Thần tiên Việt Nam

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã Tr13 – Thần Tiên Việt Nam 越南神仙

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã . (Trang 13)

 

Các vị đều là những vị Thần, Thánh, Tiên nhân của Việt Nam, là nguyên khí tinh túy của các vì sao trên trời đầu thai xuống nhân gian. Là những người trần do tu luyện mà thành. Có công với đất nước, với dân tộc Việt Nam, lập nên những chiến công hiển hách và được phong vương, phong thánh, phong thần. Đã từng nghiên cứu ra những văn minh, tri thức bất hủ để lại cho đời mà chỉ có những bậc tối cao, thần thánh cao nhân mới có được. Nên được người đời lưu truyền sử sách, nơi nơi lập điện thờ,  là tấm gương sáng để lại cho các thế hệ sau noi theo. Con cháu muôn đời hương hỏa.

 

Trích Nguyên Văn : VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM – VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

 

          STT Tên thần             Tên sách   

 

1. Thái Nguyên tỉnh Phổ Yên phủ Hoàng Đàm tổng Sơn Cốt xã thần sắc (AD.a18/1)

87     Ngọ Lễ… Đại Vương          

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hương Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a9/39)

88     Ngô Long (Uy Linh Hiển ứng Phu Cảm Đại Vương)             

1. Hà Nội Hàm Long thần tích (AE.a1/1)

89     Ngô Mãnh Hùng Lược… Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Tín Yên tổng các xã thần tích (AE.a2/96)

90     Ngô Như Tấu Đại Vương            

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện các xã thôn thần tích (AE.a13/32)

91     Ngô Phạn          

1. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Thần Lộ tổng các xã thần tích (AE.a15/24)

92     Ngô Phong Phụ Quốc… Đại Vương             

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Đại Vi tổng các xã thần sắc (AD.a7/28)

93     Ngọ Phương Đại Vương             

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Phù Chẩn tổng các xã thần tích (AE.a7/7)

94     Ngọ Phương Hiển ứng… Đại Vương            

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Phù Chẩn tổng các xã thần sắc (AD.a7/7)

95     Ngô Quốc Công Thái Phó Đại Vương                   

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Ngu Nhuế tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/27)

96     Ngô Quyền                 

1. Hải Phòng tỉnh Hải An huyện Lang Thâm tổng Lang Thâm xã thần tích (AE.a20/3)

97     Ngọ Sơn Đại Vương           

1. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Uy Viễn tổng các xã thần sắc (AD.a4/16)

2. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Uy Viễn tổng các xã thần tích (AE.a4/15)

98     Ngọ Tân Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện Tiên Lữ tổng các xã thần tích (AE.a2/6)

99     Ngộ Thiện Cư Sĩ… Đại Vương             

1. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện Bình Hà tổng các xã thần sắc (AD.a6/13)

100   Ngọ Tiên Nương                 

1. Bắc Giang tỉnh Phượng Nhãn huyện Trí An (Yên) tổng các xã thần tích (AE.a14/16)

Tổng: 380

 

 

STT            Tên thần            Tên sách

101   Ngô Trọng                  

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Phú Khê tổng các xã thần sắc (AD.a9/3)

102   Ngô Vị Long Quảng Tế ứng… Đại Vương            

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện ấm Hạ tổng các xã thần sắc (AD.a9/7)

103   Ngọ Viện Đàm… Hoàng Đế                  

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Xuân Dương tổng các xã thần sắc (AD.a4/25)

104   Ngô Việt            

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Phá Lãng tổng các xã thần tích (AE.a7/18)

105   Ngô Vương                 

1. Nghệ An tỉnh Diễn Châu phủ Đông Thành huyện Thái Xá các xã thôn thần tích (AE.b1/1)

106   Ngô Vương Công                

1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện An Tiêm tổng Vọng Lỗ xã thần tích (AE.a5/17)

107   Ngô Vương Thái Tử… Đại Vương                

1. Hải Phòng tỉnh Hải An huyện Lang Thâm tổng các xã thần sắc (AD.20/1)

108   Ngô Vương Thiên Tử… Đại Vương              

1. Hải Phòng tỉnh Hải An huyện Lang Thâm tổng các xã thần sắc (AD.20/1)

109   Ngô Xương Ngập                

1. Hải Phòng tỉnh Hải An huyện Lạc Viên tổng các xã thần tích (AE.a20/2)

110   Ngọa Triều Hoàng Hoàng Đế              

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Vạn Điểm tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/130)

111   Ngọc Công                 

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Phá Lãng tổng các xã thần tích (AE.a7/18)

112   Ngọc Công (Hậu Lang Trung Đẳng Phúc Thần)          

1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ Thanh Lâm huyện An Ninh tổng An Xá Tây xã thần tích (AE.a6/14)

113   Ngọc Công (Trung Quốc Cảm ứng Thượng Đẳng Thần)               

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Trịnh Xá tổng các xã thần tích (AE.a12/26)

114   Ngọc Diệu Huyền Nữ Quế Hoa Công Chúa                   

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Phù Long tổng các xã thô thần tích (AE.b1/9)

115   Ngọc Dung Công Chúa               

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/1)

2. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện các xã thần sắc (AD.a9/1)

3. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Quyển Sơn tổng các xã thần tích (AE.a13/20)

4. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Nhật Tựu tổng các xã thần tích (AE.a13/17)

116   Ngọc Hoa Nương (Dung Hoa Chiếu Hỏa Tôn Linh)              

1. Hoàn Long Đại An trại thần tích (AE.a2/17)

117   Ngọc Hoa Nương (Ngọc Quân Nga Nương Tôn Linh Công           

1. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện các xã thần tích (AE.a6/19)

118   Ngọc Loan                  

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hoàng Cương tổng các xã thần tích (AE.a9/37)

119   Ngọc Luyện Đại Vương              

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích (AE.a3/13)

120   Ngọc Nhan Túc Vị Đại Vương             

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/9)

121   Ngọc Nữ Thủy Tiên… Tiên Chúa                   

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Chi Cát xã thần sắc (AD.a9/11)

122   Ngọc Nữ Trần Hoa Công Chúa           

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/2)

2. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/1)

123   Ngọc Nữ… Công Chúa                

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/4)

124   Ngọc Nương (Bà Ngọc Nương Công Chúa)                  

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/12)

125   Ngọc Nương (Cung Phi Hoàng Hậu Vạn Thánh Thủy Tinh           

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Chuyên Nghiệp tổng các xã thần tích (AE.a13/6)

126   Ngọc Nương (Mỹ Ngọc Yểu Điệu Khoan Dung Công Chúa)                   

1. Quảng Yên tỉnh Yên Hưng huyện Trúc Động tổng các xã thần tích (AE.a19/3)

127   Ngọc Nương (Ngọc Thành Anh Linh Công Chúa)                 

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/26)

128   Ngọc Nương (Trang Tiết Ý Thục… Công Chúa)           

1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Dĩnh Kế tổng các xã thần tích (AE.a14/13)

129   Ngọc Nương Cung Tần Xuân Hoa Công Chúa             

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)

130   Ngọc Nương Đại Vương             

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Hạ Hiệp tổng các xã thôn thần sắc (AD.a10/25)

131   Ngọc Nương Thủy Tinh Công Chúa             

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/3)

132   Ngọc Quang Thiên Hương Công Chúa                 

1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Vân Trình tổng các xã thần tích (AE.a4/16)

133   Ngọc Quỹ Nghiêm Vị Đại Vương                  

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/9)

134   Ngọc Sâm (An Nam Thánh Tổ Linh ứng Đại Vương)            

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)

135   Ngọc Thanh Công Chúa              

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Xuân Nộn tổng các xã thần tích (AE.a11/4)

136   Ngọc Thanh Hoàng Hậu Chính Cung Tôn Thần           

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Bạch Trữ tổng các xã thần tích (AE.a11/6)

137   Ngọc Thanh Uy Linh Trấn Quốc Đại Vương                 

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Các tổng Quỳnh Hoàng Song Mai Ngọ Dương Vụ Nông thần tích (AE.a12/4)

138   Ngọc Thị Quỳnh Nương Công Chúa            

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Hội Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a6/11)

139   Ngọc Trân Đào Hoa Công Chúa                   

1. Hà Đông tỉnh Ba Dư xã văn bài (AE.a2/75)

140   Ngọc Trì… Đại Vương                 

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Phú Khê tổng các xã thần tích (AE.a9/3)

2. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Phao Võng tổng các xã thần tích (AE.a9/41)

3. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Đông Anh huyện Lạc Lân tổng các xã thần sắc (AD.a11/5)

141   Ngọc Từ Trang Vị Đại Vương             

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/9)

142   Ngọc Xuân Công Chúa               

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/1)

143   Ngọc Xuân Đào Hoa Công Chúa                  

1. Hà Đông tỉnh Ba Dư xã văn bài (AE.a2/75)

144   Ngòi Đổng Đương Thống… Đại Vương                 

1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Thượng Tầm tổng các xã thần sắc (AD.a5/12)

145   Ngũ Bộ Tướng Quân (5 Vị Thần)                 

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện Khắc Niệm Đỗ Xá tổng các xã thần tích (AE.a7/30)

146   Ngũ Đạo Lộ Đại Tướng Quân Đại Vương            

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thịnh Quang tổng thần sắc (AD.a5/26)

147   Ngũ Đạo Phu Hựu… Đại Vương                   

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Trung trinh xã thần sắc (AD.a7/21)

148   Ngũ Đạo Uy ứng… Đại Vương             

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/27)

149   Ngũ Định Đại Vương                   

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Thạch Lỗi tổng các xã thần sắc (AD.a6/5)

150   Ngũ Đức Phụ Chính Đại Vương                   

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Phù Lưu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/8)

151   Ngũ Đức… Đại Vương                 

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Phù Lưu tổng các xã thô thần tích (AE.a7/6)

152   Ngũ Lang (Đại Thần Lỗi Hứa Đại Vương)           

1. Hải Dương tỉnh Bình Giang phủ Cẩm Giàng huyện Tràng Kỹ tổng các xã thần tích (AE.a6/7)

153   Ngũ Lang Đại Thần            

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Trường Kỹ tổng thần sắc (AD.a6/6)

2. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện Bình Hà tổng các xã thần sắc (AD.a6/13)

154   Ngũ Lang Đình Tây… Đại Vương                 

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Phù Long tổng các xã thần sắc (AD.b1/8)

155   Ngũ Lang Viện Quân Đại Thần           

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần sắc (AD.a3/2)

156   Ngũ Lôi Đại Tướng Quân Đại Vương                   

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)

2. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xương huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)

157   Ngũ Lôi Dũng Mãnh Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thượng Cung tổng các xã thần sắc (AD.a2/72)

158   Ngũ Lôi Uy Linh Đại Vương                

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Cao Đà tổng các xã thần tích (AE.a13/23)

159   Ngũ Lôi… Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Vạn Điểm tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/75)

160   Ngũ Long (Ngũ Long Quảng Đại… Đại Vương)            

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Điêu Lương tổng Thạch Đê xã thần tích (AE.a9/2)

161   Ngũ Long Quảng Đại… Đại Vương              

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện các xã thần sắc (AD.a9/1)

2. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Điêu Lương tổng các xã thần sắc (AD.a9/2)

3. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Điêu Lương tổng Thạch Đê xã thần tích (AE.a9/2)

162   Ngũ Long Yên Tra Đại Thánh… Đại Vương                  

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Điêu Lương tổng các xã thần sắc (AD.a9/2)

163   Ngũ Lục Bích Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thần sắc (AD.a2/39)

164   Ngũ Nhạc Đại Vương                  

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

165   Ngũ Phong Tinh Khiết Phu Nhân                 

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Thổ ốc tổng các xã thần tích (AE.a13/29)

2. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Vũ Điện tổng các xã thần tích (AE.a13/31)

166   Ngự Phương… Đại Vương                   

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Trần Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/21)

167   Ngũ Vị Bảo Hựu                 

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)

168   Ngũ Vị Thành Hoàng                   

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Thượng ốc tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/50)

169   Ngưu Sơn Đại Vương                  

1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Đại Hữu tổng các xã thần sắc (AD.a4/9)

170   Nguỵ Sơn (Nguỵ Sơn Chi Thần)          

1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Vĩnh Lại tổng các xã thần tích (AE.a9/30)

171   Nguy Sơn… Đại Vương                

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Thụy Lôi tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/15)

172   Nguy Vực                   

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Xa Mạc tổng các xã thần tích (AE.a11/14)

173   Nguyễn Bặc                

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện các xã thần tích đệ tam sách (AE.a2/76)

174   Nguyên Bảo Thịnh Minh Đại Vương            

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a7/13)

175   Nguyễn Bạt Tụy                  

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Phá Lãng tổng các xã thần tích (AE.a7/18)

176   Nguyễn Bích Châu              

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Văn Viên tổng các xã thôn thần tích (AE.b1/12)

177   Nguyễn Biểu               

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Phù Long tổng các thôn thần tích (AE.b1/8)

178   Nguyễn Bình              

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Đông Cứu tổng các xã thần tích (AE.a2/93)

179   Nguyễn Bồ (Phu Gia Hiển Hụê Đại Vương)                  

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện các xã thần tích đệ tam sách (AE.a2/76)

180   Nguyễn Bông             

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/60)

181   Nguyễn Cảm              

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Trình Xuyên Thượng các xã thần tích (AE.a15/33)

182   Nguyễn Chàng Đại Tướng Quân                  

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thần sắc (AD.a2/39)

2. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/60)

183   Nguyễn Chế Nghĩa              

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần tích (AE.a7/12)

2. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/26)

3. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a6/10)

184   Nguyễn Chí                 

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Đồng Dụ tổng các xã thần tích (AE.a12/1)

185   Nguyễn Chiêu            

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/2)

186   Nguyên Công             

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/11)

187   Nguyễn Cống             

1. Thanh Hóa tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a7/28)

188   Nguyên Công (Đào Công Đại Vương)                   

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Phá Lãng tổng các xã thần tích (AE.a7/18)

189   Nguyên Công (Hổ Tòng Thần Phổ Hộ Cư Sĩ… Đại Vươn               

1. Hải Dương tỉnh Đông Triều huyện Đạm Thủy tổng các xã thần tích (AE.a6/9)

190   Nguyên Công (Phổ Hộ Cư Sĩ)              

1. Hải Dương tỉnh Thann Hà huyện Bình Hà tổng các xã thần tích (AE.a6/16)

191   Nguyên Công (Vũ Thiên Nguyên… Đại Nguyên)           

1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)

192   Nguyễn Cung             

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Quế Hải tổng các xã thần tích (AE.a15/8)

2. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Tân Khai tổng các xã thần tích (AE.a15/9)

3. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đông Mặc tổng các xã thần tích (AE.a15/12)

193   Nguyễn Củng             

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Văn Viên tổng các xã thần tích (AE.b1/13)

194   Nguyễn Đại Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện La Phù tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/69)

195   Nguyễn Đăng             

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Hoàng Xá tổng các xã thần tích (AE.a10/22)

196   Nguyễn Danh Thưởng                 

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Phương Canh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/47)

197   Nguyễn Đình Bân                

1. Lạng Sơn tỉnh Thoát Lãng châu Hữu Thu tổng Hữu Thu xã thần sắc (AD.a17/2)

198   Nguyễn Đình Quyến           

1. Lạng Sơn tỉnh Thoát Lãng châu Hữu Thu tổng Hữu Thu xã thần sắc (AD.a17/2)

199   Nguyễn Đức Nhuận            

1. Bắc Ninh tỉnh Quế Dương huyện thần tích văn ký (AE.a7/21)

200   Nguyễn Đương Hồ              

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Đại Vi tổng các xã thần tích (AE.a7/22)

Tổng: 380

Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 

 

 

STT            Tên thần            Tên sách

201   Nguyễn Duy Lạc                 

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đô Yên tổng các xã thô thần tích (AE.b1/6)

202   Nguyễn Hiển              

1. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Uy Viễn tổng các xã thần tích (AE.a4/15)

203   Nguyễn Hiển (Cao Sơn Đại Vương)             

1. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Ngọc Giả Thượng tổng các xã thần tích (AE.a15/21)

2. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Văn Lãng tổng các xã thần tích (AE.a15/25)

3. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ La Xá tổng các xã thần tích (AE.a15/30)

4. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Phú Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a15/31)

5. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Cát Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a15/1)

6. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/7)

204   Nguyễn Hiển (Quý Minh Đại Vương)           

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thần tích (AE.a2/11)

205   Nguyễn Hồng             

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Đông Cứu tổng các xã thần tích (AE.a2/93)

206   Nguyễn Huân             

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/25)

207   Nguyễn Hưng Vượng                  

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Phương Xá tổng các xã thần sắc (AD.a9/4)

208   Nguyễn Hương          

1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Vật Lại tổng các xã thần tích (AE.a10/13)

209   Nguyễn Hương… Công Chúa               

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a3/14)

210   Nguyễn Hữu Công              

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Ninh tổng các xã thôn Phương Mai (Mai Thôn) Cống Thủy (Hàm Thủy) thần tích (AE.a4/29)

211   Nguyễn Khả Trí                  

1. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Thần Lộ tổng các xã thần tích (AE.a15/24)

212   Nguyễn Khoái            

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/5)

213   Nguyễn Khoan           

1. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Hà Cát tổng các xã thần tích (AE.a15/2)

214   Nguyễn Kính              

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/25)

215   Nguyễn Lang             

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)

216   Nguyễn Lệnh Công… Đại Vương                  

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Thụ phúc tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/31)

217   Nguyễn Lộc (Vĩ Tích Hồng Hy Đại Vương)                   

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Duyên Hưng tổng các xã thần tích (AE.a15/19)

218   Nguyễn Lôi                 

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thượng Cung tổng các xã thần tích (AE.a2/98)

219   Nguyễn Long             

1. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Hà Cát tổng các xã thần tích (AE.a15/2)

220   Nguyễn Lương           

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Quế Hải tổng các xã thần tích (AE.a15/8)

221   Nguyễn Minh              

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

222   Nguyễn Minh (Minh Lang Đại Vương)                  

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/2)

223   Nguyễn Minh Không Thiền Sư Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Yên Lũng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/64)

2. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Văn Viên tổng các xã thôn thần tích (AE.b1/12)

3. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/4)

4. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Đại Hữu tổng các xã thần sắc (AD.a4/9)

5. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Đại Hữu tổng các xã thần tích (AE.a4/9)

6. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Vân Trình tổng các xã thần tích (AE.a4/16)

7. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Liên Huy tổng các xã thần sắc (AD.a4/12)

8. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Liên Huy tổng các xã thần tích (AE.a4/11)

224   Nguyễn Ngọ Lang               

1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Đại Hữu tổng các xã thần tích (AE.a4/9)

225   Nguyễn Nịnh              

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đại Bối tổng các xã thần tích (AE.a2/49)

226   Nguyễn Nộn               

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hạ Dương tổng các xã thần tích (AE.a7/2)

227   Nguyễn Phấn             

1. Hưng Yên tỉnh Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/7)

228   Nguyễn Phổ (Lực Lộ Linh ứng Thượng Đẳng Thần)            

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/7)

2. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/5)

3. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Diên Mậu tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/24)

4. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh Yên Ninh tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/30)

229   Nguyễn Phổ Đàm                

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ La Xá tổng các xã thần tích (AE.a15/30)

230   Nguyễn Phổ Quảng            

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ La Xá tổng các xã thần tích (AE.a15/30)

231   Nguyễn Phục (Đông Hải Đại Vương)           

1. Hưng Yên tỉnh Tử Dương tổng Đông Xá xã các thônthần tích (AE.a3/46)

2. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Ninh Xá tổng các xã thần tích (AE.a2/81)

3. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Thanh Quyết tổng các xã thần tích (AE.a4/12)

4. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Tri Hối tổng các xã thần tích (AE.a4/14)

5. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh Yên Ninh tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/30)

6. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Nộn Khê tổng các xã thần tích (AE.a4/36)

7. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Thổ Mật tổng các xã thần tích (AE.a4/40)

8. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Xuân Lũng tổng các xã thần tích (AE.a9/31)

9. Thái Bình tỉnh Kiến Xương phủ Trực Định huyện Cao Mại tổng thần tích (AE.a5/2)

10. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Đông Động tổng các xã thần tích (AE.a5/37)

1

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Vị Dương tổng các xã thần tích (AE.a5/45)

12. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Đông Quan huyện Bình Cách tổng các xã thần tích (AE.a5/18)

13. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Đông Quan huyện Đồng Vi Phương Quan nhị tổng các xã thần tích (AE.a5/39)

14. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Nam Huân tổng thần tích (AE.a5/5)

15. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thần tích (AE.a13/2)

16. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Xuân Vũ tổng thần tích (AE.a5/9)

17. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Kim Bảng tổng các xã thần tích (AE.a13/15)

232   Nguyễn Phúc (Hiếu Túc Anh Nghị Đại Vương)             

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Duyên Hưng tổng các xã thần tích (AE.a15/19)

2. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Ninh tổng các xã thôn Phương Mai (Mai Thôn) Cống Thủy (Hàm Thủy) thần tích (AE.a4/29)

3. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Kim Sơn huyện Chất Thành tổng các lý ấp trại thần tích (AE.a4/17)

4. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Thổ Mật tổng các xã thần tích (AE.a4/39)

233   Nguyễn Phục (Lục Lộ Tôn Thần)                 

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/5)

2. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Vân tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/31)

234   Nguyễn Phục (Phổ Thiên Đông Hải Thanh Đế Tôn Thần)              

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần tích (AE.a4/37)

235   Nguyễn Phục (Phục Quý Công Hiển ứng Đại Vương)           

1. Hưng Yên tỉnh Tử Dương tổng Đông Xá xã các thônthần tích (AE.a3/46)

2. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Vân tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/31)

236   Nguyễn Phục (Tùng Giang Đại Vương)                

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Bạch Sam tổng các xã thần tích (AE.a13/4)

2. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thôn thần tích (AE.a13/3)

237   Nguyên Phúc… Thượng Sĩ Đại Vương                  

1. Hải Dương tỉnh Ninh Giang phủ Vĩnh Lại huyện các xã thần sắc (AD.a6/16)

238   Nguyễn Quang           

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Đinh Xuyên xã thần tích (AE.a2/55)

239   Nguyễn Quảng           

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ La Xá tổng các xã thần tích (AE.a15/30)

240   Nguyễn Quang Minh          

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Phương Canh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/47)

241   Nguyễn Quốc Y (Giác Hải Đại Sư)               

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Liêu tổng các xã thần tích (AE.a4/28)

2. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Vệ tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/32)

242   Nguyễn Quý (Đệ Tam Đương Lâu Đại Vương)             

1. Hưng Yên tỉnh Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/7)

243   Nguyễn Quý Ân                   

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Đại Mỗ tổng các xã thần tích (AE.a2/61)

244   Nguyễn Quý Công              

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Ngọc Trục tổng thần sắc (AD.a6/3)

2. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Thạch Lỗi tổng các xã thần sắc (AD.a6/5)

245   Nguyễn Quý Công Tôn Thần               

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ An (Yên) Trường các xã thần tích (AE.b1/14)

246   Nguyễn Quý Đức                

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Đại Mỗ tổng các xã thần tích (AE.a2/61)

247   Nguyễn Quý Năng              

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Đại Mỗ tổng các xã thần tích (AE.a2/61)

248   Nguyễn Siêu               

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Nam Phù tổng các xã thần tích (AE.a2/79)

2. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Phù Liệt tổng các xã thần tích đệ tứ sách (AE.a2/82)

249   Nguyễn Sổ Hùng                 

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/33)

250   Nguyên Soái Đại Vương              

1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần sắc (AD.a5/1)

251   Nguyên Soái Hồng Vũ Linh Quan Đại Vương               

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/9)

252   Nguyễn Sùng (Quý Minh Đại Vương)          

1. Bắc Ninh tỉnh Quế Dương huyện thần tích văn ký (AE.a7/21)

2. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Ngọc Giả Thượng tổng các xã thần tích (AE.a15/21)

3. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Văn Lãng tổng các xã thần tích (AE.a15/25)

4. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ La Xá tổng các xã thần tích (AE.a15/30)

5. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Phú Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a15/31)

6. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Cát Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a15/1)

7. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/7)

8. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Uy Viễn tổng các xã thần tích (AE.a4/15)

253   Nguyễn Tam Giang Tá Phụ… Đại Vương             

1. Bắc Ninh tỉnh Quế Dương huyện các xã thần sắc (AD.a7/25)

254   Nguyễn Tây                

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Vạn Điểm tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/130)

2. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thượng Cung tổng các xã thần tích (AE.a2/98)

255   Nguyễn Thành           

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Cao Đài tổng các xã thần tích (AE.a15/10)

2. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Nhất tổng các xã thần tích (AE.a15/6)

3. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Tân Khai tổng các xã thần tích (AE.a15/9)

4. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ La Xá tổng các xã thần tích (AE.a15/30)

256   Nguyễn Thị Cầu                  

1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện An Tiêm tổng Vọng Lỗ xã thần tích (AE.a5/17)

2. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích (AE.a5/22)

3. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a5/21)

257   Nguyễn Thị La Vương Phi Công Chúa                 

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thôn thần tích (AE.a13/9)

258   Nguyễn Thiện (Tản Viên Sơn Thượng Đẳng Thần)                

1. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Uy Viễn tổng các xã thần tích (AE.a4/15)

259   Nguyên Thiên Công Chúa           

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hương Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a9/39)

260   Nguyễn Triển             

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Phù Liệt tổng các xã thần tích đệ tứ sách (AE.a2/82)

261   Nguyễn Triệt              

1. Nghệ An tỉnh Diễn Châu phủ Đông Thành huyện Thái Xá các xã thôn thần tích (AE.b1/1)

262   Nguyễn Trọng            

1. Hưng Yên tỉnh Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/7)

263   Nguyễn Trung (Nội Tẩu Đại Vương)            

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Nhất tổng các xã thần tích (AE.a15/6)

264   Nguyễn Trung (Trung Quốc Hiển ứng Đại Vương)                

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)

265   Nguyễn Trung Thành                   

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Các tổng Quỳnh Hoàng Song Mai Ngọ Dương Vụ Nông thần tích (AE.a12/4)

266   Nguyên Từ Quốc Mẫu                 

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/5)

267   Nguyễn Tuấn (Minh Quốc Tướng Quân)              

1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Phú Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a10/10)

268   Nguyễn Tuấn (Quý Minh Đông Hải Đại Vương)           

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Nhất tổng các xã thần tích (AE.a15/6)

269   Nguyễn Tuấn (Tuấn Công; Tản Viên Sơn Thánh)                  

1. Bắc Giang tỉnh Phượng Nhãn huyện Lạn Mẫu tổng Lão Hộ xã thần tích (AE.a14/14)

2. Các tỉnh thần tích các xã thần tích (AE.a9/15)

3. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Bảo Ngũ tổng các xã thần tích (AE.a15/27)

4. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Uy Viễn tổng các xã thần tích (AE.a4/15)

5. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Diên Mậu tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/24)

6. Sơn Tây tỉnh Bất Bạt huyện Phú Nghĩa tổng Phú Nghĩa xã thần tích (AE.a10/1)

7. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Xuân Vân tổng Kim lũ xã thần tích (AE.a10/7)

8. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Vật Lại tổng các xã thần tích (AE.a10/13)

9. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần tích (AE.a10/16)

10. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần tích (AE.a10/19)

1

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thần tích (AE.a13/2)

12. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Quyển Sơn tổng các xã thần tích (AE.a13/20)

270   Nguyễn Tuấn (Uy Dũng Linh Cảm Đại Vương)            

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/2)

271   Nguyễn Túc                

1. Hải Phòng tỉnh Hải An huyện Lạc Viên tổng các xã thần tích (AE.a20/2)

272   Nguyễn Tùng (Tùng Công; Tản Viên Sơn Thánh)                  

1. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Ngọc Giả Thượng tổng các xã thần tích (AE.a15/21)

2. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Văn Lãng tổng các xã thần tích (AE.a15/25)

3. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ La Xá tổng các xã thần tích (AE.a15/30)

4. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Phú Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a15/31)

5. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Thông Lãng tổng các xã thôn thần tích (AE.b1/10)

6. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/7)

7. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Bất Một tổng Bất Một xã thần tích (AE.a4/8)

8. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Đại Hữu tổng các xã thần tích (AE.a4/9)

9. Sơn Tây tỉnh Quốc Oai phủ Yên Sơn huyện Lạp Mai tổng các xã thần tích (AE.a10/23)

10. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Cấn Xá tổng Cấn Xá xã Việt Yên thôn thần tích (AE.a10/25)

1

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Vị Dương tổng các xã thần tích (AE.a5/45)

273   Nguyễn Tướng Công                   

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Thạch Thán tổng các xã thần sắc (AD.a10/30)

274   Nguyễn ứng                

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Trình Xuyên Thượng các xã thần tích (AE.a15/33)

275   Nguyễn Uy                  

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Đông Cứu tổng các xã thần tích (AE.a2/93)

276   Nguyễn Văn Chất               

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Hạ Trì tổng các xã thôn phường thần sắc (AD.a2/42)

277   Nguyệt Chiêu Công Chúa           

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Thụy Lôi tổng các xã thần tích (AE.a13/21)

278   Nguyệt Cư Công Chúa                

1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Do Nghĩa tổng các xã thần tích (AE.a9/26)

2. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện các xã thần sắc (AD.a9/22)

3. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện các xã thần tích (AE.a9/34)

4. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các xã thần tích (AE.a6/23)

279   Nguyệt Độ Công Chúa                

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Thụy Lôi tổng các xã thần tích (AE.a13/21)

280   Nguyệt Hoa… Công Chúa           

1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hòa huyện Ngọ Xá tổng Bắc Lý xã thần tích (AE.a14/6)

2. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần tích (AE.a7/12)

3. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Lê Xá tổng các xã thần sắc (AD.a4/11)

4. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Hội Xuyên tổng các xã thần sắc (AD.a6/10)

5. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a6/10)

281   Nguyệt Lãng Đại Vưng               

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)

282   Nguyệt Minh Công Chúa            

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thần tích (AE.a13/2)

283   Nguyệt Nga Công Chúa              

1. Hưng Yên tỉnh Sài Trang tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/41)

2. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần sắc (AD.a2/25)

3. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/42)

4. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/2)

5. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Quảng Chiếu tổng các xã thần tích (AE.b2/4)

6. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Quảng Chiếu tổng các xã thần tích (AE.b2/5)

7. Thanh Hóa tỉnh Thiệu Hóa phủ Đông Sơn huyện Tuyên Hóa tổng các xã thần tích (AE.b2/7)

8. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Vạn Điểm tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/130)

9. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Hoàng Đạo tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/8)

10. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Lam Cầu tổng các xã thần tích (AE.a13/10)

1

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Phương Đàn tổng các xã thần tích (AE.a13/19)

12. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Quyển Sơn tổng các xã thần tích (AE.a13/20)

13. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Vĩnh Lại tổng các xã thần tích (AE.a6/8)

284   Nguyệt Nga Công Chúa Thượng Đẳng Thần                 

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/1)

285   Nguyệt Nga Công Chúa Trinh Thiện Phu Nhân            

1. Hoàn Long Vĩnh Tuy xã thần tích (AE.a2/35)

286   Nguyệt Nga… Đại Vương            

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Lam Cầu tổng các xã thần sắc (AD.a13/7)

287   Nguyệt Quang Công Chúa                   

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hương Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a9/39)

288   Nguyệt Quang Thiên Tử              

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/2)

289   Nguyệt Quỳnh Công Chúa                   

1. Hải Dương tỉnh Ninh Giang phủ Vĩnh Lại huyện các xã thần sắc (AD.a6/16)

290   Nguyệt Thái Công Chúa              

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Thanh Trì tổng các xã thần sắc (AD.a2/57)

291   Nguyệt Tinh Công Chúa              

1. Hưng Yên tỉnh Sài Trang tổng các xã Trung Đạo Tam Trạch Xuân Tảo thần tích (AE.a3/44)

292   Nguyệt Tinh… Hoàng Thái Hậu           

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Trung Đạo xã thần sắc (AD.a3/30)

293   Nguyệt Vị Nương                

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện các xã thần tích (AE.a7/20)

294   Nhà Cầm… Đại Vương                

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Lâm Thao tổng các xã thần sắc (AD.a7/16)

295   Nhã Cát Linh ứng Đại Vương             

1. Hoàn Long Vĩnh Tuy xã thần tích (AE.a2/35)

296   Nhã Cát Uy Linh Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Vạn Điểm tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/130)

297   Nhã Công (Thiên La Đại Vương)                 

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện các xã thần tích (AE.a2/57)

298   Nhà Hiếu… Đại Vương                

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Lâm Thao tổng các xã thần sắc (AD.a7/16)

299   Nha Hốt Đại Vương           

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Yên Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/3)

300   Nhã Lang (Lý Thái Tử)               

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a6/10)

Tổng: 380

Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 

 Nguồn : http://hannom.vass.gov.vn/noidung/Disan/Pages/bai-viet.aspx?ItemID=4397

(  Còn tiếp)


Ai đang trực tuyến

  • 2
  • 5.993
  • 183
  • 4.259
  • 155
  • 7.561.881
  • 888.250