Thần tiên Việt Nam

Đạo Sĩ Nguyễn Tông Nhuệ Tại Long Hổ Sơn 龙虎山 – Thần Tiên Việt Nam 越南神仙

Đạo Sĩ Nguyễn Tông Nhuệ Tại Long Hổ Sơn 龙虎山

 

THI LÃO HỌC

Triều đình từng mở khoa thi

Đạo giáo vào đời vua Lý Cao tông (1195)

và vua Trần Thái tông (1247).

Về nội dung thi Lão Giáo ,

Nguyễn Đổng Chi đã sưu tầm được một đề thi và một bài trả lời các câu hỏi ra trong đề đó.

[24] Nghiên cứu tài liệu này, có thể hiểu được phần nào sự học Lão của người Việt đời trước. Sau đây là bài thi:

(1) PHÁP MÔN LÀ GÌ?

Mọi pháp quy tôn(g), muôn đời chẳng đổi, muôn thánh ngàn thần, một môn đồng hội, ấy gọi là pháp môn vậy.

(2) PHÙ THỦY LÀ GÌ?

Khí âm khí dương hỗn hợp mà thành ra thiêng, dùng nước đại bi phun cho ma sợ, ấy gọi là vậy.

(3) PHÁP MÔN LẤY AI LÀM THÁNH?

Pháp môn do Thái Thượng Lão quân lập ra cho nên tôn Ngài làm Thánh.

(4) PHÙ THỦY LẤY AI LÀM THẦY?

do Chân vũ Tiên sinh lập ra cho nên tôn Ngài làm Thầy

(5) TỨ THÁNH, TỨ GIÁC, TỨ TUNG, TỨ DUY LÀ Ý THẾ NÀO?

Thiên bồng Thiên du, Bảo đức,

Hắc sát gọi là Tứ thánh.

Càn, Khôn, Tốn, Cấn gọi là Tứ giác.

Thiên hoa, Địa hoa, Lão hạc, Đồng trụ

gọi là Tứ tung. Tí, Ngọ, Mão, Dậu gọi là Tứ duy.

(6) TAM GIỚI, TAM THANH, TAM ĐỘNG, TAM TY LÀ THẾ NÀO?

Dục giới, sắc giới, vô sắc giới ấy là Tam giới.

Ngọc thanh, Thượng thanh, Thái thanh, ấy là Tam thanh.

Động chân, Động huyền, Động vi ấy là Tam động. Lôi đình, Linh bảo, Thái huyền ấy là Tam ty.

(7) ÔN, HOÀNG, DỊCH, LỆ SINH VÀO BUỔI NÀO?

Vua Hoàng đế có bốn người con bất tài tên là Ôn, Hoàng, Dịch, Lệ sinh vào đời Chuyên Húc.

(8) TỐN, LY, KHÔN, ĐOÀI SINH ĐƯỢC MẤY CON?

Tốn sinh ra được bốn con là Đông, Tây, Nam, Bắc.

Ly sinh được chín con từ Nhất bạch, Nhị hắc đến Bát bạch, Cửu tử.

Khôn sinh ra sáu con tức là Thái âm, Lục khí.

Đoài sinh ra bảy con tức là Bắc đẩu Thất tinh.

Ấy là Tốn, Ly, Khôn, Đoài có hai mươi sáu con vậy.

(9) HÀNH MÃN TAM THIÊN SỐ, THỜI ĐƯƠNG TỨ VẠN NIÊN LÀ GÌ?

Số Trời thành 1.000, số đất thành 1.000, số người thành 1.000, ấy là hành mãn tam thiên số. Từ Thái dịch đến Thái sơ là 10.000 năm, từ Thái sơ đến Thái thủy 10.000 năm, từ Thái thủy đến Thái tố 10.000 năm, từ Thái tố đến Thái cực 10.000 năm. Ấy là thời đương tứ vạn niên.

(10) ĐẠO CAO LONG HỔ PHỤC, ĐỨC TRỌNG QUỶ THẦN KINH CHỈ VỀ THẦY NÀO?

Đạo chí cao không thể vượt qua được, mà rồng là dương tinh, cọp là âm tinh đều phục đạo cao. Đức chí hậu không thể vượt qua được, mà quỷ là khí tán, thần là khí tinh đều sợ đức trọng. Ấy là Đạo cao long hổ phục, đức trọng quỷ thần kinh, chính là chỉ sư Phổ Am vậy.

(11) PHÉP BẮT TÀ TRÓI QUỶ DÙNG LINH PHÙ NÀO? ĐỌC THẦN CHÚ NÀO?

Nếu được đàn tràng cho chỉnh túc, pháp tịch cho hẳn hoi, niệm thấy tam giới mà muôn thánh đều đến, trống đánh ba hồi mà muôn thần đều nhóm họp, trước phải gọi tướng, thứ phải sai đi.

Tưởng đến thiên võng mà kín đáo ra bùa, bắt tay ấn mà thiêng liêng chú bút, bốn chữ thánh đè năm chữ quỷ, chữ (…?) hợp với vạn linh.

Dùng những bùa thiêng Bạch xà, Độc cước, đọc những thần chú Thái thượng, Tề thiên.

(12) MUỐN CHO ĐỜI NÀY, DÂN NÀY ĐỀU VÀO TRONG ĐÀI XUÂN, CÙNG BƯỚC LÊN CÕI THỌ THÌ PHẢI DÙNG THUẬT GÌ?

Nếu trước hết chính tâm thì bọn tà mị không thể rục rịch. Trước hết chính thân thì khí tà không thể xâm phạm. Tâm chính rồi thì lấy đó ra ơn cho dân. Thân chính rồi thì lấy đó mà giúp.

Thái Ất chân nhân nói:

Một Chân nhân tu đắc đạo có thể nhìn thông Thiên Địa, mắt trái xem thiên cơ, mắt phải xem địa lý. Tai nghe vạn vật, ngăn chặn tai ách cứu độ chúng sinh. Không cánh có thể bay, có thể cưỡi rồng lên chốn Thiên Đình, đi qua lửa, xuyên qua núi cao biển cả, đứng trước chốn đông người không ai biết, ẩn thân vào thảo mộc. Tiêu diêu tự tại cứu tế cho bách tính.

Nhà nào có Kinh này thường tụng tránh được nạn kiếp, bình an và tài lộc tự đến. Người tụng Kinh này sẽ được các thiên thần ở 10 cõi trời hộ thân. Thiên Địa cảm ứng, sau được Ngọc phù Bảo Thần Kim dịch luyện hình, hình thần cùng đạo hợp chân.

Bắc Đẩu tinh quân nói:

Nhà nào có Kinh này ngộ giải được thì tai chướng chẳng xâm, chư thánh giữ cửa. Người chết dưới địa phủ được thăng thiên. Mộ phần kết phát, con người thanh tú, hạnh minh đa đinh đông người. Ngũ lộ thần tài chỉ lối. Văn Xương ban pháp học danh. Thần lên Thượng giới Triều Bái cao chân công đầy, đức thành. Tương cảm đế quân. Tụng Kinh linh ứng nâng mây tím mà lên trời. Có câu rằng: Nhất nhân đắc đạo Kê, Khuyển cũng thăng thiên.

Khổng Tử nói:

Kinh pháp kỳ diệu không thể tưởng

Không đầu, không đuôi lại vô hình

Nếu dùng trực giác mà thấy được

Người trần siêu phàm xuất thế nhân.

Đại Sỹ Quan âm nói:

Ta tụng kinh này cả vạn lần đã được chân đạo. Kinh này là pháp của trời. Người tập chẳng truyền cho hạ sỹ. Thủa xưa ta nhận được Kinh này từ Đông Hoa Đế Quân. Đông Hoa Đế Quân nhận được từ Kim Khuyết Đế Quân. Kim Khuyết Đế Quân nhận được từ Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu theo cách truyền miệng không ghi văn tự. Nay ta ghi thành sách mà truyền cho đời. Thượng Sỹ ngộ rồi sẽ lên Thiên Cung. Trung Sỹ tu rồi sẽ thành Tiên ở Nam Cung. Hạ Sỹ học được sẽ sống lâu trên đời, du hành tam giới vào được Kim Môn.

Thái Thượng Lão Quân – Đạo Đức Thiên Tôn

Daosinguyentongnhue21.jpg

Đạo Sĩ Nguyễn Tông Nhuệ Tại Long Hổ Sơn 龙虎山

Daosinguyentongnhue4.jpg

Đạo Sĩ Nguyễn Tông Nhuệ Và Các Đệ Tử Tại Long Hổ Sơn 龙虎山

Daosinguyentongnhue3.jpg

Đạo Sĩ Nguyễn Tông Nhuệ Và Các Đệ Tử Tại Long Hổ Sơn 龙虎山

Daosinguyentongnhue2.jpg

Đạo Sĩ Nguyễn Tông Nhuệ Tại Long Hổ Sơn 龙虎山

 Daosinguyentongnhue6.jpg

Đạo Sĩ Nguyễn Tông Nhuệ Tại Long Hổ Sơn 龙虎山

 Daosinguyentongnhue5.jpg

Đạo Sĩ Nguyễn Tông Nhuệ Tại Long Hổ Sơn 龙虎山

Daosinguyentongnhue13.jpg

 Đạo Sĩ Nguyễn Tông Nhuệ Tại Long Hổ Sơn 龙虎山

Daosinguyentongnhue14.jpg

Đạo Sĩ Nguyễn Tông Nhuệ Tại Long Hổ Sơn 龙虎山

Nui_long_ho.jpg

Xem Đạo Sĩ Đạo Giáo Thế Giới https://thantienvietnam.com/dao-si-viet-nam-hanh-le/755-dao-si-dao-giao-the-gioi-dao-giao-than-tien-viet-nam.html

 

———————————–

Xem Đạo Sĩ Việt Nam Đạo Tiên Thánh Thờ Tổ Tiên Người Việt Cổ: https://thantienvietnam.com/dao-si-viet-nam-hanh-le/742-dao-si-viet-nam-dao-tien-thanh-tho-to-tien-nguoi-viet-co.html


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 2.935
  • 157
  • 6.065
  • 136
  • 5.691.773
  • 836.827