Thần tiên Việt Nam

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã Tr19 – Thần Tiên Việt Nam 越南神仙

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã . (Trang 19)

 

Các vị đều là những vị Thần, Thánh, Tiên nhân của Việt Nam, là nguyên khí tinh túy của các vì sao trên trời đầu thai xuống nhân gian. Là những người trần do tu luyện mà thành. Có công với đất nước, với dân tộc Việt Nam, lập nên những chiến công hiển hách và được phong vương, phong thánh, phong thần. Đã từng nghiên cứu ra những văn minh, tri thức bất hủ để lại cho đời mà chỉ có những bậc tối cao, thần thánh cao nhân mới có được. Nên được người đời lưu truyền sử sách, nơi nơi lập điện thờ,  là tấm gương sáng để lại cho các thế hệ sau noi theo. Con cháu muôn đời hương hỏa.

 

Trích Nguyên Văn : VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM – VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

 

          STT Tên thần             Tên sách   

588   Thủy Hải Phổ Tế Đại Vương               

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Thuận Vi tổng các xã thần tích (AE.a5/67)

589   Thủy Hải… Đại Vương                 

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hà Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a7/1)

2. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Cao Đài tổng các xã thần sắc (AD.a16/11)

590   Thủy Lộ Kim Cương Đại Vương Thượng Đẳng Thần           

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Diên Mậu tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/24)

591   Thủy Ngưu… Đại Vương             

1. Hà Đông tỉnh Thượng Phúc huyện Văn Tự xã Đinh Xá thôn thần sắc (AD.a2/76)

592   Thụy Nương (Đức Vua Bà Thụy Công Chúa)               

1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích (AE.a5/22)

593   Thụy Nương (Quốc Mẫu Trinh Liệt Tứ Nương Công Chúa           

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Kim Bảng tổng các xã thần tích (AE.a13/15)

594   Thủy Phủ Đại Thiên Long Chủ Bát Hải Long Vương            

1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Phú Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a10/10)

595   Thủy Phủ Phù Tang Châu Lâm Đại Long Quân           

1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Phú Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a10/10)

596   Thủy Phủ Phù Tang… Nhập Hải Long Vương               

1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Phú Xuyên tổng các xã thần sắc (AD.a10/11)

597   Thủy Phủ Vô Biên Trang Nghiêm Vân Hải Long Quân                  

1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Phú Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a10/10)

598   Thủy Sơn Đại Vương                   

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/1)

599   Thủy Tân Công Chúa                  

1. Hưng Yên tỉnh Sài Trang tổng các xã thần tích (AE.a3/43)

2. Hưng Yên tỉnh Sài Trang tổng các xã thần tích (AE.a3/42)

600   Thủy Tế Đệ Tam Long Vương… Đại Vương                  

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Nộn Khê tổng các xã thần sắc (AD.a4/31)

Tổng: 1018

 

 

STT            Tên thần            Tên sách

601   Thủy Thần Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Bạch Sam tổng các xã thần tích (AE.a2/48)

602   Thủy Thần Đống Lạp Uy Linh Đại Vương            

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)

603   Thủy Thần Phán Quán                

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hương Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a9/39)

604   Thủy Tinh                   

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thôn thần tích (AE.a13/9)

605   Thủy Tinh Công Chúa                 

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

2. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/6)

3. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Hoàng Trung Tri Chỉ nhị tổng các xã thần tích (AE.a2/45)

4. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Phù Long tổng các xã thần sắc (AD.b1/8)

5. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Hoàng Đạo tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/8)

6. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Tiên Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/9)

7. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện các xã thần tích (AE.a13/25)

8. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)

9. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xương huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)

10. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Thổ ốc tổng các xã thần tích (AE.a13/29)

606   Thủy Tinh Huyền Trân… Công Chúa           

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện các xã thần sắc (AD.a9/1)

607   Thủy Tinh Ngọc Dung Công Chúa                

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Quyển Sơn tổng các xã thần tích (AE.a13/20)

2. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Lam Cầu tổng các xã thần tích (AE.a13/10)

3. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Kim Bảng tổng các xã thần tích (AE.a13/15)

608   Thủy Tinh Thần Nữ Công Chúa          

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Bạch Trữ tổng các xã thần tích (AE.a11/6)

609   Thủy Tộc Bình Điềm… Trung Đẳng Thần             

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

610   Thủy Tộc Long Cung… Đại Vương              

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Thuận Vi tổng các xã Bách Tính Thuận Vi thần sắc (AD.a5/20)

611   Thủy Tuyên Đại Vương               

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Hữu Bị tổng Hữu Bị xã thần sắc (AD.a16/16)

612   Tía Công (Áo Tía… Đại Vương)          

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/12)

613   Tịch Công (Tịch Lịch… Đại Vương)             

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/26)

614   Tích Lịch Đại Vương                   

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a7/11)

2. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thôn phường thần sắc (AD.a2/19)

615   Tích Lịch Hoả Quang… Đại Vương              

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thần tích (AE.a2/11)

616   Tích Lịch Tàng Câu Đại Vương          

1. Hoàn Long các xã phường thần tích (AE.a2/38)

617   Tích Phúc Đại Vương                  

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Phù Long tổng các xã thần sắc (AD.b1/8)

618   Tiến Công                   

1. Hải Dương tỉnh Đông Triều huyện Đạm Thủy tổng các xã thần tích (AE.a6/9)

2. Hải Dương tỉnh Kim Thành huyện Phù Tải tổng các xã thần tích (AE.a6/13)

619   Tiến Công (Bản Thổ Vũ Nghị… Đại Vương)                  

1. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện Lại Xá tổng Thống Lĩnh xã thần tích (AE.a6/22)

620   Tiền Đạo Tướng Quân                 

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hà Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a7/1)

621   Tiến Đạt… Đại Tướng Đại Vương                 

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a7/13)

622   Tiên Dung Công Chúa                 

1. Hưng Yên tỉnh Đông An Kim Động Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/5)

2. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

3. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)

4. Hưng Yên tỉnh Sài Trang tổng các xã thần tích (AE.a3/43)

5. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/7)

6. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện Tiên Lữ tổng các xã thần tích (AE.a2/6)

7. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Thâm Thị tổng các xã thần tích đệ cửu sách (AE.a2/83)

8. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Đồng Than tổng các xã thần tích (AE.a3/26)

9. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Đồng Than tổng Trang Vũ xã tục lệ (AF.a3/13)

10. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Hòa Bình tổng các xã thần tích (AE.a3/31)

1

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Hòa Bình tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/30)

12. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Hòa Bình tổng Lại Trạch xã tục lệ (AF.a3/17)

13. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Khóa Nhu tổng Bình Phú xã thần tích (AE.a3/32)

14. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Khóa Nhu tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/34)

15. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Khóa Nhu tổng Khóa Nhu xã thần tích (AE.a3/33)

16. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện các xã thần tích (AE.a9/1)

17. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Phú Thọ tỉnh tổng các xã thần tích (AE.a9/28)

18. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Nam Huân tổng thần tích (AE.a5/5)

19. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thôn thần tích (AE.a13/9)

20. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Đọi Sơn tổng các xã thần tích (AE.a13/7)

2

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thôn thần tích (AE.a13/3)

22. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)

23. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Vũ Điện tổng các xã thần tích (AE.a13/31)

623   Tiên Hoa (Tiên Hoa Công Chúa)                  

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện các xã thần tích (AE.a9/34)

624   Tiên Hoa Phương Dung Hoàng Hậu            

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Tam Sơn tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/9)

625   Tiên Khâu Công Chúa                 

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/1)

626   Tiên Nga Công Chúa                   

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Đàm Khánh tổng các xã thần tích (AE.a4/34)

627   Tiên Nương                

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Hán Nam tổng An Tử Hán Nam nhị xã thần tích (AE.a12/18)

628   Tiên Phi Công Chúa           

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Đồng Thủy tổng các xã thần sắc (AD.a13/19)

629   Tiên Phi Công Chúa… Thánh Vương           

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Yên Mô tổng các xã thần sắc (AD.a4/36)

630   Tiên Phó Trưởng Công Chúa              

1. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Hương Tảo các xã thần sắc (AD.a14/22)

631   Tiến Sơn (Chàng Gót)                 

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Bất Náo tổng các xã thần tích (AE.b2/16)

632   Tiên Thánh Sư Hứa Vĩnh Phúc           

1. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Tiên Lát tổng các xã thần tích (AE.a14/20)

633   Tiên Thánh Sư Lưu Phong Tú             

1. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Tiên Lát tổng các xã thần tích (AE.a14/20)

634   Tiến Trung Hầu Thông Chính Đại Thần                

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/9)

635   Tiệp Công                   

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Viên tổng các xã thần tích (AE.a7/24)

2. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Thụ Phúc tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/26)

636   Tiệp Công (Hoàng Giang Đại Vương)                   

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Lộc Điền tổng các xã thần tích (AE.a5/63)

637   Tiếp Kỳ Đương Hương               

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Trầm Lộng tổng các xã thần tích (AE.a2/56)

638   Tiết Chế Nhạc Phủ… Quý Công Đại Vương                   

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)

639   Tiết Nghĩa Thái Tử… Đại Vương                  

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Thượng Hiệp tổng các xã thần sắc (AD.a10/31)

640   Tiễu công… đại vương                   

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/2)

641   Tiêu Sơn Độc Cước Chu Văn Minh Quỉ Độc Đại Thần                   

1. Bắc Giang tỉnh Phượng Nhãn huyện Trí An (Yên) tổng các xã thần tích (AE.a14/16)

2. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Hà Liễu tổng các xã thần sắc (AD.a2/54)

3. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Hoàng Xá tổng các xã thần sắc (AD.a10/26)

4. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Thụy Lôi tổng các xã thần tích (AE.a13/21)

5. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện các xã thôn thần tích (AE.a13/32)

6. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Phù Lưu tổng các xã thần tích (AE.a13/18)

642   Tín Nương                  

1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)

643   Tĩnh Bộ              

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Bổng Điền tổng các xã thần tích (AE.a5/59)

644   Tĩnh Bộ Linh ứng Đại Vương              

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Lang Tài tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/12)

645   Tính Chân.. Công Chúa               

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a3/14)

646   Tịnh Công (Anh Thông Đại Vương)             

1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)

647   Tịnh Hạnh… Tả Cung Phi           

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Tây Tựu tổng các xã thần sắc (AD.a2/46)

648   Tĩnh Lang                   

1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện Hạ Động tổng Trà Linh xã thần tích (AE.a5/20)

2. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần tích (AE.a5/57)

649   Tinh Lậu Đại Đô                 

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)

650   Tĩnh Minh                   

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Lam Cầu tổng các xã thần tích (AE.a13/10)

651   Tĩnh Mục Hiển Minh… Đại Vương                

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện các xã thần sắc đệ nhất sách (AD.a6/9)

652   Tinh Nương                

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Hoàng Đạo tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/8)

653   Tĩnh Nương Công Chúa              

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần tích (AE.a4/37)

654   Tịnh Quốc Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/14)

655   Tịnh Quốc Tam Lang Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện La Nội tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/43)

656   Tỉnh Tuyền Long Vương… Đại Vương                  

1. Nghệ An tỉnh Đông Thành huyện Văn Viên tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/12)

657   Tô Đài Đại Vương Tôn Thần               

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đạo Tú tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/102)

658   Tô Đại Liệu Lý Cử Hoàng Đại Vương                  

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Thạch Đà tổng Khê Ngoại Tây Xá nhị xã thần tích (AE.a11/13)

659   Tô Đại Liêu Phổ Hóa Thượng Sĩ Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/39)

660   Tô Hiến Thành           

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Phá Lãng tổng các xã thần tích (AE.a7/18)

2. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện các xã thần tích đệ tam sách (AE.a2/76)

3. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Cổ Điển tổng các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a2/77)

4. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Hà Cát tổng các xã thần tích (AE.a15/2)

5. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/16)

6. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Đại Hữu tổng các xã thần tích (AE.a4/9)

7. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Vân Trình tổng các xã thần tích (AE.a4/16)

8. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Tri Hối tổng các xã thần tích (AE.a4/14)

661   Tô Lịch (Bảo Quốc Trấn Linh… Đại Vương)                 

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Phú Gia tổng các xã thần tích (AE.a2/66)

662   Tô Lịch (Quốc Đô Thành Hoàng Đại Vương)                

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Hoàng Trung Tri Chỉ nhị tổng các xã thần tích (AE.a2/45)

663   Tô Liệu Công (Chính Trực Liệu Đại Vương)                 

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Phù Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/21)

664   Tô Minh Tĩnh             

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Bất Lạm tổng các xã thần tích (AE.a10/21)

665   Tổ Phật.. Trúc Lâm Đại Tôn Giả                  

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Quỳnh Ngọc tổng các xã thôn thần sắc (AD.a5/2)

666   Tô Thị Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thôn phường thần sắc (AD.a2/19)

667   Tô Thị Phu Nhân                 

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Văn Giang huyện Xuân Cầu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/32)

668   Toán Hựu Hoằng Nghĩa… Đại Vương                   

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/9)

669   Toàn Nương               

1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)

670   Toát Tấu Đại Vương          

1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Do Nghĩa tổng các xã thần tích (AE.a9/26)

671   Tôn Linh Huyền Tư Tôn Thần             

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Liêu tổng các xã thần tích (AE.a4/28)

672   Tôn Sùng Đại Vương                   

1. Thanh Hóa tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a7/28)

673   Tống Công (Tống Thánh Đại Vương)          

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thụy Lũng tổng thần tích (AE.a5/7)

674   Tống Công Đại Vương                

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Hà Nhuận tổng các xã thần tích (AE.a12/2)

675   Tống Triệu Nương              

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Yên Mô tổng các xã thần tích (AE.a4/41)

676   Trà Lôi Hồng Ân Cư Sĩ               

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a3/11)

677   Trạch Công (Bạch Trạch Quận Công Thượng Đẳng Thần)           

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Đa Lộc tổng các xã thần tích (AE.a11/7)

678   Trần ả Cô… Đại Vương               

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Đại Công tổng các xã thần sắc (AD.a12/10)

679   Trấn An Tây Tam Kỳ Linh ứng Đại Vương                   

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Mộc Hoàn tổng các xã thần tích (AE.a13/11)

680   Trần Bao           

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)

681   Trần Bảo           

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Cam Thịnh tổng Yên Thịnh xã thần tích (AE.a10/2)

682   Trần Bảo (Uy Linh Hiển ứng Thiên Bảo Hộ Quốc Đại V                

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Phú Mỹ tổng các xã thần tích (AE.a11/10)

683   Trần Bích          

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/60)

684   Trần Bình Trọng                 

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/5)

685   Trần Chiêu                 

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Triều Đông tổng các xã thần tích (AE.a2/100)

686   Trần Chúc                  

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Vân Trình tổng Quả Khê xã thần tích (AE.b1/5)

687   Trân Công (Thiên Trân… Đại Vương)                   

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Đồng Trực tổng các xã thần tích (AE.a5/30)

688   Trần Công Sán          

1. Hưng Yên tỉnh Đông An Kim Động Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/5)

689   Trần Đại Tướng Quân                 

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Yên Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/3)

690   Trần Đạo           

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Trình Xuyên Hạ tổng các xã thần tích (AE.a15/34)

691   Trần Đạo Hiển           

1. Hưng Yên tỉnh Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/7)

692   Trần Đạo Linh           

1. Hưng Yên tỉnh Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/7)

693   Trần Đạo Minh          

1. Hưng Yên tỉnh Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/7)

694   Trần Đổ             

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/5)

695   Trần Đức Khải          

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Văn Viên tổng các xã thần tích (AE.b1/13)

696   Trần Dũng                  

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đệ Nhất tổng các xã thần tích (AE.a15/11)

2. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Quế Hải tổng các xã thần tích (AE.a15/8)

697   Trần Gạo           

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Trình Xuyên Hạ tổng các xã thần tích (AE.a15/34)

698   Trần Giản Định Hoàng Đế          

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/33)

699   Trần Hải            

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Đồng Đội tổng các xã thần tích (AE.a15/28)

700   Trần Hậu Nương                

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Đồng Trực tổng các xã thần tích (AE.a5/30)

Tổng: 1018

 

 

STT            Tên thần            Tên sách

701   Trần Hiến Vương Công Chúa              

1. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Thần Lộ tổng các xã thần tích (AE.a15/24)

702   Trần Hồ             

1. Hưng Yên tỉnh Sài Trang tổng Nhân Hào Thượng xã các thôn thần tích (AE.a3/40)

703   Trần Hoàng Đế… Đại Vương               

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/27)

704   Trần Hồng Nương              

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/60)

705   Trần Hưng (Hương Mai Đại Vương)           

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện (AE.a2/84)

2. Hoàn Long Hoàng Mai xã thần tích (AE.a2/20)

706   Trần Hưng Nhượng            

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Hòa Bình tổng các xã thần tích (AE.a3/31)

707   Trần Khánh Dư                   

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/5)

2. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Mộc Hoàn tổng các xã thần tích (AE.a13/11)

708   Trần Khát Chân (Chân Thiên Đại Vương)           

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/33)

2. Hoàn Long Hoàng Mai xã thần tích (AE.a2/20)

709   Trần Khiết Công                 

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hội Phụ tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/3)

710   Trần Lạc           

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/2)

711   Trấn Lại Đại Vương           

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

712   Trần Lan           

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Cam Thịnh tổng Yên Thịnh xã thần tích (AE.a10/2)

713   Trần Lan Trần Ngọc          

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Lạc Tân tổng các xã thần tích (AE.a11/9)

714   Trần Lang                  

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/2)

715   Trần Liệu Công.. Đại Liệu Đại Vương                  

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Ngu Nhuế tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/27)

716   Trần Lư             

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Hà Hồi Bình Vọng xã thần tích (AE.a2/94)

717   Trần Luân                  

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đông Mặc tổng các xã thần tích (AE.a15/12)

718   Trần Lý Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/6)

2. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện Mỹ Lương tổng các xã thần sắc (AD.a2/9)

719   Trần Minh Phúc                  

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Đồng Đội tổng các xã thần tích (AE.a15/28)

720   Trần Minh Uy Thiên… Đại Vương                

1. Bắc Giang tỉnh Phượng Nhãn huyện Sơn Đình các xã thần sắc (AD.a14/14)

721   Trần Ngọc (Trinh Ý Phu Nhân)           

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Văn Viên tổng các xã thôn thần tích (AE.b1/12)

722   Trần Nguyên Chân Công Chúa           

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Điệp Sơn xã thần sắc (AD.a13/2)

723   Trần Nguyên Trác              

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Nhật Tảo xã thần tích (AE.a2/67)

724   Trần Nhân Tông                  

1. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện Bình Hà tổng các xã thần sắc (AD.a6/13)

725   Trần Nhật Duật (Chiêu Văn Vương)            

1. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Thần Lộ tổng các xã thần tích (AE.a15/24)

2. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Hà Hồi Bình Vọng xã thần tích (AE.a2/94)

726   Trần Phác                   

1. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Thần Lộ tổng các xã thần tích (AE.a15/24)

727   Trần Phạn                  

1. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Thần Lộ tổng các xã thần tích (AE.a15/24)

728   Trần Phan Quế          

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các xã thần tích (AE.a6/23)

729   Trần Quang                

1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Lê Xá tổng Trà Đỉnh xã thần tích (AE.a4/10)

2. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Vân Trình tổng các xã thần tích (AE.a4/16)

730   Trần Quang Khải                

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Phù Lưu tổng các xã thô thần tích (AE.a7/6)

2. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/5)

731   Trần Quất                   

1. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Hà Cát tổng các xã thần tích (AE.a15/2)

732   Trần Quế Nương                 

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/60)

733   Trần Quốc Chân (Huệ Vũ Nương)               

1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Phú Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a10/10)

2. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Thanh Lãng tổng các xã thần tích (AE.a10/11)

3. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Thanh Mai tổng các xã thần tích (AE.a10/12)

734   Trấn Quốc Đại Vương                 

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hoàng Cương tổng các xã thần tích (AE.a9/37)

2. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Hoàng Đạo tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/8)

735   Trấn Quốc Minh Hưng Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/43)

736   Trấn Quốc Quý Minh Đại Vương                 

1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Mỹ Cầu tổng các xã thần sắc (AD.a14/9)

737   Trấn Quốc Thượng Đẳng Phúc Thần          

1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Dĩnh Kế tổng các xã thần tích (AE.a14/13)

738   Trần Quốc Tuấn                  

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/5)

739   Trấn Quốc… Đại Vương              

1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Mỹ Thái Đa Nhai các xã thần sắc (AD.a14/10)

2. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Thượng ốc tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/50)

3. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Lạc Thiện tổng các ấp thần sắc (AD.a16/3)

4. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Phương Xá tổng các xã thần sắc (AD.a9/4)

5. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Tiên Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/9)

740   Trần Sĩ Phúc Sinh Đại Vương              

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện các xã thôn thần sắc (AD.a3/32)

741   Trần thái tông              

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Cự Lâm tổng các xã thần tích (AE.a5/61)

742   Trần Thái Tử Tuyên Hoà… Đại Vương                 

1. Bắc Giang tỉnh Phượng Nhãn huyện Sơn Đình các xã thần sắc (AD.a14/14)

743   Trần Thị Ân                

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc đệ nhị sách (AD.a3/9)

744   Trần Thị Lựu             

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc đệ nhị sách (AD.a3/9)

745   Trần Thị Phấn            

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc đệ nhị sách (AD.a3/9)

746   Trần Thiên Cang                 

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Yên Kỳ tổng Chính Công Cáo Điền nhị xã thần tích (AE.a9/9)

747   Trấn Thiên Linh Hựu Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Chương Dương tổng Bộ Đầu xã thần tích (AE.a2/92)

748   Trần Thời Kiến          

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/5)

749   Trần Tông Linh ứng… Đại Vương                

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Tang Giá tổng các xã thần sắc (AD.a5/4)

750   Trần Triều Bảo Hoa… Công Chúa                

1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần sắc (AD.a5/1)

751   Trần Triều Cung Phi… Phi Chúa                   

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Chi Cát xã thần sắc (AD.a9/11)

752   Trần Triều Hoàng Tử… Đại Vương              

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Phù Lưu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/8)

753   Trần Triều Nhập Nội Thái Uý… Đại Vương          

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a7/13)

754   Trần Triều Nhập Nội Thị Thái Úy                 

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Hội Xuyên tổng các xã thần sắc (AD.a6/10)

755   Trần Vinh                   

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)

756   Trần Vĩnh                   

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)

757   Trần Xuân Trạch                

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Kiên Trung tổng các xã thần tích (AE.a15/4)

758   Trang Công (Trang Chính Tỉnh Đức… Trang Hiển Đại                   

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Chuyên Nghiệp tổng các xã thần tích (AE.a13/6)

759   Trang Công (Trang Vương Đại Vương)               

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a7/11)

760   Trang Hiến… Đại Vương             

1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Tri Hối tổng các xã thần sắc (AD.a4/14)

761   Trang Hoa Công Chúa                

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thôn phường thần sắc (AD.a2/19)

762   Trang Huy Dực Bảo Trung Hưng Thượng Đẳng Thần                   

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đô Yên tổng các xã thô thần tích (AE.b1/6)

763   Tráng Kiện Đại Vương                

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Vũ Điện tổng Thổ ốc tổng các xã thần sắc (AD.a13/22)

2. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Vũ Điện tổng các xã thần tích (AE.a13/31)

764   Trang Nghị                 

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện Đặng Xá tổng các xã thần tích (AE.a5/23)

765   Trang Nhất Phu Nhân                 

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Cổ Điển tổng các xã thần sắc (AD.a2/53)

766   Trang Nương Tức Đài Nương (Đài Vương Hoàng Phi Đại            

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Tường Thụy xã thần tích (AE.a13/5)

767   Trang Thuận Hoàng Thái Hậu Đại Vương           

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a7/13)

768   Trang Tiết Phan Tướng Quân             

1. Nghệ An tỉnh Diễn Châu phủ Đông Thành huyện Thái Xá các xã thôn thần tích (AE.b1/1)

769   Trâu Á Đại Vương              

1. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần tích (AE.a10/17)

770   Trâu Canh Tổng Thống Quân Vụ Đại Thần                   

1. Hưng Yên tỉnh Đông An Kim Động Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/5)

771   Trâu Pháp Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vạn Phúc tổng Ninh Xá tổng Vân La tổng các xã thần sắc (AD.a2/60)

772   Trâu Thành Đại Vương               

1. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần tích (AE.a10/17)

773   Tre Mộc (Thần Kỳ Cây Tre Hiển Hựu Đại Vương)                

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Trần Xá tổng các xã thần tích (AE.a13/30)

774   Trí Công            

1. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện Du La tổng các xã thần tích (AE.a6/18)

775   Trị Công            

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện các xã thần tích (AE.a7/14)

776   Trí Công (Bản Cảnh Thành Hoàng… Đại Vương)                  

1. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện Hạ Vĩnh tổng Hạ Vĩnh xã thần tích (AE.a6/21)

777   Trí Công (Quốc Oai Dương Đông Nhạc Tá Sử Nghĩa Côn             

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Hoàng Pha tổng Bính Động xã thần tích (AE.a12/23)

778   Trí Công (Thần Trí Đại Vương)           

1. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần tích (AE.a5/57)

779   Trí Dũng Ôn Lương            

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Lạp Mai tổng các xã thần sắc (AD.a10/27)

780   Trì Mạt Đại Vương             

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Hà Nhuận tổng các xã thần tích (AE.a12/2)

781   Tri Pháp Linh Quang Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Ba Dư xã văn bài (AE.a2/75)

782   Trí Tín… Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/11)

783   Trích Công                 

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/2)

784   Triền Công (Hồi Triền Đại Vương)               

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/25)

785   Triền Công (Khúc Triền Đại Vương)           

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần tích (AE.a7/12)

786   Triền Công (Thiên Quan Cửa Triền Đại Vương)           

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Thần Huống tổng các xã thần tích (AE.a5/42)

787   Triết Công (Thụ Lâu… Đại Vương)              

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Tiên Bố tổng các xã thần tích (AE.a5/35)

788   Triệu ất (Triệu ất Phúc Thần)              

1. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện các xã thần tích (AE.a6/19)

789   Triệu Đà            

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích (AE.a7/10)

2. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Yên Thường tổng các xã thần tích (AE.a7/9)

3. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Tri Hối tổng các xã thần tích (AE.a4/14)

4. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/27)

5. Thái Bình tỉnh Kiến Xương phủ Trực Định huyện Đa Cốc tổng thần tích (AE.a5/3)

6. Thái Bình tỉnh Kiến Xương phủ Trực Định huyện Đồng Sâm tổng các xã thần sắc (AD.a5/24)

7. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Đồng Thâm tổng các xã thần tích (AE.a5/4)

8. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thịnh Quang tổng thần sắc (AD.a5/26)

9. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thụy Lũng tổng thần sắc (AD.a5/27)

10. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thụy Lũng tổng thần tích (AE.a5/7)

790   Triều Đình Phu Quốc Thần                  

1. Hoàn Long Ngọc Hà trại Nghi Tàm phường thần tích (AE.a2/26)

791   Triều Đình Phù Quốc Tôn Thần          

1. Hoàn Long các xã phường thần tích (AE.a2/38)

792   Triệu Hiển Linh                   

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Trực Nội tổng các xã thần tích (AE.a5/44)

793   Triều Hoa Công Chúa                 

1. Hưng Yên tỉnh Đông An Kim Động Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/5)

794   Triệu Lã            

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện Đa Giá xã thần tích (AE.a4/2)

795   Triệu Lã… Đại Vương                  

1. Ninh Bình Tỉnh Gia Khánh Huyện Các Xã Thần Sắc (AD.A4/3)

796   Triều Lang (Đệ Nhất Lang Linh Khê Đại Vương)                 

1. Sơn Tây tỉnh Quốc Oai phủ Yên Sơn huyện Lạp Mai tổng các xã thần tích (AE.a10/23)

797   Triệu Nương (Chi Dung Trinh Thục Hoàng Thái Hậu Cô               

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/25)

798   Triệu Quang Phục (Triệu Việt Vương)                  

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Hội Phụ tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/4)

2. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích (AE.a3/14)

3. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Kiên Trung tổng các xã thần sắc (AD.a16/4)

4. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Kiên Trung tổng các xã thần tích (AE.a15/4)

5. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Mỹ tổng các xã thần sắc (AD.a16/5)

6. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Nhất tổng các xã thần tích (AE.a15/6)

7. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Quế Hải tổng các xã thần tích (AE.a15/8)

8. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Duyên Hưng tổng các xã thần tích (AE.a15/19)

9. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Ngọc Giả Hạ tổng các xã thần tích (AE.a15/22)

10. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Ngọc Giả Thượng tổng các xã thần tích (AE.a15/21)

1

1. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Văn Lãng tổng các xã thần tích (AE.a15/25)

12. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/5)

13. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Tri Hối tổng các xã thần tích (AE.a4/14)

14. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Diên Mậu Tiên Yên xã thần tích (AE.a4/25)

15. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Diên Mậu tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/24)

16. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Ninh tổng các xã thôn Phương Mai (Mai Thôn) Cống Thủy (Hàm Thủy) thần tích (AE.a4/29)

17. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Kim Sơn huyện Chất Thành tổng các lý ấp trại thần tích (AE.a4/17)

18. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Kim Sơn huyện Tự Tân tổng các ấp trại thần tích (AE.a4/20)

19. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Kim Sơn Hương Đạo tổng các lý trại ấp thần tích (AE.a4/19)

20. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Nộn Khê tổng các xã thần sắc (AD.a4/31)

2

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần tích (AE.a4/37)

22. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Thần Phù tổng các xã thần sắc (AD.a4/33)

23. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Thần Phù tổng các xã thần tích (AE.a4/38)

24. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Thổ Mật tổng các xã thần tích (AE.a4/39)

25. Thanh Hóa tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a5/54)

26. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện An Tiêm tổng Vọng Lỗ xã thần tích (AE.a5/17)

27. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích (AE.a5/22)

28. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/27)

29. Thái Bình tỉnh Thần Khê huyện Phú Khê tổng các xã thần tích (AE.a5/55)

799   Triệu Tổng Binh… Đại Vương              

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thần sắc (AD.a2/39)

800   Triều Tú Thổ Địa Linh ứng Đại Vương                 

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện các thôn thần sắc (AD.b1/7)

Tổng: 1018

Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

 

 

STT            Tên thần            Tên sách

801   Trinh Công (Diêm La Hiển ứng Đại Vương)                  

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Sơn Đồng tổng các xã thần tích (AE.a5/34)

802   Trình Công (Đương Cảnh Thành Hoàng Nguỵ Trung Đại              

1. Hải Dương tỉnh Kim Thành huyện Phù Tải tổng các xã thần tích (AE.a6/13)

803   Trinh Công (Đương Cảnh Thành Hoàng… Đại Vương)                  

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Đồng Trực tổng các xã thần tích (AE.a5/30)

804   Trình Công (Phù Quốc Chiêu ứng Đại Vương)             

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Thủy Tú tổng các xã thần tích (AE.a12/24)

805   Trinh Công (Thông Chân… Đại Vương)                

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Tiên Bố tổng các xã thần tích (AE.a5/35)

806   Trình Công (Trình Công Đại Vương)           

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Phá Lãng tổng các xã thần tích (AE.a7/18)

807   Trình Diên                   

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện Bài Trượng tổng An Vọng xã thần tích (AE.a2/2)

808   Trịnh Đô Bảo… Đại Vương                  

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Thuận Vi tổng các xã thần tích (AE.a5/67)

809   Trịnh Đô Hộ Bến Thệ… Đại Vương              

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Thuận Vi tổng các xã Bách Tính Thuận Vi thần sắc (AD.a5/20)

810   Trình Đô Hộ Hiển ứng Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thần sắc (AD.a2/20)

811   Trịnh Đô Hộ… Đại Vương           

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Thuận Vi tổng các xã thần tích (AE.a5/67)

812   Trinh Hòa Công Chúa                 

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a6/10)

813   Trịnh Khánh Tiết                

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Thái Bình tổng các xã thần tích (AE.a2/53)

814   Trinh Khiết… Công Chúa            

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện các xã thần sắc (AD.a4/29)

815   Trịnh Kim Quang                

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Ninh tổng các xã thôn Phương Mai (Mai Thôn) Cống Thủy (Hàm Thủy) thần tích (AE.a4/29)

816   Trịnh Kim Tiển          

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Kim Sơn huyện Chất Thành tổng các lý ấp trại thần tích (AE.a4/17)

2. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Kim Sơn huyện Chất Thành tổng các lý ấp trại thần tích (AE.a4/17)

817   Trình Lang Quân Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/2)

818   Trinh Liệt Phu Nhân (Họ Nguyễn Húy Kỳ)          

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Thọ Hạc tổng các xã thần tích (AE.b2/18)

819   Trình Lý Côn Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/7)

820   Trình Lý Trạ Đại Vương    

 Nguồn : http://hannom.vass.gov.vn/noidung/Disan/Pages/bai-viet.aspx?ItemID=4397

(  Còn tiếp)

 


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 3.924
  • 99
  • 8.641
  • 191
  • 8.420.814
  • 906.570