọ [Bảo sinh diên thọ toản yếu]

A.3179

 

Thi cử

STT

Tên sách

Ký hiệu

21

Bảo tàng trích cú quốc âm chân kinh

AB.453

22

Bảo tàng trích cú quốc âm chân kinh

AB.453

23

Bảo tàng trích cú quốc âm chân kinh

AB.453

24

Bảo tàng trích cú quốc âm chân kinh

AB.453

25

Biện chính sớ

VHv.1658

26

Biện chính sớ

VHv.1658

27

Biện chính sớ

VHv.1658

28

Các khoa cúng văn

VHv.755

29

Cầm ca diệu phả

AB.223

30

Cảm ứng thiên diễn quốc âm

AB.247

31

Cảm ứng thiên đồ thuyết

A.3104/1

32

Cảm ứng thiên giải âm

AB.116

33

Càn khôn định vị chân kinh

AB.252

34

Chí đạo quốc âm chân kinh

AB.260

35

Chiêu linh quốc ngữ văn

AB.448

36

Chính tông nhĩ tính

VHb.172

37

Chính tông nhĩ tính

VHb.174

38

Chính tông nhĩ tính

VHb.173

39

Chính tông nội đạo giáo truyền

A.2309

40

Cổ lục

 

STT

Tên sách

Ký hiệu

41

Công văn quyển

AB.629

42

Công văn quyển

AB.629

43

Công văn quyển

AB.629

44

Cúng thánh hội khoa

VHv.753

45

Cung thỉnh trần thánh khoa văn

Paris

46

Cúng văn

AB.432

47

Cúng văn chư khoa lục

A.1673

48

Cúng văn tập

VHv.1841

49

Cúng văn tạp lục

A.3087

50

Cúng văn tạp lục

A.3124

51

Cúng văn tạp lục

A.3066/1-8

52

Cúng văn tạp lục

A.1948/1-2

53

Cúng văn tạp sao

VHv.1104

54

Đại Đồng kinh bảo

AC.234

55

Đại Đồng kinh bảo

AC.234

56

Đại Đồng kinh bảo

AC.234

57

Đại hóa thần kinh

A.2305

58

Đại hữu chân kinh

A.2520

59

Đại hữu chân kinh

A.2520

60

Đại thành chân kinh

VHv.1073

 

STT

Tên sách

Ký hiệu

61

Đại thành chân kinh

VHv.1073

62

Đại thành chân kinh

VHv.1073

63

Dân gian Cổ ngâm

VNb.58

64

Danh sơn thái ngọc nam âm chân kinh

AB.248

65

Đạo giáo nguyên lưu

A.2675

66

Độ thế chân nhân bí giáo

A.1601

67

Độ thế chân nhân bí giáo

A.1601

68

Dược sơn kỉ tích toàn biên

A.709

69

Dược sơn kỉ tích toàn biên

A.709

70

Hà Dương đạo Man Lạo phù chú thư

A.961/1-17

71

Hành trình chùa yên tử

AB.382

72

Hiếu cáo tâm kinh diễn âm hợp biên [Hiếu cáo hiểu thế tâm kinh diễn âm hợp biên]

AB.122

73

Hoàng hoa tạp vịnh

A.1308

74

Hội đồng tứ giáo

VNb.36

75

Hội đồng tứ giáo

AB.305

76

Kê bút văn sao tập

A.2630

77

Khảo đồng sự kí [Thanh Hóa tỉnh khảo dị; Khảo vấn tĩnh điện;Tiền lí nam đế tích]

Paris

78

Khoa cúng văn sao tập

A.2631

79

Khôn nghi chân kinh

AB.502

80

Khuyến trừng minh kính

VHv.2744

TT

Tên sách

Ký hiệu

81

Kì Linh xã thuận nhận điền giới đơn

VHv.2506

82

Kì phương diệu tuyển

VHv.2950

83

Linh giáng mạt kiếp chân kinh

AB.425

84

Linh giáng mạt kiếp chân kinh

AB.425

85

Linh giáng mạt kiếp chân kinh

AB.425

86

Linh giáng mạt kiếp chân kinh

AB.425

87

Lĩnh Nam Nguyễn thị khóa ấu chân biên

A.2932

88

Minh thánh kinh thị độc

VHv.1065

89

Nghệ An đạo nghi xuân huyện tả ao xã tiên sinh địa lí quyết pháp

A.1861

90

Ngọc luật hồi xuân chân kinh

AB.243

91

Ngọc thành nam âm chân kinh

AB.245

92

Nguyên từ quốc mẫu lập mệnh quốc âm chân kinh

AB.436

93

Nguyên từ quốc mẫu lập mệnh quốc âm chân kinh

AB.253

94

Nguyên từ quốc mẫu lập mệnh quốc âm chân kinh

AB.459

95

Nguyệt Phách chân kinh âm dương toàn tập

AB.258

96

Nguyệt Phách chân kinh âm dương toàn tập

AB.258

97

Phản tính đồ thư quốc âm [Phản tính đồ diễn âm]

AB.118

98

Phản tính đồ thư quốc âm [Phản tính đồ diễn âm]

AB.121

99

Phản tính đồ thư quốc âm [Phản tính đồ diễn âm]

AB.121

100

Phản tính đồ thư quốc âm [Phản tính đồ diễn âm]

AB.121

 

STT

Tên sách

Ký hiệu

101

Phần tu lập tĩnh truyền độ tấu chức khoa

A.559

102

Pháp môn bí tích

A.2247

103

Pháp môn phù ấn tạp sao,

A.2028

104

Pháp môn phù chú lược sao,

A.2758

105

Pháp môn thư pháp

A.1773

106

Pháp môn thư phù tạp sao

A.2958

107

Phật thánh tướng binh tổng khoa

AB.518

108

Phật thuyết đại thánh mạt kiếp chân kinh

AB.548

109

Phổ độ âm dương bảo kinh

A.1997

110

Phổ độ âm dương bảo kinh

A.2494

111

Phù (bùa) trị bệnh

A.2374

112

Phù lục bí truyền

VHB.177

113

Phù thủy lục

AB.623/1-6

114

Phù thủy pháp môn

VHb.171

115

Phù thủy pháp môn

VHb.178

116

Phù thủy pháp môn

VHb.179

117

Phù thủy pháp môn

A.2794/1-3

118

Phù thủy pháp môn cung văn tạp sao

A.2377

119

Phù thủy pháp môn tạp lục

A.2310

120

Phù thủy thư

VHb.175

 

STT

Tên sách

Ký hiệu

121

Phục ma pháp sư thiên

A.2296

122

Phượng Sơn nữ kính bảo lục

AB.501

123

Quan đế vĩnh mệnh chân kinh

Paris

124

Quan phu tử kinh huấn hợp khắc

AC.408

125

Quan thánh đế quân cảnh thế văn

AB.119

126

Quan thánh đế quân cảnh thế văn

AB.119

127

Quan thánh đế quân cứu kiếp khuyến thế bảo huấn diễn âm

AB.526

128

Quan thánh đế quân khoa nghi

A.2359

129

Quan thánh khoa

A.2253

130

Sớ văn tập

A.2408

131

Tại gia tu trì thích giáo nguyên lưu

A.3156

132

Tam đồn quyển

A.1354

133

Tam giáo nhất nguyên giải âm

AB.512

134

Tam giáo nhất nguyên thuyết

A.1183

135

Tâm hương bắc lí truyện chân kinh

AB.240

136

Tâm hương chân kinh

AB.435

137

Tâm nang đại tập

VHv.1412

138

Tâm nang đại tập

VHv.1108

139

Tâm nang đại tập

VHv.1099

140

Tâm nang đại tập

VHv.1106

41

Tam vị thánh mẫu cảnh thế chân kinh

A.2585

142

Tam vị thánh mẫu cảnh thế chân kinh

A.2412

143

Tam vị thánh mẫu cảnh thế chân kinh

A.2475

144

Tân biên soạn tập tạp tiếu chư khoa [Tạp tiếu chư khoa]

VHv.1107/1-367

145

Tân biên soạn tập tạp tiếu chư khoa [Tạp tiếu chư khoa]

VHv.1110

146

Tân biên soạn tập tạp tiếu chư khoa [Tạp tiếu chư khoa]

VHv.785

147

Tân biên soạn tập tạp tiếu chư khoa [Tạp tiếu chư khoa]

VHv.752

148

Tân biên soạn tập tạp tiếu chư khoa [Tạp tiếu chư khoa]

VHv.1109

149

Tân biên soạn tập tạp tiếu chư khoa [Tạp tiếu chư khoa]

VHv.1109

150

Tân biên soạn tập tạp tiếu chư khoa [Tạp tiếu chư khoa]

VHv.1109

151

Tân biên soạn tập tạp tiếu chư khoa [Tạp tiếu chư khoa]

VHv.754

152

Tân biên soạn tập tạp tiếu chư khoa [Tạp tiếu chư khoa]

A.899/1-3

153

Tân biên soạn tập tạp tiếu chư khoa [Tạp tiếu chư khoa]

VHv.759

154

Tăng quảng minh thiện quốc âm chân kinh

AB.143

155

Tạo phúc bảo thư

VHb.141/1-2

156

Tạo phúc bảo thư

A.1864

157

Tạo tượng lượng đạc đồ dạng

A.3104/g

158

Tạp biên [Tạp lục]

VHv.1626

159

Tạp tiếu chư khoa [Tân biên soạn tập tạp tiếu chư khoa]

A.1950/1-5

160

Thái thượng cảm ứng kim thiên

AB.533

TT

Tên sách

Ký hiệu

161

Thái thượng cảm ứng kim thiên [Thái thượng cảm ứng thiên giải âm]

AB.115

162

Thái thượng cảm ứng thiên

AC.333

163

Thái thượng cảm ứng thiên tụng thức

AC.80

164

Thái thượng cảm ứng thiên tụng thức

AB.238

165

Thái thượng diệu thủy kinh

Paris

166

Thái thượng lão quân thanh tĩnh kinh

VHv.1090

167

Thần hóa trừ tai giải nạn kim sách

AB.265

168

Thần tiêu ngọc cách công văn

A.881

169

Thành bút thi ca tập

AB.457

170

Thanh tâm đồ

A.2476

171

Thập nhị tiên nương thỉnh luyện bí pháp

AB.508

172

Thi ca tạp kí

VNv.78

173

Thi văn tịnh tạp chỉ

A.2303

174

Thiện đàn minh kính

VHv.1066

175

Thiên hoa phóng nhị nam âm chân kinh

AB.262

176

Thiên Nam linh giáng chân kinh

Paris

177

Thiên Nam sử lược

A.2566

178

Thiên Nam toàn đồ diễn âm

AB.484

179

Thiện vi lương bảo phụ quốc âm ca

AC.461

180

Thỉnh giám kiều khoa

A.2482

 

STT

Tên sách

Ký hiệu

181

Thổ nhân ca

A.2724/1-2

182

Thôt địa táo vương kinh

VHv.1083

183

Thương hải độ mê chân kinh

AB.520

184

Thủy ách hỏa tai kí

VHb.5

185

Tiên thánh văn tập

AB.458

186

Tiêu tai thực phúc chân kinh

AB.239

187

Tỉnh chân thân kinh

A.2383

188

Tỉnh chân thân kinh

VHv.1052/1-2

189

Tỉnh mê phú

AB.644

190

Tỉnh mộng chân kinh (hạ tập)

AB.561

191

Tỉnh thân Bảo huấn chân kinh

AC.236

192

Tỉnh thân chân kinh

VHv.1051/1-5

193

Tính thiện đồ thư (trinh tập)

A.2428

194

Trạch thiện chân kinh

AB.529

195

Trần đại vương bình nguyên thực lục

A.336

196

Trần triều hiển thánh chân kinh

Paris

197

Trần triều hiển thánh chân kinh

Paris

198

Trần triều hiển thánh chính kinh sơ biên

A.1799

199

Trần triều hiển thánh chính kinh tập biên

A.2382

200

Trần triều phạm điện soái chính kinh

A.2844

 

STT

Tên sách

Ký hiệu

201

Trần triều thượng thánh chúc từ

A.2257/1-2

202

Trấn Vũ quán lục

A.3180

203

Trấn Vũ quán lục

A.2979

204

Trấn Vũ quán lục

A.1040

205

Trấn Vũ thần mộng kí [Trấn Vũ quán thần mộng hiển ứng kí]

A.1204

206

Trí trung chân kinh

AB.515

207

Tróc tà trị bệnh tấu văn

VHb.168

208

Trừ hung thần cấp chứng

VHb.176

209

Trùng khắc tâm đăng kế truyền

Paris

210

Trùng thuyên tam giáo chính độ thực lục

VHv.756

211

Ứng phó dư biên tổng tập

AB.568

212

Ứng phó dư biên tổng tập

AB.21

213

Văn chầu [Văn chầu tập,Văn chầu các bà]

AB.624

214

Văn chầu [Văn chầu tập,Văn chầu các bà]

AB.267

215

Văn chầu[Văn chầu tập;Văn chầu các bà]

AB.466

216

Văn đế bách hạnh thiên

AC.238

217

Văn đế bách hạnh thiên

AC.266

218

Văn đế cứu kiếp chân kinh diễn âm

AB.141

219

Văn đế thực lục [Văn xương đế quân thực lục truyện diễn âm]

AB.124

220

Vân Hương Liễu Hạnh công chúa tâm căn chân kinh

A.1249b/1-3

 

221

Văn vũ nhị đế cứu kiếp chân kinh dịch ca

AB.363

222

Văn vũ nhị đế cứu kiếp chân kinh dịch ca

AB.93

223

Văn vũ nhị đế cứu kiếp chân kinh diễn nghĩa ca

AB.142

224

Văn vũ nhị đế cứu kiếp chân kinh diễn nghĩa ca

AB.92

225

Văn vũ nhị đế cứu kiếp chân kinh diễn nghĩa ca [Cứu kiếp chân kinh diễn nghĩa ca]

AB.92

226

Văn vũ nhị đế cứu kiếp chân kinh diễn nghĩa ca [Cứu kiếp chân kinh diễn nghĩa ca]

AB.92

227

Văn Xương đế quân âm chất văn diễn âm ca

AB.286

228

Việt Nam nội đạo tam thánh thường tụng chân kinh

A.2974/1-2

229

Vô cực kim kinh toàn tập

A.2575

http://hannom.vass.gov.vn/noidung/Disan/Pages/bai-viet.aspx?danhmucId=24&Page=12


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 560
  • 90
  • 5.884
  • 196
  • 8.103.833
  • 898.364