Thần tiên Việt Nam

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã Tr4- Thần Tiên Việt Nam 越南神仙

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã . (Trang 4)

 

Các vị đều là những vị Thần, Thánh, Tiên nhân của Việt Nam, là nguyên khí tinh túy của các vì sao trên trời đầu thai xuống nhân gian. Là những người trần do tu luyện mà thành. Có công với đất nước, với dân tộc Việt Nam, lập nên những chiến công hiển hách và được phong vương, phong thánh, phong thần. Đã từng nghiên cứu ra những văn minh, tri thức bất hủ để lại cho đời mà chỉ có những bậc tối cao, thần thánh cao nhân mới có được. Nên được người đời lưu truyền sử sách, nơi nơi lập điện thờ,  là tấm gương sáng để lại cho các thế hệ sau noi theo. Con cháu muôn đời hương hỏa.

 

Trích Nguyên Văn : VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM – VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

 

          STT Tên thần             Tên sách   

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Bố Đức tổng các xã thần tích (AE.b2/1)

2. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Quang Chiếu tổng các xã thần tích (AE.b2/19)

257   Chiêu Hiển … Đại Vương            

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Nhuế Đông xã thần sắc (AD.a7/19)

2. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Đồng Đội tổng các xã thần tích (AE.a15/28)

258   Chiêu Hựu                  

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích (AE.a7/10)

259   Chiêu Huy … Công Chúa             

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a3/14)

260   Chiêu Huy … Đại Vương             

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Nhất tổng các xã thần tích (AE.a15/6)

2. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Cao Đài tổng các xã thôn thần sắc (AD.a16/10)

261   Chiêu Khánh              

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/26)

262   Chiêu Ký … Đại Vương               

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Đại Công tổng các xã thần sắc (AD.a12/10)

263   Chiêu Liệt … Đại Vương             

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện (AE.a2/84)

2. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Thịnh Liệt tổng các xã thần sắc (AD.a2/59)

264   Chiêu Linh … Đại Vương            

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Quần Phương tổng các xã thần sắc (AD.a16/6)

265   Chiêu Minh                 

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích (AE.a7/10)

266   Chiêu Mỹ … Công Chúa              

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Lận (Lạn) Khê tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/30)

267   Chiêu Nghị Đô Thống … Đại Vương             

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Liêu Thượng xã Cao Xá Cao Cầu nhị thôn thần sắc (AD.a3/26)

2. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Liêu Xá tổng các xã thôn thần sắc (AD.a3/27)

268   Chiêu Nương (Chiêu Hiến Trang Thục Công Chúa)              

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Diên Lão tổng các xã thần tích (AE.a12/15)

269   Chiêu Nương Công Chúa            

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Ninh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/20)

270   Chiêu Pháp Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/5)

2. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Phương Đình tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/52)

271   Chiêu Pháp Duy Diệu Thượng Sĩ Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Triều Đông tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/74)

272   Chiêu Phúc                 

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích (AE.a7/10)

273   Chiêu Trinh … Công Chúa          

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Mộc Hoàn tổng các xã thần sắc (AD.a13/8)

274   Chiêu Trung Chương Tín … Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Bạch Sam tổng các xã thần tích (AE.a2/48)

275   Chiêu Trưng Đại Vương             

1. Nghệ An tỉnh Đông Thành huyện Văn Viên tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/12)

2. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Văn Viên tổng các xã thôn thần tích (AE.b1/12)

276   Chiêu ứng … Đại Vương              

1. Thái Bình tỉnh Kiến Xương phủ Trực Định huyện Cao Mại tổng thần sắc (AD.a5/22)

2. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Xuân Tảo tổng Xuân Tảo Bái Ân thần sắc (AD.a2/52)

277   Chiêu Văn Hầu          

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Hà Hồi tổng các xã thần sắc (AD.a2/68)

278   Chính                 

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)

279   Chỉnh Công (Cương Trực Tướng Quân Đại Vương)             

1. Các tỉnh thần tích các xã thần tích (AE.a9/15)

280   Chính Công (Đương Cảnh Thành Hoàng Thị Lang Đại Vư           

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a6/10)

281   Chính Cung Hoàng Hậu Phương Dung Công Chúa               

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thần sắc (AD.a2/39)

282   Chính Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thần sắc (AD.a2/39)

283   Chính Đạo … Đại Vương             

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện Khắc Niệm Đỗ Xá tổng các xã thần tích (AE.a7/30)

284   Chính Đạo Cư Sĩ                 

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Phương Đình tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/31)

285   Chính Minh (Chính Minh … Đại Vương)               

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Phù Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/21)

286   Chỉnh Nương             

1. Thái Bình tỉnh Kiến Xương phủ Trực Định huyện Cao Mại tổng thần tích (AE.a5/2)

287   Chính Phái (Chính Phái Hải Tế … Đại Vương)              

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Điêu Lương tổng Thạch Đê xã thần tích (AE.a9/2)

288   Chính Phi Đại Vương                  

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Tam Sơn tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/9)

289   Chính Phi Hoàng Hậu Nghiêm Huệ Công Chúa           

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/4)

290   Chính Phu Nhân Xuân Dung Công Chúa              

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Hạ Lôi tổng các xã thần tích (AE.a11/8)

291   Chính Tâm Cư Sĩ                

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)

2. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xương huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)

292   Chính Thiện Hiển ứng … Thông Điện Đại Vương                   

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Thụy Lôi tổng các xã thần tích (AE.a13/21)

293   Chính Thống Đống Bãi Đại Vương              

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Cổ Loa tổng các xã thần sắc (AD.a11/1)

294   Chính Trọng               

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Các tổng Quỳnh Hoàng Song Mai Ngọ Dương Vụ Nông thần tích (AE.a12/4)

295   Chính Trực Linh ứng Đại Vương                  

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

296   Chính Vị Nhập Nội Kiểm Giáo Đại Tư Đồ Thiền Sư Tì          

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Xuân Dương tổng các xã thần sắc (AD.a4/25)

297   Chính Vị Nhị Vị Tam Vị Ngọ Đại Vương              

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/27)

298   Chủ A Cánh               

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thụy Phú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/73)

299   Chu Bảo            

1. Hưng Yên tỉnh Yên Phú tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/21)

300   Chu Công (Phổ Tế Cư Trang Hoằng Đạt Đại Vương)

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Cẩm Khê tổng các xã thần tích (AE.a12/14)

301  Chu Công (Thiên Chu Thông Chính Đại Vương)                    

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Đại Công tổng Đại Công xã Thượng thôn thần tích (AE.a12/16)

302   Chú Công (Thiên Quan Cửa Lỗ Đại Vương)                 

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/8)

303   Chu Công Uẩn           

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Đồng Than tổng các xã thần tích (AE.a3/26)

304   Chu Điền (Dực Vận Tướng Quân)                

1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Phú Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a10/10)

305   Chử Đồng Tử             

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

2. Hưng Yên tỉnh Sài Trang tổng các xã thần tích (AE.a3/43)

3. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Thâm Thị tổng các xã thần tích đệ cửu sách (AE.a2/83)

4. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vạn Phúc tổng Ninh Xá tổng Vân La tổng các xã thần sắc (AD.a2/60)

5. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Đồng Than tổng các xã thần tích (AE.a3/26)

6. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Đồng Than tổng Trang Vũ xã tục lệ (AF.a3/13)

7. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Hòa Bình tổng các xã thần tích (AE.a3/31)

8. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Hòa Bình tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/30)

9. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Hòa Bình tổng Lại Trạch xã tục lệ (AF.a3/17)

10. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Khóa Nhu tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/34)

11. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Khóa Nhu tổng Khóa Nhu xã thần tích (AE.a3/33)

12. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Nam Huân tổng thần tích (AE.a5/5)

13. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Đọi Sơn tổng các xã thần tích (AE.a13/7)

14. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Vũ Điện tổng các xã thần tích (AE.a13/31)

15. Hưng Yên tỉnh Đông An Kim Động Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/5)

306   Chu Lôi Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thôn phường thần sắc (AD.a2/19)

307   Chu Lý Đại Vương             

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thần sắc (AD.a2/39)

2. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/60)

308   Chu Nương (Quang Dung Công Chúa)                 

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện Thượng Hộ tổng Thâm Động xã Xuân Lôi thôn thần tích (AE.a5/15)

309   Chu Sĩ (Chu Sĩ Đại Vương)                  

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện các xã thần tích (AE.a9/1)

310   Chu Sĩ Tuấn Kiệt … Đại Vương           

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện các xã thần sắc (AD.a9/1)

311   Chu thịnh đại vương             

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/42)

312   Chu Tước … Đại Vương              

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Văn Giang huyện Xuân Cầu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/32)

313   Chu Văn An               

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện các xã thần tích đệ tam sách (AE.a2/76)

314   Chu Văn Minh (Độc Cước Đại Vương)                 

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)

2. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/25)

3. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Thạch Cầu thôn thần tích (AE.a5/66)

315   Chư Vị Hưng Văn Phù Sĩ Đại Vương          

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Triều Đông tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/74)

316   Chúa ả Nguyễn Thiên Công Chúa                

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hương Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a9/39)

317   Chúa ả nguyệt quang phu nhân                

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hương Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a9/39)

318   Chúa ả Nguyệt Thiên … Công Chúa             

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hương Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a9/39)

319   Chúa Tiên Công Chúa                 

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Lam Cầu tổng các xã thần sắc (AD.a13/7)

320   Chung Nương            

1. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần tích (AE.a5/57)

321   Chương Tấu … Đại Vương                   

1. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Thần Lộ tổng các xã thần tích (AE.a15/24)

2. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Văn Lãng tổng các xã thần tích (AE.a15/25)

3. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Hà Cát tổng các xã thần sắc (AD.a16/2)

322   Chưởng Thái Giám Đại Tướng Quân Anh Nghị … Đại V      

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Diên Mậu tổng các xã thần sắc (AD.a4/23)

323   Chưởng Thái Giám Uy Linh Đại Vương               

1. Thái Bình tỉnh Kiến Xương phủ Trực Định huyện Đa Cốc tổng thần sắc (AD.a5/23)

324   Chuyên Hùng Thạch Tướng Đại Vương               

1. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Tiên Lát tổng các xã thần tích (AE.a14/20)

325   Cơ Công (Thiên Quan Đại Vương)               

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/13)

326   Cơ Công (Thông Thiên … Đại Vương)                   

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Đồng Trực tổng các xã thần tích (AE.a5/30)

327   Cổ Mục Phán Quan Tây Nhạc Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Phương Canh tổng Các xã thôn thần tích (AE.a2/69)

2. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Phương Canh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/47)

328   Cơ Nương (Chúa ả … Công Chúa)               

1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện An Tiêm tổng Vọng Lỗ xã thần tích (AE.a5/17)

2. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích (AE.a5/22)

329   Cối Công (Đài Vàng Cây Cối … Đại Vương)                  

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện An Xá tổng Mỹ Lương xã thần tích (AE.a5/10)

330   Cối Cúc (Cối Cúc Linh ứng Đống Ngần Đại Vương)             

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Xa Mạc tổng các xã thần tích (AE.a11/14)

331   Cõi Quan Uy Dũng Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/47)

332   Côn Giang Linh ứng … Đại Vương               

1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Thần Huống tổng các xã thần sắc (AD.a5/11)

333   Côn Lang Chàng Quảng … Đại Vương                 

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện ấm Hạ tổng các xã thần sắc (AD.a9/7)

334   Côn Lang Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Hạ Trì tổng các xã thôn phường thần sắc (AD.a2/42)

335   Côn Lang Linh ứng Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Hạ Trì tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/63)

336   Côn Nương                 

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích (AE.a7/10)

2. Hải Dương tỉnh Bình Giang phủ Cẩm Giàng huyện Tràng Kỹ tổng các xã thần tích (AE.a6/7)

337   Côn Sơn Diêm La Tiên Chúa Thủ Quân Đại Vương              

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/4)

338   Côn Sơn Uy Linh … Đại Vương           

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Đại Vi tổng các xã thần sắc (AD.a7/28)

339   Công Chúa An Tuyên Phi Khánh Phu Nhân Hiển ứng Tôn           

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Đại Mỗ tổng các xã thần tích (AE.a2/62)

340   Công Chúa Tam Nha Đại Vương                 

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Thổ Mật tổng các xã thần sắc (AD.a4/34)

341   Công Chúa Vua Bà Đại Vương           

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng các xã (AD.a11/9)

2. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)

342   Cộng Công                 

1. Thanh Hóa tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a7/28)

343   Công Hoàng Đại Đạo Đại Vương                 

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Ngu Nhuế tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/20)

344   Cống Lãng Đại Vương                

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Các tổng Quỳnh Hoàng Song Mai Ngọ Dương Vụ Nông thần tích (AE.a12/4)

345   Công Phi Phương Dung … Hoàng Hậu                 

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Yên Liêu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/19)

346   Công Phi Thái Hậu Hoàng Nương Đại Vương              

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Yên Liêu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/19)

347   Công Quang (Nguyễn Hữu Nhuệ)                

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Lộc Điền tổng các xã thần tích (AE.a5/63)

348   Cống Sơn … Đại Vương              

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng các xã (AD.a11/9)

2. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Bạch Trữ tổng các xã thần tích (AE.a11/6)

349   Công Vương Tam Nha Đại Vương               

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện các xã thôn thần sắc (AD.a4/35)

350   Cốt Li (Cốt Li Linh ứng Đống Ngần Đại Vương)                   

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Xa Mạc tổng các xã thần tích (AE.a11/14)

351   Cốt Tung … Đại Vương               

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Hạ Lôi tổng các xã thần tích (AE.a11/8)

2. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Đông Anh huyện Hạ Lôi tổng Hạ Lôi xã thần sắc (AD.a11/4)

352   Cự Công            

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện các xã thần tích (AE.a7/20)

2. Thái Bình tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a5/48)

3. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)

353   Cư Công (Phổ Hộ Cư Sĩ Đại Vương)           

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Thượng Côi tổng Niêm Sơn Ngoại xã thần tích (AE.a12/25)

354   Cư Dị Đại Vương                

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thôn thần tích (AE.a13/3)

355   Cư Sĩ                  

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Hoàng Đạo tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/8)

356   Cư Sĩ Hiển ứng Đại Vương                  

1. Các tỉnh thần tích các xã thần tích (AE.a9/15)

357   Cử Thần Ông Búa Dũng Mãnh Đại Thần Vương                   

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)

358   Cứa Cống Đại Vương (Cống Khẩu Linh ứng Đại Vương)   

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Ngọc Giả Hạ tổng các xã thần tích (AE.a15/22)

2. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Ngọc Giả Thượng tổng các xã thần tích (AE.a15/21)

3. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Văn Lãng tổng các xã thần tích (AE.a15/25)

359   Cửa Lãng Đô Thiên Hoàng Hậu                   

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thụy Phú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/73)

360   Cửa Quán Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thôn thần tích (AE.a2/40)

361   Cửa Sông Phù Hựu Đại Thần              

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/9)

362   Cúc Phụ Đại Vương           

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện La Vân tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/17)

363   Cung Cai Hoàng Hậu Đại Vương                 

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Ngọc Giả Hạ tổng các xã thần tích (AE.a15/22)

2. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Ngọc Giả Thượng tổng các xã thần tích (AE.a15/21)

364   Cung Công                 

1. Các tỉnh thần tích các xã thần tích (AE.a9/15)

365   Cung Công (Hướng Thiện Cư Sĩ Đại Vương)                

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/25)

366   Cung Công (Tiền Hữu Tướng Quân Cung Mục Đại Vương)                   

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Hạ Giáp tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/18)

2. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)

367   Cung Hoàng Huệ Hoà Thái Hậu Công Chúa                 

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Thụy Lôi tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/15)

368   Cung Mục                   

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích (AE.a7/10)

369   Cung Phi Hoàng Hậu Công Chúa                

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/27)

370   Cung Phi Hoàng Hậu Nguyệt Nga Công Chúa             

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/2)

371   Cung phi hoàng thái hậu                

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Phụng Thượng tổng các xã thần sắc (AD.a10/6)

372   Cung Phi Nga Hoàng Uyển Mi Công Chúa          

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Đồng Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/9)

373   Cung Phi Tần Tam Vị                  

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện các xã thần sắc (AD.a4/29)

374   Cung Tần Quý Đệ … Hoàng Hậu Cung Phi          

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Đồng Xá tổng Đại Đồng xã Đồng Cầu Đại Bi Nhị thôn thần sắc (AD.a3/5)

375   Cung Thành Phương Dung Tôn Linh Công Chúa                  

1. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Hoàng Mai các xã thần tích (AE.a14/18)

376   Cung Từ Lê Hoàng Thái Hậu Quốc Mẫu             

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Lãng Động Thượng xã thần tích (AE.b2/17)

377   Cường Bạo Đại Vương               

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích (AE.a7/10)

2. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích đệ tam sách (AE.a3/15)

3. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ An Cự tổng các xã thần tích (AE.a15/26)

4. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Bảo Ngũ tổng các xã thần tích (AE.a15/27)

5. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần sắc (AD.a5/1)

6. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích (AE.a5/22)

378   Cương Chính Công            

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/7)

2. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/4)

379   Cương Chính Hựu Quốc … Đại Vương                 

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Hoàng Xá tổng các xã thần sắc (AD.a10/26)

380   Cương Lộc Hoằng Tiển Đại Thần                

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Vân Trình tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/20)

381   Cương Minh Phúc Thần              

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Đồng Hải tổng các xã thần tích (AE.a5/38)

382   Cương Nghị … Đại Vương          

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Trầm Lộng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/35)

2. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Tân Khai tổng các xã thần sắc (AD.a16/8)

3. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Chương Dương tổng các xã thần sắc (AD.a2/66)

4. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Trần Xá tổng các xã thần tích (AE.a13/30)

5. Hoàn Long Ngọc Hà trại Nghi Tàm phường thần tích (AE.a2/26)

383   Cương Nghị Phù Vận Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Lương Xá tổng Văn Hội Tạ Xá nhị thôn thần tích (AE.a2/41)

384   Cương Nghị Thần Kỳ Trấn Quốc Đại Vương                

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Trần Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/21)

385   Cương Nghị Thần Vũ Đại Vương                 

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)

386   Cửu Nương Công Chúa Đoan Trang Đại Vương                   

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện các xã thôn thần sắc (AD.a4/35)

387   Cửu Vĩ Long Vương Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Thanh Trì tổng các xã thần sắc (AD.a2/57)

 

STT            Tên thần            Tên sách

1       Đà Bác Đại Vương             

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Đô Yên tổng Thái Lão xã thần sắc (AD.b1/5)

2       Đà Công (Bản Cảnh Thành Hoàng Trịnh Đà Đại Vương)    

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện các xã thần tích (AE.a7/20)

3       Đà Công (Hiệp Linh Phù Vận Đại Vương)           

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện Mặc Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a6/24)

4       Đá Công (Thiên Đá Đại Vương)                   

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/12)

5       Đà La … Đại Vương           

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Hữu Bị tổng Hữu Bị xã thần sắc (AD.a16/16)

6       Đa Mộc              

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Trần Xá tổng các xã thần tích (AE.a13/30)

7       Đặc Tiến Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu Thái Thường … Đ         

1. Nghệ An tỉnh Đông Thành huyện Văn Viên tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/12)

8       Đặc Tiến Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu… Đại Vương                 

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)

9       Đặc Tiến Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu… Nguyễn Cự Công      

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Tam Sơn tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/9)

10     Đặc Tiến Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu… Toàn Lương Bá        

1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hoà huyện Mai Đình tổng các xã thần sắc (AD.a14/4)

11     Đại Bắc (Đại Bắc Đại Vương)             

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/13)

12     Đại Bàng Chiêu Ý … Thái Trưởng Công Chúa              

1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Lễ Thần tổng các xã thôn thần sắc (AD.a5/9)

13     Đại Bàng Nguyên Soái Linh Lang Đại Vương               

1. Hưng Yên tỉnh Đông An Kim Động Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/5)

14     Đại Càn Nam Hải (Xem Tứ Vị Thánh Vương)              

1. Yết ma sao [Tứ phần luật san bổ tùy cơ yết ma huyền ti sao (AC.149/1-2)

15     Đại Càn Quốc Gia Nam Hải (Xen Tứ Vị Thánh Vương)       

1. Yết ma sao [Tứ phần luật san bổ tùy cơ yết ma huyền ti sao (AC.149/1-2)

16     Đãi Chân Đại Vương                   

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Phú Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a15/31)

17     Đài Công           

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)

18     Đại Công           

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Văn Giang huyện Xuân Cầu tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/29)

2. Hải Dương tỉnh Bình Giang phủ Cẩm Giàng huyện Tràng Kỹ tổng các xã thần tích (AE.a6/7)

19     Đại Đạo … Đại Vương                 

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/12)

2. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/27)

20     Đại Đạo Hoằng Dực … Đại Vương               

1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Đông Động tổng các xã thần sắc (AD.a5/7)

21     Đại Đạo Song Nga … Đại Vương                  

1. Vĩnh Yên Tỉnh Bạch Hạc huyện các xã thần sắc (AD.a8/1)

22     Đại Đạo Thiên Tôn … Tướng Công Đại Vương             

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Chi Nê tổng các xã thần sắc (AD.a7/26)

23     Đại Đô Lỗ Trâu Canh Đại Vương                 

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần sắc (AD.a3/2)

24     Đại Đô Thành Hoàng … Đại Vương             

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Thường Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a2/44)

25     Đại Đô Thành Hoàng Quốc Vương Thiên Tử … Đại Vươ     

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Phương Canh tổng Các xã thôn thần tích (AE.a2/69)

26     Đại Đô Thành Hoàng Trung Thành Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đại Bối tổng các xã thần tích (AE.a2/49)

27     Đại Đô Thiên Vương          

1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Đào Quan tổng các xã thần sắc (AD.a14/8)

28     Đại Đông (Đại Đông … Đại Vương)              

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/13)

29     Đại Đương Giang Minh Thiên Tá Phụ Đại Vương                 

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Xuân Nộn tổng các xã thần tích (AE.a11/4)

30     Đại Hải (Đại Hải Đại Vương)               

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/27)

31     Đại Hải Long Hầu Hiển Hách Đại Vương            

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Thổ Mật tổng các xã thần tích (AE.a4/39)

32     Đại Hải Long Vương … Đại Vương              

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Vân Bán tổng Thụy Liễu Khổng Tước nhị xã thần tích (AE.a9/7)

2. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Do Nghĩa tổng các xã thần tích (AE.a9/26)

3. Phú Thọ tỉnh Sơn Vi huyện các xã thần tích (AE.a9/24)

4. Phú Thọ tỉnh Sơn Vi huyện Do Nghĩa tổng các xã thần sắc (AD.a9/16)

5. Phú Thọ tỉnh Sơn Vi huyện Lâm Nghĩa xã thần sắc (AD.a9/14)

33     Đại Hải Long Vương … Hoàng Thái Hậu             

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)

34     Đài La … Đại Vương          

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần sắc (AD.a4/32)

35     Đại La Đại Vương              

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Kim Sơn huyện Tự Tân tổng các ấp trại thần tích (AE.a4/20)

2. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Kim Sơn Hương Đạo tổng các lý trại ấp thần tích (AE.a4/19)

36     Đại La Thiên Quan … Đại Vương                 

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần sắc (AD.a4/32)

37     Đại Lang (Hoàng Giang Đại Lang … Đại Vương)                  

1. Thái Bình tỉnh Kiến Xương phủ Trực Định huyện Đa Cốc tổng thần tích (AE.a5/3)

38     Đại Lang Nhị Lang Tam Lang Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Thượng ốc tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/50)

39     Đại Liêu (Đại Liêu … Đại Vương)                 

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/25)

40     Đại Liễu … Đại Vương                 

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Kim Lăng tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/19)

41     Đài Liệu Tế Thế Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Ninh Xá tổng các xã thần tích (AE.a2/81)

42     Đại Liêu Thái Phó Đại Vương             

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/29)

43     Đại Liệu Uy Dũng Tướng Quân           

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Tín Yên tổng các xã tục lệ (AF.a2/99*)

44     Đại Minh Đại Vương          

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Yên Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/3)

45     Đại Mộc Đại Vương           

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Quế Hải tổng các xã thần tích (AE.a15/8)

46     Đại Nam            

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/13)

47     Đại Phạm (Đệ Nhất Vị Đại Phạm Đại Vương)              

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Đồng Dụ tổng các xã thần tích (AE.a12/1)

48     Đại Phạm Đại Vương                  

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện Mặc Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a6/24)

49     Đại Quân Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Thượng ốc tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/50)

50     Đại Sĩ                 

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Đại Vi tổng các xã thần tích (AE.a7/22)

51     Đại Tây              

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/13)

52     Đại Thần Đại Vương          

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thôn thần tích (AE.a2/40)

53     Đài Thần Đống Mô Uy Dũng Đại Vương              

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)

54     Đại Thần Linh Cốt … Đại Vương                  

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Mộc Hoàn tổng các xã thần sắc (AD.a13/8)

55     Đại Thánh Bồ Tát Thượng Đẳng Thần                 

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Ninh Xá xã thần tích (AE.a2/80)

56     Đại Thánh Đại Thần … Đại Vương               

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/9)

57     Đại Thánh Khai Tiên Lữ Sơn … Hạnh Bồ Tát                

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/13)

58     Đại Thánh Không Lộ Vương Bồ Tát           

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Văn Viên tổng các xã thôn thần tích (AE.b1/12)

59     Đại Thánh Pháp Lôi Bồ Tát                 

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Từ Vân xã thần tích (AE.a2/87)

60     Đại Thánh Pháp Vân                   

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Hạ Dương các xã thần sắc (AD.a7/3)

61     Đại Thánh Pháp Vân Man Nương                

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Kim Bảng tổng các xã thần tích (AE.a13/15)

62     Đại Thánh Thiệu Nghiệp Phật Thần Đại Vương           

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Phù Long tổng các xã thần sắc (AD.b1/8)

63     Đại Thánh Tổ Sư                 

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Tín Yên tổng các xã thần tích (AE.a2/96)

64     Đại Thống Trắc Giáng Uy Linh Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Ba Dư xã văn bài (AE.a2/75)

65     Đại Thụ Tướng Quân … Tôn Thần      

 Nguồn : http://hannom.vass.gov.vn/noidung/Disan/Pages/bai-viet.aspx?ItemID=4397

(  Còn tiếp)

 


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 310
  • 37
  • 7.720
  • 189
  • 7.283.177
  • 881.688