Thần tiên Việt Nam

Hương Ước – Kê Chính Táo Thần Kinh Văn – Thần Tiên Việt Nam 越南神仙

Hương Ước –  Kê Chính Táo Thần Kinh Văn  (Trang 2)

Trích Nguyên Văn : VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM – VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

          STT Tên sách   

 

AB.521/1-2

273

Kê chính táo thần kinh văn

AB.254

274

Khâm Định thăng bình bách vịnh tập

AB.587

275

Khẩu sử kí

AB.417

276

Khóa nhi tiểu giản tứ tự quốc âm thể

AB.646

277

Khôn nghi chân kinh

AB.502

278

Khổng Minh chiết tự toán pháp

AB.329

279

Khổng Minh chiết tự toán pháp

AB.329

280

Khuyến hiếu ca

281

Khuyến hiếu thư [Nhị thập tứ hiếu diễn âm]

AN.225

282

Khuyến hiếu thư [Nhị thập tứ hiếu diễn âm]

AB.13

283

Khuyến hiếu thư [Nhị thập tứ hiếu diễn âm]

VNv.157

284

Khuyến hiếu thư [Nhị thập tứ hiếu diễn âm]

VNv.130

285

Khuyến hiếu thư [Nhị thập tứ hiếu diễn âm]

VNv.193

286

Khuyến hiếu thư [Nhị thập tứ hiếu diễn âm]

VNv.61

287

Khuyến phu ca

VNb.73

288

Khuyến tân học thuyết

AB.574

289

Kim cương bát nhã ba la mật kinh (Quốc ngữ)

AB.528

290

Kim cương kinh giải lí mục [Kim cương kinh quốc âm

AB.367

291

Kim cương kinh giải lí mục [Kim cương kinh quốc âm[=Kim cương bát nhã ba la mật kinh (Quốc ngữ)]

VHb.133

292

Kim đan luyện cốt nam âm chân kinh

AB.454

293

Kim giám chân kinh

AB.249

294

Kim kiều diễn ca

AB.67

295

Kim long xích phượng toàn tập

AB.510

296

Kim ngọc quyển

AB.152

297

Kim ngọc quyển

AB.152

298

Kim thạch kì duyên

VNv.72

299

Kim thạch kì duyên

AB.598

300

Kim Vân Kiều ca

AB.222

STT

Tên sách

Ký hiệu

301

Kim Vân Kiều ca

AB.222

302

Kim Vân Kiều hợp tập

VNv.159

303

Kim Vân Kiều hợp tập

VNv.159

304

Kim Vân Kiều phú

AB.59

305

Kim Vân Kiều quảng tập truyện

VNv.71

306

Kim Vân Kiều quảng tập truyện

VNv.147

307

Kim Vân Kiều quảng tập truyện

VNv.208

308

Kim Vân Kiều quảng tập truyện

VNv.208

309

Kim Vân Kiều quảng tập truyện

VNv.208

310

Kim Vân Kiều tân truyện

VNb.8

311

Kim Vân Kiều tân truyện

VNb.60

312

Kim Vân Kiều tân truyện

VNv.168

313

Kim Vân Kiều tân truyện

VNv.168

314

Kim Vân Kiều tân truyện

VNb.10

315

Kim Vân Kiều tân truyện

VNb.27

316

Kim Vân Kiều tân truyện

VNb.12

317

Kim Vân Kiều tân truyện

VNb.9

318

Kim Vân Kiều tân truyện

VNb.11

319

Kim Vân Kiều tân truyện

VNb.59

320

Kinh Bắc lạng dật sĩ trần ngôn

STT

Tên sách

Ký hiệu

321

Kinh giản môn

VNv.272

322

Kinh hành nhật trình ca

AB.282

323

Kinh hành nhật trình ca [Kinh hành nhật trình khúc]

AB.317

324

Kinh hành nhật trình ca [Kinh hành nhật trình khúc]

AB.317

325

Kinh hành nhật trình khúc

AB.384

326

Kính phụng táo quân diễn ca [Lê thánh tông thuần hoàng đế cận thể thi

AN.114/bis

327

Kính phụng táo thần diễn ca [Kính phụng táo thần lục

AB.469

328

Kính phụng táo thần diễn ca [Kính phụng táo thần lục

AC.89

329

Kính phụng táo thần diễn ca [Kính phụng táo thần lục

AB.114

330

Kính phụng táo thần diễn ca [Kính phụng táo thần lục

AB.114

331

Kinh trị bí soạn tạp chứng truyền thư

VNv.237

332

Kinh truyện diễn ca

VNv.144

333

Lai kinh nhật trình ngâm khúc

AB.339

334

Làm chùa thờ phật được phúc chịu tội nhân duyên

AB.100

335

Lan phòng pháp ngữ

AB.162

336

Lập mệnh quốc âm chân kinh [Trần triều hiển thánh nguyên từ quốc mẫu lập mệnh quốc âm chân kinh

AB.410

337

Lễ kí đại toàn diễn nghĩa [Lễ kí đại toàn tiết yếu diễn nghĩa]

AB.30

338

Lễ kí đại toàn diễn nghĩa [Lễ kí đại toàn tiết yếu diễn nghĩa]

VNv.113/1-2

339

Lễ kí đại toàn diễn nghĩa [Lễ kí đại toàn tiết yếu diễn nghĩa]

VNv.112/1-2

340

Lệ ngữ văn tập

341

Lê Thánh tông thi [Thánh Tông ngự vịnh tứ thời thi tập]

AB.411

342

Lê triều danh nhân thi tập

VNv.152

343

Lê triều ngự chế quốc âm thi

AB.8

344

Lê triều Nguyễn tướng công gia huấn ca

AB.406

345

Lê triều vũ liên khê công bắc sứ tự thuật kí

AB.632

346

Lê triều vũ liên khê công bắc sứ tự thuật kí

AB.632

347

Lí Công tân truyện

AB.76

348

Lí hạng ca dao

VNv.303

349

Liên hoa động giáo cách

VNv.198

350

Liệt nữ tịêp lục giải âm

AB.127

351

Liệt thánh Bảo huấn

AB.467

352

Liệt truyện thi ngâm

AB.147

353

Lĩnh Nam quần hiền văn thi diễn âm tập

AB.398

354

Linh tâm quốc âm chân kinh

AB.246

355

Linh tâm quốc âm chân kinh

AB.246

356

Linh tâm quốc âm chân kinh

AB.246

357

Lộ đức thánh mẫu

VNb.33

358

Long Biên ái hoa hội thi

AB.497

359

Long thành cảnh trí ca

AB.2

360

Long thư tịnh độ diễn âm

AB.94

361

Long tiên cung văn

AB.319

362

Lữ hành ngâm tập

AB.447

363

Luật hình An Nam thi hành ở Bắc kì

VNv.275

364

Lục giáp toàn thư

VNb.280

365

Lục nhâm đại độn

AB.364

366

Lục nhâm đại độn

AB.364

367

Lục nhâm đại độn

AB.364

368

Lũng giang ca bản

AB.273

369

Lương tâm quốc âm chân kinh

AB.560/a-b

370

Lương y tiệp hiệu

VNv.89

371

Lương y tiệp hiệu

VNv.178

372

Lưu bình diễn ca

AB.66

373

Lưu Bình Dương Lễ sự tích diễn âm

AB.397/bis

374

Lưu Bình Dương Lễ sự tích diễn âm

AB.397

375

Lưu Bình Dương Lễ tân truyện

AB.409

376

Lưu bình phú

VNb.23/bis

377

Lưu bình phú

VNb.23/bis

378

Lưu bình phú

AB.39

379

Lưu bình tiểu thuyết

AB.479

380

Lưu bình trò

AB.640

381

Lưu kinh truyện thoại bản

AB.594

382

Lưu kinh truyện thoại bản

AB.594

383

Lưu Nguyễn nhập thiên thai tân truyện

AB.220

384

Lưu nguyên phổ truyện

AB.582

385

Lưu nguyên phổ truyện

AB.582

386

Lưu nữ tướng truyện [Nữ lưu tướng truyện]

AB.276

387

Lưu nữ tướng truyện [Nữ lưu tướng truyện]

AB.62/bis

388

Mạc sử diễn âm

AB.558

389

Mạch dược tinh giải ca

VNv.239

390

Mạch kinh tuyển yếu quốc ngữ ca

VNv.279

391

Mạch yếu chỉ phán [Nhị thập thất chủng trạng mạch quyết]

VNv.509

392

Mai hoa điểm tuyết chân kinh

AB.244

393

Mai Liễu tiểu lục

AB.600

394

Mĩ nữ cống hồ

VNb.74

395

Minh đức bảo kinh

AB.259

396

Minh đức chân kinh

AB.498

397

Minh tâm bảo giám thích nghĩa

VHv.720

398

Minh tâm bảo giám thích nghĩa

VHv.718

399

Minh tâm bảo giám thích nghĩa

VNv.206

400

Minh tâm bảo giám thích nghĩa

A.171

401

Minh tâm bảo giám thích nghĩa

VNv.187

402

Minh tâm độ kiếp chân kinh

AB.525

403

Mộng Hiền truyện

AB.189

404

Nam âm phú tịnh thi ca

VNv.76

405

Nam âm tạp lục

AB.464

406

Nam ca tân truyện

AB.212

407

Nam ca tân truyện

AB.641

408

Nam dược chỉ danh truyện

VNv.231

409

Nam dược phú

AB.545

410

Nam dược quốc âm ca [Nam dược quốc âm lục;Nam dược quốc âm tập nghiệm]

VNv.97

411

Nam dược quốc âm ca [Nam dược quốc âm lục;Nam dược quốc âm tập nghiệm]

VNv.293

412

Nam dược quốc âm ca [Nam dược quốc âm lục;Nam dược quốc âm tập nghiệm]

VNb.54

413

Nam dược quốc âm ca [Nam dược quốc âm lục;Nam dược quốc âm tập nghiệm]

VNv.196

414

Nam sử diễn âm

AB.482

415

Nam Xương liệt nữ truyện

AB.125

416

Nghệ Tĩnh nghĩa dũng di văn

AB.354

417

Nghị định chỉnh đốn lại hương hội các xã An Nam ở Bắc kì,Bưu chính từ hàn dân luật

AB.506

418

Nghị định và lời chỉ thị về việc lập các hương hội

VNv.16

419

Ngoại thư liệt truyện cổ lục tân biên

AB.401

420

Ngọc đồng hương ước

AB.324

STT

Tên sách

Ký hiệu

421

Ngọc Hoa tân truyện [Ngọc Hoa cổ tích truyện]

AB.60

422

Ngọc Hoa tân truyện [Ngọc Hoa cổ tích truyện]

VNb.77

423

Ngọc Hoa tân truyện [Ngọc Hoa cổ tích truyện]

VNb.77

424

Ngọc kiều lê tân truyện

VNb.76

425

Ngọc lịch chí bảo diễn ca

AB.468

426

Ngọc luật hồi xuân chân kinh

AB.243

427

Ngọc thành nam âm chân kinh

AB.245

428

Ngũ canh phú

AB.61

429

Ngũ canh phú

AB.61

430

Ngự chế ngọc phả ký [Lê triều ngọc phả]

VNv.241

431

Ngự chế văn tập

AB.129

432

Ngũ kinh tiết yếu diễn nghĩa

AB.539/1-12

433

Ngũ luân thi ca

AB.538

434

Ngũ luân tự

AB.128

435

Ngũ ngôn thi diễn ca

AB.303

436

Ngũ ngôn thi diễn ca

AB.303

437

Ngũ ngôn thi diễn ca

AB.303

438

Ngũ phục đồ thuyết

AB.388

439

Ngũ thiên tự dịch quốc ngữ

AB.229

440

Ngũ vận lục khí quốc ngữ ca

VNv.233

441

Nguyễn Ái Quốc kí thư chư huyện thân ái chư phụ lão

VNv.174

442

Nguyễn Đạt nguyên sinh tân truyện

AB.41

443

Nguyễn Đình Bặc gia phả

VNv.186

444

Nguyễn Đình tộc phả ca

VNv.270

445

Nguyễn thám hoa đạm như phủ sử luận

VNv.1728

446

Nguyên từ quốc mẫu lập mệnh quốc âm chân kinh

AB.436

447

Nguyên từ quốc mẫu lập mệnh quốc âm chân kinh

AB.253

448

Nguyên từ quốc mẫu lập mệnh quốc âm chân kinh

AB.459

449

Nguyệt Hoa vấn đáp

AB.71

450

Nguyệt Lệnh quốc âm ca

AB.439

451

Nhân quả chư kinh trích yếu diễn âm

AB.351

452

Nhân quả chư kinh trích yếu diễn âm

AB.96

453

Nhân sự thường đàm ngạn ngữ tập

VNv.70

454

Nhật dụng thường đàm

VNv.68

455

Nhật dụng thường đàm

VNv.67

456

Nhật dụng thường đàm

VNv.66

457

Nhật dụng thường đàm

VNv.69

458

Nhật dụng thường đàm

VNv.134

459

Nhật dụng thường đàm

VNv.135

460

Nhật dụng thường đàm

VNv.128

461

Nhật dụng thường đàm

AB.17

462

Nhật dụng thường đàm

A.3149

463

Nhật dụng thường đàm

AB.511

464

Nhật tỉnh ngâm

AB.449

465

Nhật tỉnh ngâm

AB.18

466

Nhật tỉnh ngâm

VNv.58

467

Nhật trình diễn ca

VNv.81

468

Nhị độ mai diễn ca [Nhị độ mai nhuận chính,Mai lương ngọc]

VNb.22

469

Nhị độ mai diễn ca [Nhị độ mai nhuận chính,Mai lương ngọc]

VNb.7

470

Nhị độ mai nhuận chính [Mai lương ngọc,Nhị độ mai diễn ca,

VNb.37

471

Nhị độ mai nhuận chính [Nhị độ mai diễn ca,Mai lương ngọc]

VNb.28

472

Nhị độ mai tinh tuyển

AB.350

473

Nhị độ mai truyện [Cải dịch Nhị độ mai truyện]

AB.419

474

Nhị thập tứ đễ tân lục

AB.341

475

Nhị thập tứ đễ truyện [Nhị thập tứ đễ tân lục]

VNv.63

476

Nhị thập tứ nữ tắc diễn âm

AB.307

477

Nhị thập tứ trung diễn ca

AB.291

478

Như khuê thị học ngữ tập [Vĩnh Hồ như khuê thị học ngữ]

AB.293

479

Như Tây dương nhật trình Ký

VNv.74

480

Như Tây nhật Ký

AB.541

481

Nhuận chính trung hiếu tiết nghĩa nhị độ mai truyện

AB.419/bis

482

Nữ học diễn ca

VNv.59

483

Nữ huấn tam tự thư

AB.22

484

Nữ huấn tam tự thư

AB.22

485

Nữ huấn tam tự thư

AB.22

486

Nữ huấn truyện

AB.423

487

Nữ tắc diễn âm

AB.47

488

Nữ tắc diễn âm

AB.47

489

Nữ tắc diễn âm

AB.47

490

Nữ tử hiếu sĩ từ nông phú

AB.50

491

Nữ tử hiếu sĩ từ nông phú

AB.50

492

Nữ tú tài tân truyện

AB.43

493

Nữ tú tài tân truyện

VNb.13

494

Phạm Công tân truyện

AB.14

495

Phạm Công tân truyện

AB.416

496

Phạm Công tân truyện

AB.416

497

Phan Bội Châu tiểu sử

VNb.73

498

Quan thế âm thánh tượng chân kinh

VNv.286

499

Quang minh tu đức kinh

VNv.145

500

Quế Phương xã tự bi kí

AB.609

501

Quốc âm ca thi

AB.455

502

Quốc âm diễn thi [Quốc âm diễn tự]

AB.174

503

Quốc âm dụng dược gia truyền

VNv.209

504

Quốc âm tâm tự

AB.636

505

Quốc âm tế văn

AB.318

506

Quốc âm thi

AB.179

507

Quốc âm thi ca tạp lục

AB.296

508

Quốc âm thi ca tạp lục

AB.643

509

Quốc âm thi văn tập

AB.109

510

Quốc âm thi văn tập

AB.420

511

Quốc âm từ điệu

AB.595

512

Quốc âm từ uyển

AB.171

513

Quốc âm tùng lục

AB.378

514

Quốc âm văn sách

AB.389

515

Quốc âm văn sao

AB.565

516

Quốc ngữ ca (y dược)

VNv.95

517

Quốc ngữ mạch

VNv.228

518

Quốc phong thi diễn ca

AB.335

519

Quốc phong thi tập hợp thái

VNv.148

520

Quốc phong thi tập hợp thái

AB.182

STT

Tên sách

Ký hiệu

521

Quốc phong thi tập hợp thái

VHv.2410

522

Sa di luật nghi giải nghĩa

AB.527/1-2

523

Sách dẫn đường giữ đạo

VNb.35

524

Sách dẫn đường nhân đức

AB.537

525

Sách dạy về sự đánh giặc thiêng liêng

AB.535

526

Sách giáo khoa thiên văn địa dư

VNv.65

527

Sách mạnh học bậc cao trung học giáo khoa

AB.290

528

Sách tóm lại những truyện sấm truyện cũ

AB.536/1-2

529

Sách truyện các thánh

VNb.34

530

Sách xem số xem bói và xem tiền định

AB.516

531

Sát nhân sự thuyết

VNv.229

532

Sự tích ông trạng lợn

AB.452

533

Sự tích ông trạng lợn

VNb.39

534

Sự tích ông Trạng Quỳnh

VNb.5

535

Sự tích ông Trạng Quỳnh

VNv.172

536

Sự tích ông Trạng Quỳnh

AB.405

537

Sự tích ông Trạng Quỳnh

VNb.857

538

Sứ trình tân truyện

AB.155

539

Tái sinh duyên truyện

VNb.73

540

Tam bảo quốc âm

VNv.529

STT

Tên sách

Ký hiệu

541

Tam bộ truy phong hoạt lạc tửu

VNv.50

542

Tam đa chân kinh

AB.251

543

Tam giáo nhất nguyên giải âm

AB.512

544

Tâm hương bắc lí truyện chân kinh

AB.240

545

Tâm hương chân kinh

AB.435

546

Tam kinh chú giải

AB.530

547

Tầm long gia truyền quốc ngữ

AB.440

548

Tam lược giải quốc âm nghĩa

AB.618

549

Tâm nang thư

AB.607

550

Tam ngũ trình tường quốc âm kinh

AB.264

551

Tam Nguyên Yên Đổ thi ca

VNb.40

552

Tam Nguyên Yên Đổ thi ca

VNb.46

553

Tam quang phạm đại nhân gia huấn thi

VNv.263

554

Tam quốc diễn ca

VNb.38

555

Tam quốc thi

AB.576

556

Tam thiên tự giải âm

AB.19

557

Tam thiên tự giải dịch quốc ngữ

VNv.133

558

Tam thiên tự giải dịch quốc ngữ

Vnv.131

559

Tam thiên tự giải dịch quốc ngữ

VNv.120

560

Tam thiên tự giải dịch quốc ngữ

561

Tam thiên tự giải dịch quốc ngữ

VNv.121

562

Tam thiên tự giải dịch quốc ngữ

VNv.191

563

Tam tự giải âm

AB.474

564

Tam tự kinh giải âm diễn ca

AB.304

565

Tam tự kinh giải âm diễn ca

VNv.64

566

Tam tự kinh giải âm diễn ca

VNv.225

567

Tam tự kinh giải âm diễn ca

VNv.185

568

Tam tự kinh thích nghĩa

VNv.257

569

Tam tự thư tân vựng

AB.279

570

Tân án thi hành phương pháp

AB.622

571

Tản đà văn tập

VNv.77

572

Tân phương bát trận quốc ngữ [Tân phương quốc ngữ ca khúc]

VNv.138

573

Tân phương quốc ngữ ca khúc [Tân phương bát trận quốc ngữ]

AB.153

574

Tân san bí thụ tinh tập

Vnb.51

575

Tân san đậu khoa minh kính thư

VNv.87

576

Tân soạn bệnh cơ tuyển ác gia truyền[Thập di dược phương phụ tân soạn bệnh cơ tuyển phác gia truyền]

VNv.195

577

Tân soạn thực vật kí

VNv.292

578

Tân thanh

VNv.171

579

Tăng quảng minh thiện quốc âm chân kinh

AB.143

580

Tào đại gia nữ giới

AB.557

581

Tạp bệnh nghiệm phương

VNv.222

582

Tạp chứng diễn ca

VNb.18

583

Tạp chứng thần y

VNv.137

584

Tạp lục

VNv.175

585

Tập nghiệm

VNb.41

586

Tây du truyện

AB.81

587

Tây dương chí lược

AB.10

588

Tây dương liệt phụ truyện

AB.49

589

Tây dương liệt phụ truyện

AB.49

590

Tây hành kí

AB.9

591

Tây hành kiến văn kỉ lược

A.243

592

Tây hành kiến văn kỉ lược

A.243

593

Tây hành nhật trình

AB.130

594

Tây hành nhật trình diễn âm

AB.338

595

Tây nam hai mươi tám hiếu diễn ca

VNv.62

596

Tây phương công cứ (tiết yếu diễn âm)

AB.486

597

Tế bà chúa đỏ văn

AB.353

598

Tế nha phiến văn

AB.57

599

Tề tuyên truyện

VNb.7

600

Tế văn ca khúc tạp lục

VNb.2

601

Tế văn tạp biên

VNv.252

602

Thạch nha kính

VNb.19

603

Thạch Sanh tân truyện

AB.221

604

Thái căn đàm

AB.513/a

605

Thái thượng cảm ứng kim thiên

AB.533

606

Thái thượng cảm ứng kim thiên [Thái thượng cảm ứng thiên giải âm]

AB.115

607

 

Nguồn : http://hannom.vass.gov.vn/noidung/Disan/Pages/bai-viet.aspx?danhmucId=7&Page=42


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 6.015
  • 183
  • 4.259
  • 155
  • 7.561.903
  • 888.250