Thần tiên Việt Nam

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã Tr15- Thần Tiên Việt Nam 越南神仙

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã . (Trang 15)

 

Các vị đều là những vị Thần, Thánh, Tiên nhân của Việt Nam, là nguyên khí tinh túy của các vì sao trên trời đầu thai xuống nhân gian. Là những người trần do tu luyện mà thành. Có công với đất nước, với dân tộc Việt Nam, lập nên những chiến công hiển hách và được phong vương, phong thánh, phong thần. Đã từng nghiên cứu ra những văn minh, tri thức bất hủ để lại cho đời mà chỉ có những bậc tối cao, thần thánh cao nhân mới có được. Nên được người đời lưu truyền sử sách, nơi nơi lập điện thờ,  là tấm gương sáng để lại cho các thế hệ sau noi theo. Con cháu muôn đời hương hỏa.

 

Trích Nguyên Văn : VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM – VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

STT            Tên thần            Tên sách

5. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Xuân Tảo tổng Xuân Tảo Bái Ân thần sắc (AD.a2/52)

130   Phụ Dực… Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đạo Tú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/29)

131   Phù Dung Tiên Chúa Thận Đức Tiên Nương                 

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Yên Kỳ tổng Chính Công Cáo Điền nhị xã thần tích (AE.a9/9)

132   Phù Dương Hiển ứng… Đại Vương              

1. Nghệ An tỉnh Đông Thành huyện Văn Viên tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/12)

133   Phu Gia… Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Cổ Điển tổng các xã thần sắc (AD.a2/53)

134   Phủ Hộ Đại Vương             

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Bạch Sam tổng các xã thần tích (AE.a2/48)

135   Phu Hựu Đại Vương          

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đệ Nhất tổng Đệ Nhất xã thần sắc (AD.a16/12)

136   Phụ Ký Thượng Tướng Quân Đại Vương            

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Thuận Vi tổng các xã thần tích (AE.a5/67)

137   Phụ Ký Uy Dũng Phu Hiển… Đại Vương              

1. Sơn Tây tỉnh Tiên Phong huyện Chu Quyến Tây Đằng nhị tổng các xã thần sắc (AD.a10/10)

138   Phù Linh           

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Lâm Thao tổng Kim Giao xã thần tích (AE.a7/16)

139   Phù Long Tế Thế… Đại Vương            

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Trương Xá tổng các xã thần sắc (AD.a9/5)

140   Phù Lý Chí Đức… Đại Vương              

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các xã thần sắc (AD.a6/12)

141   Phu Nhân Pháp Nương (Đại Lô… Lã Thị Nương Đại Vư               

1. Hải Dương tỉnh Bình Giang phủ Cẩm Giàng huyện Tràng Kỹ tổng các xã thần tích (AE.a6/7)

142   Phu Nhân Phương Dung Công Chúa           

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Hội Phụ tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/4)

143   Phú Quận Công Hoàng Nghĩa Lãng            

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/9)

144   Phụ Quốc Hiển Hựu Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/7)

145   Phù Thuận Hựu Lương Công Chúa             

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a7/13)

146   Phù Trị Đại Vương             

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Lạp Mai tổng các xã thần sắc (AD.a10/27)

147   Phù Vận Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Tín Yên tổng các xã thần tích (AE.a2/96)

148   Phù Vân Quốc Sư               

1. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Liên Huy tổng các xã thần tích (AE.a4/11)

2. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Quỳnh Ngọc tổng các xã thần tích (AE.a5/33)

149   Phù Vi Nguyên Soái… Đại Vương                 

1. Hưng Yên tỉnh Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/7)

150   Phục Công                  

1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)

151   Phúc Công (Bản Cảnh Thành Hoàng Cao Sơn Phúc Hưng.                   

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Thụ Phúc tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/26)

152   Phúc Công (Bản Quốc Đại Đô Hưng Vận Cương Nghị Đại           

1. Thanh Hóa tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a5/50)

153   Phúc Công (Bút Tải Đại Vương)                  

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/12)

154   Phúc Công (Đô Hộ Đại Vương)          

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/16)

155   Phúc Công (Đương Cảnh Thành Hoàng Hiển ứng Hoằng T                   

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Kim Bảng tổng các xã thần tích (AE.a13/15)

156   Phúc Công (Đương Cảnh Thành Hoàng… Đại Vương)                   

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Quảng An tổng các xã thần tích (AE.b2/11)

157   Phúc Công (Hộ Phúc Uy Đức Linh ứng Đại Vương)             

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/25)

158   Phúc Công (Hoằng Phúc Hộ Quốc Đại Vương)            

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/14)

159   Phúc Công (Hồng Phúc Thiên ứng Uy Linh Đại Vương)                

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện Mặc Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a6/24)

160   Phúc Công (Phúc Giang Đại Vương)           

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Đồng Trực tổng các xã thần tích (AE.a5/30)

161   Phúc Công (Trung Quân Hộ Quốc Công Thượng Đẳng Thầ                   

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Phú Kê tổng các xã thần tích (AE.a12/21)

162   Phúc Khánh Đại Vương              

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Cổ Loa tổng các xã thần sắc (AD.a11/1)

163   Phúc Khổng Chiêu Đại Vương            

1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích (AE.a5/22)

164   Phúc Nương (Bạch Thị Phúc Nương Trinh Thục Phu Nhâ            

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/26)

165   Phúc Quốc… Đại Vương             

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/1)

166   Phúc Tế… Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện (AE.a2/84)

2. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Thịnh Liệt tổng các xã thần sắc (AD.a2/59)

167   Phúc Thá… Đại Vương                

1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hòa huyện Hoàng Vân tổng các xã địa bạ (AG.a10/8)

168   Phúc Thần Thiên Phúc… Đại Vương            

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/13)

2. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Đặng Xá tổng (AD.b1/14)

169   Phúc Thần Văn Mẫn Trung Lượng Đại Vương            

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Đọi Sơn tổng các xã thần tích (AE.a13/7)

170   Phúc Thọ Đại Vương                   

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Vũ Điện tổng Thổ ốc tổng các xã thần sắc (AD.a13/22)

171   Phúc Tính (Phúc Tính Khang Tĩnh Cư Sĩ… Đại Vương                   

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Phương Đàn tổng các xã thần tích (AE.a13/19)

172   Phúc Tương Đại Liêu… Đại Vương              

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Trình Khê xã thần sắc (AD.a7/20)

173   Phúc Yên Trung Tôn Thần                   

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Liêu tổng các xã thần tích (AE.a4/28)

174   Phùng Di           

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a7/13)

175   Phùng Gia Đại Vương                 

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Quế Hải tổng các xã thần tích (AE.a15/8)

176   Phụng Hiệu Dực Thánh… Đại Vương          

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện Khắc Niệm Đỗ Xá tổng các xã thần tích (AE.a7/30)

177   Phùng Hưng (Bố Cái Đại Vương)                

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vĩnh Ninh tổng các xã thần tích đệ thâp sách (AE.a2/86)

2. Bắc Giang tỉnh Phượng Nhãn huyện Xuân Đám tổng các xã thần tích (AE.a14/17)

3. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Tri Chỉ tổng các xã thần tích (AE.a2/46)

4. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Mỹ tổng Quỳnh Phương lý An Lễ ấp thần tích (AE.a15/5)

5. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đông Mặc tổng các xã thần tích (AE.a15/12)

6. Hoàn Long các xã phường thần tích (AE.a2/38)

7. Hoàn Long Thịnh Hào phường thần tích (AE.a2/30)

8. Hoàn Long Kim Mã thôn thần tích (AE.a2/22)

178   Phùng Hưng (Phùng Hưng Quảng Thống Đại Vương)                   

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Chi Nê tổng Nghĩa Chỉ xã thần tích (AE.a7/23)

179   Phùng Khắc Khoan           

1. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện Thạnh Hà tổng các xã thần sắc (AD.a10/22)

180   Phùng Nguyên… Đại Vương                

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Xuân Dương tổng các xã thần sắc (AD.a4/25)

181   Phùng Sơn                  

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a7/13)

182   Phùng Tá Chu            

1. Hoàn Long các xã phường thần tích (AE.a2/38)

183   Phùng Thị Chính                 

1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Thanh Mai tổng các xã thần tích (AE.a10/12)

184   Phụng Trân                

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Khê Kiều tổng các xã thần tích (AE.a5/62)

2. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Vô Ngại tổng các xã thần tích (AE.a5/68)

185   Phương Dung            

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện La Nội tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/43)

2. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Sơn Đồng tổng các xã thần tích (AE.a5/34)

186   Phương Dung (ả Lự Man Đê Phương Dung Công Chúa)              

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/25)

187   Phương Dung (Hoàng Bà Phương Dung Quí Phi)                 

1. Thanh Hóa tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a7/28)

188   Phương Dung (Phương Dung Gia Hạnh Công Chúa)           

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện các xã thần tích (AE.a7/20)

189   Phương Dung Công Chúa (Hoàng Thái Hậu Nguyệt Minh            

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Đọi Sơn tổng các xã thần tích (AE.a13/7)

190   Phương Dung Công Chúa Chánh Phu Nhân                 

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thôn thần tích (AE.a2/40)

191   Phương Dung Công Chúa Quận Phu Nhân                   

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Phúc Châu tổng Thượng Cốc xã thần sắc (AD.a10/5)

192   Phương Dung Gia Hạnh Công Chúa           

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/29)

193   Phương Dung Hoàng Thái Hậu           

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Phương Canh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/47)

194   Phương Dung Thái Phi                

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện các xã thôn thần sắc (AD.a2/40)

195   Phương Dung Tôn Nghiêm Chính Trực… Đệ Tam Công C            

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích (AE.a3/14)

196   Phương Dung… Công Chúa                 

1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Mỹ Cầu tổng các xã thần sắc (AD.a14/9)

2. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)

3. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Đông Anh huyện Thanh Lâm tổng các xã thần sắc (AD.a11/7)

4. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Phúc Khê Vị Dương Trừng Hoài tam tổng thần sắc (AD.a5/10)

5. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Thuận Vi tổng các xã Bách Tính Thuận Vi thần sắc (AD.a5/20)

6. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Tiên Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/9)

7. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)

8. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Bạch Sam tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/4)

9. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Vũ Điện tổng Thổ ốc tổng các xã thần sắc (AD.a13/22)

10. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Trác Bút tổng các xã thần tích (AE.a13/14)

1

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xương huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)

12. Hoàn Long Thổ Quan thôn thần tích (AE.a2/32)

13. Hà Nam tỉnh Thanh Liêm huyện Mễ Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/24)

197   Phương Dung… Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/11)

198   Phương Dung… Hoàng Hậu                 

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thụy Phú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/73)

2. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Phương Canh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/47)

199   Phương Dung… Phu Nhân                   

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng các xã (AD.a11/9)

200   Phương Dung… Thái Bà             

1. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Phấn Sơn các xã thần sắc (AD.a14/23)

Tổng: 211

Trang: 1 | 2 | 3 | 

 

 

STT            Tên thần            Tên sách

201   Phượng Hoàng Công Chúa                  

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/12)

202   Phượng Loan Công Chúa Đại Vương                   

1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Thanh Lãng Kiều Mộc Thanh Mai tam tổng các xã thần sắc (AD.a10/12)

203   Phương Nương (Bản Cảnh Thành Hoàng… Phi Nhân)                   

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a7/11)

204   Phương Nương (Đương Cảnh Thành Hoàng Công Chúa)             

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Tam Lộng tổng các xã thần tích (AE.b2/14)

205   Phương Nương (Ngọc Dung Công Chúa)             

1. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần tích (AE.a5/57)

206   Phương Nương (Phương Dung Công Chúa)                 

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hội Phụ tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/3)

207   Phương Nương (Thục Hoa Tiên Linh Công Chúa)                

1. Hải Dương tỉnh Vĩnh Lại huyện các xã thần tích (AE.a6/27)

208   Phương Nương (Ý Hạnh Phu Nhân Tôn Công Chúa)           

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hội Phụ tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/3)

209   Phương Phi… Hoàng Thái Hậu           

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Tiên Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/9)

210   Phương Tư Gia Hạnh… Phu Nhân               

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Hạ Dương các xã thần sắc (AD.a7/3)

211   Phương Tư Phu Nhân                 

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Hà Liễu tổng các xã thần tích (AE.a2/78)

Tổng: 211

 

Trang: 1 | 2 | 3 | 

 

 

STT            Tên thần            Tên sách

1       Quả Đoán Đại Vương                  

1. Bắc Giang tỉnh Phượng Nhãn huyện Trí Yên các xã thần sắc (AD.a14/16)

2       Quách Gia Thôi Linh Thánh Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Hà Liễu tổng các xã thần tích (AE.a2/78)

3       Quách Lãng               

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Hạ Trì tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/63)

4       Quách Tam Lang… Đại Vương           

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Yên Thường tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/10)

5       Quách Thái Phi Công Chúa                 

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Như Thức tổng các xã thần sắc (AD.a16/18)

6       Quách Tướng Quân Đại Vương          

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Hạ Trì tổng các xã thôn phường thần sắc (AD.a2/42)

7       Quán                  

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện các xã thần tích (AE.a13/25)

8       Quần                  

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a6/10)

9       Quận Chúa Phu Nhân… Đại Vương             

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Cao Đà tổng các xã thần tích (AE.a13/23)

2. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Cao Đà tổng các xã thần sắc (AD.a13/17)

10     Quan Công (Thiên Quan… Đại Vương)                 

1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện An Tiêm tổng Vọng Lỗ xã thần tích (AE.a5/17)

2. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích (AE.a5/22)

11     Quán Công (Viên Quán Trấn Bắc Đại Vương)             

1. Thanh Hóa tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a5/51)

12     Quan Đô Lỗ Chàng Bảo… Đại Vương                   

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Trường Kỹ tổng thần sắc (AD.a6/6)

13     Quản Giám Trung Đình… Đại Vương          

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thụy Phú tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/97)

14     Quản Giáp Quí Công… Đại Vương               

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/16)

15     Quản Giới Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Tây Tựu tổng Ngọc Kiệu xã thần tích (AE.a2/70)

16     Quản Giới Linh Thông Thượng Sĩ                

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Tây Tựu tổng các xã thần sắc (AD.a2/46)

2. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Tây Tựu tổng Ngọc Kiệu xã thần sắc (AD.a2/45)

17     Quận Hoa Công Chúa                 

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Hoàng Đạo tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/8)

2. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện các xã thần tích (AE.a2/57)

18     Quản Hựu Thông Linh Mãnh Lang Quan Tướng… Đại Vư           

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần sắc (AD.a3/3)

19     Quản Không Huệ Lực Tế Thế Đại Vương            

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/2)

20     Quán Mỗ Linh ứng… Đại Vương                  

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần sắc đệ nhất sách (AD.a7/12)

21     Quản Nội Điện Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/47)

22     Quận Phu Nhân (Phật Mục Công Chúa)              

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Vĩnh Chân tổng các xã thần tích (AE.a9/14)

23     Quận Phu Nhân… Phi Nương              

1. Hưng Yên tỉnh Đông An Kim Động Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/5)

24     Quan Phục… Đại Vương             

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/27)

25     Quan Sát           

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Nam Dương tổng các xã thần tích (AE.b2/10)

26     Quan Sát Quý Minh… Đại Vương                 

1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Mỹ Thái Đa Nhai các xã thần sắc (AD.a14/10)

2. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Thịnh Liệt các xã thần sắc (AD.a14/12)

3. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Phấn Sơn các xã thần sắc (AD.a14/23)

27     Quan Sát… Đại Vương                

1. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Hoàng Mai các xã thần sắc (AD.a14/17)

28     Quân Tấu… Đại Vương               

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Yên Liêu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/19)

29     Quan Thuộc Đại Vương              

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Bình Lăng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/64)

30     Quản Vũ            

1. Thanh Hóa tỉnh Thiệu Hóa phủ Đông Sơn huyện Tuyên Hóa tổng các xã thần tích (AE.b2/7)

31     Quảng Bác Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần sắc (AD.a2/25)

32     Quảng Bác Uyên Dung Đại Vương              

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/43)

33     Quang Bảo Hộ Quốc Đại Vương                  

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/7)

34     Quảng Bộ Hiển ứng Hộ Quốc Thượng Đẳng Thần                

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Đồng Than tổng Thanh Nga xã Đặng Xá Châu Xá nhị thôn thần tích (AE.a3/29)

35     Quang Cảo Trung Dũng Đại Tướng Quân            

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Triều Đông tổng các xã thần tích (AE.a2/100)

36     Quang Công               

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hà Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a7/1)

2. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a6/10)

3. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)

37     Quảng Công               

1. Hải Dương tỉnh Đông Triều huyện Đạm Thủy tổng các xã thần tích (AE.a6/9)

38     Quang Công (Bản Cảnh Thành Hoàng Linh ứng Đại Vươn          

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Thủy Tú tổng các xã thần tích (AE.a12/24)

39     Quảng Công (Cương Nghị… Đại Vương)              

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/25)

40     Quang Công (Đương Cảnh Thành Hoàng Linh Quang Chiê                   

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Phú Kê tổng các xã thần tích (AE.a12/21)

41     Quang Công (Đương Cảnh Thành Hoàng Ty Mã Linh Quan                  

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện Đặng Xá tổng các xã thần tích (AE.a5/23)

42     Quang Công (Hỗ Tòng Thần Phổ Tế Cư Sĩ… Đại Vương               

1. Hải Dương tỉnh Đông Triều huyện Đạm Thủy tổng các xã thần tích (AE.a6/9)

43     Quang Công (Hoàng Thái Tử… Đại Vương)                  

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/25)

44     Quang Công (Linh Quang Đại Vương)                 

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện các xã thần tích (AE.a7/20)

45     Quang Công (Linh Quang Hiển ứng Đại Vương)                   

1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hòa huyện Mai Đình tổng các xã thần tích (AE.a14/5)

46     Quang Công (Lương Thành Hộ Quốc Phúc Thần)                

1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)

47     Quảng Công (Pháp Hựu Quảng Cư… Phúc Thần)                 

1. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện Đại Điền tổng các xã thần tích (AE.a6/20)

48     Quang Công (Phổ Tế Cư Sĩ)                

1. Hải Dương tỉnh Thann Hà huyện Bình Hà tổng các xã thần tích (AE.a6/16)

49     Quảng Công (Quảng Hóa Cư Sĩ Đại Vương)                

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Dưỡng Chính tổng các xã thần tích (AE.a12/22)

50     Quang Công (Quảng Ngự Minh Linh Đại Vương)                 

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Dưỡng Chính tổng các xã thần tích (AE.a12/22)

51     Quang Công (Tây Phương Trần Quang Cư Sĩ Đại Vương)           

1. Hải Dương tỉnh Kim Thành huyện Phù Tải tổng các xã thần tích (AE.a6/13)

52     Quảng Công (Thân Hưu Tích Khánh… Đại Vương)              

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/25)

53     Quảng Đại Công (Thủy Tộc… Quảng Đại Tối Linh Đại                   

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện các xã thần tích (AE.a9/1)

54     Quảng Đại… Đại Vương              

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Bồng Hải tổng các thôn áng thần sắc (AD.a4/22)

55     Quảng Đạo                 

1. Thái Bình tỉnh Thần Khê huyện Xích Bích tổng các xã thần tích (AE.a5/56)

56     Quảng Đạo Thái Tử… Đại Vương                 

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Chi Nê tổng các xã thần sắc (AD.a7/26)

57     Quang Diệu Thiền Sư… Đại Vương              

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Quỳnh Ngọc tổng các xã thôn thần sắc (AD.a5/2)

58     Quảng Đức… Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thôn phường thần sắc (AD.a2/19)

2. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/47)

59     Quang Hiển Đại Vương               

1. Hoàn Long các xã phường thần tích (AE.a2/38)

60     Quang Hiển Quốc Vương Vạn Đại Đại Vương             

1. Phú Thọ tỉnh Sơn Vi huyện Phú Thọ tổng các xã thần sắc (AD.a9/17)

61     Quảng Hóa Cư Sĩ Đại Vương              

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/43)

2. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện các xã thần tích đệ tam sách (AE.a2/76)

3. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Cổ Điển tổng các xã thần sắc (AD.a2/53)

62     Quảng Hóa Thượng Sĩ… Hoàng Hậu           

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thụy Phú tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/97)

63     Quảng Hóa… Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/14)

64     Quảng Huệ Sùng Hy… Đại Vương                

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Hoàng Kinh tổng các xã thần sắc (AD.a7/15)

65     Quảng Huệ… Công Chúa            

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a3/14)

2. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a3/13)

66     Quảng Khánh Công Minh… Đại Vương                

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Phù Lưu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/8)

67     Quảng Khánh Đại Vương           

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Phù Lưu tổng các xã thô thần tích (AE.a7/6)

68     Quang Lạc… Đại Vương             

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Hòa Bình tổng các xã thôn thần sắc (AD.a3/23)

69     Quang Linh Quảng Lại… Đại Vương           

1. Hải Dương tỉnh Đông Triều huyện các xã thần sắc (AD.a6/8)

70     Quảng Lợi Bạch Mã Thượng Đẳng Thần             

1. Hưng Yên tỉnh Sài Trang tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/41)

71     Quảng Lợi Tán Hóa Đại Vương                   

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Các tổng Quỳnh Hoàng Song Mai Ngọ Dương Vụ Nông thần tích (AE.a12/4)

72     Quang Minh Đại Vương              

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/6)

73     Quang Nhạc Đại Vương              

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Trầm Lộng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/35)

74     Quảng Pháp… Đại Vương           

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện Khắc Niệm Đỗ Xá tổng các xã thần tích (AE.a7/30)

75     Quảng Phục Quốc Thánh Linh ứng Đại Vương            

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Hoàng Đạo tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/8)

76     Quảng Sung Đại Vương              

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Phù Lưu tổng các xã thần tích (AE.a13/18)

77     Quảng Tế Linh ứng Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/43)

78     Quảng Tế Thiền Sư Phu Chính… Đại Vương                 

1. Sơn Tây tỉnh Tùng Thiện huyện Tường Phiêu tổng Tuy Lộc xã thần sắc (AD.a10/15)

79     Quảng Tế… Đại Vương               

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Đọi (Đội) Sơn tổng các xã thần sắc (AD.a13/6)

80     Quảng Thọ Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/47)

81     Quảng Trí Đại Vương                  

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Hạ Hiệp tổng các xã thôn thần sắc (AD.a10/25)

82     Quang Tư… Đại Vương               

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Phương Xá tổng các xã thần sắc (AD.a9/4)

83     Quảng Uy Vĩ Liệt… Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Bạch Sam tổng các xã thần tích (AE.a2/48)

84     Quảng Xung Hoàng Đế               

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Phù Lưu Thượng tổng các xã thần sắc (AD.a2/30)

85     Quảng Xung Linh Tế Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/43)

2. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích (AE.a3/13)

86     Quảng Xuyên Linh Quang Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/43)

87     Quảng Xuyên… Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đạo Tú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/29)

88     Quế Anh Phu Nhân            

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Như Thức tổng các xã thần sắc (AD.a16/18)

2. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Thuận Vi tổng các xã thần tích (AE.a5/67)

3. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Đồng Bàn xã thần tích (AE.a13/28)

89     Quế Công (Phổ Lại Cư Sĩ)                   

1. Hải Dương tỉnh Thann Hà huyện Bình Hà tổng các xã thần tích (AE.a6/16)

90     Quế Hoa Công Chúa                   

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Đinh Xuyên xã thần tích (AE.a2/55)

2. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Trầm Lộng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/35)

3. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Nam Phù tổng Đông Phù Liệt xã thần sắc (AD.a2/55)

4. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Thanh Trì tổng các xã thần sắc (AD.a2/57)

5. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Quế Hải tổng các xã thần tích (AE.a15/8)

6. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Phú Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a15/31)

7. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Phú Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a15/32)

8. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần tích (AE.a4/37)

9. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện các xã thần tích (AE.a9/1)

10. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Phương Xá tổng Phương Xá xã thần tích (AE.a9/4)

11. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Bổng Điền tổng các xã thần tích (AE.a5/59)

12. Thái Bình tỉnh Tiên Hưng phủ Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/28)

13. Tuyên Quang tỉnh Yên Bình phủ Yên Sơn huyện các xã thần tích (AE.a16/1)

14. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Tín Yên tổng các xã tục lệ (AF.a2/99*)

15. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Phù Lưu tổng các xã thần tích (AE.a13/18)

16. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện An Trạch tổng các xã thần sắc (AD.a13/16)

91     Quế Hoa Đoan Trang Công Chúa                

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Nam Huân tổng thần tích (AE.a5/5)

92     Quế Hoa Quận Chúa                   

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Hà Hồi tổng các xã thần sắc (AD.a2/68)

93     Quốc Công (Hộ Quốc Đại Vương)               

1. Thái Bình tỉnh Tiên Hưng phủ Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/28)

94     Quốc Công (Quốc Tế Đại Vương)                

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Đa Lộc tổng các xã thần tích (AE.a11/7)

95     Quốc Hoàng Đại Vương             

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Thạch Đà tổng Khê Ngoại Tây Xá nhị xã thần tích (AE.a11/13)

96     Quốc Mẫu Đại Vương                 

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hoàng Cương tổng các xã thần sắc (AD.a9/25)

97     Quốc Mẫu Hoàng Bà Thanh Y Đại Vương          

1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Đại Hữu tổng các xã thần sắc (AD.a4/9)

98     Quốc Mẫu Hoàng Bà… Phu Nhân                

1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Đại Hữu tổng các xã thần tích (AE.a4/9)

99     Quốc Mẫu Phương Dung Công Chúa                   

1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Bất Một tổng Bất Một xã thần sắc (AD.a4/8)

100   Quốc Mẫu Vua Bà              

1. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Xích Thổ tổng các xã thần sắc (AD.a4/18)

Tổng: 176

 

 

STT            Tên thần            Tên sách

101   Quốc Mẫu Vua Bà Công Chúa            

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Thanh Cù tổng Yên Khê xã thần tích (AE.a9/42)

102   Quốc Mẫu Vua Bà Thánh Nương                 

1. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Xích Thổ tổng các xã thần sắc (AD.a4/18)

103   Quốc Mẫu Vua Bà… Thái Trưởng Công Chúa              

1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Phú Xuyên tổng các xã thần sắc (AD.a10/11)

104   Quốc Nữ Hoa Nương… Công Chúa             

1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Bất Một tổng Bất Một xã thần sắc (AD.a4/8)

105   Quốc Phụ Đại Vương                  

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện La Vân tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/17)

106   Quốc Vương              

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện La Nội tổng các xã thần tích (AE.a2/65)

107   Quốc Vương Đại Vương             

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/13)

108   Quốc Vương Diên Huống Đại Vương          

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Phù Lưu tổng các xã thần tích (AE.a13/18)

109   Quốc Vương Dực Thánh Bảo Đức… Đại Vương          

1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Phú Xuyên tổng các xã thần sắc (AD.a10/11)

110   Quốc Vương Phu ứng… Đại Vương             

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Dị Sử đạo Sử Nhị xã thần sắc (AD.a7/18)

111   Quốc Vương Thiên Tử                

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Phù Lưu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/8)

2. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thôn phường vạn thần sắc (AD.a2/21)

3. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng các xã (AD.a11/9)

4. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Đông Anh huyện Đa Lộc Điệp thôn thần sắc (AD.a11/3)

5. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Phụng Thượng tổng các xã thần sắc (AD.a10/6)

6. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Bất Lạm tổng các xã thôn thần sắc (AD.a10/23)

7. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Hạ Hiệp tổng các xã thôn thần sắc (AD.a10/25)

8. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Hoàng Xá tổng các xã thần sắc (AD.a10/26)

112   Quốc Vương Thiên Tử Á Lã Nam Đế… Đại Vương               

1. Vĩnh Yên Tỉnh Bạch Hạc huyện các xã thần sắc (AD.a8/1)

113   Quốc Vương Thiên Tử ả Lự… Công Chúa           

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/29)

114   Quốc Vương Thiên Tử Bạch Hạc Quan Đại Vương Trần C          

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện các xã thôn thần sắc (AD.a2/40)

115   Quốc Vương Thiên Tử Đệ Nhất Trâu Quốc… Đại Vương              

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích đệ nhất sách (AE.a3/8)

116   Quốc Vương Thiên Tử Đô Hộ Đại Vương            

1. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần sắc (AD.a10/21)

117   Quốc Vương Thiên Tử Đông Hải Thượng Đẳng Tối Linh              

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Phù Lưu Thượng tổng Nội Lưu xã thần tích (AE.a2/50)

118   Quốc Vương Thiên Tử Lã Nàng Đê… Đại Vương                  

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Tử Đà tổng Nha Môn xã thần sắc (AD.a9/13)

119   Quốc Vương Thiên Tử Phổ Ân… Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thần sắc (AD.a2/39)

120   Quốc Vương Thiên Tử Thần Thủy Hải Long Vương             

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Đại Mỗ tổng các xã thần sắc (AD.a2/41)

121   Quốc Vương Thiên Tử Văn Võ Thánh Thần… Đại Vương             

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Thạch Thán tổng các xã thần sắc (AD.a10/30)

122   Quốc Vương Thiên Tử… Đại Vương            

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Dục Tú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/1)

2. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần sắc (AD.a7/11)

3. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Ngọc Trì tổng các xã thần sắc (AD.a7/17)

4. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)

5. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Sơn Đồng tổng Cao Xá xã thần tích (AE.a2/12)

6. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thần sắc (AD.a2/39)

7. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Thanh Trì tổng các xã thần sắc (AD.a2/57)

8. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng các xã (AD.a11/9)

123   Quý Ba Lực Bộ… Đại Vương              

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/6)

124   Quý C Lực Lộ… Đại Vương                 

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/6)

125   Quy Chính Thượng Sĩ                  

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thần sắc (AD.a2/18)

126   Quý Công (Bản Cảnh Thành Hoàng… Đại Vương)                

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện các xã thần tích (AE.b2/3)

127   Quý Công (Đương Cảnh Thành Hoàng Thái Bảo… Đại V              

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Tam Lộng tổng các xã thần tích (AE.b2/14)

128   Quý Công Tế Thế… Đại Vương           

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Lang Tài tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/12)

129   Quý Đô Thiên Minh… Đại Vương                 

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Lâm Thao tổng các xã thần sắc (AD.a7/16)

130   Quý Hai Lực Lộ… Đại Vương             

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/6)

131   Quý Hiển Gia ứng Đại Vương             

1. Hưng Yên tỉnh Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/7)

132   Quý Lân Công           

1. Thái Bình tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a5/48)

133   Quý Lang (Trầm Động Quý Vương Đại Vương)           

1. Hải Dương tỉnh Đông Triều huyện Đạm Thủy tổng các xã thần tích (AE.a6/9)

134   Quý Lang Đại Vương                  

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a7/11)

135   Quý Minh          

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Đại Vi tổng các xã thần tích (AE.a7/22)

136   Quý Minh (Bạc Sơn Quý Minh Đại Vương)                   

1. Các tỉnh thần tích các xã thần tích (AE.a9/15)

137   Quý Minh (Cao Sơn Quý Minh Hiển ứng Đại Vương)           

1. Các tỉnh thần tích các xã thần tích (AE.a9/15)

138   Quý Minh (Đương Cảnh Thành Hoàng Đại Vương)              

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/25)

139   Quý Minh (Miêng) Đại Vương             

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/10)

140   Quý minh (quý minh hiển ứng linh thông đại vương)                  

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Xuân Nộn tổng các xã thần tích (AE.a11/4)

141   Quý Minh (Quý Minh Phu Nhân Tôn Thần)                   

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện Khắc Niệm Đỗ Xá tổng các xã thần tích (AE.a7/30)

142   Quý Minh (Quý Minh Thánh)               

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Vân Bán tổng Thụy Liễu Khổng Tước nhị xã thần tích (AE.a9/7)

143   Quý Minh Công Chúa                  

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Thụ phúc tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/31)

144   Quý Minh Đại Vương                  

1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hòa huyện Đức Thắng tổng Thường Thắng xã thần tích (AE.a14/3)

2. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hòa huyện Hoàng Vân tổng Thanh Vân xã thần tích (AE.a14/4)

3. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Đào Quan tổng Tiên Lục xã thần tích (AE.a14/11)

4. Bắc Giang tỉnh Phượng Nhãn huyện Xuân Đám tổng các xã thần tích (AE.a14/17)

5. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Hoàng Mai các xã thần tích (AE.a14/18)

6. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Tư Mại tổng các xã thần tích (AE.a14/24)

7. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Nghĩa Lập tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/5)

8. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện Khắc Niệm Đỗ Xá tổng các xã thần tích (AE.a7/30)

9. Các tỉnh thần tích các xã thần tích (AE.a9/15)

10. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/7)

1

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Bạch Sam tổng các xã thần tích (AE.a2/48)

12. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thôn thần tích (AE.a2/40)

13. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Xà Cầu tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/58)

14. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Ninh Xá tổng các xã thần tích (AE.a2/81)

15. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Phù Liệt tổng các xã thần tích đệ tứ sách (AE.a2/82)

16. Kiến An tỉnh An Dương huyện Kiều Yêu tổng các xã thần tích (AE.a12/3)

17. Kiến An tỉnh An Dương huyện Văn Cú tổng các xã thần tích (AE.a12/5)

18. Kiến An tỉnh Nghi Dương huyện Trà Phương tổng các xã thần tích (AE.a12/12)

19. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Đại Công tổng Đại Công xã Thượng thôn thần tích (AE.a12/16)

20. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Kinh Khê tổng các xã thần tích (AE.a12/19)

2

 Nguồn : http://hannom.vass.gov.vn/noidung/Disan/Pages/bai-viet.aspx?ItemID=4397

(  Còn tiếp)


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 5.972
  • 182
  • 4.259
  • 155
  • 7.561.860
  • 888.249