Thần tiên Việt Nam

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã Tr9 – Thần Tiên Việt Nam 越南神仙

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã . (Trang 9)

 

Các vị đều là những vị Thần, Thánh, Tiên nhân của Việt Nam, là nguyên khí tinh túy của các vì sao trên trời đầu thai xuống nhân gian. Là những người trần do tu luyện mà thành. Có công với đất nước, với dân tộc Việt Nam, lập nên những chiến công hiển hách và được phong vương, phong thánh, phong thần. Đã từng nghiên cứu ra những văn minh, tri thức bất hủ để lại cho đời mà chỉ có những bậc tối cao, thần thánh cao nhân mới có được. Nên được người đời lưu truyền sử sách, nơi nơi lập điện thờ,  là tấm gương sáng để lại cho các thế hệ sau noi theo. Con cháu muôn đời hương hỏa.

 

Trích Nguyên Văn : VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM – VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

 

STT            Tên thần            Tên sách

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Dưỡng Chính tổng các xã thần tích (AE.a12/22)

239   Hoàng Phẩm              

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hoàng Cương tổng các xã thần tích (AE.a9/37)

240   Hoàng Phi Công Chúa Quận Phu Nhân                

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Xà Cầu tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/58)

241   Hoàng Phi Phương Dung… Đại Vương                 

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Thượng Hiệp tổng các xã thần sắc (AD.a10/31)

242   Hoàng Phi Trinh Khiết… Lưỡng Vị Công Chúa            

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Hạ Trì tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/63)

243   Hoàng Phi Ý Đức Công Chúa             

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Xà Cầu tổng các xã thần sắc (AD.a2/36)

244   Hoàng Phúc               

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Phù Long tổng các xã thô thần tích (AE.b1/9)

245   Hoằng Tế Cư Sĩ… Đại Vương              

1. Hải Dương tỉnh Ninh Giang phủ Vĩnh Lại huyện các xã thần sắc (AD.a6/16)

246   Hoằng Tế Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/1)

2. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Đông Cứu tổng các xã thần sắc (AD.a2/67)

3. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Thái Bình tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/33)

247   Hoằng Tế Diễn Phúc… Đại Vương               

1. Hải Dương tỉnh Kim Thành huyện Phí Gia tổng Cẩm La xã thần sắc (AD.a6/11)

2. Hải Dương tỉnh Kim Thành huyện Phù Tải tổng các xã thần tích (AE.a6/13)

248   Hoằng Tế Tôn Thần           

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Đông Cứu tổng các xã thần tích (AE.a2/93)

249   Hoàng Thái Hậu                 

1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Thượng Tầm tổng các xã thần sắc (AD.a5/12)

250   Hoàng Thái Hậu Diệu Quang Huệ Tĩnh Phu Nhân                 

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Đồng Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/9)

251   Hoàng Thái Hậu Họ Dương                 

1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Vân Trình tổng các xã thần tích (AE.a4/16)

252   Hoàng Thái Hậu Hoa Dương Công Chúa             

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần sắc (AD.a3/3)

253   Hoàng Thái Hậu Nguyễn Tuyên Phi Phu Nhân             

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Đại Mỗ tổng các xã thần tích (AE.a2/62)

254   Hoàng Thái Hậu Phi Nhân                   

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Dục Tú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/1)

255   Hoàng Thái Hậu Phương Dung Công Chúa                  

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thần sắc (AD.a2/39)

256   Hoàng Thái Tử Đô Thống Đại Vương                   

1. Bắc Giang tỉnh Phượng Nhãn huyện Thái Đào tổng Hương Gián xã thần tích (AE.a14/15)

2. Bắc Giang tỉnh Phượng Nhãn huyện Trí An (Yên) tổng các xã thần tích (AE.a14/16)

257   Hoàng Thái Tử… Đại Vương               

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Hội Xuyên tổng các xã thần sắc (AD.a6/10)

258   Hoằng Thánh Đại Vương            

1. Hưng Yên tỉnh Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/7)

259   Hoàng Thống Hộ Quốc Đại Vương              

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Đàm Khánh tổng Quang Hiển xã thần tích (AE.a4/35)

260   Hoàng Thông Thượng Sĩ Đại Vương           

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Hạ Hiệp tổng các xã thôn thần sắc (AD.a10/25)

261   Hoàng Thứ Tử Lục Lang Đại Vương          

1. Bắc Giang tỉnh Phượng Nhãn huyện Thái Đào tổng Hương Gián xã thần tích (AE.a14/15)

2. Bắc Giang tỉnh Phượng Nhãn huyện Trí An (Yên) tổng các xã thần tích (AE.a14/16)

262   Hoàng Tiên Tần… Đại Vương              

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Mộc Hoàn tổng các xã thần sắc (AD.a13/8)

263   Hoằng Tín Đại Phu             

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Đọi (Đội) Sơn tổng các xã thần sắc (AD.a13/6)

264   Hoằng Tổ Đại Vương                  

1. Hưng Yên tỉnh Đông An Kim Động Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/5)

265   Hoàng Trị                   

1. Sơn Tây Tỉnh Quảng Oai Phủ Tiên Phong Huyện Thanh Lãng tổng các xã thần tích (AE.a10/11)

266   Hoàng Triều               

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Kiều Yêu tổng các xã thần tích (AE.a12/3)

267   Hoàng Trung Công Chúa Quận Phu Nhân           

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Xà Cầu tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/58)

268   Hoàng Tử Câu Mang Đại Vương                 

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Đồng Đội tổng các xã thần tích (AE.a15/28)

2. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Quảng Chiếu tổng các xã thần tích (AE.b2/5)

269   Hoàng Tử Lang                  

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích (AE.a3/13)

270   Hoàng Tử Linh Lang                   

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Mỹ tổng Quỳnh Phương lý An Lễ ấp thần tích (AE.a15/5)

2. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Nhất tổng các xã thần tích (AE.a15/6)

3. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đông Mặc tổng các xã thần tích (AE.a15/12)

271   Hoàng Tử Minh Lang                  

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Kiên Trung tổng các xã thần tích (AE.a15/4)

2. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Mỹ tổng Quỳnh Phương lý An Lễ ấp thần tích (AE.a15/5)

3. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Nhất tổng các xã thần tích (AE.a15/6)

4. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đông Mặc tổng các xã thần tích (AE.a15/12)

272   Hoàng Tử Nhã Lang Vương                

1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Chu Quyết tổng Chu Quyến xã thần tích (AE.a10/8)

273   Hoàng Tướng Công           

1. Nghệ An tỉnh Diễn Châu phủ Đông Thành huyện Thái Xá các xã thôn thần tích (AE.b1/1)

274   Hoàng Uyển Phu Nhân                

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Thanh Trì tổng các xã thần sắc (AD.a2/57)

275   Hoàng Việt Đại Vương                

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Trần Xá tổng các xã thần tích (AE.a13/30)

276   Hoàng Xúc                 

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Bảo Ngũ tổng các xã thần tích (AE.a15/27)

277   Hợi Cối              

1. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần tích (AE.a5/57)

278   Hối Công (Đông Hối Đại Vương)                 

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Bạch Trữ tổng các xã thần tích (AE.a11/6)

279   Hồi Tâm Cư Sĩ Đại Vương                   

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Lam Cầu tổng các xã thần tích (AE.a13/10)

280   Hồi Tâm Trí Sĩ Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/47)

281   Hỗn Độn            

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Xuân Nộn tổng các xã thần tích (AE.a11/4)

282   Hồng Ân Công Chúa                   

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a3/14)

283   Hồng Ân Đại Vương          

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc đệ nhất sách (AD.a3/4)

284   Hồng Công                 

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Phá Lãng tổng các xã thần tích (AE.a7/18)

2. Bắc Ninh tỉnh Quế Dương huyện thần tích văn ký (AE.a7/21)

3. Thái Bình tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a5/48)

4. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện Đại Điền tổng các xã thần tích (AE.a6/20)

285   Hồng Công (Bạt Hải Bến Tiêu Đại Vương)                   

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Phú Kê tổng các xã thần tích (AE.a12/21)

286   Hồng Công (Cây Gạo Đại Vương)               

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện các xã thần tích (AE.a7/20)

287   Hồng Công (Đương Cảnh Thành Hoàng… Đại Vương)        

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Phú Hà tổng các xã thần tích (AE.b2/12)

288   Hồng Công (Hồng Liệt Đại Vương)             

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Vũ Điện tổng các xã thần tích (AE.a13/31)

289   Hồng Công (Quảng Tế Cư Sĩ Hoằng Hóa Thượng Đẳng Th                   

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Các tổng Quỳnh Hoàng Song Mai Ngọ Dương Vụ Nông thần tích (AE.a12/4)

290   Hồng Công (Thiên Quan Đại Vương)          

1. Bắc Ninh tỉnh Quế Dương huyện thần tích văn ký (AE.a7/21)

291   Hồng Hoa Công Chúa                 

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/47)

292   Hồng Lô Thiếu Khanh Hoa Phái Hầu Trần Lộc           

1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)

293   Hồng Nhân Mậu Đức… Đại Vương              

1. Bắc Giang tỉnh Phượng Nhãn huyện Trí Yên các xã thần sắc (AD.a14/16)

294   Hồng Nương              

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Phá Lãng tổng các xã thần tích (AE.a7/18)

2. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/25)

3. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện Du La tổng các xã thần tích (AE.a6/18)

295   Hồng Nương (Đương Cảnh Thành Hoàng Lợi Dụng… Côn           

1. Hải Dương tỉnh Kim Thành huyện Phù Tải tổng các xã thần tích (AE.a6/13)

296   Hồng Nương (Hồng Nương Hoàng Thái Hậu)              

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Tiên Xá tổng các xã thần tích (AE.a13/12)

297   Hồng Nương (Hồng Y Tôn Linh Công Chúa)                

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Dưỡng Chính tổng các xã thần tích (AE.a12/22)

298   Hồng Nương (Quốc Mẫu Hoàng Bà Thái Trưởng Công Chú                  

1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Phú Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a10/10)

299   Hồng Nương Thị Nữ          

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Thụy Lôi tổng các xã thần tích (AE.a13/21)

300   Hồng Nương… Công Chúa                   

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Tiên Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/9)

Tổng: 403

 

STT            Tên thần            Tên sách

301   Hồng Phúc Đại Thần                   

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ An (Yên) Trường các xã thần tích (AE.b1/14)

302   Hồng Tế Thảng Sĩ Linh Lang Đại Vương             

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

303   Hồng Thánh Đại Vương              

1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hòa huyện Mai Đình tổng các xã thần tích (AE.a14/5)

304   Hốt Công          

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/2)

305   Huấn Công                 

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Thủy Tú tổng các xã thần tích (AE.a12/24)

306   Huân Sơn (Huân Sơn Chi Thần)                   

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện ấm Hạ tổng các xã thần tích (AE.a9/10)

307   Huệ An Đại Vương             

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Phương Đình tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/52)

308   Huệ Công (Đài Bàng… Đại Vương)              

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Tiên Bố tổng các xã thần tích (AE.a5/35)

309   Huệ Công (Đông Sơn Đại Thánh)                 

1. Hải Dương tỉnh Kim Thành huyện Phù Tải tổng các xã thần tích (AE.a6/13)

310   Huệ Công (Hòa Huệ Đại Vương)                 

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Phù Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/21)

311   Huệ Hòa Gia Hạnh Liệt Tiết Đoan Trang Hoàng Thái H      

1. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Cổ Dũng tổng các xã thần tích (AE.a14/22)

312   Huệ Minh Công Chúa                  

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Đồng Phú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/24)

313   Huệ Nương Công Chúa               

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/4)

2. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần tích (AE.a4/37)

3. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Bạch Trữ tổng các xã thần tích (AE.a11/6)

4. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Nam Huân tổng thần tích (AE.a5/5)

314   Huệ Phi Côn Khâu… Công Chúa                  

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/1)

315   Huệ Tàng Cư Sĩ                  

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Chương Dương tổng các xã thần sắc (AD.a2/66)

316   Hùng Ao            

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Khóa Nhu tổng Khóa Nhu xã thần tích (AE.a3/33)

317   Hùng Cán                   

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện các xã thần tích (AE.a9/1)

318   Hùng Chân                 

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Khóa Nhu tổng Khóa Nhu xã thần tích (AE.a3/33)

319   Hùng Chiêu                

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Thái Bình tỉnh tổng các xã thần tích (AE.a2/54)

320   Hùng Chiêu Trí          

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Hiển Khánh tổng các xã thần tích (AE.a15/29)

321   Hùng Công                 

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Phá Lãng tổng các xã thần tích (AE.a7/18)

322   Hùng Công (Đinh Hùng Công Đại Tướng Quân Tôn Thần)           

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Đọi Sơn tổng các xã thần tích (AE.a13/7)

323   Hùng Công (Đô Hộ Hùng Uy Đại Vương)            

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Xuân Nộn tổng các xã thần tích (AE.a11/4)

324   Hùng Công (Độ Thế An Dân Diên Nghị Khoan Hòa Đại V            

1. Quảng Yên tỉnh Yên Hưng huyện Trúc Động tổng các xã thần tích (AE.a19/3)

325   Hùng Công (Đô Thiên Vệ Quốc Đại Vương)                 

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a7/11)

326   Hùng Công (Đức Vua Thông Duệ… Đại Vương)           

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Đồng Trực tổng các xã thần tích (AE.a5/30)

327   Hùng Công (Dũng Dược… Đại Vương)                 

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/12)

328   Hùng Công (Đương Cảnh Thành Hoàng Ling Quang Đại V                   

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Thượng Côi tổng Niêm Sơn Ngoại xã thần tích (AE.a12/25)

329   Hùng Công (Sung Sơn Hùng Uy Khai Trấn… Đại Vương     

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Diên Lão tổng các xã thần tích (AE.a12/15)

330   Hùng Công (Tả Hùng Công… Đại Vương)           

1. Thái Bình tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a5/48)

331   Hùng Công (Trung Thiên Hùng Đoán Đại Vương)                 

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a7/11)

332   Hùng Công (Uy Mãnh Đại Vương)               

1. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần tích (AE.a10/19)

2. Sơn Tây tỉnh Tùng Thiện huyện Tường Phiêu tổng các xã thần tích (AE.a10/15)

333   Hùng Cường Trung Tín Đại Vương             

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)

334   Hùng Đăng                 

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện các xã thần tích (AE.a9/1)

335   Hưng Đạo Đại Vương (Trần Quốc Tuấn)             

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần sắc (AD.a3/2)

2. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Kiên Trung tổng các xã thần tích (AE.a15/4)

3. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Duyên Hưng tổng các xã thần sắc (AD.a16/19)

4. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Ninh Cường tổng Ninh Cường xã thần tích (AE.a15/20)

5. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Hà Cát tổng các xã thần tích (AE.a15/2)

6. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Vân Trình tổng các xã thần tích (AE.a4/16)

7. Ninh Bình tỉnh Kim Sơn huyện Tuy Lộc tổng Xuân Thành ấp thần tích (AE.a4/21)

8. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Lạc Tân tổng các xã thần tích (AE.a11/9)

9. Quảng Yên tỉnh Yên Hưng huyện Trúc Động tổng Thụ Khê xã thần sắc (AD.a19/2)

10. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Hạ Hiệp tổng các xã thôn thần sắc (AD.a10/25)

11. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Cát Đàm tổng các xã thần tích (AE.a5/36)

12. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Khê Kiều tổng các xã thần tích (AE.a5/62)

13. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Vũ Điện tổng Thổ ốc tổng các xã thần sắc (AD.a13/22)

14. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Thổ ốc tổng các xã thần tích (AE.a13/29)

15. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Vĩnh Lại tổng các xã thần tích (AE.a6/8)

16. Hải Dương tỉnh Bình Giang phủ Cẩm Giàng huyện Tràng Kỹ tổng các xã thần tích (AE.a6/7)

17. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Vĩnh Lại tổng thần sắc (AD.a6/7)

336   Hùng Đoán… Đại Vương             

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/1)

337   Hung Dũng Ba Đào Tứ Hải Lý Ngư… Đại Vương                  

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Chi Nê tổng các xã thần sắc (AD.a7/26)

338   Hùng Dũng Đại Thần                   

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Khai Thái tổng Lật Phương xã thần sắc (AD.a2/23)

339   Hùng Dũng Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thôn thần tích (AE.a2/40)

340   Hùng Dũng Mưu Lược… Khoan Nghị Đại Vương                  

1. Hưng Yên tỉnh Đông An Kim Động Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/5)

341   Hưng Giáo Cư Sĩ Phù Tế An Hùng Linh ứng Đại Vương     

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Phương Đàn tổng các xã thần tích (AE.a13/19)

342   Hùng Kiệt                   

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Vĩnh Lại tổng các xã thần tích (AE.a6/8)

343   Hùng Liệt Đại Vương                  

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Đồng Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/9)

344   Hùng Linh Công                 

1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hòa huyện Quế Trạo tổng Châu Sơn xã thần tích (AE.a14/8)

345   Hùng Mộc                   

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Thái Bình tỉnh tổng các xã thần tích (AE.a2/54)

346   Hùng Nghị Đại Vương                 

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần sắc (AD.a3/3)

2. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Bạch Sam tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/27)

347   Hưng Nghĩa Công               

1. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần tích (AE.a5/57)

348   Hưng Nhượng Đại Vương          

1. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Tri Hối tổng các xã thần tích (AE.a4/14)

349   Hùng Non                   

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/5)

350   Hưng Phúc… Đống Vinh Đại Vương            

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)

351   Hùng Quận Công… Đại Vương           

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Yên Pháp xã thần sắc (AD.b1/4)

352   Hùng Tài Vĩ Lược Cương Nghị Đại Vương                   

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Thạch Thán tổng các xã thần sắc (AD.a10/30)

353   Hùng Tài… Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Thượng ốc tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/50)

354   Hùng Thiên Đá          

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Hiển Khánh tổng các xã thần tích (AE.a15/29)

355   Hưng Thiện Khanh Quốc Phù Dũng Đại Vương           

1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hòa huyện Hoàng Vân tổng Thanh Vân xã thần tích (AE.a14/4)

356   Hùng Trấn Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Cổ Nhuế tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/38)

357   Hưng Từ Quốc Chủ… Quý Minh Thượng Đẳng Phúc Thần           

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Kỳ Vĩ tổng các xã thần tích (AE.a12/20)

358   Hùng Tuấn                 

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/1)

359   Hưng Vương Quốc Tuấn Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Sơn Đồng tổng Cao Xá xã thần tích (AE.a2/12)

360   Hùng Vương Thánh Tổ               

1. Vĩnh Yên Tỉnh Bạch Hạc huyện các xã thần sắc (AD.a8/1)

361   Hương               

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a7/11)

362   Hương Chàng Lang           

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Văn Giang huyện Xuân Cầu tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/29)

363   Hương Công (Hương Đăng Đại Vương)               

1. Hải Dương tỉnh Vĩnh Lại huyện các xã thần tích (AE.a6/27)

364   Hương Lang              

1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Vật Lại tổng các xã thần tích (AE.a10/13)

2. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Hoàng Xá tổng các xã thần tích (AE.a10/22)

365   Hương Liên Quốc Mẫu               

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Thụy Lôi tổng các xã thần tích (AE.a13/21)

366   Hương Mạt Đại Vương               

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần sắc đệ nhất sách (AD.a7/12)

367   Hương Thần Hầu                

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/27)

368   Hướng Thiện Cư Sĩ… Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đại Bối tổng các xã thần tích (AE.a2/49)

369   Hương Thụy               

1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Vĩnh Lại tổng các xã thần tích (AE.a9/30)

370   Hương Tiên Sinh                 

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Thượng Xá tổng các xã thôn tục lệ (AF.b1/30)

371   Hương Trản Đại Vương              

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Nam Huân tổng thần sắc (AD.a5/25)

2. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Nam Huân tổng thần tích (AE.a5/5)

372   Hựu Công                   

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện các xã thần tích (AE.a7/14)

373   Hựu Công (Hoài Thành ứng Hựu Đại Vương)              

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Văn Giang huyện Xuân Cầu tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/29)

374   Hựu Công (Hựu Thánh Uy Vũ Trợ Thuận Đại Vương)         

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Chuyên Nghiệp tổng các xã thần tích (AE.a13/6)

375   Hữu Cung Trung Hoàng Hậu Phu Nhân               

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện La Nội tổng các xã thần tích (AE.a2/65)

376   Hữu Diệu Chất Cung Phi            

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Yên Thường tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/10)

377   Hữu Đô Đốc Bàn Quận Công              

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Trần Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/21)

378   Hựu Đức Đại Vương                   

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Cao Đài tổng các xã thần sắc (AD.a16/11)

379   Hữu Hoàng Hậu                 

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện (AE.a2/103)

380   Hữu Hoàng Hậu Công Chúa               

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Phương Canh tổng Các xã thôn thần tích (AE.a2/69)

381   Hữu Kiên Thần Đại Đức             

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Ngọc Trục tổng Bình Lãng xã thần tích (AE.a6/5)

382   Hữu Lang Tạng Thành Hoàng Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thần sắc (AD.a2/39)

383   Hữu Liêm Đống Chủ Đại Vương                  

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Tứ Thông tổng thần sắc (AD.a6/4)

384   Hữu Lực Lộ… Đại Vương           

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/1)

385   Hựu Mật Hầu            

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ An (Yên) Trường các xã thần tích (AE.b1/14)

386   Hữu Phu Nhân Trinh Thuận Công Chúa              

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thần sắc (AD.a2/39)

387   Hữu Phu Nhân Ý Thiện Tôn Linh Công Chúa               

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng Nghĩa Đô xã Đinh điền bạ Phụ Thần tích (AG.a1/27)

388   Hựu Quốc Bá Thiên Hạ Hiển Linh… Đại Vương           

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc đệ tam sách (AD.a3/10)

389   Hữu Sơn Đại Vương          

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Hà Liễu tổng các xã thần tích (AE.a2/78)

390   Hựu Thiện                  

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hoàng Cương tổng các xã thần tích (AE.a9/37)

2. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Bạch Trữ tổng các xã thần tích (AE.a11/6)

391   Hựu Vật Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thôn thần tích (AE.a2/40)

392   Huy Công                   

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Phá Lãng tổng các xã thần tích (AE.a7/18)

2. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Liêu Xá tổng Liêu Xá Văn Xá Vũ Xá nhị thôn xã thần tích (AE.a3/37)

3. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)

393   Huy Lệnh Ngọc Lặc… Bạch Tượng Tôn Linh Đại Vương    

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đạo Tú tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/102)

394   Huy Lệnh Quốc Vương               

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đạo Tú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/29)

395   Huy Thân Trinh Thục Công Chúa                

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Diên Lão tổng các xã thần tích (AE.a12/15)

2. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Duyên Lão tổng các xã thần sắc (AD.a12/8)

396   Huyền Chân Cư Sĩ Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/47)

397   Huyến Công (Huyến Lang Quang Hộ Đại Vương)                 

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Quỳnh Côi tổng các xã thần tích (AE.a5/31)

398   Huyền Minh Chính Trực Đại Vương            

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Đồng Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/9)

399   Huyền Minh Đại Vương              

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Đồng Xá tổng Đại Đồng xã Đồng Cầu Đại Bi Nhị thôn thần sắc (AD.a3/5)

400   Huyền Thiên Đại Vương             

1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hòa huyện Mai Đình tổng các xã thần tích (AE.a14/5)

Tổng: 403

          Tạp chí Hán Nôm

          Thông báo Hán Nôm

          Di sản Hán Nôm

          Tên sách

          Ký hiệu

          Tác giả

          Chủ đề

          Dẫn luận

          Lời tựa

          Văn khắc

          Giới thiệu sách

          Thư viện

          Sưu tầm

          Công tác nghiệp vụ

          Hợp tác quốc tế

          Dữ liệu

          Liên hệ

          Tìm kiếm

          Video

HC Lao động Hạng Nhất

HC Lao động Hạng Nhất

Tạp chí Hán Nôm

Thông báo Hán Nôm học

Di sản Hán Nôm

Văn khắc Hán Nôm

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Các nữ tác gia Hán Nôm Việt Nam

Các nữ tác gia Hán Nôm Việt Nam

Văn bia thời Mạc

Văn bia thời Mạc

Bảng tra triều vua Việt Nam

Bảng tra triều vua Việt Nam

Chùa Trấn Quốc khảo cứu và tư liệu Hán Nôm

Chùa Trấn Quốc khảo cứu và tư liệu Hán Nôm

Các tác gia Hán Nôm Thăng Long – Hà Nội

Các tác gia Hán Nôm Thăng Long – Hà Nội

Thư mục sách Hán Nôm của các dân tộc thiểu số Việt Nam (Tập I)

Thư mục sách Hán Nôm của các dân tộc thiểu số Việt Nam (Tập I)

Tổng tập truyện thơ Nôm các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tổng tập truyện thơ Nôm các dân tộc thiểu số Việt Nam

Địa phương chí

Địa phương chí

Tìm hiểu thư tịch y dược cổ truyền Việt Nam

Tìm hiểu thư tịch y dược cổ truyền Việt Nam

 

 

  Di sản Hán Nôm >> Tên thần

Tên thần              

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|

 

STT Tên thần             Tên sách

401   Huyền Thiên Hắc Đế Thượng Đẳng Phúc Thần Đại Vương          

1. Hoàn Long Xuân Biểu thôn thần tích (AE.a2/37)

402   Huyền Thiên Linh Thông Đại Thánh            

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Chương Dương tổng Bộ Đầu xã thần tích (AE.a2/92)

403   Huyền Vụ Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Chương Dương tổng các xã thần sắc (AD.a2/66)

Tổng: 403

 

STT            Tên thần            Tên sách

1       Kế Thiên Đại Vương          

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/5)

2       Kha Lợi Lý Lợi Đại Vương Thượng Đẳng Thần          

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/8)

3       Khác Nguyên… Đại Vương                  

1. Lạng Sơn tỉnh Lộc Bình châu Vân Mộng tổng Vân Mộng xã thần sắc (AD.a17/1)

2. Lạng Sơn tỉnh Văn Uyên châu Nhân Lý tổng Nhân Lý xã thần sắc (AD.a17/3)

4       Khai Cơ Vương                  

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Phương Xá tổng Phương Xá xã thần tích (AE.a9/4)

5       Khai Nguyên… Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Phú Gia tổng các xã thần sắc (AD.a2/44)

2. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Phú Gia tổng các xã thần tích (AE.a2/66)

6       Khai Quốc Định Bang… Đông Hi Đại Vương                

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/2)

7       Khai Thiên Đại Vương                

1. Hưng Yên tỉnh Đông An Kim Động Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/5)

8       Khai Thiên Phúc Nguyên… Hoàng Đế                   

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Yên Thường tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/10)

2. Bắc Ninh tỉnh Quế Dương huyện Cựu Tự xã thần sắc (AD.a7/24)

9       Khai Thiên Trấn Quốc Tối Linh Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thụy Phú tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/97)

10     Khâm Thiên Minh Đạo… Hoàng Đế             

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Quần Phương tổng các xã thần sắc (AD.a16/6)

2. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện An Trạch tổng các xã thần sắc (AD.a13/16)

11     Khâm Thiên Minh Thông… Đại Vương                 

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Kiên Trung tổng các xã thần sắc (AD.a16/4)

2. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Duyên Hưng tổng các xã thần sắc (AD.a16/19)

12     Khâm Thiên… Hoàng Đế            

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Diên Mậu tổng các xã thần sắc (AD.a4/23)

2. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Vân tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/21)

13     Khâm Thừa Sắc Lệnh Đại Vương                

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Hội Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a6/11)

14     Khâm Tích Hoàng Thái Hậu                

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vạn Phúc tổng Ninh Xá tổng Vân La tổng các xã thần sắc (AD.a2/60)

15     Khâm Văn… Hoàng Đế               

1. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Uy Viễn tổng các xã thần sắc (AD.a4/16)

16     Khang Công               

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/11)

17     Khang Công (Bảo Khang Đại Vương)                  

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hội Phụ tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/3)

18     Khang Công (Ngũ Lôi Đại Vương)              

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/47)

19     Khang Nương (Thánh Mẫu Bồ Tát… Công Chúa)                 

1. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện Hạ Vĩnh tổng Hạ Vĩnh xã thần tích (AE.a6/21)

20     Khang Quốc Công Lê Lộng                 

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Bất Náo tổng các xã thần tích (AE.b2/16)

21     Khang Thọ Bá Phạm Xuân                  

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Bồng Hải tổng các thôn áng thần sắc (AD.a4/22)

22     Khánh Công               

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện các xã thần tích (AE.b2/3)

2. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Quang Chiếu tổng các xã thần tích (AE.b2/19)

3. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Quang Chiếu tổng các xã thần tích (AE.b2/2)

4. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Quảng Chiếu tổng các xã thần tích (AE.b2/5)

23     Khánh Công (An Thành Hiển Khánh Đại Vương)                 

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Văn Giang huyện Xuân Cầu tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/29)

24     Khánh Công (Khánh An Hiển ứng Đại Vương)            

1. Thái Bình tỉnh Tiên Hưng phủ Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/28)

25     Khánh Công (Pháp Hải Thượng Sĩ Đại Vương)           

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Tam Sơn tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/8)

26     Khánh Công (Vô Vi Đại Vương)                  

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện Thanh Triều tổng các xã thần tích (AE.a5/29)

27     Khánh Sơn Thống Chế… Bạch Hạc Đại Vương            

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Võng Xuyên tổng Bảo Lộc xã thần sắc (AD.a10/8)

28     Khi Công (Chiêu Minh Đại Vương)              

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Lạc Tân tổng các xã thần tích (AE.a11/9)

2. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Lạc Tân tổng các xã thần tích (AE.a11/9)

29     Khiêm Sung… Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện La Phù tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/69)

30     Khiển Quy Hải Tề Long Vương          

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Vân tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/31)

2. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Kim Sơn huyện Hồi Thuần tổng các trại thần tích (AE.a4/18)

31     Khiết Nương (Húy Yến)              

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Thượng Tầm tổng các xã thần tích (AE.a5/43)

32     Khiếu Đại Pháp Vị Ngọc Quang Đại Vương                  

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Phụng Thượng tổng các xã Thanh Mach Thu Vĩ Ngọc Tảo thần tích (AE.a10/6)

33     Khiếu Pháp Đại Vương               

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Phụng Thượng tổng các xã thần sắc (AD.a10/6)

34     Khiếu Thiên Đại Vương              

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Cao Đài tổng các xã thần sắc (AD.a16/11)

35     Khố Nương Công Chúa              

1. Hoàn Long Giảng Võ trại thần tích (AE.a2/19)

36     Khoan Công               

1. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện Đại Điền tổng các xã thần tích (AE.a6/20)

37     Khoan Hồng Đại Vương             

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Trầm Lộng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/35)

38     Khoan Hựu Đại Vương               

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Kinh Khê tổng các xã thần tích (AE.a12/19)

39     Khối (Niệm) Hầu Đại Vương               

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Tuân Lệ tổng Chiêm Trạch xã thần sắc (AD.a11/2)

40     Khôi Công (Đương Cảnh Thành Hoàng Tương Bình Đại V          

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Quyển Sơn tổng các xã thần tích (AE.a13/20)

41     Khởi Minh Quang Cao Sơn Đại Vương                

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hoàng Cương tổng các xã thần sắc (AD.a9/25)

42     Khởi Nghệ Tiên Triết Đào Kính Trí              

1. Hải Dương tỉnh Đông Triều huyện Đạm Thủy tổng các xã thần tích (AE.a6/9)

43     Khôn Nĩu… Đại Vương                

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Phương Xá tổng các xã thần sắc (AD.a9/4)

44     Khôn Tế            

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hoàng Cương tổng các xã thần tích (AE.a9/37)

45     Khôn Thành Điện Dương Hoàng Bà Đại Vương          

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Các tổng Quỳnh Hoàng Song Mai Ngọ Dương Vụ Nông thần tích (AE.a12/4)

46     Không Bảng Đại Vương             

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Phù Lưu xã Hạ thôn thần tích (AE.a2/51)

47     Khống Báng… Đại Vương          

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Nhật Tựu tổng các xã thần tích (AE.a13/17)

48     Khống Bảng… Đại Vương          

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện các xã thần sắc (AD.a13/11)

49     Khổng Chúng            

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hà Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a7/1)

50     Không Hoàng… Đại Vương                 

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thần tích (AE.a13/13)

2. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Tiên Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/9)

51     Khổng Lâu… Đại Vương             

1. Hải Dương tỉnh Ninh Giang phủ Vĩnh Lại huyện các xã thần sắc (AD.a6/16)

52     Khổng Lộ Đại Pháp Thiền Sư             

1. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Thần Lộ tổng các xã thần tích (AE.a15/24)

53     Khổng Lộ Nguyễn Công (Khổng Nguyễn Đại Vương)

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/27)

54     Không Lộ Thiền Sư            

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/11)

2. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Đồng Trực tổng các xã thần tích (AE.a5/30)

3. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Quỳnh Ngọc tổng các xã thần tích (AE.a5/33)

4. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Tiên Bố tổng các xã thần sắc (AD.a5/5)

55     Không Thần Đại Vương              

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Bình Lăng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/64)

56     Không Thuyền           

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần tích (AE.a7/12)

2. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/25)

57     Không Vị Đại Vương                   

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thần tích (AE.a13/13)

2. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Tiên Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/9)

58     Khúc Công                 

1. Hải Dương tỉnh Đông Triều huyện Đạm Thủy tổng các xã thần tích (AE.a6/9)

59     Khúc Giang Công (Khúc Giang Đại Vương)                 

1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện An Tiêm tổng Vọng Lỗ xã thần tích (AE.a5/17)

2. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích (AE.a5/22)

60     Khúc Giang Cư Sĩ              

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/3)

61     Khúc Khê… Đại Vương               

1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Phi Mô các xã thần sắc (AD.a14/11)

2. Bắc Giang tỉnh Phượng Nhãn huyện Thái Đào các xã thần sắc (AD.a14/15)

3. Bắc Giang tỉnh Phượng Nhãn huyện Trí Yên các xã thần sắc (AD.a14/16)

62     Khuông Chính           

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/26)

63     Khuông Công            

1. Kiến An tỉnh Kiến Thụy phủ Đại Lộc tổng các xã thần tích (AE.a12/10)

64     Khương Nương (Linh Nhân Hoàng Thái Hậu)             

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Cự Lâm tổng các xã thần tích (AE.a5/61)

65     Khương Quận Công Lê Trân              

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Tân Khai tổng các xã thần sắc (AD.a16/8)

2. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Cao Đài tổng các xã thần sắc (AD.a16/11)

66     Khuông Quốc Đại Vương           

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)

67     Khuông Quốc Đô Thiên Đại Vương             

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần sắc đệ nhất sách (AD.a7/12)

68     Kiêm Quận Công Nguyễn Minh Triều                   

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Thượng ốc tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/50)

69     Kiên Cố Đại Vương

Nguồn : http://hannom.vass.gov.vn/noidung/Disan/Pages/bai-viet.aspx?ItemID=4397

(  Còn tiếp)


Ai đang trực tuyến

  • 2
  • 5.993
  • 183
  • 4.259
  • 155
  • 7.561.881
  • 888.250