Thần tiên Việt Nam

Dược Liệu – Bạch Kì Châu – Thần Tiên Việt Nam 越南神仙

Dược Liệu – Bạch Kì Châu

 

Trích Nguyên Văn : VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM – VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

 

STT

Tên sách

Ký hiệu

1

Bạch kì châu

AB.342

2

Bạch kì châu

AB.342

3

Bản diễn trò Hà Ô Lôi

AB.451

4

Bản diễn trò Hà Ô Lôi

AB.451

5

Bản trống hiệu thuần

AB.404

6

Bản trống hiệu thuần

AB.404

7

Bang giao lục

A.614

8

Bang giao lục

A.614

9

Bang giao lục

A.614

10

Bang giao lục

A.691/1-2

11

Ca phả

AB.170

12

Các diên khai trần

VHv.2252

13

Đường chinh tây đệ thập thất hồi

AB.188

14

Đường chinh tây diễn truyện

Paris

15

Gia ngẫu diễn truyện

Paris

16

Hồ thạch phủ truyện

AB.187

17

Hổ thành nhân

AB.330

18

Hoa dung tiểu lộ [Ca trù]

AB.422

19

Hoa thiên bảo diễn truyện

Paris

20

Hoa Vân diễn âm ca

AB.209

21

Khảo giáo phường thức

VHv.1812

22

Kim long xích phượng toàn tập

AB.510

23

Kim thạch kì duyên

VNv.72

24

Kim thạch kì duyên

AB.598

25

Kim Vân Kiều tập

Paris

26

Lão bạng sinh châu diễn truyện

Paris

27

Lưu bình diễn ca

AB.66

28

Lưu bình tiểu thuyết

AB.479

29

Lưu bình trò

AB.640

30

Ngự chế vũ hoa đăng tân khúc

Paris

31

Tam quốc diễn ca

VNb.38

32

Tam quốc diễn ca (Tam cố thảo lư)

AB.203

33

Tân bản đại sách thập bằng tế giang

Paris

34

Tân bản tuyết trung hiền toàn sáo

Paris

35

Thù thế tân thanh

VNv.242

36

Thù thế tân thanh

AB.445

37

Thù thế tân thanh

AB.167

38

Tiểu sơn hậu diễn ca [Sơn hậu]

AB.205

39

Trần Quảng Nhĩ diễn ca

AB.207

40

Trần trá hôn diễn ca

41

Trung quân đối ca

AB.211-216

42

Trùng tương tân lục

AB.492

43

Trương viên diễn ca

VNb.80

44

Tứ hải đồng xuân diễn truyện

Paris

45

Từ thắng diễn truyện

Paris

46

Văn duyên diễn hí

Nguồn : http://hannom.vass.gov.vn/noidung/Disan/Pages/bai-viet.aspx?danhmucId=28&Page=3


Ai đang trực tuyến

  • 2
  • 551
  • 89
  • 5.884
  • 196
  • 8.103.824
  • 898.363