Thần tiên Việt Nam

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã Tr2- Thần Tiên Việt Nam 越南神仙

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã . (Trang 2)

 

Các vị đều là những vị Thần, Thánh, Tiên nhân của Việt Nam, là nguyên khí tinh túy của các vì sao trên trời đầu thai xuống nhân gian. Là những người trần do tu luyện mà thành. Có công với đất nước, với dân tộc Việt Nam, lập nên những chiến công hiển hách và được phong vương, phong thánh, phong thần. Đã từng nghiên cứu ra những văn minh, tri thức bất hủ để lại cho đời mà chỉ có những bậc tối cao, thần thánh cao nhân mới có được. Nên được người đời lưu truyền sử sách, nơi nơi lập điện thờ,  là tấm gương sáng để lại cho các thế hệ sau noi theo. Con cháu muôn đời hương hỏa.

 

Trích Nguyên Văn : VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM – VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

STT Tên thần             Tên sách

 

101  Bản Thổ Linh Tiên Đại Thần                

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Bất Náo tổng các xã thần tích (AE.b2/16)

102   Bản Thổ Thái Tôn Nguyễn Trực Chính Thần                

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Văn Giáp xã thần tích (AE.a2/99)

103   Bản Thổ Thần Kỳ Đại Vương              

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thịnh Quang tổng thần sắc (AD.a5/26)

104   Bản Thổ Thổ Kỳ … Đại Vương            

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Cam Thịnh tổng các xã thần sắc (AD.a10/1)

105   Bản Thuộc Hiển ứng … Đại Vương              

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc đệ tam sách (AD.a3/10)

106   Bản Thuộc Ôn Lương … Thái Thái Phi                 

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc đệ tam sách (AD.a3/10)

107   Bản Thuộc Thủ Lĩnh Thủy Tinh Đại Vương                   

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Đặng Xá tổng (AD.b1/14)

108   Bản Thuộc Uy Linh Đại Vương           

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Thụ phúc tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/31)

109   Bản Xã Thành Hoàng Mỹ Thịnh Bá Vũ Văn An           

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Tri Chỉ tổng các xã thần tích (AE.a2/46)

110   Bản Xứ Đương Cảnh Thành Hoàng … Đại Vương                 

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Vĩnh Phúc tổng lục xã Vĩnh Phúc Vĩnh Thọ Vĩnh Thuận Vĩnh Ninh Vĩnh Khang Vĩnh Lộc thần sắc (AD.a10/7)

111   Bản Xứ Uy Linh … Đại Vương            

1. Nghệ An tỉnh Diễn Châu phủ Đông Thành huyện Thái Xá các xã thôn thần tích (AE.b1/1)

2. Nghệ An tỉnh Diễn Châu phủ Đông Thành huyện Thái Xá tổng các xã thần sắc (AD.b1/1)

112   Bản Xứ Uy Linh Chi Thần          

1. Nghệ An tỉnh Diễn Châu phủ Đông Thành huyện Thái Xá các xã thôn thần tích (AE.b1/1)

113   Bảng Công (Bảng Công Đại Vương)           

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện các xã thần tích (AE.a13/25)

114   Bảng Công (Đông Bảng Tả Thánh Đôn Nhân Thiện Sĩ Đạ

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Bạch Sam tổng các xã thần tích (AE.a13/4)

115   Bảng Công Đại Vương                

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện An (Yên) Khê tổng các xã thần sắc (AD.a13/1)

116   Bảng Nhãn Nguyễn Thái Bạt               

1. Hưng Yên tỉnh Đông An Kim Động Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/5)

117   Bảo An Chính Trực … Đại Vương                

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

2. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các xã thần sắc (AD.a6/12)

118   Bảo An Nương          

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện các xã thần tích (AE.a7/20)

119   Bảo Công                   

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hội Phụ tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/3)

2. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)

3. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Phú Hà tổng các xã thần tích (AE.b2/12)

120   Bạo Công (Quang Bạo Linh Thông Minh Nghị Hiển Hách

1. Thanh Hóa tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a5/69)

121   Bảo Đại Định Công … Đại Vương                 

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Đông Anh huyện Thanh Lâm tổng các xã thần sắc (AD.a11/7)

122   Bảo Đức Chính Trực Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Vạn Điểm tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/130)

2. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Phương Đình tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/52)

123   Bảo Đức Phúc Thần           

1. Nghệ An tỉnh Diễn Châu phủ Đông Thành huyện Thái Xá tổng các xã thần sắc (AD.b1/1)

124   Bảo Hộ … Đại Vương                  

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần sắc (AD.a4/32)

125   Bảo Hộ Quốc Thiên Hưng Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/39)

126   Bảo Hoa Công Chúa                   

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/6)

2. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện La Nội tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/43)

3. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/27)

4. Thái Bình tỉnh Tiên Hưng phủ Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/28)

5. Hoàn Long Xã Đàn phường thần tích (AE.a2/36)

127   Bảo Hòa Nguyên Quốc Mẫu Từ Thục Đại Vương                 

1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Tri Hối tổng các xã thần sắc (AD.a4/14)

128   Bảo Hối Đại Vương            

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Cao Đài tổng các xã thần sắc (AD.a16/11)

129   Bảo Huệ Quốc Mẫu           

1. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Tri Hối tổng các xã thần tích (AE.a4/14)

130   Bảo Hựu Đại Vương          

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Ninh Xá tổng các xã thần tích (AE.a2/81)

2. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Yên Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/3)

3. Hoàn Long Đông Xá xã thần tích (AE.a2/18)

131   Bảo hựu đô thiên … đại vương                

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần sắc đệ nhất sách (AD.a7/12)

132   Bảo Huy Trần Thị Tú                   

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện La Nội tổng các xã thần tích (AE.a2/65)

133   Bảo Khang Hiển Hựu … Đại Vương            

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Hội Phụ tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/4)

134   Bảo Khê Quận Công Đinh Tướng Công Đại Vương              

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện các thôn thần sắc (AD.b1/7)

135   Bảo Kính           

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện Mặc Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a6/24)

136   Bảo Lộc Đại Vương           

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)

2. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xương huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)

137   Bảo Ninh Trấn Quốc … Đại Vương              

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Thường Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a2/44)

138   Bảo Nương (Bảo Thọ Bà Quí Nương)                  

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Văn Giang huyện Xuân Cầu tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/29)

139   Bảo Nương (Huyền Chân Diệu Hóa … Công Chúa)               

1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Đa Mai tổng Đa Mai Phương Đỗ các xã thần tích (AE.a14/9)

140   Bao Phong Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thôn phường thần sắc (AD.a2/19)

141   Bảo Phúc Đại Vương                  

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)

2. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xương huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)

142   Bảo Quận Công Nhân Trung … Đại Vương                   

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Sài Trang tổng các xã thần sắc (AD.a3/28)

143   Bảo Quan Hùng Uy … Đại Vương                

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Phù Long tổng Hát môn xã thần sắc (AD.a10/4)

2. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Xuân Vân tổng Xuân Vân Đông Đoài xã thần sắc (AD.a10/9)

144   Bảo Quốc (Đại Đô Thành Hoàng … Đại Vương)           

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Vĩnh Lại tổng các xã thần tích (AE.a6/8)

145   Bảo Quốc … Đại Vương              

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Chương Dương tổng các xã thần sắc (AD.a2/66)

146   Bảo Quốc Chính (Áp Quốc … Đại Vương)            

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Vĩnh Chân tổng các xã thần tích (AE.a9/14)

147   Bảo Quốc Công (Lý Bảo Quốc)          

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện các xã thần tích (AE.a6/1)

148   Bảo Quốc Thần Uy … Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Thường Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a2/44)

149   Báo Thiên Đại Vương                  

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/11)

150   Bảo Tín … Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện (AE.a2/84)

2. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Thịnh Liệt tổng các xã thần sắc (AD.a2/59)

151   Báo Triệu Xung Bổ … Đại Vương                 

1. Phú Thọ tỉnh Sơn Vi huyện Do Nghĩa tổng các xã thần sắc (AD.a9/16)

152   Bảo Trung … Đại Vương             

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần sắc (AD.a3/3)

2. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/14)

3. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/12)

4. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thôn phường thần sắc (AD.a2/19)


5. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Phú Gia tổng các xã thần sắc (AD.a2/44)

6. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần sắc (AD.a10/20)

7. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần sắc (AD.a10/19)

8. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần sắc (AD.a10/21)

9. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thôn khoán lệ (AF.a6/17)

10. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện Đại Đồng tổng các xã thần sắc (AD.a10/18)

11. Hoàn Long các xã phường thần tích (AE.a2/38)

12. Hoàn Long Nội Châu xã thần tích (AE.a2/25)

153   Bảo Trung Cương Đoán Tôn Thần              

1. Hoàn Long các xã phường thần tích (AE.a2/38)

2. Hoàn Long Ngọc Hà trại Nghi Tàm phường thần tích (AE.a2/26)

154   Bảo Trung Thái Tử             

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/7)

155   Bảo Vệ … Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện Mỹ Lương tổng các xã thần sắc (AD.a2/9)

156   Bát Bạo (Đương Cảnh Thành Hoàng Bát Bạo Đại Vương)

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)

157   Bát Bộ Đầu (Thiên Quan Bát Bộ Đại Vương)               

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/27)

158   Bát Giác Đại Vương          

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thôn thần tích (AE.a13/3)

159   Bát Hải … Đại Vương                  

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Cẩm Khê tổng Mỹ Lộc xã thần sắc (AD.a12/7)

2. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/26)

160   Bát Hải Linh ứng Đại Vương              

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Yên Sở xã thần sắc (AD.a2/15)

161   Bát Lang … Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện các xã Thượng Mỗ Hạ Mỗ thần sắc (AD.a2/49)

162   Bát Lang Hy Minh Dũng Nghị Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Thượng Hội tổng các xã thần tích (AE.a2/71)

2. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Thượng Hội tổng Hạ Mỗ xã thần tích (AE.a2/72)

163   Bất Lự Hiển ứng … Đại Vương           

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Phù Chẩn tổng các xã thần sắc (AD.a7/7)

164   Bát Nạn Hồng Huống Đại Vương                

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Thuận Vi tổng các xã thần tích (AE.a5/67)

165   Bát Nan Phu Nhân (Trinh Thục Công Chúa)                 

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/11)

2. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/27)

166   Bát Nan Tôn Thần              

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Trực Nội tổng các xã thần tích (AE.a5/44)

167   Bát Vị Lý ả Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Cổ Hiển tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/63)

168   Bến Diệc Thủy Thần           

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Văn Cú tổng các xã thần tích (AE.a12/5)

169   Bến Lang Dũng Dược Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thần sắc (AD.a2/39)

170   Bến Linh Vị Đại Vương               

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Yên Mô tổng các xã thần sắc (AD.a4/36)

171   Bến Nước Nương (Đài Vàng Bến Nước Đại Vương)             

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện An Xá tổng Mỹ Lương xã thần tích (AE.a5/10)

172   Bi Đống Đại Vương            

1. Thanh Hóa tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a7/28)

173   Bích Công (Lôi Công Uy Diệu Thượng Đẳng Phúc Thần)    

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Trịnh Xá tổng các xã thần tích (AE.a12/26)

174   Bích Tam Vô Ngại Đại Vương             

1. Hưng Yên tỉnh Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/7)

175   Biển Quốc Đoan Trang … Phu Nhân            

1. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần sắc (AD.a5/16)

176   Biểu Công (Mang Xá Đại Vương)                

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Thần Huống tổng các xã thần tích (AE.a5/42)

177   Bình Cách … Đại Vương             

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc đệ nhị sách (AD.a3/9)

178   Bình Công                  

1. Bắc Ninh tỉnh Quế Dương huyện thần tích văn ký (AE.a7/21)

179   Bình Công (Thái Bảo Đỗ Sĩ Bình Trung Thần Đại Vươn      

1. Thanh Hóa tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a5/53)

180   Bình Đẳng … Đại Vương             

1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hoà huyện Mai Đình tổng các xã thần sắc (AD.a14/4)

181   Bính Diệu Linh Thông … Đại Vương            

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Quỳnh Ngọc tổng các xã thôn thần sắc (AD.a5/2)

182   Bính Lang                   

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích (AE.a7/10)

183   Bình Thiện Cư Sĩ Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Tín An tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/70)

184   Bính Tông Hoàng Đế (Cùng Tứ Vị Thánh Nương)                 

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)

185   Bố Cái … Đại Vương          

1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Thanh Quyết tổng các xã thần sắc (AD.a4/13)

2. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Lộc Điền tổng các xã thần tích (AE.a5/64)

3. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Tín Yên tổng các xã tục lệ (AF.a2/99*)

186   Bố Cái Sô Tha Tuệ Sảng Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/3)

187   Bồ Lạc               

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/26)

188   Bố Lang Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Tín An tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/70)

189   Bố Lộ                 

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/7)

190   Bờ Nội Đại Vương              

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thôn thần tích (AE.a2/40)

191   Bộc Xạ Đại Vương             

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Phù Chẩn tổng các xã thần tích (AE.a7/7)

192   Bội Công           

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện các xã thần tích (AE.a6/1)

193   Bốn Quan Nhân Chàng Đại Vương (Uy Vũ, Anh Linh, Dũ

1. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Hoàng Mai các xã thần tích (AE.a14/18)

194   Bồng Loan Long Vương             

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Ninh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/20)

195   Bột Hải Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Thái Bình xã thần sắc (AD.a2/32)

196   Bột Hải Hoàng Đế Đại Vương             

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Chương Dương tổng các xã thần sắc (AD.a2/66)

197   Bùi Bá Du                   

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thụy Lũng tổng thần sắc (AD.a5/27)

198   Bùi Đô Kiều Mộc Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Phượng Vũ tổng các xã thần tích (AE.a2/95)

199   Bùi Hộ (Thành Hoàng Đại Vương)              

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/2)

200   Bùi Hộ (Thiên Hộ Đại Vương)             

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Vạn Điểm tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/130)

Tổng: 209

 

STT            Tên thần            Tên sách

201   Bùi Hữu Hoa              

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Ninh tổng các xã thôn Phương Mai (Mai Thôn) Cống Thủy (Hàm Thủy) thần tích (AE.a4/29)

202   Bùi Lão Quân Đại Vương           

1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Thanh Quyết tổng các xã thần sắc (AD.a4/13)

203   Bùi Long (Đương Cảnh Thành Hoàng Bùi Hiến … Đại         

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Lễ Thần tổng các xã thần tích (AE.a5/40)

204   Bùi Quả Nghị             

1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện Đông Hồ tổng các xã thần tích (AE.a5/19)

205   Bùi Sĩ Lượng              

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Ninh Xá tổng các xã thần tích (AE.a2/81)

206   Bùi Thành Tự Mộng Hoa (Bùi Tướng Công Thần Tiên)       

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện (AE.a12/7)

207   Bùi Thông Quảng Đại Vương              

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thụy Phú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/73)

208   Bùi Thủy Chủ Thành Đức Đại Vương                   

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện An (Yên) Khê tổng các xã thần sắc (AD.a13/1)

209   Bùi Viết Dũng            

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích (AE.a3/13)

Tổng: 209

Trang: 1 | 2 | 3 | 


STT            Tên thần            Tên sách

1       Cả Công (Thánh Cả … Đại Vương)              

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện Khắc Niệm Đỗ Xá tổng các xã thần tích (AE.a7/30)

2. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Phao Võng tổng các xã thần tích (AE.a9/41)

2       Cai Tri Đại Vương              

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hạ Mạo tổng các xã thần tích (AE.a9/36)

3       Cái Xạ               

1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Do Nghĩa tổng các xã thần tích (AE.a9/26)

4       Cẩm Công                  

1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)

5       Cẩm Dung Tiên Nương               

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Lễ Thần tổng các xã thần tích (AE.a5/40)

6       Cảm ứng           

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Tử Đà tổng các xã thần tích (AE.a9/23)

7       Cảm ứng Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vạn Phúc tổng Ninh Xá tổng Vân La tổng các xã thần sắc (AD.a2/60)

2. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Lương Tài tổng các xã thôn thần sắc (AD.a3/7)

3. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Vũ Điện tổng các xã thần sắc (AD.a13/23)

8       Cảm ứng Linh Thông Pháp Vũ Đại Bồ Tát          

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a3/13)

9       Cảm ứng thần cơ … đại vương                 

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Hải Đô tổng các thôn thần sắc (AD.b1/6)

10     Cảm Uy             

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/11)

11     Cần công (ninh quận công đại vương)              

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Điền Xá xã thần tích (AE.a13/16)

12     Càn Cung Đế Mẫu Công Chúa            

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Bình Lăng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/64)

2. Hải Dương tỉnh Bình Giang phủ Cẩm Giàng huyện Tràng Kỹ tổng các xã thần tích (AE.a6/7)

13     Càn Đức Chí Cương … Đại Vương               

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Yên Thường tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/10)

14     Càn Giá Đại Vương            

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Lam Cầu tổng các xã thần sắc (AD.a13/7)

15     Cẩn Giang Đại Vương                 

1. Hoàn Long các xã phường thần tích (AE.a2/38)

16     Càn Kỳ (Càn Kỳ Đại Vương)              

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/25)

2. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Thạch Cầu thôn thần tích (AE.a5/66)

17     Càn Nương (Lương Càn Thánh Nương Đại Vương)             

1. Thanh Hóa tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a5/51)

18     Cẩn Nương (Phương Phi Cẩn Tiết Công Chúa)           

1. Sơn Tây tỉnh Quốc Oai phủ Yên Sơn huyện Thượng Hiệp tổng các xã thôn thần tích (AE.a10/28)

2. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Tiên Xá tổng các xã thần tích (AE.a13/12)

19     Cẩn Sự Tá Lang … Nguyễn Phú Hồ             

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Đại Vi tổng các xã thần sắc (AD.a7/28)

20     Càn Thiên … Đại Vương              

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/1)

21     Càn Tuy (Càn Tuy Đại Vương)           

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Phú Khê tổng các xã thần tích (AE.a9/3)

2. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Phao Võng tổng các xã thần tích (AE.a9/41)

22     Cang Công                 

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Nghĩa Lập tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/5)

23     Cảnh Công                 

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích (AE.a7/10)

2. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a7/11)

24     Cành Lá Hữu Đức Thượng Sĩ             

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng các xã (AD.a11/9)

25     Canh Tuất Khoa Đệ Tam Giáp Đồng Tiến Sĩ Đàm Tướng   

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Nghĩa Lập tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/6)

26     Cao Bà Văn Tổ … Công Chúa             

1. Hà Nam tỉnh Thanh Liêm huyện Mễ Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/24)

27     Cao Bi Hùng Vương Đại Thánh          

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Bạch Trữ tổng các xã thần tích (AE.a11/6)

28     Cao Biền           

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Nam Phù tổng các xã thần tích (AE.a2/79)

2. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Ninh Xá tổng các xã thần tích (AE.a2/81)

3. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Bạch Trữ tổng các xã thần tích (AE.a11/6)

4. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Nam Dương tổng các xã thần tích (AE.b2/10)

5. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)

29     Cao Bình Linh ứng … Đại Vương                 

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện các xã thần sắc (AD.a9/1)

30     Cao Các … Đại Vương                

1. Lạng Sơn tỉnh Văn Uyên châu Lâm Thịnh tổng thần sắc (AD.b1/2)

2. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/5)

3. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện các xã thần tích (AE.b2/3)

4. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Lam Cầu tổng các xã thần sắc (AD.a13/7)

31     Cao Công                   

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a7/11)

2. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Viên tổng các xã thần tích (AE.a7/24)

32     Cảo Công (Đương Cảnh Thành Hoàng Thái Bảo Tuấn Quố                   

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Đọi Sơn tổng các xã thần tích (AE.a13/7)

33     Cao Công (Thiên Cao Đại Vương)               

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Sơn Đồng tổng các xã thần tích (AE.a5/34)

34     Cao Công Độ             

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích (AE.a3/13)

35     Cao Để              

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a7/11)

36     Cao Đê Đại Vương             

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Phú Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a15/31)

37     Cao Đô Nha Đại Vương              

1. Hưng Yên tỉnh Đông An Kim Động Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/5)

38     Cao Doãn                   

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích (AE.a7/10)

39     Cao Dược Hiển Trưng Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Kim Thìa tổng các xã thần tích (AE.a2/10)

40     Cao Hành Khiển Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Thượng Trì tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/73)

41     Cao Hiển           

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vân La tổng các xã thần tích đệ bát sách (AE.a2/85)

2. Hưng Yên tỉnh Sài Trang tổng Nhân Hào Thượng xã các thôn thần tích (AE.a3/40)

3. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Dĩnh Kế tổng các xã thần tích (AE.a14/13)

4. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Mẫn Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/4)

5. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Văn Giang huyện Xuân Cầu tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/29)

6. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/3)

7. Kiến An tỉnh Nghi Dương huyện Trà Phương tổng các xã thần tích (AE.a12/12)

8. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Ngọc Giả Thượng tổng các xã thần tích (AE.a15/21)

9. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Phương Để tổng các xã thần tích (AE.a15/23)

10. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Thần Lộ tổng các xã thần tích (AE.a15/24)

11. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ La Xá tổng các xã thần tích (AE.a15/30)

12. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Cát Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a15/1)

13. Nghệ An tỉnh Diễn Châu phủ Đông Thành huyện Thái Xá các xã thôn thần tích (AE.b1/1)

14. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ An (Yên) Trường các xã thần tích (AE.b1/14)

15. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đô Yên tổng các xã thô thần tích (AE.b1/6)

16. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Hải Đô tổng Bùi Ngõa xã Đông thôn thần tích (AE.b1/7)

17. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thần tích (AE.a13/2)

18. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Đọi Sơn tổng các xã thần tích (AE.a13/7)

19. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Phương Đàn tổng các xã thần tích (AE.a13/19)

20. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/2)

42     Cao Huân                   

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/26)

43     Cao Hưng                   

1. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần tích (AE.a10/16)

44     Cao Hưng Tài Lược Trung Trực … Đại Vương           

1. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện Cần Kiệm tổng các xã thần sắc (AD.a10/17)

45     Cao Hựu           

1. Thanh Hóa tỉnh thần tích tạp sao (AE.b2/15)

46     Cao Khiển                  

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/5)

2. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Vệ tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/32)

47     Cao Khiển (Vi Hành Đại Vương)                 

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Xuân Dương tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/27)

48     Cao Lạng Sơn Lĩnh … Đại Vương                

1. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Lê Xá tổng các xã thần sắc (AD.a4/11)

49     Cao Lịch (Lịch Lộ Đại Vương)           

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/5)

2. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Xuân Dương tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/27)

3. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Vệ tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/32)

50     Cao Lỗ              

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/39)

2. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Lương Xá tổng Văn Hội Tạ Xá nhị thôn thần tích (AE.a2/41)

3. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Đồng Đội tổng các xã thần tích (AE.a15/28)

4. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ La Xá tổng các xã thần tích (AE.a15/30)

5. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Trình Xuyên Thượng các xã thần tích (AE.a15/33)

6. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Hoàng Xá tổng các xã thần tích (AE.a10/22)

7. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Cổ Hiền tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/90)

51     Cao Mang … Đại Vương             

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần sắc (AD.a3/2)

2. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

3. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đệ Nhất tổng các xã thần tích (AE.a15/11)

4. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Tân Khai tổng các xã thần sắc (AD.a16/8)

5. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đệ Nhất tổng Đệ Nhất xã thần sắc (AD.a16/12)

6. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đồng Phù tổng các xã thần sắc (AD.a16/14)

7. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Mỹ Trọng tổng các xã thần sắc (AD.a16/17)

8. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Lạc Thiện tổng các ấp thần sắc (AD.a16/3)

9. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Vũ Điện tổng các xã thần sắc (AD.a13/23)

52     Cao Mang Đại Vương (Cao Mang Thượng Đẳng Tối Linh

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Mỹ tổng Quỳnh Phương lý An Lễ ấp thần tích (AE.a15/5)

53     Cao Minh          

1. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Hà Cát tổng các xã thần tích (AE.a15/2)

2. Thanh Hóa tỉnh thần tích tạp sao (AE.b2/15)

54     Cao Minh … Đại Vương              

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a7/13)

2. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Bất Một tổng Bất Một xã thần sắc (AD.a4/8)

3. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Ninh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/20)

4. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Phương Xá tổng các xã thần sắc (AD.a9/4)

5. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thụy Lũng tổng thần sắc (AD.a5/27)

6. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)

7. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện các xã thần sắc (AD.a13/11)

8. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Nhật Tựu tổng các xã thần tích (AE.a13/17)

9. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xương huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)

55     Cao Minh Bác Hậu Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Vạn Điểm tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/130)

56     Cao Minh Bảo Quốc Đại Vương                   

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Nghĩa Lập tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/6)

2. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/43)

57     Cao Minh Châu                   

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Phượng Vũ tổng các xã thần tích (AE.a2/95)

58     Cao Minh Lang                   

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Phượng Vũ tổng các xã thần tích (AE.a2/95)

59     Cao Minh Linh Đô Thái Giám Đại Vương            

1. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Lê Xá tổng các xã thần sắc (AD.a4/11)

60     Cao Minh Thượng Đẳng Thần Đại Vương           

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Lãng Động Thượng xã thần tích (AE.b2/17)

61     Cao Ngũ Lạng (Đại Thần Lôi Hứa Cư Sĩ … Đại Vương        

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Trình Xuyên Thượng các xã thần tích (AE.a15/33)

62     Cao Ông Văn Tổ … Đại Vương           

1. Hà Nam tỉnh Thanh Liêm huyện Mễ Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/24)

63     Cao Phát           

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Đồng Hải tổng các xã thần tích (AE.a5/38)

64     Cao Phúc (Cao Ông Văn Phúc Đại Vương)                  

1. Hà Nam tỉnh Thanh Liêm huyện Mễ Trường tổng Văn Lâm xã thần tích (AE.a13/33)

65     Cao Quan … Đại Vương              

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Tiên Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/9)

66     Cao Quốc (Cao Quốc Linh Cảm Đại Vương)                

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/60)

67     Cao Quý Minh Đại Vương          

1. Lạng Sơn tỉnh Văn Uyên huyện Uyên Cốt tổng các xã thần tích (AE.a17/2)

2. Lạng Sơn tỉnh Văn Uyên huyện Vĩnh Dật Nhân Lý Châu Quyển xã Thám Xuân xã thần tích (AE.a17/3)

68     Cao Sơn            

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)

2. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Xuân Lũng tổng các xã thần tích (AE.a9/31)

3. Phú Thọ tỉnh Sơn Vi huyện Phú Thọ tổng các xã thần sắc (AD.a9/17)

69     Cao Sơn (Bản Cảnh Thành Hoàng Đại Vương)            

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/25)

70     Cao Sơn (Cao Sơn Linh Thông Đại Vương)                  

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/25)

71     Cao Sơn (Đại Nạn Cao Sơn Đại Vương)               

1. Các tỉnh thần tích các xã thần tích (AE.a9/15)

72     Cao Sơn (Đột Ngột Cao Sơn)

 Nguồn : http://hannom.vass.gov.vn/noidung/Disan/Pages/bai-viet.aspx?ItemID=4397

(  Còn tiếp)

 


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 3.894
  • 118
  • 6.358
  • 118
  • 6.261.944
  • 850.993