Thần tiên Việt Nam

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã Tr3- Thần Tiên Việt Nam 越南神仙

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã . (Trang 3)

 

Các vị đều là những vị Thần, Thánh, Tiên nhân của Việt Nam, là nguyên khí tinh túy của các vì sao trên trời đầu thai xuống nhân gian. Là những người trần do tu luyện mà thành. Có công với đất nước, với dân tộc Việt Nam, lập nên những chiến công hiển hách và được phong vương, phong thánh, phong thần. Đã từng nghiên cứu ra những văn minh, tri thức bất hủ để lại cho đời mà chỉ có những bậc tối cao, thần thánh cao nhân mới có được. Nên được người đời lưu truyền sử sách, nơi nơi lập điện thờ,  là tấm gương sáng để lại cho các thế hệ sau noi theo. Con cháu muôn đời hương hỏa.

 

Trích Nguyên Văn : VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM – VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

 

          STT Tên thần             Tên sách   

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Vân Bán tổng Thụy Liễu Khổng Tước nhị xã thần tích (AE.a9/7)

2. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Động Lâm tổng các xã thần tích (AE.a9/11)

3. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Y Sơn tổng Thanh Hương xã thần tích (AE.a9/12)

4. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Khải Xuân tổng các xã thần tích (AE.a9/27)

5. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Ninh Dân tổng các xã thần tích (AE.a9/40)

73     Cao Sơn (Linh Không Đại Vương)               

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/25)

74     Cao Sơn … Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vân La tổng các xã thần sắc (AD.a2/61)

2. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hoà huyện Đông Lỗ tổng các xã thần sắc (AD.a14/2)

3. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hoà huyện Đức Thắng tổng các xã thần sắc (AD.a14/3)

4. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Phi Mô các xã thần sắc (AD.a14/11)

5. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Hương Tảo các xã thần sắc (AD.a14/22)

6. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Hội Phụ tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/4)

7. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Mẫn Xá tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/5)

8. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a7/13)

9. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Nghĩa Lập tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/6)

10. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/3)

11. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thôn phường thần sắc (AD.a2/19)

12. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thần sắc (AD.a2/39)

13. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Đại Mỗ tổng các xã thần sắc (AD.a2/41)

14. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần sắc (AD.a2/25)

15. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Trầm Lộng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/35)

16. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Nam Phù tổng Đông Phù Liệt xã thần sắc (AD.a2/55)

17. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Thanh Trì tổng các xã thần sắc (AD.a2/57)

18. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vạn Phúc tổng Ninh Xá tổng Vân La tổng các xã thần sắc (AD.a2/60)

19. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Cổ Hiển tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/63)

20. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Bình Lăng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/64)

75     Cao Sơn … Thượng Đẳng Thần           

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/25)

76     Cao Sơn Ban Thiên Đại Vương           

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)

77     Cao Sơn Cao Các … Đại Vương

1. Nghệ An tỉnh Đông Thành huyện Văn Viên tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/12)

2. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện các thôn thần sắc (AD.b1/7)

3. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/9)

4. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/11)

5. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Đô Yên tổng Thái Lão xã thần sắc (AD.b1/5)

6. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Hải Đô tổng các thôn thần sắc (AD.b1/6)

7. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Thông Lãng tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/10)

8. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Yên Pháp xã thần sắc (AD.b1/4)

9. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Yên Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/3)

10. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/16)

11. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/13)

12. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Đặng Xá tổng (AD.b1/14)

13. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Kim Nguyên tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/15)

14. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện La Vân tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/17)

15. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Thượng Xá các xã thôn thần sắc (AD.b1/19)

16. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Vân Trình tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/20)

78     Cao Sơn Cửa Ngòi … Đại Vương                  

1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Đồng Hải tổng các xã thần sắc (AD.a5/8)

79     Cao Sơn Cương Nghị Hùng Đoán Đại Vương               

1. Quảng Yên Tỉnh Yên Hưng Huyện Dưỡng Động Tổng Dưỡng Đông xã thần tích (AE.a19/1)

80     Cao Sơn Đông Môn Đại Vương          

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/13)

81     Cao Sơn Hiển Phương Quảng Lực Đại Vương             

1. Quảng Yên tỉnh Yên Hưng huyện Dưỡng Động tổng Dưỡng Đông xã thần tích (AE.a19/1)

82     Cao Sơn Hiển Thánh Đại Vương                  

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Thụy Lôi tổng các xã thần tích (AE.a13/21)

83     Cao Sơn Hiển ứng Đại Vương             

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Kim Sơn huyện Tự Tân tổng các ấp trại thần tích (AE.a4/20)

2. Thái Nguyên Phổ Yên phủ Tiền Thù tổng các xã thần tích (AE.a18/2)

3. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)

84     Cao Sơn Hữu Thánh Quốc Chủ Quý Minh … Đại Vương      

1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Phú Xuyên tổng các xã thần sắc (AD.a10/11)

2. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Phú Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a10/10)

85     Cao Sơn Linh Tích … Đại Vương                  

1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Thịnh Liệt các xã thần sắc (AD.a14/12)

86     Cao Sơn Linh ứng … Thượng Đẳng Thần             

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/1)

87     Cao Sơn Linh ứng Đại Vương             

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Bạch Sam tổng các xã thần tích (AE.a2/48)

2. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/43)

88     Cao Sơn Linh ứng Quang Uy Chấn Dũng Lược Đại Vương          

1. Quảng Yên tỉnh Yên Hưng huyện Dưỡng Động tổng Dưỡng Đông xã thần tích (AE.a19/1)

89     Cao Sơn Lục Vị … Đại Vương             

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Chi Nê tổng các xã thần sắc (AD.a7/26)

90     Cao Sơn Nam Thiên … Thánh Vương          

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Trầm Lộng tổng các xã thần tích (AE.a2/56)

91     Cao Sơn Nghĩa Dũng Đại Vương                  

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/5)

92     Cao Sơn Phật Đạo … Đại Vương                  

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Yên Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/3)

93     Cao Sơn Quảng Đạt … Đại Vương               

1. Quảng Yên tỉnh Yên Hưng huyện Dưỡng Động tổng Dưỡng Đông xã thần tích (AE.a19/1)

94     Cao Sơn Quốc Chủ Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thần tích (AE.a2/11)

2. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Nam Phù tổng các xã thần tích (AE.a2/79)

3. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích (AE.a3/13)

4. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Thượng Trì tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/73)

5. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Hưng Hiền xã thần tích (AE.a2/89)

6. Hoàn Long Bạch Mai phường thần tích (AE.a2/15)

95     Cao Sơn Quốc Chủ Phúc Thần           

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các xã thần tích (AE.a6/23)

96     Cao Sơn Quốc Đại Vương          

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đạo Tú tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/102)

97     Cao Sơn Quý Minh … Đại Vương                 

1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hoà huyện Đông Lỗ tổng các xã thần sắc (AD.a14/2)

2. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hoà huyện Mai Đình tổng các xã thần sắc (AD.a14/4)

3. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Đào Quan tổng các xã thần sắc (AD.a14/8)

4. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Mỹ Cầu tổng các xã thần sắc (AD.a14/9)

5. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Mỹ Thái Đa Nhai các xã thần sắc (AD.a14/10)

6. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Thịnh Liệt các xã thần sắc (AD.a14/12)

7. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Thọ Xương các xã thần sắc (AD.a14/13)

8. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Mẫn Xá tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/5)

9. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Cổ Điển tổng các xã thần sắc (AD.a2/53)

10. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng các xã (AD.a11/9)

11. Thái Bình tỉnh Kiến Xương phủ Trực Định huyện Đa Cốc tổng thần sắc (AD.a5/23)

98     Cao Sơn Quý Minh Tôn Thần              

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)

99     Cao Sơn Tá Thánh … Đại Vương                  

1. Hoàn Long Tàm Xá xã thần tích (AE.a2/29)

100   Cao Sơn Tế Thế Đại Vương                 

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Trình Xuyên Hạ tổng các xã thần tích (AE.a15/34)

Tổng: 387

Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 

 

STT            Tên thần            Tên sách

101   Cao Sơn Thạch Sơn Đại Vương          

1. Lạng Sơn tỉnh Văn Uyên châu Lâm Thịnh tổng thần sắc (AD.b1/2)

102   Cao Sơn Thành Hoàng Thượng Đẳng Thần                  

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Phù Long tổng các xã thô thần tích (AE.b1/9)

103   Cao Sơn Thánh Vương               

1. Các tỉnh thần tích các xã thần tích (AE.a9/15)

104   Cao Sơn Thủ Lĩnh Thủy Tinh Đại Vương             

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/13)

2. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Đặng Xá tổng (AD.b1/14)

105   Cao Sơn Trương Hiển Thượng Đẳng Tối Linh Đại Vương

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Bạch Sam tổng các xã thần tích (AE.a13/4)

106   Cao Tài Lược Trung Thực … Đại Vương              

1. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện Cần Kiệm tổng các xã thần sắc (AD.a10/17)

107   Cao Tản Đại Vương           

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/1)

108   Cao Thần Uy Trung … Đại Vương                

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Vân tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/21)

109   Cao Thiên … Đại Vương              

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/9)

110   Cao Thiên Hiển ứng Thiên Thần                   

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Phù Long tổng các xã thô thần tích (AE.b1/9)

111   Cao Thiên Hoàng Bà Đại Vương                  

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thụy Lũng tổng thần tích (AE.a5/7)

112   Cao Thượng … Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Đông Cứu tổng các xã thần sắc (AD.a2/67)

113   Cao Trạc … Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thần sắc (AD.a2/18)

114   Cao Vương Chi Thần                  

1. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Lạc Thiện tổng các ấp thần sắc (AD.a16/3)

115   Cao Vương Đại Vương               

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Phù Lưu tổng các xã thần tích (AE.a13/18)

116   Cao Vương Hoàng Hậu (Đài Hoàng Đại Phu)              

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Ngu Nhuế tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/27)

117   Cấp Tăng Thổ Phúc Cư Sĩ Đại Vương                  

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)

118   Cát Công (Hưng Cát Đại Vương)                

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/12)

119   Cát Công (Minh Cát Đại Vương)                 

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện các xã thần tích (AE.a13/25)

120   Cầu Lý Hầu (Thiên Quan Cầu Lý … Đại Vương)                   

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/27)

121   Câu Mang Đại Vương                 

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Quế Hải tổng các xã thần sắc (AD.a16/7)

2. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Cao Đài tổng các xã thần sắc (AD.a16/11)

3. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Hiển Khánh tổng các xã thần tích (AE.a15/29)

4. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Phú Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a15/32)

5. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Trình Xuyên Thượng các xã thần tích (AE.a15/33)

6. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Vân tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/21)

7. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện các xã thôn thần tích (AE.a13/32)

8. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Thổ ốc tổng các xã thần tích (AE.a13/29)

9. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Vũ Điện tổng Thổ ốc tổng các xã thần sắc (AD.a13/22)

10. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện An Trạch tổng các xã thần tích (AE.a13/22)

122   Câu Mang Đại Vương (Quảng Hóa Thượng Sĩ Đại Vương)          

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Cổ Điển tổng các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a2/77)

123   Câu Mang Hộ Quốc … Đại Vương               

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh Yên Ninh tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/30)

124   Câu Mang Hoàng Đế                   

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Ninh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/20)

2. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Vân tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/21)

3. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Vân tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/31)

4. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Nộn Khê tổng các xã thần sắc (AD.a4/31)

5. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Yên Mô tổng các xã thần sắc (AD.a4/36)

125   Câu Mang Hoàng Đông … Công Chúa                  

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Cổ Hiền tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/90)

126   Câu Mang Minh Triết Đoàn Đại Vương                

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

127   Câu Mang Thủy Thần … Đại Vương            

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh Yên Ninh tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/30)

128   Cầu ngói hầu (thiên quan cầu ngói đại vương)                   

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/27)

129   Cầu nương công chúa           

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)

130   Cây Gạo Đại Vương           

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Đồng Thủy tổng các xã thần sắc (AD.a13/19)

131   Cây Lao (Huyền Thiên … Chân Tiên Công Chúa)                  

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Vô Ngại tổng các xã thần tích (AE.a5/68)

132   Cây Roi Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Nam Phù tổng Đông Phù Liệt xã thần sắc (AD.a2/55)

133   Cây Vi Đại Vương              

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Đồng Thủy tổng các xã thần sắc (AD.a13/19)

134   Chân Công (Bản Cảnh Thành Hoàng … Đại Vương)             

1. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện Đại Điền tổng các xã thần tích (AE.a6/20)

135   Chân Công (Lý Vực Chân Quan Đại Vương)                

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Diên Lão tổng các xã thần tích (AE.a12/15)

136   Chân Công (Quy Chân Cư Sĩ Đại Vương)            

1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)

137   Chân Cước … Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Thịnh Liệt tổng các xã thần sắc (AD.a2/59)

138   Chân Kim                   

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Đồng Hải tổng các xã thần tích (AE.a5/38)

139   Chân Linh … Đại Vương             

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Thanh Trì tổng các xã thần sắc (AD.a2/57)

2. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Cát Đàm tổng Thương Đài xã thần sắc (AD.a5/6)

140   Chân Nương (Thánh Chân Công Chúa Thượng Đẳng Phúc                   

1. Hải Phòng tỉnh Hải An huyện Đông Khê tổng các xã thần tích (AE.a20/1)

141   Chân Nương Hiệu Thục Nương (Thánh Mẫu Vua Bà Cao T                  

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện An Bồi tổng thần tích (AE.a5/1)

142   Chân Quân Đại Vương                

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Tuân Lệ tổng Chiêm Trạch xã thần sắc (AD.a11/2)

143   Chân Tể             

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Kim Lăng tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/19)

144   Chân Thiên Đại Vương (Trần Khát Chân)           

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện (AE.a2/84)

145   Chân Tiên Công Chúa                 

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Tiên Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/9)

146   Chân Vũ Huyền Thiên Thượng Đế               

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/6)

147   Chân Vũ Tổ Sư Huyền Thiên Thượng Đế (An Quốc Đại V

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Xuân Dương tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/27)

148   Chân Vũ Tôn Thần             

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện Đa Giá xã thần tích (AE.a4/2)

149   Chân Vương Tâm Trực Chi Thần                

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện Mặc Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a6/24)

150   Chàng ả Đô Hồ … Đại Vương              

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)

2. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xương huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)

151   Chàng ả Đô Thiên … Đại Vương                   

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)

2. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xương huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)

152   Chàng ất Ngô Long Vương … Đại Vương            

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Đô Yên tổng Thái Lão xã thần sắc (AD.b1/5)

153   Chàng ất Uyên Nguyên Linh ứng Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Tín Yên tổng các xã thần tích (AE.a2/96)

154   Chàng Ba                   

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện các xã thần tích (AE.a7/14)

2. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hạ Mạo tổng các xã thần tích (AE.a9/36)

3. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện các xã thần tích (AE.a6/1)

155   Chàng Ba (Chàng Ba Vua Vàng Đại Vương)                

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thịnh Quang tổng thần tích (AE.a5/6)

156   Chàng Ba (Nguyễn Đại Tướng Quân)                   

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Chuyên Nghiệp tổng các xã thần tích (AE.a13/6)

157   Chàng Ba … Đại Vương              

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hạ Mạo tổng Hạ Mạo xã thần sắc (AD.a9/24)

158   Chàng Ba Đông Hồ Minh Điền Đại Vương          

1. Sơn Tây tỉnh Tùng Thiện huyện Tường Phiêu tổng các xã thần tích (AE.a10/15)

159   Chàng Ba Hộ Quốc Long Vương Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thụy Phú tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/97)

160   Chàng Ba Linh ứng Đại Vương          

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện Khắc Niệm Đỗ Xá tổng các xã thần tích (AE.a7/30)

161   Chàng Ba Minh Triết Đại Vương                 

1. Sơn Tây tỉnh Quốc Oai phủ Yên Sơn huyện Lạp Mai tổng các xã thần tích (AE.a10/23)

162   Chàng Ba Phu Cảm Ngọ Vương                  

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần sắc (AD.a4/32)

163   Chàng Ba Vua … Đại Vương               

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Nam Huân tổng thần sắc (AD.a5/25)

164   Chàng Bẩy (Nguyễn Đại Tướng Quân)                 

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Chuyên Nghiệp tổng các xã thần tích (AE.a13/6)

165   Chàng Cả                   

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện các xã thần tích (AE.a7/14)

2. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hạ Mạo tổng các xã thần tích (AE.a9/36)

3. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện các xã thần tích (AE.a6/1)

166   Chàng Cả (Chàng Cả Giám Sát Đại Vương)                 

1. Sơn Tây tỉnh Quốc Oai phủ Yên Sơn huyện Lạp Mai tổng các xã thần tích (AE.a10/23)

167   Chàng Cả (Chàng Cả Linh ứng Đại Vương)                 

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện Khắc Niệm Đỗ Xá tổng các xã thần tích (AE.a7/30)

168   Chàng Cả (Chàng Cả Vua Vàng Đại Vương)                

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thịnh Quang tổng thần tích (AE.a5/6)

169   Chàng Cả (Đại Lang Đại Vương)                 

1. Thái Bình tỉnh Thần Khê huyện Cao Mỗ tổng các xã thần tích (AE.a5/46)

170   Chàng Cả (Nguyễn Đại Tướng Quân)                   

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Chuyên Nghiệp tổng các xã thần tích (AE.a13/6)

171   Chàng Cả … Đại Vương              

=================

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần sắc (AD.a4/32)

2. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Phương Xá tổng các xã thần sắc (AD.a9/4)

3. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hạ Mạo tổng Hạ Mạo xã thần sắc (AD.a9/24)

172   Chàng Cả Anh Vũ Ngọ Vương            

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần sắc (AD.a4/32)

173   Chàng Cả Chàng Hai Chàng Ba … Đại Vương             

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/27)

2. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện các xã thần sắc (AD.a4/29)

174   Chàng Cả Đô Thiên Đống Hải … Đại Vương                 

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện các xã thần sắc (AD.a4/29)

175   Chàng Cả Đông Hồ Minh Điền Đại Vương          

1. Sơn Tây tỉnh Tùng Thiện huyện Tường Phiêu tổng các xã thần tích (AE.a10/15)

176   Chàng Cả Hộ Quốc … Đại Vương                

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Thạch Lỗi tổng các xã thần sắc (AD.a6/5)

177   Chàng Cả Phụ Quốc Long Vương Đại Vương              

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thụy Phú tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/97)

178   Chàng Cả Tiên Lai … Đại Thần           

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Kim Nguyên tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/15)

179   Chàng Cả Vua … Đại Vương               

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Nam Huân tổng thần sắc (AD.a5/25)

180   Chàng Cả Vua Hinh … Đại Vương               

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/27)

181   Chàng Chiểu (Chàng Chiểu Đại Vương)               

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện Đặng Xá tổng các xã thần tích (AE.a5/23)

182   Chàng Công (Chàng Ngọ Đại Vương)                  

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện các xã thần tích (AE.a7/20)

183   Chàng Đại Thiên Minh … Đại Vương           

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Tiên Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/9)

184   Chàng Đậu                 

1. Thái Bình tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a5/48)

185   Chàng Hai                  

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện các xã thần tích (AE.a7/14)

2. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hạ Mạo tổng các xã thần tích (AE.a9/36)

3. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện các xã thần tích (AE.a6/1)

186   Chàng Hai (Chàng Hai Phù Trị Đại Vương)                  

1. Sơn Tây tỉnh Quốc Oai phủ Yên Sơn huyện Lạp Mai tổng các xã thần tích (AE.a10/23)

187   Chàng Hai (Chàng Hai Vua Vàng Đại Vương               

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thịnh Quang tổng thần tích (AE.a5/6)

188   Chàng Hai (Nguyễn Đại Tướng Quân)                  

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Chuyên Nghiệp tổng các xã thần tích (AE.a13/6)

189   Chàng Hai (Trai Đài Đại Vương)                  

1. Thái Bình tỉnh Thần Khê huyện Cao Mỗ tổng các xã thần tích (AE.a5/46)

190   Chàng Hai … Đại Vương             

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Phương Xá tổng các xã thần sắc (AD.a9/4)

2. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hạ Mạo tổng Hạ Mạo xã thần sắc (AD.a9/24)

191   Chàng Hai Đô Thiên Hùng Uy … Đại Vương                 

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện các xã thần sắc (AD.a4/29)

192   Chàng Hai Đông Hồ Minh Điền Đại Vương                   

1. Sơn Tây tỉnh Tùng Thiện huyện Tường Phiêu tổng các xã thần tích (AE.a10/15)

193   Chàng Hai Hiển ứng Ngọ Vương                 

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần sắc (AD.a4/32)

194   Chàng Hai Linh ứng Đại Vương                   

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện Khắc Niệm Đỗ Xá tổng các xã thần tích (AE.a7/30)

195   Chàng Hai Phù Quốc Long Vương Đại Vương             

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thụy Phú tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/97)

196   Chàng Hai Vua … Đại Vương              

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Nam Huân tổng thần sắc (AD.a5/25)

197   Chàng Hộ Tấu Đại Vương                   

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Cao Đà tổng các xã thần tích (AE.a13/23)

198   Chàng Hoàng Quí Nương           

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện các xã thần sắc (AD.a4/29)

199   Chàng Lang               

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện các xã thần tích (AE.a7/14)

200   Chàng Long (Đạo Cao Thần Vũ Chàng Long Đại Vương)            

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/26)

201  Chàng Lý (Rí, Nhí, Lái) Chi Thần                 

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Chuyên Nghiệp tổng các xã thần tích (AE.a13/6)

202   Chàng Mai (Chàng Mai Linh ứng Đại Vương)              

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Đại Vi tổng các xã thần tích (AE.a7/22)

203   Chàng Năm (Chàng Năm Quảng Tế Đại Vương)                   

1. Sơn Tây tỉnh Quốc Oai phủ Yên Sơn huyện Thạch Thán tổng các xã thần tích (AE.a10/27)

204   Chàng Năm (Nguyễn Đại Tướng Quân)                

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Chuyên Nghiệp tổng các xã thần tích (AE.a13/6)

205   Chàng Nghiêm           

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện các xã thần tích (AE.a7/14)

206   Chàng Ngọ (Chàng Ngọ Linh ứng Đại Vương)             

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Đại Vi tổng các xã thần tích (AE.a7/22)

207   Chàng Ngọ Anh Linh Đại Vương                 

1. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Lê Xá tổng các xã thần sắc (AD.a4/11)

208   Chàng Rồng Đại Vương              

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Kiều Yêu tổng các xã thần tích (AE.a12/3)

2. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần tích (AE.a5/57)

209   Chàng Sâm (Chàng Sâm … Đại Vương)               

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/25)

210   Chàng Sáu (Nguyễn Đại Tướng Quân)                 

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Chuyên Nghiệp tổng các xã thần tích (AE.a13/6)

211   Chàng Tấu                  

1. Thái Bình tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a5/48)

212   Chàng Tấu (Đô Tấu Đại Vương)                  

1. Các tỉnh thần tích các xã thần tích (AE.a9/15)

213   Chàng Thiên Mùi … Tôn Thần             

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hương Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a9/39)

214   Chàng Trăn                

1. Phú Thọ tỉnh Tam Nông huyện Dị Nậu tổng các xã thần tích (AE.a9/32)

215   Chàng Tư                   

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hoàng Cương tổng các xã thần tích (AE.a9/37)

216   Chàng Tư (Nguyễn Đại Tướng Quân)                   

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Chuyên Nghiệp tổng các xã thần tích (AE.a13/6)

217   Chàng Tư … Đại Vương              

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hạ Mạo tổng Hạ Mạo xã thần sắc (AD.a9/24)

218   Chàng Út … Đại Vương               

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Phương Xá tổng các xã thần sắc (AD.a9/4)

2. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hạ Mạo tổng các xã thần tích (AE.a9/36)

3. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Thọ Hạc tổng các xã thần tích (AE.b2/18)

4. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/11)

219   Chàng Út Bến Trên Đại Vương           

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện ấm Hạ tổng các xã thần tích (AE.a9/10)

220   Chàng Út Hiển ứng Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Sơn Đồng tổng Cao Xá xã thần tích (AE.a2/12)

2. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Thượng Hội tổng các xã thần tích (AE.a2/71)

3. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Phương Quan tổng các xã thần tích (AE.a11/11)

221   Chàng Út Lỗ Thố Đại Vương              

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện ấm Hạ tổng các xã thần tích (AE.a9/10)

222   Chàng Út Phán Quan                  

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hương Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a9/39)

223   Chàng Vàng               

1. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện các xã thần tích (AE.a6/19)

224   Chánh Đội Trưởng Hưng Tường Hầu Lê Côn              

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Tân Khai tổng các xã thần sắc (AD.a16/8)

2. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Cao Đài tổng các xã thần sắc (AD.a16/11)

225   Chất Công (Hoàng Bảo Đại Vương)            

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích (AE.a7/10)

226   Chấu (Thư) Công                

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện các xã thần tích (AE.a6/1)

227   Châu Công (Linh Thánh … Đại Vương)                

1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện An Tiêm tổng Vọng Lỗ xã thần tích (AE.a5/17)

2. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a5/21)

228   Châu Công (Quảng Đại Phúc Thần)            

1. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện các xã thần tích (AE.a6/19)

229   Châu Lý Đông Cung Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/60)

230   Châu Nương (Châu Chương Lang Quí Công Đại Vương)    

1. Thái Bình tỉnh Kiến Xương phủ Trực Định huyện Cao Mại tổng thần tích (AE.a5/2)

231   Châu Nương (Hoàng Bà Châu Quí Phi)               

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Văn Giang huyện Xuân Cầu tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/29)

232   Châu Nương (Mỵ Nương Công Chúa)                  

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Chuyên Nghiệp tổng các xã thần tích (AE.a13/6)

233   Châu Pháp                 

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Ninh Xá xã thần tích (AE.a2/80)

234   Châu Sơn Ngọc Thố Hồi Ngọ Đại Vương Thượng Đẳng Ph          

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Yên Mô tổng các xã thần tích (AE.a4/41)

235   Chế Thắng Công Chúa                

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần sắc (AD.a3/3)

236   Chí Minh Đại Vương          

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Đắc Sở tổng các xã thần sắc (AD.a2/17)

237   Chiêm Chúa Nha Cát Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vân La tổng các xã thần tích đệ bát sách (AE.a2/85)

238   Chiêm Nhuận             

1. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Tư Mại tổng các xã thần tích (AE.a14/24)

239   Chiêm Thành Cửa ải Uy Minh Đại Vương            

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần sắc (AD.a3/2)

240   Chiêu Cảm Đại Vương                

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Trần Xá tổng các xã thần tích (AE.a13/30)

241   Chiêu Cảm Thần Kỳ … Đại Vương               

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Trần Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/21)

242   Chiêu Công (Bảo Quốc Linh Thông Chiêu ứng Đại Vươn    

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/25)

243   Chiêu Công (Chiêu Minh Đại Vương)                   

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Vũ Điện tổng các xã thần tích (AE.a13/31)

244   Chiêu Công (Chiêu ứng Hộ Quốc An Dân Đại Vương)         

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Phù Sa tổng các xã Liên Chiểu Thanh Chiểu tiền Huân thần tích (AE.a10/5)

245   Chiêu Công (Hiển Chiêu Linh ứng Đại Vương)             

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Hoàng Pha tổng Bính Động xã thần tích (AE.a12/23)

246   Chiêu Công (Nhân Trí Hùng Lược Đại Vương)            

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Kim Bảng tổng các xã thần tích (AE.a13/15)

247   Chiêu Công (Phụ Quốc … Đại Vương)                  

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích (AE.a7/10)

248   Chiêu Công (Vạn Hộ Chiêu ứng Đại Vương)                

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Mẫn Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/4)

249   Chiêu Công Đại Vương               

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)

250   Chiêu Đạo Đại Vương                 

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Tang Giá tổng các xã thần sắc (AD.a5/4)

251   Chiêu Đoán (Vũ Chiêu Đoán)              

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện Mặc Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a6/24)

252   Chiếu Dụ … Đại Vương               

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Quyển Sơn tổng các xã thần sắc (AD.a13/14)

253   Chiêu Đức Trinh Thuận … Công Chúa                  

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Văn Lang tổng Văn Lang xã thần sắc (AD.a9/8)

254   Chiêu Dung … Công Chúa          

1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Đông Quan huyện Bình Cách tổng các xã thần tích (AE.a5/18)

2. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện An Trạch tổng các xã thần sắc (AD.a13/16)

255   Chiêu Hải Đại Vương                  

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Kim Sơn Hương Đạo tổng các lý trại ấp thần tích (AE.a4/19)

256   Chiêu Hiền … Đại Vương   

 Nguồn : http://hannom.vass.gov.vn/noidung/Disan/Pages/bai-viet.aspx?ItemID=4397

(  Còn tiếp)Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 531
  • 86
  • 5.884
  • 196
  • 8.103.804
  • 898.360