Thần tiên Việt Nam

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã Tr20 – Thần Tiên Việt Nam 越南神仙

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã . (Trang 20)

 

Các vị đều là những vị Thần, Thánh, Tiên nhân của Việt Nam, là nguyên khí tinh túy của các vì sao trên trời đầu thai xuống nhân gian. Là những người trần do tu luyện mà thành. Có công với đất nước, với dân tộc Việt Nam, lập nên những chiến công hiển hách và được phong vương, phong thánh, phong thần. Đã từng nghiên cứu ra những văn minh, tri thức bất hủ để lại cho đời mà chỉ có những bậc tối cao, thần thánh cao nhân mới có được. Nên được người đời lưu truyền sử sách, nơi nơi lập điện thờ,  là tấm gương sáng để lại cho các thế hệ sau noi theo. Con cháu muôn đời hương hỏa.

 

Trích Nguyên Văn : VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM – VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

 

          STT Tên thần             Tên sách   

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/7)

821   Trình Minh Quân… Đại Vương            

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Cổ Loa tổng các xã thần sắc (AD.a11/1)

822   Trình Nghiêm Quân Đại Vương          

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện Bài Trượng tổng An Vọng xã thần tích (AE.a2/2)

2. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/2)

823   Trinh Nương (Thiệu Trinh Tôn Linh Công Chúa)                   

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Dưỡng Chính tổng các xã thần tích (AE.a12/22)

824   Trinh Nương (Yên Định Trinh Thuận… Phu Nhân)                

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện Khắc Niệm Đỗ Xá tổng các xã thần tích (AE.a7/30)

825   Trình Quốc Công Quốc Thượng Hầu Trình Đại Vương                  

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Phú Kê tổng các xã thần tích (AE.a12/21)

826   Trinh Thuận Từ Hụê Hữu Cung Phi             

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Yên Thường tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/10)

827   Trinh Thuận… Công Chúa          

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Phương Canh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/47)

828   Trinh Thuận… Nguyệt Cư Công Chúa                   

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các xã thần sắc (AD.a6/12)

829   Trinh Thục Ôn Hòa Hoàng Hậu Đại Vương                  

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Đàm Khánh tổng Quang Hiển xã thần tích (AE.a4/35)

830   Trinh Thục Quốc Vương             

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Bình Lăng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/64)

831   Trinh Thục Trần Công Chúa                

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/6)

832   Trinh Thục Trương Hòa Công Chúa            

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)

833   Trinh Thực Từ Đường… Hoàng Thái Phi Nhân             

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Tam Sơn tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/9)

834   Trình Tích                   

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Kim Thìa tổng các xã thần tích (AE.a2/10)

835   Trình Tiến (Trình Tiến Quân Duệ Trí… Đại Vương)               

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện Bài Trượng tổng An Vọng xã thần tích (AE.a2/2)

836   Trình Vinh Tự Quí Tôn                

1. Hải Phòng tỉnh Hải An huyện Lạc Viên tổng các xã thần tích (AE.a20/2)

837   Trình Xuân… Đại Vương             

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện Bài Trượng tổng An Vọng xã thần tích (AE.a2/2)

2. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/2)

838   Trọc Khê Hầu Minh Đạt Đại Tướng Quân           

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Ngọc Giả Hạ tổng các xã thần tích (AE.a15/22)

839   Trọng Bách                

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Đồng Dụ tổng các xã thần tích (AE.a12/1)

840   Trọng Công (Hùng Lược Cái Thế… Đại Vương)           

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Quỳnh Ngọc tổng các xã thần tích (AE.a5/33)

841   Trong Công (Hũng Vũ Đại Vương)              

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Văn Cú tổng các xã thần tích (AE.a12/5)

842   Trọng Đạt… Đại Vương               

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Thượng Xá tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/18)

843   Trọng Mẫn                 

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Đồng Dụ tổng các xã thần tích (AE.a12/1)

844   Trọng Minh                

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Đồng Dụ tổng các xã thần tích (AE.a12/1)

845   Trù Công (Càn Ký Cửa Chùa Đại Vương)           

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/25)

846   Trụ Công (Đô Thiên Thượng Trụ Hộ Quốc Đại Vương)                 

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/26)

847   Trù Công (Đương Cảnh Thành Hoàng Đại Vương)               

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thụy Lũng tổng thần tích (AE.a5/7)

848   Trụ Công (Long Vương Thượng Trụ… Đại Vương)               

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Thần Huống tổng các xã thần tích (AE.a5/42)

849   Trữ Công (Thiên Đế Dịch Trữ Tối Linh Đại Vương)              

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Đồng Trực tổng các xã thần tích (AE.a5/30)

850   Trù Công (Thiên Quan Cửa Chùa Đại Vương)             

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/8)

851   Trù Công (Thượng Thiên Đại Vương)                   

1. Thái Bình tỉnh Thần Khê huyện Cao Mỗ tổng các xã thần tích (AE.a5/46)

852   Trực Công                  

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hà Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a7/1)

853   Trực Công (Thuần Chính… Đại Vương)                

1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích (AE.a5/22)

854   Trúc Lâm Đại Đầu Đà Quốc Vương            

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đạo Tú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/29)

855   Trung Á Đại Vương            

1. Sơn Tây tỉnh Quốc Oai phủ Yên Sơn huyện Thạch Thán tổng các xã thần tích (AE.a10/27)

856   Trung Cố Uy Vũ Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Phượng Vũ tổng các xã thần tích (AE.a2/95)

857   Trung Cơ… Đại Vương                

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện các xã thần sắc (AD.a13/11)

858   Trung Công                

1. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện Du La tổng các xã thần tích (AE.a6/18)

859   Trung Công (Đương Cảnh Thành Hoàng Uy Hùng Đại Vươ                   

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a6/10)

2. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)

860   Trung Công (Linh ứng Cương Nghị Chân Linh Đại Vươn             

1. Quảng Yên tỉnh Yên Hưng huyện Trúc Động tổng các xã thần tích (AE.a19/3)

861   Trung Công (Lôi Sát Duệ Toán Đại Vương)                  

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Cẩm Khê tổng các xã thần tích (AE.a12/14)

862   Trung Công (Thông Minh Chính Trực Đại Vương)                

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Lạc Tân tổng các xã thần tích (AE.a11/9)

863   Trung Công (Trung Liệt Đại Vương)           

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a6/10)

864   Trung Đẳng Thần Đệ Tam Trâu Quốc… Đại Vương              

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích đệ nhất sách (AE.a3/8)

865   Trung Dũng Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/3)

866   Trung Hải Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Khai Thái tổng Lật Phương xã thần sắc (AD.a2/23)

867   Trung Hiếu Đại Vương                

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)

868   Trung Hoa Quảng Đại Cao Minh Thượng Đẳng Thần          

1. Hưng Yên tỉnh Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/7)

869   Trung Huệ Uy Linh Đại Vương           

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)

870   Trung Lang Bộ Lĩnh… Đại Vương                

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Đô Yên tổng Thái Lão xã thần sắc (AD.b1/5)

2. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Yên Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/3)

871   Trung Lang Diệu Hoằng Minh Phổ… Đại Vương                   

1. Quảng Yên tỉnh Yên Hưng huyện Dưỡng Động tổng Dưỡng Đông xã thần tích (AE.a19/1)

872   Trung Lang… Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thôn thần tích (AE.a2/40)

2. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần sắc (AD.a3/1)

873   Trung Lệnh Cương Quán… Đại Vương                 

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Hải Đô tổng các thôn thần sắc (AD.b1/6)

874   Trung Lệnh Giang Khẩu… Đại Thần            

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện các thôn thần sắc (AD.b1/7)

2. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Hải Đô tổng các thôn thần sắc (AD.b1/6)

875   Trung Liệt (Bản Cảnh Thành Hoàng Trung Liệt Linh ứ                 

1. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần tích (AE.a10/16)

876   Trung Liệt… Đại Vương              

1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Mỹ Cầu tổng các xã thần sắc (AD.a14/9)

877   Trung Lương Đại Vương            

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)

878   Trung Nghị Đại Tướng Quân               

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Thần Huống tổng các xã thần tích (AE.a5/42)

879   Trung Nghĩa Công              

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hạ Dương tổng các xã thần tích (AE.a7/2)

880   Trưng Nhị Chi Thần           

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Đông Anh huyện Hạ Lôi tổng Hạ Lôi xã thần sắc (AD.a11/4)

881   Trưng Nhị Hoàng Đế                   

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Hạ Lôi tổng các xã thần tích (AE.a11/8)

882   Trung Quân (Trung Quân Trực Dũng Đại Vương)                 

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Yên Lành tổng Yên Bình xã thần tích (AE.a9/35)

883   Trung Quân Đô Đốc Phủ Tả Đô Đốc Đại Tư Đồ Việp Côn             

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Chương Dương tổng các xã thần sắc (AD.a2/66)

884   Trung Quân Hiển ứng… Phúc Thần             

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Dục Tú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/1)

885   Trung Quân Phụ Quốc Đại Vương               

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Yên Lành tổng các xã thần sắc (AD.a9/23)

886   Trung quân thượng vương              

1. Hà Đông Tỉnh Đan Phượng Huyện Các Xã Thần Sắc (AD.A2/20)

887   Trung Quân Uy Linh… Đại Vương               

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Hội Phụ tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/4)

888   Trung Quốc Đại Vương               

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)

2. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Khai Thái tổng Lật Phương xã thần sắc (AD.a2/23)

3. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Trịnh Xá tổng các xã thần sắc (AD.a12/15)

4. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thụy Phú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/73)

5. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Cao Đà tổng các xã thần tích (AE.a13/23)

889   Trung Quốc Hiển Linh Cương Chính… Đại Vương                

1. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện Cần Kiệm tổng các xã thần sắc (AD.a10/17)

890   Trung Quốc Hộ Dân… Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thụy Phú tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/97)

891   Trung Quốc Linh ứng Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thôn thần tích (AE.a2/40)

892   Trung Quốc Thượng Sĩ                

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vạn Phúc tổng Ninh Xá tổng Vân La tổng các xã thần sắc (AD.a2/60)

893   Trung Sơn Thạch Thần Đại Vương              

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/29)

2. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/25)

894   Trung Tản                   

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hà Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a7/1)

895   Trung Thành Cao Sơn… Đại Vương             

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thụy Phú tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/97)

896   Trung Thánh Chính Trực… Đại Vương                 

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện các xã thần sắc (AD.a4/29)

897   Trung Thành Công Chúa Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Trầm Lộng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/35)

898   Trung Thành Cung Chúa Đại Vương           

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Phương Đàn tổng các xã thần sắc (AD.a13/13)

899   Trung Thành Đại Vương             

1. Hưng Yên tỉnh Đông An Kim Động Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/5)

2. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần sắc (AD.a3/2)

3. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

4. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần sắc (AD.a2/25)

5. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần sắc (AD.a2/24)

6. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/47)

7. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/42)

8. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Thường Xuyên tổng Đa Chất xã thần sắc (AD.a2/26)

9. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Tri Chỉ tổng các xã thần tích (AE.a2/46)

10. Kiến An tỉnh An Dương huyện Các tổng Quỳnh Hoàng Song Mai Ngọ Dương Vụ Nông thần tích (AE.a12/4)

1

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ La Xá tổng các xã thần tích (AE.a15/30)

12. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/1)

13. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Quang Chiếu tổng các xã thần tích (AE.b2/19)

14. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Quảng Chiếu tổng các xã thần tích (AE.b2/5)

15. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Thọ Hạc tổng các xã thần tích (AE.b2/18)

16. Thái Bình tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a5/48)

17. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện các xã thần tích (AE.a2/91)

18. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện các xã thần tích (AE.a2/57)

19. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đại Bối tổng các xã thần tích (AE.a2/49)

20. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Bạch Sam tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/4)

2

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Điệp Sơn xã thần sắc (AD.a13/2)

22. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thụy Phú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/73)

23. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Tín Yên tổng các xã tục lệ (AF.a2/99*)

24. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Mộc Hoàn tổng các xã thần sắc (AD.a13/8)

25. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện các xã thần sắc (AD.a13/11)

26. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Bình Lăng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/88)

27. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Tín Yên tổng các xã thần tích (AE.a2/96)

28. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Vạn Điểm tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/75)

29. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Vạn Điểm tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/130)

30. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đạo Tú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/29)

3

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đạo Tú tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/102)

32. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thôn thần tích (AE.a13/3)

33. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Nhật Tựu tổng các xã thần sắc (AD.a13/10)

34. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Phương Đàn tổng các xã thần sắc (AD.a13/13)

35. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Thụy Lôi tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/15)

36. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Cao Đà tổng các xã thần tích (AE.a13/23)

37. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)

900   Trung Thành Phổ Tế Đại Vương                  

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)

2. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Cổ Nhuế tổng các xã thần tích (AE.a2/59)

3. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/47)

4. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/42)

5. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Lương Xá tổng Văn Hội Tạ Xá nhị thôn thần tích (AE.a2/41)

6. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Thường Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a2/44)

7. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Đồng Đội tổng các xã thần tích (AE.a15/28)

8. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Đông Cứu tổng các xã thần tích (AE.a2/93)

9. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thụy Phú tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/97)

10. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Chuyên Nghiệp tổng các xã thần tích (AE.a13/6)

1

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Triều Đông tổng các xã thần tích (AE.a2/100)

12. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Vạn Điểm tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/130)

13. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Đại Mỗ tổng các xã thần tích (AE.a2/61)

Tổng: 1018

Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 

 

 

STT            Tên thần            Tên sách

901   Trung Thành Thái Tử Thánh Càn Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Chương Dương tổng các xã thần sắc (AD.a2/66)

902   Trung Thành Thượng Đẳng Thần                 

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Tri Chỉ tổng các xã thần tích (AE.a2/46)

903   Trung Thành Thượng Đẳng Tối Linh Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Lương Xá tổng Văn Hội Tạ Xá nhị thôn thần tích (AE.a2/41)

904   Trung Thiên Quảng Độ Thượng Sĩ Tô Đại Liệu Tướng Q              

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Cổ Điển tổng các xã thần sắc (AD.a2/53)

905   Trung Thiên… Đại Vương           

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần sắc (AD.a3/1)

906   Trung Tôn Hoàng Hoàng Đế               

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Vạn Điểm tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/130)

907   Trung Tông Hoàng Đế                 

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

908   Trưng Trắc Hoằng Đế                 

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Hạ Lôi tổng các xã thần tích (AE.a11/8)

909   Trừng Trạm Uông Nhuận… Trung Đẳng Thần              

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

910   Trung Trinh… Đại Vương            

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a7/13)

911   Trung Vị Triệu Vương                 

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/5)

912   Trung Vũ Hùng Liệt… Đại Vương                

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Chi Nê tổng các xã thần sắc (AD.a7/26)

913   Trung Vũ Tế Thế… Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Ninh Xá tổng các xã thần tích (AE.a2/81)

914   Trương Á (Tử Đồng Đế Quân)            

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Hoàng Xá tổng các xã thần tích (AE.a10/22)

915   Trương Á (Văn Xương Đế Quân)                 

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Hoàng Xá tổng các xã thần tích (AE.a10/22)

916   Trường Bạch             

1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Phú Thọ tỉnh tổng các xã thần tích (AE.a9/28)

917   Trương Bàng             

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a3/11)

918   Trương Bến (Đô Bến Đại Vương)                

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Lang Tài tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/12)

919   Trường Công             

1. Thái Bình tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a5/48)

2. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)

920   Trường Công (Đương Cảnh Thành Hoàng Cảm Hóa… Đại           

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện các xã thần tích (AE.a6/1)

921   Trương Công Tuấn Hiển ứng Tế Thế Đại Vương                   

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Đồng Than tổng Lạc Cầu xã Lạc Cầu tử Cầu nhị thôn thần tích (AE.a3/27)

922   Trương Đạo               

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Xuân Dương tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/27)

923   Trương Dị                   

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Hà Đái tổng các xã thần tích (AE.a12/6)

924   Trương Gia Hoàng Thái Hậu               

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Thanh Trì tổng các xã thần sắc (AD.a2/57)

925   Trương Hán Siêu                

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/5)

926   Trương Hát                

1. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Cổ Dũng tổng các xã thần tích (AE.a14/22)

2. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/5)

3. Thái Nguyên Phổ Yên phủ Hoàng Đàm tổng các xã thần tích (AE.a18/1)

4. Thái Nguyên Phổ Yên phủ Thượng Dã tổng các xã thần tích (AE.a18/3)

927   Trương Hộ                 

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a3/11)

928   Trương Hoằng Đại Vương                   

1. Hưng Yên tỉnh Sài Trang tổng các xã Trung Đạo Tam Trạch Xuân Tảo thần tích (AE.a3/44)

929   Trương Hoằng Tịnh Vương… Đại Vương             

1. Hưng Yên Tỉnh Yên Mỹ Huyện Trung Đạo Xã Thần Sắc (AD.a3/30)

930   Trương Hống             

1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hòa huyện Mai Đình tổng các xã thần tích (AE.a14/5)

2. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Tam Sơn tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/8)

3. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện Khắc Niệm Đỗ Xá tổng các xã thần tích (AE.a7/30)

4. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/5)

5. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Lương Xá tổng Văn Hội Tạ Xá nhị thôn thần tích (AE.a2/41)

6. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Tuân Lệ tổng các xã thần tích (AE.a11/3)

7. Thái Nguyên Phổ Yên phủ Hoàng Đàm tổng các xã thần tích (AE.a18/1)

8. Thái Nguyên Phổ Yên phủ Thượng Dã tổng các xã thần tích (AE.a18/3)

931   Trương Hống-Trương Hát                   

1. Bắc Giang tỉnh Phượng Nhãn huyện Trí An (Yên) tổng các xã thần tích (AE.a14/16)

2. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/25)

3. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Phù Lưu tổng các xã thô thần tích (AE.a7/6)

4. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện Khắc Niệm Đỗ Xá tổng các xã thần tích (AE.a7/30)

5. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Bạch Trữ tổng các xã thần tích (AE.a11/6)

6. Thái Nguyên Phổ Yên phủ Hoàng Đàm tổng các xã thần tích (AE.a18/1)

932   Trường Lạc Công Chúa              

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Thượng ốc tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/50)

933   Trưởng Lệnh Công (Trung Thành Đại Vương)             

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Kim Bảng tổng các xã thần tích (AE.a13/15)

934   Trưởng Lệnh Công (Trung Thành Phổ Tế… Đại Vương)               

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Phương Đàn tổng các xã thần tích (AE.a13/19)

935   Trưởng Minh Ngọ Đại Vương             

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/33)

2. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần tích (AE.a4/37)

936   Trương Minh Tự Đại Vương                

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Thạch Đà tổng Khê Ngoại Tây Xá nhị xã thần tích (AE.a11/13)

937   Trương Nhiêu            

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a3/11)

938   Trương Phán             

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Hà Đái tổng các xã thần tích (AE.a12/6)

939   Trương Phấn Hầu Ngô Phủ Quân                

1. Kiến An tỉnh Kiến Thụy phủ Đại Lộc tổng các xã thần tích (AE.a12/10)

940   Trương Quốc             

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Lang Tài tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/12)

941   Trương Quý Lang               

1. Các tỉnh thần tích các xã thần tích (AE.a9/15)

942   Trương Thái Phó Tôn Thần                 

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện Kì Vĩ tổng các xã thần tích (AE.a4/3)

943   Trương Thanh (Bình Thú Uý)              

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Hà Đái tổng các xã thần tích (AE.a12/6)

944   Trương Tĩnh Đại Vương             

1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hoà huyện Quế Trạo tổng các xã thần sắc (AD.a14/6)

2. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thần sắc (AD.a2/18)

945   Trương Vũ Thái Sư            

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Thanh Trì tổng các xã thần sắc (AD.a2/57)

946   Trưởng Vương          

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a7/13)

947   Trương Xương Xí               

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đạo Tú tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/102)

948   Truy Công                  

1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)

949   Từ Bà Văn Hậu … Hoàng Hậu            

1. Hà Nam tỉnh Thanh Liêm huyện Mễ Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/24)

950   Tú Bộ Cảm ứng Đại Vương                 

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Lang Tài tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/12)

951   Tư Công (Thánh Tư Đại Vương)                  

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Phao Võng tổng các xã thần tích (AE.a9/41)

952   Từ Đạo Hạnh             

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Yên Lũng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/64)

2. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích (AE.a3/13)

3. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Thần Lộ tổng các xã thần tích (AE.a15/24)

4. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Văn Viên tổng các xã thôn thần tích (AE.b1/12)

5. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Đông Anh huyện Phương Quan tổng các xã thần sắc (AD.a11/6)

6. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Lạp Mai tổng các xã thần sắc (AD.a10/27)

7. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Lật Sài tổng các xã thần sắc (AD.a10/28)

8. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Lật Sài tổng các xã tục lệ (AF.a6/41)

9. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện bổng Điến tổng Thọ Lộc xã thần sắc (AD.a5/17)

10. Hoàn Long các xã phường thần tích (AE.a2/38)

953   Tử Đồng Văn Xương Đế Quân            

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/7)

954   Từ Hụê… Công Chúa                   

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/27)

955   Từ Kinh (Từ Kinh Đại Vương)            

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện Đặng Xá tổng các xã thần tích (AE.a5/23)

956   Tứ Kỳ Hộ Lộ Quốc… Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/3)

957   Tự Ký… Hoàng Thái Hậu           

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Quyển Sơn tổng các xã thần sắc (AD.a13/14)

958   Từ Lộ (Từ Đạo Hạnh)                 

1. Sơn Tây tỉnh Quốc Oai phủ Yên Sơn huyện Lạp Mai tổng các xã thần tích (AE.a10/23)

2. Sơn Tây tỉnh Quốc Oai phủ Yên Sơn huyện Lật Sài tổng Thụy Khuê xã thần tích (AE.a10/24)

3. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện Canh Nậu xã thần tích (AE.a10/18)

959   Tứ Lộ Đô Nguyên Soái Tôn Thần                 

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Yên Mô tổng các xã thần tích (AE.a4/41)

960   Tư Nương (Vua Bà)           

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Nam Dương tổng các xã thần tích (AE.b2/10)

961   Tứ Nương Phi Nhân           

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Trực Nội tổng các xã thần tích (AE.a5/44)

962   Tứ Nương Phu Nhân                   

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc đệ tam sách (AD.a3/10)

963   Tử Nương Trinh Thục… Thần Nữ                 

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vĩnh Ninh tổng các xã thần tích đệ thâp sách (AE.a2/86)

964   Tứ Nương Từ Ý… Phu Nhân                

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích đệ tam sách (AE.a3/15)

965   Tứ Pháp: Pháp Vân-Pháp Vũ-Pháp Lôi-Pháp Điện              

1. Hưng Yên tỉnh Sài Trang tổng các xã thần tích (AE.a3/43)

2. Hưng Yên tỉnh Sài Trang tổng các xã thôn thần phật tích (AE.a3/45)

3. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Đồng Than tổng Đồng Than xã thần tích (AE.a3/24)

4. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Đồng Than tổng Hoàng Đôi xã Ngọc Tỉnh thôn phật tích (AE.a3/25)

5. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Đồng Than tổng Lạc Cầu xã Lạc Cầu tử Cầu nhị thôn thần tích (AE.a3/27)

6. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Liêu Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/38)

7. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Liêu Xá tổng Liêu Thượng xã phật tích (AE.a3/39)

8. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Thụy Lôi tổng các xã thần tích (AE.a13/21)

9. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)

966   Từ Phủ Huyền Tiêu… Đại Vương                 

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Cam Thịnh tổng các xã thần sắc (AD.a10/1)

967   Từ Thị Lang (Từ Bà Văn Lang Công Chúa)                 

1. Hà Nam tỉnh Thanh Liêm huyện Mễ Trường tổng Văn Lâm xã thần tích (AE.a13/33)

968   Từ Thiện Cư Sĩ… Đại Vương               

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ La Xá tổng các xã thần tích (AE.a15/30)

2. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Phù Lưu tổng các xã thần tích (AE.a13/18)

3. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Phù Lưu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/12)

969   Từ Thiện Phu Nhân (Nguyễn Húy Hà)                  

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Thọ Hạc tổng các xã thần tích (AE.b2/18)

970   Từ Tường Đại Vương                  

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Văn Cú tổng các xã thần tích (AE.a12/5)

2. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Phù Lưu tổng các xã thần tích (AE.a13/18)

971   Từ Tường… Công Chúa              

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vĩnh Ninh tổng các xã thần sắc (AD.a2/62)

972   Tư Ước              

1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Do Nghĩa tổng các xã thần tích (AE.a9/26)

2. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các xã thần tích (AE.a6/23)

973   Tứ Vị Bình Thiên Hiển Đức… Đại Vương             

1. Bắc Ninh tỉnh Quế Dương huyện các xã thần sắc (AD.a7/25)

974   Tứ Vị Đại Vương                

1. Phú Thọ tỉnh Sơn Vi huyện Phú Thọ tổng các xã thần sắc (AD.a9/17)

975   Tứ Vị Linh ứng Đại Vương                  

1. Bắc Ninh tỉnh Quế Dương huyện các xã thần sắc (AD.a7/25)

976   Tứ Vị Thánh Nương           

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vạn Phúc tổng Ninh Xá tổng Vân La tổng các xã thần sắc (AD.a2/60)

2. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Phú Kê tổng các xã thần tích (AE.a12/21)

3. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Bách Tính tổng Lữ Điền xã thần tích (AE.a15/16)

4. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Kiên Trung tổng các xã thần sắc (AD.a16/4)

5. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Kiên Trung tổng các xã thần tích (AE.a15/4)

6. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Mỹ tổng Quỳnh Phương lý An Lễ ấp thần tích (AE.a15/5)

7. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Quần Phương tổng các xã thần sắc (AD.a16/6)

8. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Quần Phương tổng các xã thần tích (AE.a15/7)

9. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Tân Khai tổng các xã thần sắc (AD.a16/8)

10. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Duyên Hưng tổng các xã thần tích (AE.a15/19)

1

1. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Ninh Cường tổng Ninh Cường xã thần tích (AE.a15/20)

12. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/16)

13. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Kim Nguyên tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/15)

14. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện La Vân tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/17)

15. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện La Vân tổng các xã thôn tục lệ (AF.b1/28)

16. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện La Vân tổng Trung Kiên xã thần tích (AE.b1/4)

17. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Thượng Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.b1/3)

18. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Đại Hữu tổng các xã thần tích (AE.a4/9)

19. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Thanh Quyết tổng các xã thần tích (AE.a4/12)

20. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Uy Viễn tổng các xã thần tích (AE.a4/15)

2

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Bồng Hải tổng các thôn áng thần sắc (AD.a4/22)

22. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Bồng Hải tổng các thôn áng thần tích (AE.a4/22)

23. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Kim Sơn huyện Tự Tân tổng các ấp trại thần tích (AE.a4/20)

24. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Đồng Phú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/24)

25. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh Yên Ninh tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/30)

26. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện các xã thôn thần sắc (AD.a4/35)

27. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Thổ Mật tổng các xã thần sắc (AD.a4/34)

28. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Thổ Mật tổng các xã thần tích (AE.a4/40)

29. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Thổ Mật tổng các xã thần tích (AE.a4/39)

30. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Yên Mô tổng các xã thần sắc (AD.a4/36)

3

1. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện Thạnh Hà tổng các xã thần sắc (AD.a10/22)

32. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Lễ Thần tổng các xã thần tích (AE.a5/40)

33. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Vị Dương tổng các xã thần tích (AE.a5/45)

34. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện An Bồi tổng thần tích (AE.a5/1)

35. Tiên Lãng huyện Phú Kê các xã thần sắc (AD.a12/13)

36. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)

37. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xương huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)

38. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện An (Yên) Khê tổng các xã thần sắc (AD.a13/1)

39. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện các xã thần tích (AE.a13/25)

40. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Lai Cách tổng các xã thôn thần tích (AE.a6/4)

4

1. Hoàn Long Cơ Xá xã thần tích (AE.a2/16)

42. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/26)

977   Tuấn Công                  

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện Khắc Niệm Đỗ Xá tổng các xã thần tích (AE.a7/30)

978   Tuấn Công (Anh Tuấn Cư Sĩ Đại Vương)             

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Dưỡng Chính tổng các xã thần tích (AE.a12/22)

979   Tuấn Công (Bảo Trung Đại Vương)            

1. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần tích (AE.a10/19)

2. Sơn Tây tỉnh Tùng Thiện huyện Tường Phiêu tổng các xã thần tích (AE.a10/15)

980   Tuấn Công (Cao Lãnh Đại Vương)              

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Yên Lành tổng Yên Bình xã thần tích (AE.a9/35)

981   Tuấn Công (Cao Sơn Đại Vương)                

1. Thanh Hóa tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a5/52)

982   Tuấn Công (Đài Bàng Gia Hộ Đại Vương)           

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Sơn Đồng tổng các xã thần tích (AE.a5/34)

983   Tuấn Công (Lưu Thủ Nội Minh Đại Vương)                  

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Mẫn Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/4)

984   Tuấn Công (Nổi Cả Đại Vương)                   

1. Phú Thọ tỉnh Sơn Vi huyện các xã thần tích (AE.a9/24)

985   Tuấn Công (Uy Đức Thịnh Công Đại Vương)               

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Cẩm Khê tổng các xã thần tích (AE.a12/14)

986   Tuấn Đô            

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a6/10)

987   Tuấn Lương (Đương Cảnh Thành Hoàng Tuấn Lương Đại          

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Văn Lang tổng các xã thần tích (AE.a9/13)

988   Tuấn Lương (Tuấn Triết Hồng Huân Tôn Thần Thượng Đ            

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Vĩnh Lại tổng các xã thần tích (AE.a6/8)

989   Tuấn Lương Đại Vương              

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Chương Dương tổng Bộ Đầu xã thần tích (AE.a2/92)

990   Tuấn Sơn (Tuấn Sơn Đại Đức Hiển ứng Đại Vương)             

1. Bắc Giang tỉnh Phượng Nhãn huyện Trí An (Yên) tổng các xã thần tích (AE.a14/16)

2. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Cổ Dũng tổng các xã thần tích (AE.a14/22)

991   Tuấn Tĩnh                   

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Đa Lộc tổng các xã thần tích (AE.a11/7)

992   Tuấn Vương               

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Mạn Lạn tổng các xã thần tích (AE.a9/38)

993   Tuấn Xung Quảng Bác Uyên Tế Đại Vương Trung Đẳng T           

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Phù Lưu Thượng tổng Nội Lưu xã thần tích (AE.a2/50)

994   Tuấn Xung Quốc Vương             

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Phù Lưu Thượng tổng các xã thần sắc (AD.a2/30)

995   Túc Công (Hiển Linh Phù Huệ Đại Vương)                   

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Lạc Tân tổng các xã thần tích (AE.a11/9)

996   Tuệ Công (Nam Hải Tạo Lực… Đại Vương)                  

1. Thái Bình tỉnh Kiến Xương phủ Trực Định huyện Cao Mại tổng thần tích (AE.a5/2)

997   Tùng Công (Thiên Quan Cửa Chùa Áng Tùng Đại Vương)           

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thụy Lũng tổng thần tích (AE.a5/7)

998   Tùng Giang Đại Vương               

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thôn thần tích (AE.a13/9)

999   Tướng Công Hựu Quốc… Đại Vương          

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần sắc đệ nhất sách (AD.a7/12)

1000          Tuy ả… Công Chúa             

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần sắc (AD.a4/32)

Tổng: 1018

Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

 

 

STT            Tên thần            Tên sách

1001          Tuy Kỳ Đại Vương             

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Trần Xá tổng các xã thần tích (AE.a13/30)

1002          Túy Lang (Thiên Quan Túy Toái Đại Vương)                

1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện Hạ Động tổng Trà Linh xã thần tích (AE.a5/20)

2. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần tích (AE.a5/57)

1003          Túy Tinh… Đại Bồ Tát                 

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Nam Phù tổng Đông Phù Liệt xã thần sắc (AD.a2/55)

1004          Tuyên Dung Cao Quyền Công Chúa            

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/8)

1005          Tuyên Hòa Đại Vương                

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc đệ nhị sách (AD.a3/9)

1006          Tuyên Khánh Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Thái Bình tổng Đặng giang xã thần sắc (AD.a2/34)

1007          Tuyên Khánh Phổ Huệ Bát Nhã Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Thái Bình tỉnh tổng các xã thần tích (AE.a2/54)

1008          Tuyên Minh                

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Đồng Trực tổng các xã thần tích (AE.a5/30)

1009          Tuyên Phi Nguyến Quý Tần                 

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện các xã thôn thần sắc (AD.a2/40)

1010          Tuyên Từ Bà Văn Huệ… Hoàng Hậu           

1. Hà Nam tỉnh Thanh Liêm huyện Mễ Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/24)

1011          Tuyên Từ Hoàng Thái Hậu                  

1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hòa huyện Mai Đình tổng các xã thần tích (AE.a14/5)

1012          Tuyên Từ Phu Nhân           

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Phú Hà tổng các xã thần tích (AE.b2/12)

1013          Tuyên Uy… Đại Vương (Họ Lê Húy Vinh)            

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Quảng Chiếu tổng các xã thần tích (AE.b2/6)

1014          Tuyên Vũ Tướng Quân Pháp Minh Thượng Sĩ Đại Vương             

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Bồng Hải tổng các thôn áng thần sắc (AD.a4/22)

1015          Tuyết ốc Đại Vương           

1. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Hà Cát tổng các xã thần sắc (AD.a16/2)

1016          Ty Bố Nhạc Phủ… Minh Công Đại Vương            

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)

1017          Tỵ Chàng          

1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Do Nghĩa tổng các xã thần tích (AE.a9/26)

1018          Tỷ Nương                   

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a7/13)

Tổng: 1018

Trang: 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 

 

 Nguồn : http://hannom.vass.gov.vn/noidung/Disan/Pages/bai-viet.aspx?ItemID=4397

(  Còn tiếp) 


Ai đang trực tuyến

  • 2
  • 5.885
  • 181
  • 4.259
  • 155
  • 7.561.773
  • 888.248