Thần tiên Việt Nam

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã Tr6 – Thần Tiên Việt Nam 越南神仙

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã . (Trang 6)

 

Các vị đều là những vị Thần, Thánh, Tiên nhân của Việt Nam, là nguyên khí tinh túy của các vì sao trên trời đầu thai xuống nhân gian. Là những người trần do tu luyện mà thành. Có công với đất nước, với dân tộc Việt Nam, lập nên những chiến công hiển hách và được phong vương, phong thánh, phong thần. Đã từng nghiên cứu ra những văn minh, tri thức bất hủ để lại cho đời mà chỉ có những bậc tối cao, thần thánh cao nhân mới có được. Nên được người đời lưu truyền sử sách, nơi nơi lập điện thờ,  là tấm gương sáng để lại cho các thế hệ sau noi theo. Con cháu muôn đời hương hỏa.

 

Trích Nguyên Văn : VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM – VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

 

          STT Tên thần             Tên sách   

         

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Tân Khai tổng các xã thần tích (AE.a15/9)

300   Đỗ Khắc Chung                  

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/5)

 

STT            Tên thần            Tên sách

301   Đỗ Kính Tu                 

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Phương Canh tổng Các xã thôn thần tích (AE.a2/69)

302   Đỗ Lang Chính Trực… Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/3)

303   Đỗ Lang Đại Đô… Đại Vương              

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/8)

304   Đỗ Lang Đại Thần Quân Uy… Đại Vương            

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Lật Sài tổng các xã thần sắc (AD.a10/28)

305   Đỗ Lang Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/14)

306   Độ Lộ                 

1. Thái Bình tỉnh Tiên Hưng phủ Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/28)

307   Đỗ Lục Lang              

1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích (AE.a5/22)

308   Đỗ Lý Đại Liệu… Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Bạch Sam tổng các xã thần tích (AE.a2/48)

309   Đỗ Minh Lang Linh ứng Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/3)

310   Đỗ Nghị             

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ La Xá tổng các xã thần tích (AE.a15/30)

311   Đô Nguyên Soái… Đại Vương              

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Kiên Trung tổng các xã thần sắc (AD.a16/4)

2. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Quần Phương tổng các xã thần sắc (AD.a16/6)

312   Độ Nhân Thiện Sĩ Nam Hải Đại Vương                 

1. Sơn Tây tỉnh Quốc Oai phủ Yên Sơn huyện Lạp Mai tổng các xã thần tích (AE.a10/23)

313   Đỗ Nhuận                   

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Xuân Nộn tổng các xã thần tích (AE.a11/4)

314   Đỏ Nương… Công Chúa              

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Tín Yên tổng các xã tục lệ (AF.a2/99*)

315   Đô Phủ Bản Cảnh Đại Vương             

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Thuận Vi tổng các xã thần tích (AE.a5/67)

316   Đỗ Quản (An Tất… Tổng Quản Đại Vương)                  

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ La Xá tổng các xã thần tích (AE.a15/30)

317   Đỗ Quý Công Mẫn Thắng Đại Vương                   

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần sắc (AD.a3/2)

318   Độ Sinh Cư Sĩ… Đại Vương                  

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Lam Cầu tổng các xã thần sắc (AD.a13/7)

319   Đỗ Tam Lang Hộ Quốc… Đại Vương          

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Thạch Thán tổng các xã thần sắc (AD.a10/30)

320   Đô Tán Minh Lang Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thượng Cung tổng các xã thần sắc (AD.a2/71)

321   Đỗ Tế Công                

1. Sơn Tây tỉnh Quốc Oai phủ Yên Sơn huyện Thượng Hiệp tổng các xã thôn thần tích (AE.a10/28)

322   Đỗ Thần Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Hà Hồi Bình Vọng xã thần tích (AE.a2/94)

323   Đỗ Thành (Trang Quốc Công)             

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Thọ Hạc tổng các xã thần tích (AE.b2/18)

324   Đỗ Thế Hoằng           

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích (AE.a3/13)

325   Đô Thiên Đại Vương          

1. Hà Đông tỉnh Ba Dư xã văn bài (AE.a2/75)

2. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thần sắc (AD.a2/39)

3. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Trường Yên tổng các xã thần sắc (AD.a4/15)

4. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Ngọc Trục tổng Bình Lãng xã thần tích (AE.a6/5)

326   Đô Thiên Phụ Quốc Hiển ứng Uy Linh Thượng Đẳng Phú

1. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Hoàng Mai các xã thần tích (AE.a14/18)

327   Đô Thiên Phụ Quốc Quản Chính Thượng Sĩ Đại Vương                 

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần sắc (AD.a3/3)

328   Đô Thiên Quảng Đức… Đại Vương              

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Lai Cách tổng An Tĩnh xã thần sắc (AD.a6/1)

329   Đô Thiên Quảng Tế… Đại Vương                 

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Ngọc Trục tổng thần sắc (AD.a6/3)

2. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Thạch Lỗi tổng các xã thần sắc (AD.a6/5)

330   Đô Thiên Thái Giám Linh Nhân Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/43)

331   Đô Thiên Thần           

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Lai Cách tổng các xã thôn thần tích (AE.a6/4)

332   Đô Thiên Thần Quảng… Đại Vương             

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Lai Cách tổng thần sắc (AD.a6/2)

333   Đô Thiên Thượng Trụ Hộ Quốc Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thôn thần tích (AE.a2/40)

334   Đô Thiên Tôn Thần             

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện Kì Vĩ tổng các xã thần tích (AE.a4/3)

335   Đô Thiên Trăn Đại Vương          

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Trần Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/21)

336   Đô Thiên Trấn Quốc… Đại Vương                

1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Đông Động tổng các xã thần sắc (AD.a5/7)

337   Đô Thống Hiển ứng Đại Vương (Lê Phụng Hiểu)                  

1. Thanh Hóa tỉnh Thọ Xuân phủ Đông Sơn huyện các xã thần tích (AE.b2/9)

338   Đô Thống Hoằng Nghị… Đại Vương            

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Hạ Dương các xã thần sắc (AD.a7/3)

339   Đô Thống Phù Quốc           

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)

340   Đô Thống Quản Binh Họ Hoàng                   

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Kim Quang tổng các xã thần tích (AE.a6/2)

341   Đô Thống Quản Kiêm… Đại Vương             

1. Phú Thọ tỉnh Hạc Trì huyện Dục Mỹ xã thần sắc (AD.a9/10)

2. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Dương tổng các xã thần sắc (AD.a9/19)

3. Phú Thọ tỉnh Sơn Vi huyện Vĩnh Lại tổng các xã thần sắc (AD.a9/20)

342   Đô Thống ứng Quốc… Đại Vương                

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Phú Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a15/31)

343   Đô Thống… Đại Vương               

1. Bắc Giang tỉnh Phượng Nhãn huyện Trí An (Yên) tổng các xã thần tích (AE.a14/16)

2. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/2)

3. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Thanh Trì tổng các xã thần sắc (AD.a2/57)

4. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Dương úc tổng các xã thần sắc (AD.a12/9)

5. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Đồng Đội tổng các xã thần tích (AE.a15/28)

6. Yết ma sao [Tứ phần luật san bổ tùy cơ yết ma huyền ti sao (AC.149/1-2)

344   Đô Triệu Linh ứng Đại Vương             

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/5)

345   Đô Tướng Quân                  

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Hạ Trì tổng các xã thôn phường thần sắc (AD.a2/42)

346   Đỗ Viên             

1. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện Canh Nậu xã thần tích (AE.a10/18)

347   Đô Vương Thái Giám Đại Vương                 

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Yên Mô tổng các xã thần tích (AE.a4/41)

348   Doãn Công                 

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a7/11)

349   Đoạn Công                 

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Nam Dương tổng các xã thần tích (AE.b2/10)

2. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Quảng An tổng các xã thần tích (AE.b2/11)

350   Đoàn Công Bạ Uy Linh… Đại Vương           

1. Hoàn Long Nhược Công phường thần tích (AE.a2/27)

351   Đoan Hiến… Phu Nhân                

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Đồng Thủy tổng các xã thần sắc (AD.a13/19)

352   Doãn Hoằng Huệ                

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Liêu Xá tổng Liêu Trung xã cổ tự chỉ (AH.a1/4)

353   Đoan Lương Công              

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện các xã thần tích (AE.a9/1)

2. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Điêu Lương tổng Thạch Đê xã thần tích (AE.a9/2)

354   Doãn Mậu Khôi                  

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Liêu Xá tổng Liêu Trung xã cổ tự chỉ (AH.a1/4)

355   Đoan Minh Đô Thống Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/1)

356   Đoan Nương (Đoan Nương Công Chúa)              

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Diên Lão tổng các xã thần tích (AE.a12/15)

357   Đoan Phương Công Chúa          

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Đồng Than tổng các xã thần tích (AE.a3/26)

358   Doãn Thành               

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/1)

359   Đoan Trang Hoa Nhan Công Chúa              

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Xuân Vũ tổng thần tích (AE.a5/8)

360   Đoan Trang Thái Hậu Phi Phương Dung Công Chúa  

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/2)

361   Đoan Trang Thượng Vị Công Chúa             

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Khai Thái tổng Lật Phương xã thần sắc (AD.a2/23)

362   Đoan Trang Trinh Thục Công Chúa             

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Phù Lưu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/8)

363   Đoan Trang Ý Đức Huy Thái Công Chúa             

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/14)

364   Đoan Trang… Công Chúa           

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Nhân Hào Thượng xã Thượng Bùi Thiên Lộc nhị thôn thần sắc (AD.a3/29)

365   Doãn Tự            

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Liêu Xá tổng Liêu Trung xã cổ tự chỉ (AH.a1/4)

366   Độc Cước Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/14)

2. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Lê Xá tổng các xã thần sắc (AD.a4/11)

3. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Xuân Tảo tổng Xuân Tảo Bái Ân thần sắc (AD.a2/52)

4. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện các xã Thượng Mỗ Hạ Mỗ thần sắc (AD.a2/49)

367   Độc Lôi Sơn Phạm Lãnh Binh… Đại Vương                  

1. Lạng Sơn Tỉnh Văn Uyên Châu Lâm Thịnh Tổng Thần Sắc (AD.b1/2)

368   Đôi Công (Thiên Hưu… Đại Vương)             

1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)

369   Đôn Công (Cự Luân Đại Vương)                 

1. Sơn Tây tỉnh Tùng Thiện huyện Cam Thượng tổng các xã thần tích (AE.a10/14)

370   Đôn Hậu Dũng Mãnh… Đại Vương              

1. Bắc Ninh tỉnh Quế Dương huyện Cựu Tự xã thần sắc (AD.a7/24)

371   Đôn Ngưng Chi Thần                   

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Lang Tài tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/12)

372   Đôn Thiện Sùng Tín Đại Vương          

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)

373   Đông A Thế Phả Hành Trạng              

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/5)

374   Đống ấm            

1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Do Nghĩa tổng các xã thần tích (AE.a9/26)

2. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các xã thần tích (AE.a6/23)

375   Đống Âm… Đại Vương                

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/2)

376   Đông An… Đại Vương                 

1. Kiến An tỉnh Nghi Dương huyện Sâm Linh tổng Cốc Liễn xã thần sắc (AD.a12/6)

2. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thôn thần tích (AE.a13/9)

3. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Hoàng Đạo tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/8)

377   Đông Bạn Đoàn Chấn… Đại Vương             

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng các xã (AD.a11/9)

378   Đống Bàng Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thôn thần tích (AE.a2/40)

379   Đông Bảng… Đại Vương             

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/47)

2. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Thường Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a2/44)

3. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Cổ Loa tổng các xã thần tích (AE.a11/1)

4. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện các xã thần tích (AE.a2/57)

5. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện An (Yên) Khê tổng các xã thần sắc (AD.a13/1)

6. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Bạch Sam tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/4)

7. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Đọi (Đội) Sơn tổng các xã thần sắc (AD.a13/6)

8. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Lam Cầu tổng các xã thần sắc (AD.a13/7)

9. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Bạch Sam tổng các xã thần tích (AE.a13/4)

10. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thôn thần tích (AE.a13/9)

11. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Tiên Xá tổng các xã thần tích (AE.a13/12)

12. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)

13. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Trần Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/21)

14. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xương huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)

15. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện các xã thần tích (AE.a13/25)

16. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Trần Xá tổng các xã thần tích (AE.a13/30)

17. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Tiên Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/9)

380   Đống Bính Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Bình Lăng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/88)

381   Đống Bính Linh Thông Đại Vương               

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Đồng Than tổng các xã thôn thần sắc (AD.a3/19)

382   Đông Bính… Đại Vương              

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện An (Yên) Khê tổng các xã thần sắc (AD.a13/1)

383   Đống Bột Đống Âm Đại Vương          

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/2)

2. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/1)

384   Đống Bột… Đại Vương                

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/2)

385   Đống Cả Tướng Quân Chi Thần                   

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Chuyên Nghiệp tổng các xã thần tích (AE.a13/6)

386   Đống Cách Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Trầm Lộng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/35)

387   Đông Chinh Đại Tướng Quân              

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ An (Yên) Trường các xã thần tích (AE.b1/14)

388   Đông Chinh Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Cổ Nhuế tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/38)

389   Đông Chinh Minh Phụ… Đại Vương             

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Trung trinh xã thần sắc (AD.a7/21)

390   Đông Chinh Thiên Môn Đại Vương              

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)

391   Đồng Cổ Từ Đại Vương              

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Cổ Nhuế tổng các xã thần tích (AE.a2/59)

392   Đống Công                 

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Tứ Thông tổng các xã thần tích (AE.a6/6)

393   Đông Công (Đông Nguyên Soái Đại Vương)                 

1. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần tích (AE.a5/57)

394   Đông Công Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Triều Đông tổng các xã thần tích (AE.a2/100)

395   Đông Cự Linh ứng Tôn Thần               

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Phương Đình tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/52)

396   Đông Cung Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Chương Dương tổng Bộ Đầu xã thần tích (AE.a2/92)

397   Đông Cung Thủy Thần Bột Hải Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Thái Bình tổng các xã thần tích (AE.a2/53)

398   Đống Cương              

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Mẫn Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/4)

399   Đống Dạ            

1. Thanh Hóa tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a7/28)

400   Đống Đa Đại Vương           

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện các xã thôn thần tích (AE.a13/32)

 

STT            Tên thần            Tên sách

401   Đống Đa Tôn Thần             

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Văn Cú tổng các xã thần tích (AE.a12/5)

402   Đống Đó Tướng Quân Chi Thần                   

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Chuyên Nghiệp tổng các xã thần tích (AE.a13/6)

403   Đống Dục Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đại Bối tổng các xã thần tích (AE.a2/49)

404   Đông Hải Đà La... Đại Vương             

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/27)

405   Đông Hải Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/11)

2. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/7)

3. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện các xã thôn thần sắc (AD.a2/40)

4. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thần sắc (AD.a2/39)

5. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần sắc (AD.a2/25)

6. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Hòa Bình tổng các xã thôn thần sắc (AD.a3/23)

7. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Duyên Lão tổng các xã thần sắc (AD.a12/8)

8. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Ninh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/20)

9. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện La Phù tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/69)

10. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Triều Đông tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/74)

11. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Cổ Hiển tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/63)

12. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Lam Cầu tổng các xã thần sắc (AD.a13/7)

13. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Đồng Thủy tổng các xã thần sắc (AD.a13/19)

14. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Vũ Điện tổng Thổ ốc tổng các xã thần sắc (AD.a13/22)

15. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Vạn Điểm tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/75)

16. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Bạch Sam tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/4)

17. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Ngu Nhuế tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/20)

18. Hải Dương tỉnh Ninh Giang phủ Vĩnh Lại huyện các xã thần sắc (AD.a6/16)

19. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện Cập Nhất tổng các xã thần sắc (AD.a6/14)

20. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Thạch Lỗi tổng các xã thần sắc (AD.a6/5)

406   Đông Hải Đoàn Đại Vương (Đoàn Thượng)                  

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Phá Lãng tổng các xã thần tích (AE.a7/18)

2. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/25)

3. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Mẫn Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/4)

4. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Yên Thường tổng các xã thần tích (AE.a7/9)

5. Hà Đông tỉnh Ba Dư xã văn bài (AE.a2/75)

6. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/47)

7. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/43)

8. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/42)

9. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Nam Phù tổng các xã thần tích (AE.a2/79)

10. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Liêu Xá tổng các xã thôn thần sắc (AD.a3/27)

11. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Vạn Điểm tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/130)

12. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thần tích (AE.a13/13)

13. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thôn thần tích (AE.a13/3)

14. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Đọi Sơn tổng các xã thần tích (AE.a13/7)

15. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Mộc Hoàn tổng các xã thần tích (AE.a13/11)

16. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Kim Bảng tổng các xã thần tích (AE.a13/15)

17. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Đông Cứu tổng các xã thần tích (AE.a2/93)

18. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thần tích (AE.a13/2)

19. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Lam Cầu tổng các xã thần tích (AE.a13/10)

20. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Tiên Xá tổng các xã thần tích (AE.a13/12)

407   Đông Hải Hiển Phi Đại Vương            

1. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần tích (AE.a5/57)

408   Đông Hải Hoằng Dụ Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/3)

409   Đông Hải Linh Huống Thượng Đẳng Phúc Thần                   

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Đồng Phú tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/26)

410   Đông Hải Long Vương Uy Linh Hách Hoãn Đại Vương                

1. Quảng Yên tỉnh Yên Hưng huyện Dưỡng Động tổng Dưỡng Đông xã thần tích (AE.a19/1)

411   Đông Hải Phu Nhân Công Chúa                   

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Hà Liễu tổng các xã thần tích (AE.a2/78)

412   Đông Hải Quan (Đông Hải Long Vương Hiển ứng Đại Vư

1. Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Tường phủ Bạch Hạc huyện các xã thần tích (AE.a8/1)

413   Đông Hải Quốc Vương                

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Phù Lưu Thượng tổng các xã thần sắc (AD.a2/30)

414   Đông Hải Tế Thế Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Hưng Hiền xã thần tích (AE.a2/89)

415   Đông Hải… Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Thượng Phúc huyện Văn Tự xã Đinh Xá thôn thần sắc (AD.a2/76)

2. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Dục Tú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/1)

3. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Hà Lỗ tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/2)

4. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Yên Thường tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/10)

5. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Thụ phúc tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/31)

6. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vạn Phúc tổng Ninh Xá tổng Vân La tổng các xã thần sắc (AD.a2/60)

7. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Gia Phạm xã Trung Phú thôn thần sắc (AD.a3/16)

8. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Giai Phạm xã Yên Xá thôn thần sắc (AD.a3/17)

9. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Yên Phú tổng Yên Phú xã Dẫn Ngữ thôn thần sắc (AD.a3/15)

10. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Yên Phú xã Trà Lôi thôn thần sắc (AD.a3/18)

11. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Cao Đài tổng các xã thần sắc (AD.a16/11)

12. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Lạc Thiện tổng các ấp thần sắc (AD.a16/3)

13. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Đặng Xá tổng (AD.b1/14)

14. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Đông Cứu tổng các xã thần sắc (AD.a2/67)

15. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Vạn Điểm tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/75)

16. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Bạch Sam tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/4)

17. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Điệp Sơn xã thần sắc (AD.a13/2)

18. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Trần Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/21)

19. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Lam Cầu tổng các xã thần sắc (AD.a13/7)

20. Hà Nam tỉnh Thanh Liêm huyện Mễ Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/24)

416   Đông Hán Đại Vương                  

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Thạch Đà tổng Khê Ngoại Tây Xá nhị xã thần tích (AE.a11/13)

2. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện thượng Hội tổng các xã thần sắc (AD.a2/48)

417   Đông Hán Tam Vị Đại Vương             

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Đông Anh huyện Thanh Lâm tổng các xã thần sắc (AD.a11/7)

418   Đông Hí… Đại Vương                  

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Lận (Lạn) Khê tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/30)

419   Đông Hồ Đại Vương          

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Đồng Phú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/24)

420   Đông Kỳ Đại Vương          

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện các xã thôn thần sắc (AD.a3/31)

421   Đông Kỳ Thái Úy Bảo Quốc Công Đại Vương              

1. Hưng Yên tỉnh Sài Trang tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/41)

422   Đông Lang                 

1. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần tích (AE.a5/57)

423   Đống Lang                 

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Cổ Loa tổng các xã thần tích (AE.a11/1)

424   Đống Linh Hiển ứng Đại Vương                   

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/25)

425   Đống Linh Thần… Đại Vương              

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/29)

426   Động Linh Thông Hiện… Đại Vương            

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Tiên Lữ tổng các xã thần sắc (AD.a10/29)

427   Đông Long Quảng Sát Đại Vương               

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/26)

428   Đông Lương               

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Đồng Hải tổng các xã thần tích (AE.a5/38)

429   Đống Mả Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thôn thần tích (AE.a2/40)

430   Đông Mậu Đại Vương                 

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/25)

431   Đông Nam Vương              

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Chương Dương tổng các xã thần sắc (AD.a2/66)

432   Đống Nhai Kiêm Bạch Địa Đại Vương Tôn Thần                  

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đạo Tú tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/102)

433   Đống ốc Tướng Quân Chi Thần          

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Chuyên Nghiệp tổng các xã thần tích (AE.a13/6)

434   Đông Phương            

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện Khắc Niệm Đỗ Xá tổng các xã thần tích (AE.a7/30)

2. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Nam Dương tổng các xã thần tích (AE.b2/10)

435   Đông Phương Đại Vương           

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện các xã thần tích (AE.a13/25)

436   Đông Phương La Sơn… Đại Vương             

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/13)

437   Đông Phương Thiên Lôi Đại Vương            

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Quảng Chiếu tổng các xã thần tích (AE.b2/6)

438   Đông Phương Tướng Soái… Thành Quốc Công            

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Tín Yên tổng các xã thần tích (AE.a2/96)

439   Đông Phương Vị Thượng Trân Công Chúa Từ Tì Khưu Ni           

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Xuân Dương tổng các xã thần sắc (AD.a4/25)

2. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Yên Liêu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/19)

3. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Yên Vệ tổng các xã giáp thần sắc (AD.a4/26)

440   Đông Quận Công Tôn Thần                 

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Phù Long tổng các xã thô thần tích (AE.b1/9)

441   Đông Quân Đại Vương                

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/25)

442   Đổng Sóc Huyền Thiên Đại Thánh Thần Vương           

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Chương Dương tổng Bộ Đầu xã thần tích (AE.a2/92)

443   Đống Sức          

1. Thanh Hóa tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a7/28)

444   Đống Sương Đàn Nương Công Chúa          

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Lam Cầu tổng các xã thần sắc (AD.a13/7)

445   Đống Tẩy Linh ứng Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Ba Dư xã văn bài (AE.a2/75)

446   Đông Tây Nam Bắc Tứ Bộ Nhự Tuy Chi Thần             

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Bạch Trữ tổng các xã thần tích (AE.a11/6)

447   Đông Thành Đại Vương              

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)

448   Đông Thiên                 

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Đồng Trực tổng các xã thần tích (AE.a5/30)

449   Động Thiên Chí Lý ỷ Lan.. Hoàng Thái Hậu                  

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện các xã thần sắc đệ nhất sách (AD.a6/9)

450   Đông Thiên Môn Đại Vương                

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)

451   Đổng Thiên Vương             

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Tam Sơn tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/8)

452   Đống Thính Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/5)

453   Đổng Thủy Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Tín Yên tổng các xã tục lệ (AF.a2/99*)

454   Đồng Tiến Sĩ Xuất Thân Lê Sĩ Triệt             

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/11)

455   Đổng Trình                 

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Tín Yên tổng các xã tục lệ (AF.a2/99*)

2. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện các xã thần tích (AE.a2/57)

456   Đồng Trỗi Đại Thần Thành Nghị Đại Vương                 

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện các xã thôn thần tích (AE.a13/32)

457   Đống Trúc Tôn Thần                   

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Văn Cú tổng các xã thần tích (AE.a12/5)

458   Đống Vang Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đạo Tú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/29)

459   Đồng Việt Đại Thần Cảm ứng Đại Vương            

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện các xã thôn thần tích (AE.a13/32)

460   Đống Vinh (Cao Sơn Đống Vinh… Đại Vương)             

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Thụ Phúc tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/26)

461   Đống Vinh Công                 

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện Khắc Niệm Đỗ Xá tổng các xã thần tích (AE.a7/30)

462   Đống Vịnh Đại Vương                 

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Mẫn Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/4)

2. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Tuân Lệ tổng các xã thần tích (AE.a11/3)

3. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Tuân Lệ tổng Chiêm Trạch xã thần sắc (AD.a11/2)

463   Đổng Vĩnh Đại Vương                 

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần sắc (AD.a3/2)

2. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

3. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hòa huyện Mai Đình tổng các xã thần tích (AE.a14/5)

464   Đống Vĩnh Linh ứng Đại Vương                   

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Xuân Nộn tổng các xã thần tích (AE.a11/4)

465   Đống Vinh Nhị Vị… Đại Vương           

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)

466   Đống Xã Bác Đạt Đại Vương              

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Đồng Than tổng các xã thôn thần sắc (AD.a3/19)

467   Đột Ngột Cao Sơn… Thánh Vương              

1. Phú Thọ tỉnh Sơn Vi huyện Chu Hóa tổng các xã thần sắc (AD.a9/15)

2. Phú Thọ tỉnh Sơn Vi huyện Xuân Lũng tổng các xã thần sắc (AD.a9/21)

3. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hoàng Cương tổng các xã thần tích (AE.a9/37)

4. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Thanh Cù tổng Yên Khê xã thần tích (AE.a9/42)

5. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Mỹ Bổng khu thần tích (AE.a5/60)

468   Dụ Công (Quý Minh Đại Vương)                  

1. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Hương Tảo tổng các xã thần tích (AE.a14/23)

2. Thái Nguyên Phú Bình phủ Tư Nông huyện Nhã Lộng tổng các xã thần tích (AE.a18/4)

469   Du Di Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Thượng Trì tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/73)

470   Du Di Hộ Quốc Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Hạ Trì tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/63)

471   Du Di Hoàng Hậu               

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Thượng Trì tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/73)

472   Dụ Khánh Đại Vương                  

1. Kiến An tỉnh An Lão huyện An Luận tổng Bách Phương xã thần sắc (AD.a12/2)

473   Du Tiên … Đại Vương                  

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần sắc (AD.a3/3)

474   Dụ Tông … Hoàng Đế                  

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đông Mặc tổng các xã thần sắc (AD.a16/13)

475   Đức Bà Đại Bàng Thái Trưởng Công Chúa                   

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Lễ Thần tổng các xã thần tích (AE.a5/40)

476   Đức Ba Đại Đức Xứ Đại Vương                   

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Đa Lộc tổng các xã thần tích (AE.a11/7)

477   Đức Bà Đại Vương             

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/12)

478   Đức Bà Phan Lai Công Chúa              

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện ấm Hạ tổng các xã thần tích (AE.a9/10)

479   Đức Bà Vua               

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Vĩnh Chân tổng các xã thần sắc (AD.a9/9)

480   Đức Bộ Công Chúa            

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Thượng Trì tổng các xã thần sắc (AD.a2/51)

481   Dực Bồng Đô Thống Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/1)

482   Đức Cả Thanh Xứ Đại Vương             

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Đa Lộc tổng các xã thần tích (AE.a11/7)

483   Đức Cả… Đại Vương                   

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Cổ Loa tổng các xã thần sắc (AD.a11/1)

484   Đức Chính Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Trầm Lộng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/35)

485   Đức Chủ Cao Sơn Hùng Thắng Chi Thần Dũng Hùng Chi             

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Động Lâm tổng các xã thần tích (AE.a9/11)

486   Đức Côn Nương Lợi Gia Đại Vương           

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Trình Xuyên Hạ tổng các xã thần tích (AE.a15/34)

487   Dực Công                   

1. Hải Dương tỉnh Đông Triều huyện Đạm Thủy tổng các xã thần tích (AE.a6/9)

488   Đức Công                   

1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)

489   Đức Công (Đức Bác… Đại Vương)              

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/12)

490   Đức Công (Đức Vua Thiên Quan Đại Vương)               

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Đồng Thâm tổng các xã thần tích (AE.a5/4)

491   Đức Công (Đương Cảnh Thành Hoàng Bảo Hựu Đại Vương                 

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Sơn Đồng tổng các xã thần tích (AE.a5/34)

492   Dực Công (Đương Cảnh Thành Hoàng Dực Thánh Thượng                   

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đại Bối tổng các xã thần tích (AE.a2/49)

493   Dực Công (Linh ứng Dực Thán Phúc Thần)                  

1. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện Đại Điền tổng các xã thần tích (AE.a6/20)

494   Dực Công (Thiên Uy Đại Vương)                 

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hà Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a7/1)

495   Đức Đại Đô Thiên Hạnh Cư Sĩ Đại Vương           

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Trình Xuyên Hạ tổng các xã thần tích (AE.a15/34)

496   Đức Đại Vương Thần Tướng               

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/12)

497   Đức Đạt Đại Tướng Quân… Đại Vương                

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Nhật Tựu tổng các xã thần sắc (AD.a13/10)

498   Đức Hai Thanh Xứ Đại Vương            

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Đa Lộc tổng các xã thần tích (AE.a11/7)

499   Đức Hải… Đại Vương                  

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Đồng Thủy tổng các xã thần sắc (AD.a13/19)

500   Đức Hiển Hựu Bản Quán Đại Vương          

1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần sắc (AD.a5/1)

 

STT            Tên thần            Tên sách

501   Đức Hiển Triều Đô Đại Minh Quí… Đại Vương             

1. Phú Thọ tỉnh Sơn Vi huyện Chu Hóa tổng các xã thần sắc (AD.a9/15)

502   Đức Kế Đại Vương            

1. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Lạc Thiện tổng các ấp thần sắc (AD.a16/3)

503   Đức Khánh Bà Hà Bá Thủy Quan Công Chúa Đại Vương

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện ấm Hạ tổng các xã thần tích (AE.a9/10)

504   Đức Lại Đương Côn Cảnh Đại Vương                  

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Lễ Thần tổng các xã thần tích (AE.a5/40)

505   Đức Lâm Giang Tự Đại Vương           

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Lễ Thần tổng các xã thần tích (AE.a5/40)

506   Đức Ma Hai Đại Vương              

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Tiên Lữ tổng các xã thần sắc (AD.a10/29)

507   Đức Minh Hiển Hựu Đại Vương                   

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

508   Đức Ngọ Lang Đương Hương Đại Vương           

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Trình Xuyên Hạ tổng các xã thần tích (AE.a15/34)

509   Đức Nương (Sùng Đức Bác Thí Tôn Linh Công Chúa)         

1. Hải Dương tỉnh Kim Thành huyện Phù Tải tổng các xã thần tích (AE.a6/13)

510   Đức Ông Ba Xạ Thần Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vĩnh Ninh tổng các xã thần sắc (AD.a2/62)

511   Đức Ông Cả Xạ Thần Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vĩnh Ninh tổng các xã thần sắc (AD.a2/62)

2. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vĩnh Ninh tổng các xã thần tích đệ thâp sách (AE.a2/86)

512   Đức Ông Đài Vàng Hoằng Tế Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/3)

513   Đức Ông Hai Xạ Thần Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vĩnh Ninh tổng các xã thần sắc (AD.a2/62)

514   Đức Ông Muôn Khê Cửa Ngòi Đại Vương          

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện ấm Hạ tổng các xã thần tích (AE.a9/10)

515   Đức Ông Trình Liệu Đại Tướng Quân Đại Vương                 

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện các xã thần sắc (AD.a4/29)

516   Đức Quận Công                  

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Thường Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a2/44)

517   Đức Sơn Trúc Thiên Đại Tướng Quân Linh Hiển Đại Vư               

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Yên Vệ tổng các xã giáp thần sắc (AD.a4/26)

518   Đức Tản Viên Quốc Chủ Đại Vương           

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Động Lâm tổng các xã thần tích (AE.a9/11)

519   Dực Thánh … Đại Vương            

1. Hưng Yên tỉnh Sài Trang tổng các xã Trung Đạo Tam Trạch Xuân Tảo thần tích (AE.a3/44)

 Nguồn : http://hannom.vass.gov.vn/noidung/Disan/Pages/bai-viet.aspx?ItemID=4397

(  Còn tiếp)


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 5.890
  • 181
  • 4.259
  • 155
  • 7.561.778
  • 888.248