Thần tiên Việt Nam

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã Tr8 – Thần Tiên Việt Nam 越南神仙

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã . (Trang 8)

 

Các vị đều là những vị Thần, Thánh, Tiên nhân của Việt Nam, là nguyên khí tinh túy của các vì sao trên trời đầu thai xuống nhân gian. Là những người trần do tu luyện mà thành. Có công với đất nước, với dân tộc Việt Nam, lập nên những chiến công hiển hách và được phong vương, phong thánh, phong thần. Đã từng nghiên cứu ra những văn minh, tri thức bất hủ để lại cho đời mà chỉ có những bậc tối cao, thần thánh cao nhân mới có được. Nên được người đời lưu truyền sử sách, nơi nơi lập điện thờ,  là tấm gương sáng để lại cho các thế hệ sau noi theo. Con cháu muôn đời hương hỏa.

 

Trích Nguyên Văn : VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM – VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

 

          STT Tên thần             Tên sách   

         

1       Hà Anh              

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Hội Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a6/11)

2       Hà Bá Đại Vương               

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Chuyên Nghiệp tổng các xã thần tích (AE.a13/6)

3       Hà Bá Thủy Quan Chi Thần                

1. Nghệ An tỉnh Đông Thành huyện Văn Viên tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/12)

2. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Đọi Sơn tổng các xã thần tích (AE.a13/7)

3. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Lam Cầu tổng các xã thần tích (AE.a13/10)

4       Hà Bạc Đại Vương             

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Dương úc tổng các xã thần sắc (AD.a12/9)

5       Hạ Bì Dị Nhân           

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/7)

6       Hà Chủ Soái Linh ứng… Đại Vương            

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện các xã thần sắc (AD.a9/1)

7       Hà Đại Liễu                

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Kim Lăng tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/19)

8       Hà Đại Ty                   

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Phù Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/21)

9       Hà Giám Sát              

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Phú Khê tổng các xã thần tích (AE.a9/3)

10     Hạ Giới Đại Vương Tôn Thần             

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Phụng Thượng tổng các xã Thanh Mach Thu Vĩ Ngọc Tảo thần tích (AE.a10/6)

11     Hà Lang            

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện các xã thần tích (AE.a9/1)

12     Hà Quản Sát Tri Tây Sơn… Đại Vương                 

1. Phú Thọ tỉnh Sơn Vi huyện Do Nghĩa tổng các xã thần sắc (AD.a9/16)

13     Hà Quản… Tôn Thần                   

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hương Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a9/39)

14     Hà Thượng Chế Cao Sơn Đại Vương          

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hoàng Cương tổng các xã thần sắc (AD.a9/25)

15     Hà Trọng           

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Phú Khê tổng các xã thần sắc (AD.a9/3)

16     Hạ Vị Triệu Vương             

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/5)

17     Hắc Công                   

1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Khải Xuân tổng các xã thần tích (AE.a9/27)

18     Hắc Công (Đào Hắc Vân Đại Vương)                   

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Lai Cách xã thần tích (AE.a6/3)

19     Hạc Công (Hạc Lai Tướng Quân)                

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Hạ Lôi tổng các xã thần tích (AE.a11/8)

20     Hắc Công (Thiên Hắc Đại Vương)               

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Sơn Đồng tổng các xã thần tích (AE.a5/34)

21     Hắc Diện… Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện La Nội tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/43)

22     Hắc Hiển Linh           

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Trực Nội tổng các xã thần tích (AE.a5/44)

23     Hắc Lang          

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Phù Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/21)

2. Phú Thọ tỉnh Tam Nông huyện các xã thần tích (AE.a9/33)

24     Hắc Quang Quý Minh                  

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)

25     Hắc Thần          

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Trực Nội tổng các xã thần tích (AE.a5/44)

26     Hắc Trần Đại Vương                   

1. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Xích Thổ tổng các xã thần sắc (AD.a4/18)

27     Hách Thanh Đại Vương              

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Nam Huân tổng thần tích (AE.a5/5)

28     Hãi Công           

1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)

29     Hải Công           

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện các xã thần tích (AE.a7/20)

30     Hai Công (Thánh Hai… Đại Vương)             

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện Khắc Niệm Đỗ Xá tổng các xã thần tích (AE.a7/30)

31     Hai Công (Thiên Quan Đại Vương)              

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Đại Công tổng Đại Công xã Thượng thôn thần tích (AE.a12/16)

32     Hai Tướng Nhà Nuôi Đại Vương (Đô Thiên – Đô Đài)

1. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Hoàng Mai các xã thần tích (AE.a14/18)

33     Hàm Hoằng Quang Đại Vương           

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Kiên Trung tổng các xã thần tích (AE.a15/4)

2. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Cát Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a15/1)

34     Hâm Hứa (Hấm Hứ) Đại Vương                  

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản huyện Đồng Nội tổng các xã thần sắc (AD.a16/29)

35     Hâm Hỷ (Hấm Hý) Đại Vương            

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản huyện Đồng Nội tổng các xã thần sắc (AD.a16/29)

36     Hàn Công (Chính Hãn Đại Vương)              

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần tích (AE.a7/12)

2. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/25)

37     Hãn Đình           

1. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần tích (AE.a5/57)

38     Hàn Lâm Viện Thị Độc Đạm Hiên Phạm Công… Đại Vươ

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/13)

2. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Đặng Xá tổng (AD.b1/14)

39     Hãn Thần Đại Vương                  

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Trác Bút tổng các xã thần tích (AE.a13/14)

40     Hằng Nga Công Chúa                 

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Yên Kỳ tổng Chính Công Cáo Điền nhị xã thần tích (AE.a9/9)

41     Hạnh Khánh Linh Phù Đại Vương               

1. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Tư Mại tổng các xã thần tích (AE.a14/24)

42     Hành Vân Trí Vũ Nại Tân… Đại Vương                

1. Thái Bình tỉnh Thần Khê huyện Đô Kỳ tổng các xã Mậu Lâm Khánh Lai thần sắc (AD.a5/15)

43     Hảo Nga… Công Chúa                

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/1)

44     Hào Thiên Thịnh Vị… Đại Vương                 

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện ấm Hạ tổng các xã thần sắc (AD.a9/7)

45     Hầu Công (Nội Hầu… Minh Mẫn Đại Vương)               

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Tuân Lệ tổng các xã thần tích (AE.a11/3)

46     Hậu Đức… Đại Vương                 

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a3/11)

47     Hầu Nương Cả Đường… Công Chúa           

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Mạn Lạn tổng các xã thần tích (AE.a9/38)

48     Hầu Nương Di Phiên… Công Chúa              

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Mạn Lạn tổng các xã thần tích (AE.a9/38)

49     Hệ Hộ Cung Phi                  

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Thượng Trì tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/73)

50     Hi Công             

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện các xã thần tích (AE.a7/20)

2. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Hoàng Đạo tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/8)

3. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)

51     Hi Công (Bạt Hai Đại Vương)             

1. Kiến An tỉnh Nghi Dương huyện Nghi Dương tổng các xã thần tích (AE.a12/11)

52     Hi Công (Bạt Hi Đại Vương)               

1. Kiến An tỉnh Nghi Dương huyện Nghi Dương tổng các xã thần tích (AE.a12/11)

53     Hi Công (Đài Bàng Anh Linh … Đại Vương)                 

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)

54     Hi Công (Đài Bàng Anh Linh… Đại Vương)                  

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)

55     Hi Công (Đông Long Thái Phó Hi Công)              

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)

56     Hi Công (Nam Hi Đại Vương)             

1. Kiến An tỉnh Nghi Dương huyện Tiểu Trà tổng Tiểu Trà xã thần tích (AE.a12/13)

2. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện Hạ Động tổng Trà Linh xã thần tích (AE.a5/20)

3. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần tích (AE.a5/57)

57     Hi Đáp Đại Vương              

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/25)

58     Hi Long (Hi Long Đại Vương)             

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Vĩnh Chân tổng các xã thần sắc (AD.a9/9)

2. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Vĩnh Chân tổng các xã thần tích (AE.a9/14)

59     Hi Long Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện các xã thôn thần sắc (AD.a2/40)

60     Hi Minh Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Triều Đông tổng các xã thần tích (AE.a2/100)

61     Hi Nương Công Chúa                  

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a7/13)

62     Hi Tế Công                 

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện các xã thần tích (AE.a9/1)

63     Hi Tề Long Vương Đại Vương            

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Vân tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/21)

64     Hi Thần Hiển ứng Đại Vương              

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Sơn Đồng tổng Cao Xá xã thần tích (AE.a2/12)

2. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Thượng Hội tổng các xã thần tích (AE.a2/71)

3. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Phương Quan tổng các xã thần tích (AE.a11/11)

65     Hiền Ân Kiệt Nghĩa Đại Vương           

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

66     Hiên Công                  

1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)

2. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện các xã thần tích (AE.a6/19)

67     Hiển Công                  

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Thọ Hạc tổng các xã thần tích (AE.b2/8)

2. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Lai Cách tổng các xã thôn thần tích (AE.a6/4)

68     Hiển Công (Bắc Quốc Quảng Đông Trấn Đông Nhạc Hiển

1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Đào Quan tổng Tiên Lục xã thần tích (AE.a14/11)

2. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Hương Tảo tổng các xã thần tích (AE.a14/23)

3. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Viên tổng các xã thần tích (AE.a7/24)

4. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Kinh Khê tổng các xã thần tích (AE.a12/19)

5. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Kỳ Vĩ tổng các xã thần tích (AE.a12/20)

6. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Lãng Động Thượng xã thần tích (AE.b2/17)

7. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Phú Kê tổng các xã thần tích (AE.a12/21)

8. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Bất Náo tổng các xã thần tích (AE.b2/16)

9. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Nam Dương tổng các xã thần tích (AE.b2/10)

10. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Phú Hà tổng các xã thần tích (AE.b2/12)

11. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Quảng Chiếu tổng các xã thần tích (AE.b2/6)

12. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Quảng Chiếu tổng các xã thần tích (AE.b2/5)

13. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Tam Lộng tổng các xã thần tích (AE.b2/14)

14. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Thọ Hạc tổng các xã thần tích (AE.b2/18)

15. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Thượng Cốc tổng các xã thần tích (AE.b2/13)

16. Thanh Hóa tỉnh thần tích tạp sao (AE.b2/15)

17. Thanh Hóa tỉnh Thọ Xuân phủ Đông Sơn huyện các xã thần tích (AE.b2/9)

18. Thái Nguyên Phú Bình phủ Tư Nông huyện Nhã Lộng tổng các xã thần tích (AE.a18/4)

19. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thần tích (AE.a13/2)

20. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Quyển Sơn tổng các xã thần tích (AE.a13/20)

21. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ Thanh Lâm huyện An Ninh tổng An Xá Tây xã thần tích (AE.a6/14)

69     Hiển Công (Bản Cảnh Thành Hoàng… Đại Vương)               

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a7/11)

70     Hiển Công (Cao Viên Đại Vương)                

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Yên Lành tổng Yên Bình xã thần tích (AE.a9/35)

71     Hiển Công (Chiêu Hiển Đại Vương)             

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần tích (AE.a7/12)

72     Hiển Công (Đôn Ngưng… Đại Vương)                  

1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích (AE.a5/22)

73     Hiền Công (Hiền Hầu Thái Tử… Đại Vương)                

1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)

74     Hiển Công (Hiển ứng Đại Vương)                

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Quỳnh Côi tổng các xã thần tích (AE.a5/31)

75     Hiển Công (Hiển ứng Uy Linh… Đại Vương)                 

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Thần Huống tổng các xã thần tích (AE.a5/42)

76     Hiển Công (Quý Minh Đại Vương)               

1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Đa Mai tổng Đa Mai Phương Đỗ các xã thần tích (AE.a14/9)

2. Bắc Giang tỉnh Phượng Nhãn huyện Lạn Mẫu tổng Lão Hộ xã thần tích (AE.a14/14)

3. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần tích (AE.a10/16)

4. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện Thạch Xá xã Thạch Thôn thần tích (AE.a10/20)

5. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/25)

6. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Tiên Xá tổng các xã thần tích (AE.a13/12)

77     Hiển Công (Tiết Chế Bắc Đạo Thái Uý Dương Quốc Côn    

1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Thọ Xương tổng các xã thần tích (AE.a14/12)

78     Hiển Cung Hồng Nương… Công Chúa                  

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Tiên Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/9)

79     Hiển Dụ Đại Vương            

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Trần Xá tổng các xã thần tích (AE.a13/30)

80     Hiển Đức (Quý Minh Hiển Đức Đại Vương)                  

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Lam Cầu tổng các xã thần tích (AE.a13/10)

81     Hiển Đức Đại Vương                   

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/11)

82     Hiển Hựu Thần Sư Đại Vương            

1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Phúc Khê Vị Dương Trừng Hoài tam tổng thần sắc (AD.a5/10)

83     Hiển Hựu Trung Á Bảo Hộ… Đại Vương              

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Thạch Thán tổng các xã thần sắc (AD.a10/30)

84     Hiển Hựu… Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/1)

2. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/14)

3. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện Mỹ Lương tổng các xã thần sắc (AD.a2/9)

4. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/13)

5. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Vân Trình tổng các xã thần sắc (AD.a4/17)

6. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện thượng Hội tổng các xã thần sắc (AD.a2/48)

7. Hoàn Long Thổ Quan thôn thần tích (AE.a2/32)

85     Hiển Linh Hoàng Biển Hậu Thổ Công Chúa                 

1. Hưng Yên tỉnh Tử Dương tổng Đông Xá xã các thônthần tích (AE.a3/46)

86     Hiển Linh… Đại Vương               

1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Mỹ Thái Đa Nhai các xã thần sắc (AD.a14/10)

2. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc đệ nhị sách (AD.a3/9)

3. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Xuân Dương tổng các xã thần sắc (AD.a4/25)

87     Hiển Minh… Đại Vương              

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần sắc (AD.a3/2)

2. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

88     Hiền Phụ           

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Thượng Xá tổng các xã thôn tục lệ (AF.b1/30)

89     Hiến Thiên… Hoàng Đế               

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/1)

2. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Trường Yên tổng các xã thần sắc (AD.a4/15)

3. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Yên Mô tổng các xã thần sắc (AD.a4/36)

90     Hiến Tông… Hoàng Đế                

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đông Mặc tổng các xã thần sắc (AD.a16/13)

91     Hiển Trạc          

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Hạ Giáp tổng các xã thần tích (AE.a9/17)

92     Hiển Trấn… Đại Vương               

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/5)

93     Hiển Triết Minh ứng… Đại Vương                

1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần sắc (AD.a5/1)

94     Hiển ứng           

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Tử Đà tổng các xã thần tích (AE.a9/23)

95     Hiển ứng Bảo Hựu Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Cổ Hiền tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/90)

96     Hiển ứng Chiêu ứng Đại Vương                   

1. Bắc Giang tỉnh Phượng Nhãn huyện Trí Yên các xã thần sắc (AD.a14/16)

97     Hiển ứng Hạo Linh Đại Vương           

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/29)

98     Hiển ứng Hộ Dân Ngọ Vương             

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần tích (AE.a4/37)

99     Hiển ứng Linh Thông… Đại Vương              

1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần sắc (AD.a5/1)

100   Hiển ứng Năng Hộ… Đại Vương                   

1. Hưng Yên tỉnh Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/7)

Tổng: 403

Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 

 

STT            Tên thần            Tên sách

101   Hiển ứng Phụ Ký Cây Ngô… Đại Vương              

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Hoàng Kinh tổng các xã thần sắc (AD.a7/15)

102   Hiển ứng Phu Linh… Đại Vương                  

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Lâm Thao tổng các xã thần sắc (AD.a7/16)

103   Hiển ứng Phù Vận… Đại Vương                   

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Trương Xá tổng các xã thần sắc (AD.a9/5)

104   Hiển ứng Thành Công… Đại Vương             

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Dục Tú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/1)

105   Hiển ứng… Đại Vương                 

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)

2. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Đại Hữu tổng các xã thần sắc (AD.a4/9)

3. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Trường Yên tổng các xã thần sắc (AD.a4/15)

4. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Liên Huy tổng các xã thần sắc (AD.a4/12)

5. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/27)

6. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Đông Anh huyện Thanh Lâm tổng các xã thần sắc (AD.a11/7)

106   Hiển ứng… Quang Hộ Đại Vương                

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Quỳnh Ngọc tổng các xã thôn thần sắc (AD.a5/2)

107   Hiển ứng… Thiền Sư           

1. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Uy Viễn tổng các xã thần sắc (AD.a4/16)

108   Hiến Vương Công Chúa              

1. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Thần Lộ tổng các xã thần tích (AE.a15/24)

109   Hiếu Công Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/3)

2. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/10)

110   Hiếu Hiển Linh          

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Trực Nội tổng các xã thần tích (AE.a5/44)

111   Hiếu Lang                   

1. Phú Thọ tỉnh Tam Nông huyện Dị Nậu tổng các xã thần tích (AE.a9/32)

112   Hiếu Mộc Đại Tướng                   

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Xuân Dương tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/27)

113   Hiệu Quang                

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Quỳnh Ngọc tổng các xã thần tích (AE.a5/33)

114   Hiếu Tâm Đại Vương                  

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Trần Xá tổng các xã thần tích (AE.a13/30)

115   Hiếu Thiện… Đại Vương              

1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Đào Quan tổng các xã thần sắc (AD.a14/8)

116   Hiếu Tử             

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Thượng Xá tổng các xã thôn tục lệ (AF.b1/30)

117   Hiếu Túc Đại Vương          

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Kiên Trung tổng các xã thần sắc (AD.a16/4)

2. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Quế Hải tổng các xã thần sắc (AD.a16/7)

118   Hiếu Túc Uy Vũ Đại Vương                 

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện các xã thần tích (AE.a13/25)

119   Hộ Công (Hiển Hộ Đại Vương)           

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Phù Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/21)

120   Hồ Công (Hồ Quảng Tướng Quân)              

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Hạ Lôi tổng các xã thần tích (AE.a11/8)

121   Hổ Công (Hướng Thiện Linh ứng Thiện Sĩ Đại Vương)                  

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Dưỡng Chính tổng các xã thần tích (AE.a12/22)

122   Hộ Công (Tả Bật Nguyên Soái Đại Tướng Công)                  

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Dưỡng Chính tổng các xã thần tích (AE.a12/22)

123   Hổ Công (Vinh Phong Phù Hựu… Đại Vương)             

1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Thanh Lãng tổng các xã thần tích (AE.a10/11)

124   Hộ Dân… Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện thượng Hội tổng các xã thần sắc (AD.a2/48)

125   Hộ Giới… Đại Vương                   

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hương Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a9/39)

126   Hộ Hệ Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Thượng Trì tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/73)

127   Hổ Lang… Đại Vương                 

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Phương Xá tổng các xã thần sắc (AD.a9/4)

128   Hộ Lực Thượng Sĩ              

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thượng Cung tổng các xã thần sắc (AD.a2/71)

129   Hổ Ma Đại Vương              

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/4)

130   Hổ Mang           

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/7)

2. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Liêu tổng các xã thần tích (AE.a4/28)

131   Hổ Mang Đại Vương                   

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Tân Khai tổng các xã thần sắc (AD.a16/8)

2. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Bách Tính tổng các xã thần sắc (AD.a16/9)

3. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/1)

4. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Yên Liêu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/19)

132   Hổ Mang Tế Quốc Đại Vương             

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Cao Đà tổng các xã thần tích (AE.a13/23)

133   Hộ Minh… Đại Vương                 

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần sắc (AD.a4/32)

134   Hộ Quận Công           

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Trần Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/21)

135   Hộ Quốc Đại Vương          

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)

2. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Phá Lãng tổng các xã thần tích (AE.a7/18)

3. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/39)

4. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Kim Nguyên tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/15)

5. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/6)

6. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Lận (Lạn) Khê tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/30)

136   Hộ Quốc Khang Dân Đại Vương                  

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Vĩnh Lại tổng thần sắc (AD.a6/7)

137   Hộ Quốc Tế Thế An Dân… Đại Vương                  

1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ Than Lâm huyện Yên Ninh tổng An Xá Tây thần sắc (AD.a6/15)

138   Hộ Quốc Uy Linh… Đại Vương           

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Nghĩa Lập tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/6)

139   Hộ Sinh… Đại Vương                   

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/7)

140   Hộ Tái (Hộ Tái… Đại Vương)              

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần sắc (AD.a7/11)

2. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích (AE.a7/10)

141   Hộ Tấu… Đại Vương          

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Cao Đà tổng các xã thần sắc (AD.a13/17)

142   Hộ Thổ              

1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Do Nghĩa tổng các xã thần tích (AE.a9/26)

2. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các xã thần tích (AE.a6/23)

143   Hóa Bà              

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Hạ Giáp tổng các xã thần tích (AE.a9/17)

144   Hòa Công                   

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Lạc Tân tổng các xã thần tích (AE.a11/9)

145   Hóa Công (Hữu Bật Nguyên Soái Đại Tướng Quân)             

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Dưỡng Chính tổng các xã thần tích (AE.a12/22)

146   Hóa Công (Quảng Hóa Đại Vương)             

1. Thanh Hóa tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a7/28)

147   Hoa Dung Công Chúa                 

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/5)

2. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Phương Canh tổng Các xã thôn thần tích (AE.a2/69)

3. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/39)

148   Hoa Kiều… Sùng Khánh Đại Vương            

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Văn Giang huyện Xuân Cầu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/32)

149   Hoa Lâm Tướng Quân… Đại Vương           

1. Lạng Sơn tỉnh Văn Uyên châu Lâm Thịnh tổng thần sắc (AD.b1/2)

150   Hoa Nương                

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/27)

151   Hoa Nương (Cung Phi Nhự Hoa Công Chúa)               

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Thạch Cầu thôn thần tích (AE.a5/66)

152   Hoa Nương (Đoan Trang Trinh Thục Công Chúa)                 

1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)

153   Hoa Nương (Hiên Tế Anh Linh… Thiên Tiên Thánh Nữ        

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Quảng An tổng các xã thần tích (AE.b2/11)

154   Hoa Quận Công (Họ Trương Húy Bạch Ngọc Hoa)              

1. Thái Bình tỉnh Tiên Hưng phủ Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/28)

155   Hoa Ý Hầu Phúc Quận Công              

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Yên Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/3)

156   Hoài Công (Hoài Nhân Đại Vương)             

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Sơn Đồng tổng các xã thần tích (AE.a5/34)

157   Hoài Đạo Tương Tá Phụ Quốc… Đại Vương                 

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Hạ Dương các xã thần sắc (AD.a7/3)

158   Hoài Đạo Vương (Nguyễn Nộn)          

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Phù Đổng tổng các xã PHù Đổng Phù Dực thần tích (AE.a7/27)

159   Hoàn Công (Mộc Hoàn Đại Vương)            

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/12)

160   Hoàn Quận Công Hiển ứng… Đại Vương             

1. Hưng Yên tỉnh Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/7)

161   Hoàng Ân Quốc Chính… Đại Vương            

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Đồng Xá tổng Đại Đồng xã Đồng Cầu Đại Bi Nhị thôn thần sắc (AD.a3/5)

162   Hoàng Bá                   

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các xã thần tích (AE.a6/23)

163   Hoàng Bà Chu Quí Phi                

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Văn Giang huyện Xuân Cầu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/32)

164   Hoàng Cảm… Hoàng Thái Hậu           

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a3/11)

2. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc đệ nhất sách (AD.a3/4)

165   Hoàng Cô Lý Nương… Hoàng Thái Hậu              

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Thái Bình tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/33)

166   Hoàng Cô Quí Nương                  

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Hà Hồi Bình Vọng xã thần tích (AE.a2/94)

2. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Hà Hồi tổng các xã thần sắc (AD.a2/68)

167   Hoằng Công               

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)

168   Hoằng Công (Anh Chưng Hiển ứng… Đại Vương)                 

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Sơn Đồng tổng các xã thần tích (AE.a5/34)

169   Hoằng Công (Cai Số Đại Vương)                 

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/14)

170   Hoàng Công (Đào Hoàng Vân Đại Vương)                   

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Lai Cách xã thần tích (AE.a6/3)

171   Hoằng Công (Đương Cảnh Thành Hoàng Hoằng Liệt Thượ                  

1. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện Cập Nhất tổng Cập Nhất xã thần tích (AE.a6/17)

172   Hoàng Công (Hoàng Công Đại Vương)                

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Phá Lãng tổng các xã thần tích (AE.a7/18)

173   Hoằng Công (Hoằng Hóa Cư Sĩ Đại Vương)                

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Dưỡng Chính tổng các xã thần tích (AE.a12/22)

174   Hoằng Công (Linh ứng Anh Triết Hoằng Tế Đại Vương)     

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện Mặc Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a6/24)

175   Hoằng Công (Minh Kha Cửa Đầm Đại Vương)            

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Kim Sơn Hương Đạo tổng các lý trại ấp thần tích (AE.a4/19)

176   Hoằng Công (Quảng Đại Hoằng Tế Cư Sĩ Linh ứng Huệ     

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Thủy Tú tổng các xã thần tích (AE.a12/24)

177   Hoàng Công (Tán Thiên… Đại Vương)                 

1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện An Tiêm tổng Vọng Lỗ xã thần tích (AE.a5/17)

2. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a5/21)

178   Hoàng Công (Thạc Thần Hộ Quốc Đại Vương)            

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện An Trú tổng các xã thần tích (AE.a7/13)

179   Hoằng Công (Thiên Bồng Đại Vương)                  

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/25)

180   Hoàng Công (Thiên Quan Thuần Chính… Đại Vương)          

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/13)

181   Hoàng Đại Anh Nghị Đại Vương                  

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Đàm Khánh tổng Quang Hiển xã thần tích (AE.a4/35)

182   Hoằng Đăng Bảo Đại Vương               

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Đồng Dụ tổng các xã thần tích (AE.a12/1)

183   Hoàng Đạo Thượng Sĩ Hiển Đức… Đại Vương             

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Hạ Hiệp tổng các xã thôn thần sắc (AD.a10/25)

184   Hoàng Đầu Thái Tử           

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/7)

185   Hoàng Diên                

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Hà Đái tổng các xã thần tích (AE.a12/17)

186   Hoằng Diễn Phổ Trạch… Đại Vương           

1. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần sắc (AD.a5/16)

187   Hoằng Độ Cư Sĩ Đại Vương                

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Các tổng Quỳnh Hoàng Song Mai Ngọ Dương Vụ Nông thần tích (AE.a12/4)

188   Hoằng Độ Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Đông Cứu tổng các xã thần sắc (AD.a2/67)

189   Hoằng Độ Tôn Thần           

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Đông Cứu tổng các xã thần tích (AE.a2/93)

190   Hoàng Động               

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Phù Long tổng các xã thô thần tích (AE.b1/9)

191   Hoàng Đông… Công Chúa                   

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Cổ Hiển tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/63)

192   Hoàng Đức                 

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Bảo Ngũ tổng các xã thần tích (AE.a15/27)

193   Hoằng Dực Công                

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Trực Nội tổng các xã thần tích (AE.a5/44)

194   Hoàng Đường Trinh Liệt Hoàng Hậu          

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/8)

195   Hoàng Giang Đại Lan Quan Sơn Đại Vương                

1. Thái Bình tỉnh Kiến Xương phủ Trực Định huyện Đa Cốc tổng thần sắc (AD.a5/23)

196   Hoàng Hậu                 

1. Thái Bình tỉnh Kiến Xương phủ Trực Định huyện Đồng Sâm tổng các xã thần sắc (AD.a5/24)

197   Hoàng Hậu Bát Vị Lý A              

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Cổ Hiền tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/90)

198   Hoàng Hậu Cung Phi Đại Vương                 

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Hạ Hiệp tổng các xã thôn thần sắc (AD.a10/25)

199   Hoàng Hậu Diệu Minh Công Chúa               

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Mẫn Xá tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/5)

200   Hoàng Hậu Gia Hạnh… Công Chúa             

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Phương Canh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/47)

Tổng: 403

 

STT            Tên thần            Tên sách

201   Hoàng Hậu Linh Thông Túy Tinh Phu Nhân                 

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Xuân Nộn tổng các xã thần tích (AE.a11/4)

202   Hoàng Hậu Lương Hậu Công Chúa            

1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hoà huyện Ngọ Xá tổng các xã thần sắc (AD.a14/5)

203   Hoàng Hậu Mặc Tướng… Phi Nương Phu Nhân          

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Xuân Nộn tổng các xã thần tích (AE.a11/4)

204   Hoàng Hậu Minh Hiển… Phi Nhâ                 

1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hoà huyện Ngọ Xá tổng các xã thần sắc (AD.a14/5)

205   Hoàng Hậu Nguyệt Tiên Công Chúa           

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện các xã thần tích (AE.a7/20)

206   Hoàng Hậu Nhị Phi Đại Vương           

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Thượng Hiệp tổng các xã thần sắc (AD.a10/31)

207   Hoàng Hậu Nữ Oa Bổ Thiên Phu Nhân                

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Lận (Lạn) Khê tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/30)

208   Hoàng Hậu Phi Nhân                  

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Phù Lưu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/8)

2. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Tam Sơn tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/9)

209   Hoàng Hậu Phi Nhân Nội Trạch Tây Cung          

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần sắc (AD.a3/2)

2. Hưng Yên tỉnh Sài Trang tổng các xã thần tích (AE.a3/43)

3. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Đại Hạnh xã thần sắc (AD.a3/24)

4. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Đồng Than tổng các xã thôn thần sắc (AD.a3/19)

5. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Hòa Bình tổng các xã thần tích (AE.a3/31)

210   Hoàng Hậu Phu Nhân                 

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/60)

211   Hoàng Hậu Quí Phi Phu Nhân            

1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hòa huyện Mai Đình tổng các xã thần tích (AE.a14/5)

212   Hoàng Hậu Trình Thị Lan Nương                

1. Thái Bình tỉnh Kiến Xương phủ Trực Định huyện Đa Cốc tổng thần tích (AE.a5/3)

2. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Đồng Thâm tổng các xã thần tích (AE.a5/4)

3. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thụy Lũng tổng thần tích (AE.a5/7)

213   Hoàng Hi Long Vương                

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện các xã thôn thần sắc (AD.a3/22)

2. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện các xã thôn thần sắc (AD.a3/22)

3. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Đồng Than tổng các xã thần tích (AE.a3/26)

4. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Đồng Than tổng Lạc Cầu xã Lạc Cầu tử Cầu nhị thôn thần tích (AE.a3/27)

214   Hoàng Hịch                

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Phù Long tổng các xã thô thần tích (AE.b1/9)

215   Hoằng Hóa Thượng Sĩ Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thượng Cung tổng các xã thần tích (AE.a2/98)

216   Hoằng Hóa Uy Linh Quý Lang Đại Vương          

1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Đại Hữu tổng các xã thần tích (AE.a4/9)

217   Hoằng Hựu Công               

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Trực Nội tổng các xã thần tích (AE.a5/44)

218   Hoàng Hựu… Đại Vương            

1. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Lê Xá tổng các xã thần sắc (AD.a4/11)

219   Hoàng Khán              

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Yên Mô tổng các xã thần tích (AE.a4/41)

220   Hoàng Kiêu                

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Phù Long tổng các xã thô thần tích (AE.b1/9)

221   Hoàng La                   

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện An Trú tổng các xã thần tích (AE.a7/13)

222   Hoàng Lang               

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vân La tổng các xã thần tích đệ bát sách (AE.a2/85)

2. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Hoàng Trung Tri Chỉ nhị tổng các xã thần tích (AE.a2/45)

3. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện các xã thần tích (AE.a2/91)

223   Hoàng Lãng               

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Phù Long tổng các xã thô thần tích (AE.b1/9)

224   Hoàng Lang (Bát Lang Đại Vương)            

1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Thanh Lãng tổng các xã thần tích (AE.a10/11)

225   Hoàng Lang (Linh Lang Đại Vương)          

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Thường Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a2/44)

2. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/12)

3. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/27)

4. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Lộc Điền tổng các xã thần tích (AE.a5/63)

5. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Thạch Cầu thôn thần tích (AE.a5/66)

226   Hoàng Lãng Chiêu Hóa… Đại Vương                   

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Thạch Lỗi tổng các xã thần sắc (AD.a6/5)

227   Hoàng Long Công Chúa             

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Thâm Thị tổng các xã thần sắc (AD.a2/58)

228   Hoằng Lực                 

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Quảng An tổng các xã thần tích (AE.b2/11)

229   Hoàng Lương            

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Phù Long tổng các xã thô thần tích (AE.b1/9)

230   Hoàng Minh               

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Văn Viên tổng các xã thần tích (AE.b1/13)

231   Hoàng Môi (Mai) Công Chúa              

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Hoàng Xá tổng các xã thần sắc (AD.a10/26)

232   Hoằng Nghị Quảng Thông Linh ứng… Đại Vương                 

1. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện Cần Kiệm tổng các xã thần sắc (AD.a10/17)

233   Hoằng Nghị Sử Thần Đại Vương                  

1. Hà Nam tỉnh Thanh Liêm huyện Mễ Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/24)

234   Hoàng Nghĩa Bá                 

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện các xã thần tích (AE.a6/1)

235   Hoằng Nghĩa Đại Vương            

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Phù Long tổng các xã thô thần tích (AE.b1/9)

236   Hoàng Nghĩa Túc                

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện các xã thần tích (AE.a6/1)

237   Hoàng Nương            

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Phú Hà tổng các xã thần tích (AE.b2/12)

238   Hoằng Nương            

 Nguồn : http://hannom.vass.gov.vn/noidung/Disan/Pages/bai-viet.aspx?ItemID=4397

(  Còn tiếp)


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 5.887
  • 181
  • 4.259
  • 155
  • 7.561.775
  • 888.248