Thần tiên Việt Nam

Bắc Đẩu Điện Đạo Quán Việt Nam Đang Thờ – Ảnh 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

越南道观北斗殿 
 
BẮC ĐẨU ĐIỆN
ĐẠO QUÁN VIỆT NAM
 
   

banner_thantienvietnam.jpg

thai thuong temp 230813

 Thái Thượng Lão Quân Đạo Tổ

thuy_to_than_nong_viem_de_tttnvd.jpg

Thần Nông Viêm Đế

thuy_to_than_nong_viem_de_110913.jpg 

Thần Nông Viêm Đế

 tam_vi_thuy_to.jpg

Tam Vị Thủy Tổ

 

lac_long_quan_230813.jpg

 to_mau_au_co_tien_tmac23tf3d.jpg

lac_long_quan_anh3.jpg

 

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 

 hung vuong thanh to anh3

Hùng Vương Thánh Tổ

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 TRAN TRIEU 3

Cửu Thiên Vũ Đế Trần Triều Hưng Đạo Thánh

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 nguyen thuy thien ton anh

Nguyên Thủy Thiên Tôn

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 linh_bảo_thiên_tôn_ảnh.jpg

Linh Bảo Thiên Tôn

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 thái_thượng_lão_quân_ảnh.jpg

Thái Thượng Lão Quân

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 ngochoang_thuong_de_4.jpg

Ngọc Hoàng Thượng Đế

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 tay_vuong_mau_anh3.jpg  

Tây Vương Mẫu

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 

thuong_nguyen_ban_phuc_110813.jpg

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 

 trung_nguyen_xa_toi_110813.jpg

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 ha_nguyen_giai_ach_110813.jpg

 

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 

tu_hai_long_vương.jpg

Tứ Hải Long Vương

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 thái_bạch_kim_tinh_4-2.jpg

Thái Bạch Kim Tinh

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

qủy_cốc_tiên_sinh_copy.jpg 

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

kho_cung_than_4-2.jpg

Khố Cung Thần Tài Bạch Tinh Quân

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

duoc_vuong_tien_y_110813.jpg

Dược Vương Tiên Y

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

van_xuong_temp4.jpg

 Văn Xương Đế Quân

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

tran_vu_đại_đế_4.jpg

Trấn Vũ Đại Đế

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 

thái_dương_3.jpg

 Thái Dương

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 thai_am_4.jpg

Thái Âm

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

nam_dau_tinh_quan_luc_tho_100813.jpg

Nam Đẩu Lục Thọ Tinh Quân

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

that_tinh_bac_dau_110813.jpg

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 nu_oa_3.jpg

Nữ Oa

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

hoàng_thiên_hậu_thổ_ảnh.jpg

Hoàng Thiên Hậu Thổ

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

cửu_thiên_huyền_nữ_23082013.jpg

Cửu Thiên Huyền Nữ

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

cau-tran-dai-de1.jpg

Câu Trần Đại Đế

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

bac_cuc_tu_vi_bctv.jpg

 

Tử Vi Đại Đế

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

nam_cuc_truong_sinh_ncts.jpg

Trường Sinh Đại Đế

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 

 tam_vi_thanh_mau_180913.jpg

Tam Vị Thánh Mẫu

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

kim_dong_kd.jpg

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

ngoc_nu_nn.jpg

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

thái_ất_230813.jpg 

Thái Ất Chân Nhân

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 lôi_thanh_phổ_hóa_thiên_tôn2.jpg

Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

dong_nhac_dai_de_110813.jpg

Đông Nhạc Đại Đế

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

truong_thien_su_140913.jpg 

Trương Thiên Sư

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 TRAN_TRIEU_copy3.jpg 

Trần Triều Hưng Đạo Đại Vương

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

tan_vien_sơn_thánh_ok.jpg 

Tản Viên Sơn Thánh

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 chu_dong_tu_de_quan_cdt324cdt.jpg

Chử Đồng Tử Đế Quân

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 phu_dong_thien_vuong_anh_2.jpg

Phù Đổng Thiên Vương
Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện
越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

lieu hanh cong chu anh 2 

Liễu Hạnh Công Chúa

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

con_gai_thu_3_ngoc_hoang_260813.jpg

Bà Chúa Ba Hương Tích Động Con Gái Thử 3 Của Ngọc Hoàng

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 quan_âm_đại_sỹ_ảnh.jpg

Quan Âm Đại Sỹ (Bà Chúa Ba)

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 

lo_ban_to_su_100813.jpg

Lỗ Ban Tổ Sư

 

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 

TRANG_TRINH_NGUYEN_BINH_KHIEM.jpg 

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 tả_ao_tiên_sinh.jpg

Tả Ao Tiên Sinh

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 tien_y_hai_thuong_lan_ong3_170913.jpg

Thần Y Hải Thượng Lãn Ông

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

u_mẫu_nguyên_quân.jpg 

Đẩu Mẫu Nguyên Quân

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 hộ_pháp_2.jpg

Hộ Pháp Thái Tuế Nguyên Thần

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 hộ_pháp.jpg

Hộ Pháp Thái Tuế Nguyên Thần

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

nh_thái_tuế2.jpg

 

Thái Tuế

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 

 nam_tao_anh3.jpg

Nam Tào

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

bac_dau_anh_140913.jpg

Bắc Đẩu

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

vo_tai_than_1400913.jpg 

Võ Thần Tài

 

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 

 van_than_tai_110813.jpg

 

Văn Thần Tài

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 hy_than_110813.jpg

Hỷ Thần

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 am_duong_than_so_110813.jpg

Âm Dương Thần Số Tổ Sư

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

thanh_hoang_dai_vương_4-2.jpg

Thành Hoàng Đại Vương

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

thành_hoàng_đại_vương_4.jpg

Thành Hoàng Đại Vương

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 tho_dia_chinh_than.jpg

Thổ Địa Chính Thần

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

   

Thần Gió

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

bà_chấm_sổ_sinh.jpg 

Chú Sinh Nương Nương

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 

nguyệt_hạ_lão_nhân.jpg

Nguyệt Hạ Lão Nhân

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 môn_thần_tướng_quân3-2.jpg

Môn Thần Đại Tướng Quân

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 

Môn Thần Đại Tướng Quân

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

diemvuong1.jpg 

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 diemvuong2.jpg

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

diemvuong3.jpg 

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

diemvuong4.jpg 

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 diemvuong5.jpg

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 diemvuong6.jpg

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 diemvuong7.jpg

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

diemvuong8.jpg 

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 

 diemvuong9.jpg

 

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 

 diemvuong10.jpg

 

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 

 

 cuu_tinh_dai_de_ctdd.jpg

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 tu_truc_cong_tao_100813.jpg 

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

  ngu_phuong_ngu_coc_than_100813.jpg

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 

12_ban_menh_voi_12_con_giap.jpg

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 

 cuu_tinh_chan_quan_100813.jpg

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

tho_cong_tao_vuong_140913.jpg 

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

tho_dia_cong_kim_190913.jpg

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 dien_mau_140913.jpg

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

loi_cong_140913.jpg

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

khoi_tinh_180913.jpg

 

Đạo Quán Việt Nam Bắc Đẩu Điện 越南道观北斗殿 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

son_than_290913.jpg

越南道教 – 道教神仙 – 越南道士 Đạo Giáo Thần Tiên Việt Nam

 


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 3.830
  • 92
  • 8.641
  • 191
  • 8.420.720
  • 906.563