Thần tiên Việt Nam

Hương Ước – Chí Đạo Quốc Âm Chân Kinh – Thần Tiên Việt Nam 越南神仙

Hương Ước – Chí Đạo Quốc Âm Chân Kinh

(Trang 1)

Trích Nguyên Văn : VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM – VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

STT

Tên sách

Ký hiệu

1

Âm ca tập

VNv.289

2

Âm chất văn giải âm

AB.117

3

Âm chất văn giải âm

VNv.302

4

An Lãng chiếu thiện từ Từ Đạo Hạnh

AB.589

5

Ấu học ngũ ngôn thi

VNb.62

6

Bắc Kì dân luật tân san

VNv.12; AB.471

7

Bắc Kì dân luật tân san

VNv.12; AB.471

8

Bắc Kì sơ cấp thẩm phán nha…

VNv.13

9

Bắc Kì sơ cấp thẩm phán nha…

VNv.13

10

Bách vạn Nguyễn Trình quốc công lục kí

VHv.1453

11

Bách vạn Nguyễn Trình quốc công lục kí

VHv.1453

12

Bách vạn Nguyễn Trình quốc công lục kí

VNb.3

13

Bạch Viên thi tập [Lâm tuyền kì ngộ]

VNv.169

14

Bản thảo ngọc kinh cách vật

VNv.183

15

Bản thảo ngọc kinh cách vật

VNv.183

16

Báo ân quốc ân chân kinh

AB.519

17

Báo ân quốc ân chân kinh

AB.519

18

Báo ân quốc ân chân kinh

AB.519

19

Báo ân quốc ân chân kinh

AB.519

20

Bảo thai chủng tử quốc âm chân kinh

AB.551

STT

Tên sách

Ký hiệu

21

Bảo thai chủng tử quốc âm chân kinh

AB.551

22

Bảo thai chủng tử quốc âm chân kinh

AB.551

23

Bảo thai chủng tử quốc âm toản yếu

VNv.230

24

Bát thi quốc ngữ ca

AB.360

25

Bát thi quốc ngữ ca

AB.360

26

Bát trạch bị khảo

AB.16

27

Bát trạch bị khảo

A.2250

28

Bát trạch bị khảo

A.2250

29

Bích Câu kì ngộ

AB.83

30

Bích Câu kì ngộ

AB.83

31

Bỉnh Sơn lãnh yến diễn âm

AB.135

32

Bố thí công đức kinh diễn âm

AB.102

33

Bố thí công đức kinh diễn âm

AB.102

34

Bốc chiêm tập biên

VNv.202

35

Bốc chiêm tập biên

VNv.202

36

Bướm hoa tân truyện

AB.73

37

Bướm hoa tân truyện

AB.73

38

Ca điệu lược kí

AB.463

39

Ca điệu lược kí

AB.463

40

Ca điệu lược kí

AB.456

STT

Tên sách

Ký hiệu

41

Ca phả

AB.170

42

Ca trù

VNb.14

43

Ca trù

VNv.192

44

Ca trù các điệu

VNv.268

45

Ca trù các điệu

VNv.268

46

Ca trù các điệu

VNb.15

47

Ca trù cách thức mục lục

VNv.160

48

Ca trù thể cách

AB.431

49

Ca trù thể cách

AB.564

50

Ca trù thể cách

AB.621

51

Ca trù thể cách

AB.499

52

Ca trù thể cách

VNv.99

53

Ca trù thể cách

VNv.124

54

Ca trù thể cách

AB.20

55

Ca trù thể cách

AB.160

56

Ca truyện tùy bút

VNv.519

57

Ca từ tạp lục

AB.426

58

Ca văn thi phú thư truyện tạp biên

VNv.520

59

Ca xướng các điệu

AB.414

60

Các điệu ca trù và một số bài ca trù cổ

VNv.100

STT

Tên sách

Ký hiệu

61

Các điệu hát cổ Việt Nam và một số bài thơ

VNv.232

62

Các kiểu vẽ cũ ở kinh

VNv.56

63

Các tỉnh địa dư diễn âm

AB.334

64

Các tỉnh địa dư diễn âm

AB.327

65

Cải lương hương hội nghị định

AB.475

66

Cầm ca diệu phả

AB.223

67

Cảm ứng thiên diễn quốc âm

AB.247

68

Cảm ứng thiên giải âm

AB.116

69

Càn khôn định vị chân kinh

AB.252

70

Cáo thị bắc chinh các đạo quan binh dân dũng

VNv.9

71

Cáo thị bắc chinh các đạo quan binh dân dũng

VNv.9

72

Chân đạo yếu lí

AB.534

73

Chẩn đậu bí truyền

VNv.211

74

Chẩn đậu diễn ca

VNv.85

75

Chẩn đậu gia truyền quốc âm

VNv.194

76

Chẩn đậu khoa

VNv.273

77

Chẩn đậu khoa gia truyền

VNv.88

78

Chàng chuối tân truyện

AB.84

79

Chấp trung quốc âm chân kinh

AB.504

80

Châu sơ kim kính lục

AB.275

81

Chí đạo quốc âm chân kinh

AB.260

82

Chỉ Nam ngọc âm giải nghĩa [Chỉ nam Dã đàm,Trùng huề chỉ nam phẩm vựn dã đàm tịnh bổ di đại toàn]

AB.372

83

Chỉ Nam ngọc âm giải nghĩa [Trùng huề chỉ Nam phẩm vựng dã đàm tịnh bổ di đại toàn,Chỉ nam Dã đàm]

AB.163

84

Chỉ Nam ngọc âm giải nghĩa [Trùng huề chỉ Nam phẩm vựng;Chỉ nam Dã đàm ]

VNv.201

85

Chí thiện quốc âm chân kinh

AB.542

86

Chiêm tướng pháp quốc ngữ ca

AB.509

87

Chiêu linh quốc ngữ văn

AB.448

88

Chiêu quân cống hồ thư [Chiêu quân cống hồ truyện,Chiêu quân tân truyện]

VNb.70

89

Chính khí ca

AB.3

90

Chính khí ca diễn âm

VNv.267

91

Chính kinh diễn âm

VNv.531

92

Chính kinh diễn âm

VNv.530

93

Chinh phụ ngâm

AB.650

94

Chinh phụ ngâm

VNb.31

95

Chinh phụ ngâm

AB.361

96

Chinh phụ ngâm

A.3158

97

Chinh phụ ngâm khúc

VNv.288

98

Chính tông bí quyết

VHb.80

99

Chính tông nhĩ tính

VHb.174

100

Chính tông nhĩ tính

VHb.173

101

Chính tông nhĩ tính

VHb.172

102

Chư khoa tập nghiệm Y kinh quốc ngữ

AB.183

103

Chư khoa tập nghiệm Y kinh quốc ngữ

AB.183

104

Chư khoa tập nghiệm Y kinh quốc ngữ

AB.183

105

Chúa thao cổ truyện

AB.82

106

Chúa thao cổ truyện

AB.82

107

Cổ kim thi văn ca khúc tạp sao

VNv.154

108

Cổ kim thi văn ca khúc tạp sao

VNv.154

109

Cổ mặc danh công truyện kí diễn âm

AB.554

110

Cổ mặc danh công truyện kí diễn âm

AB.554

111

Cung oán ngâm khúc

AB.392

112

Cung oán thi

AB.549

113

Cúng văn

AB.432

114

Cửu chương lập thành toán pháp

AB.173

115

Cửu chương lập thành toán pháp

AB.173

116

Cửu chương lập thành toán pháp

AB.173

117

Cửu chương lập thành toán pháp

AB.173

118

Cửu chương toán pháp [Cửu chương toán pháp lập th

VNb.38

119

Cửu chương toán pháp [Cửu chương toán pháp lập thành]

AB.407

120

Đại học giảng nghĩa

STT

Tên sách

Ký hiệu

121

Đại học giảng nghĩa

AB.277

122

Đại Lộ xã cải lương lập chính

VNv.524

123

Đại Lộ xã cải lương lập chính

VNv.524

124

Đại Nam quốc âm ca khúc

AB.146

125

Đại Nam quốc âm ca khúc

AB.146

126

Đại Nam quốc sử diễn ca

VNv.3

127

Đại Nam quốc sử diễn ca

VNv.207

128

Đại Nam quốc sử diễn ca

VNv.5

129

Đại Nam quốc sử diễn ca

VNv.4

130

Đại Nam quốc sử diễn ca

AB.328

131

Đại Nam quốc sử diễn ca

VNv.117

132

Đại Nam quốc sử diễn ca

VNv.118

133

Đại Nam quốc sử diễn ca

VNv.165

134

Đại Nam quốc sử diễn ca

VNv.1

135

Dân gian Cổ điệu khúc

VNv.278

136

Dân gian Cổ ngâm

VNb.58

137

Đàn văn

AB.365

138

Đàn văn

AB.365

139

Danh gia bút lục

AB.325

140

Danh sơn thái ngọc nam âm chân kinh

STT

Tên sách

Ký hiệu

141

Đạt Na thái tử hạnh

AB.322

142

Đạt Na thái tử hạnh

AB.374

143

Đạt Na thái tử hạnh

AB.374

144

Đậu chứng tổng quát quốc ngữ ca

VNv.210

145

Đậu chứng tổng quát quốc ngữ ca

VNv.210

146

Đậu chứng tổng quát quốc ngữ ca

VNv.210

147

Đậu khoa thuyết ước ca

VNb.55

148

Đậu khoa thuyết ước ca

VNb.55

149

Đậu khoa thuyết ước ca

VNb.55

150

Địa tạng bản hạnh

AB.44-48

151

Địa tạng bản hạnh

AB.44-48

152

Địa tạng bản hạnh

AB.44-48

153

Dịch kinh đại toàn tiết yếu diễn nghĩa

VNv.11/1-3

154

Dịch kinh đại toàn tiết yếu diễn nghĩa

VNv.110/1-3

155

Dịch kinh đại toàn tiết yếu diễn nghĩa

VNv.110/1-3

156

Dịch kinh đại toàn tiết yếu diễn nghĩa

VNv.108/1-4

157

Dịch tiêm la quốc ngữ thư

AB.284

158

Diên Trường xã khoán ước

VNv.523

159

Diên Trường xã khoán ước

VNv.523

160

Diệu pháp liên hoa kinh

AB.488/1-2

STT

Tên sách

Ký hiệu

161

Diệu pháp liên hoa kinh

AB.488/1-2

162

Điếu văn

VNv.285

163

Đinh lưu tú diễn ca

AB.375

164

Đinh lưu tú diễn ca

AB.375

165

Đỗ tiên sinh luận sinh tử mạch

VNv.260

166

Đỗ tiên sinh luận sinh tử mạch

VNv.260

167

Đỗ tiên sinh luận sinh tử mạch

VNv.260

168

Đoạn trường tân thanh

AB.12

169

Đoạn trường tân thanh

AB.12

170

Đối liên tạp lục

VNv.151

171

Đối phú truyện kí tạp lục

VNv.607

172

Đông Mai xã điều lệ [Đông Mai xã tự trị tân ước]

AB.465

173

Đông Ngạc xã phụng sự ca xướng quốc âm văn

AB.442

174

Đông Ngạc xã phụng sự ca xướng quốc âm văn

AB.442

175

Đổng Thiên vương tân truyện

AB.648

176

Đồng tiền truyện

VNb.71

177

Đồng tiền truyện

VNb.71

178

Dược tính phú

VNv.96

179

Dược tính phú

VNv.96

180

Dược tính phú

VNv.96

STT

Tên sách

Ký hiệu

181

Dược tính phú

VNv.96

182

Đường chinh tây đệ thập thất hồi

AB.188

183

Dưỡng quy trùng trị bệnh tiệp hiệu

VNv.164

184

Dưỡng quy trùng trị bệnh tiệp hiệu

VNv.164

185

Đường thi quốc âm

AB.172

186

Đường thi thất tuyệt diễn ca phụ tạp văn

AB.333

187

Đường thi trích dịch

VNv.156

188

Dương tiết diễn nghĩa

VHv.1259

189

Dương tiết diễn nghĩa

VHv.1259

190

Dương tiết diễn nghĩa

VHv.1259

191

Dương tiết diễn nghĩa

VHv.1259

192

Dương tiết diễn nghĩa

VHv.1259

193

Dương tiết diễn nghĩa

AB.88

194

Gia lễ

AB.572

195

Gia phả họ Lương

VNv.249

196

Gia truyền chẩn đậu diễn ca

VNv.177

197

Gia truyền giải âm tổng yếu

VNv.213

198

Gia truyền tập nghiệm liệt phương

VNv.236

199

Gia truyền trị bệnh dũng dược ca

VNb.56

200

Gia truyền y thư kinh nghiệm [Y khoa diệu dụng]

VNv.245

201

Giang Xá xã hương ước

VNv.526

202

Giáo huấn diễn ca

VNb.44

203

Giới sát phóng sinh diễn âm

AB.489

204

Hán Nôm thi văn tạp lục

VNv.153

205

Hán Sở tranh hùng truyện

AB.403

206

Hán tự tự học

VNb.52/1-2

207

Hàn vương tôn phú

AB.40

208

Hành động yếu lược

AB.608

209

Hành thám guan gia huấn diễn âm

AB.108

210

Hạnh thục ca

Ab.193

211

Hành trình chùa yên tử

AB.382

212

Hảo cầu tân truyện diễn âm

AB.134

213

Hảo cầu tân truyện diễn âm

AB.281

214

Hiếu cáo tâm kinh diễn âm hợp biên [Hiếu cáo hiểu thế tâm kinh diễn âm hợp biên]

AB.122

215

Hiếu kinh lập bản

VHv.343

216

Hiếu kinh lập bản

AB.266

217

Hiếu kinh quốc âm diễn ca

VNv.60

218

Hiếu kinh thích nghĩa

VNv.299

219

Hộ pháp luận

AB.381

220

Hộ pháp luận

AC.144-145

221

Hộ pháp luận

AC.343

222

Hồ thạch phủ truyện

AB.187

223

Hổ thành nhân

AB.330

224

Hồ Thượng thư gia lễ [Gia lễ quốc ngữ; Hồ tướng công gia lễ]

A.279

225

Hồ Thượng thư gia lễ [Gia lễ quốc ngữ; Hồ tướng công gia lễ]

AB.175

226

Hồ Thượng thư gia lễ [Gia lễ quốc ngữ; Hồ tướng công gia lễ]

AB.592

227

Hòa Bình quan lang sử lược ca âm

AB.616

228

Hoa dung tiểu lộ [Ca trù]

AB.422

229

Hóa ngoan tân kinh

AB.524

230

Hoa tiên nhuận chính

VNb.72

231

Hoa Vân diễn âm ca

AB.209

232

Hoán tỉnh châu dân từ

AB.185

233

Hoàng đế tạo châm pháp

VNb.17

234

Hoàng kinh tích mệnh

AB.256

235

Hoàng thị chế tác châm cứu tân soạn quốc ngữ

VNv.84

236

Hoàng Trần miếu khôn Phạm tự âm ca chương hợp cảo [Khôn Phạm tự âm ca chương hợp cảo

AB.368

237

Hoàng Trần miếu khôn Phạm tự âm ca chương hợp cảo [Khôn Phạm tự âm ca chương hợp cảo

AB.140

238

Hoàng Trần miếu khôn Phạm tự âm ca chương hợp cảo [Khôn Phạm tự âm ca chương hợp cảo

AB.140

239

Hoàng Trần miếu khôn Phạm tự âm ca chương hợp cảo [Khôn Phạm tự âm ca chương hợp cảo

AB.140

240

Hoàng Tú tân truyện

AB.87

STT

Tên sách

Ký hiệu

241

Hoàng Việt luật lệ toát yếu diễn ca

AB.321

242

Hoàng Việt tăng san tân luật

VNv.123/1-3

243

Hoàng Việt tăng san tân luật

VNv.17

244

Hoàng Việt tăng san tân luật

VNv.98/1-2-4

245

Hoành Trừu truyện

AB.55

246

Hoành Trừu truyện

AB.55

247

Hội đồng tứ giáo

VNb.36

248

Hội đồng tứ giáo

AB.305

249

Hồi kinh nhật kí

VNv.216

250

Hồi kinh nhật kí

VNv.217

251

Hồi kinh nhật kí

A.271

252

Hồi xuân bảo tập

AB.237

253

Hồng Đức quốc âm thi tập

AB.292

254

Hồng Đức triều thi tập

AB.612

255

Hồng Nghĩa giác tư y thư [Tuệ Tĩnh y thư]

AB.306

256

Hồng Nghĩa giác tư y thư [Tuệ Tĩnh y thư]

AB.288

257

Hồng Nghĩa giác tư y thư [Tuệ Tĩnh y thư]

A.162

258

Huấn nữ tử ca

AB.85

259

Huấn tục quốc âm ca

AB.287

260

Hùng triều Ngô tướng công sự tích văn

AB.359

STT

Tên sách

Ký hiệu

261

Hương biên làng Quỳnh

VNv.103

262

Hương Sơn quan thế âm chân kinh tân dịch

AB.271

263

Hương Sơn truyện [Nhật trình hành ca]

VNb.45

264

Hương Sơn truyện [Nhật trình hành ca]

VNb.6

265

Hương Thiên động nhật trình ngâm

AB.358

266

Hương ước các làng

AB.344

267

Hữu ké truyện

AB.72

268

Kê chính Lập Mệnh Minh Thiện nhị kinh tiết yếu hợp biên

AB.139

269

Kê chính Lập Mệnh Minh Thiện nhị kinh tiết yếu hợp biên

AB.139

270

Kê chính Lập Mệnh Minh Thiện nhị kinh tiết yếu hợp biên

AB.139

271

Kê chính táo thần kinh văn

AB.521/1-2

272

Nguồn : http://hannom.vass.gov.vn/noidung/Disan/Pages/bai-viet.aspx?danhmucId=7&Page=42


Ai đang trực tuyến

  • 4
  • 5.987
  • 183
  • 4.259
  • 155
  • 7.561.875
  • 888.250