Thần tiên Việt Nam

Cân Xương Tính Số Xem Số Phận Sang Giàu – Đạo Giáo Thần Tiên

CÂN XƯƠNG TÍNH SỐ XEM SỐ PHẬN SANG GIÀU.

Đạo Giáo Thần Tiên

 

can_xuong_tinh_so.jpg

 

 

Cân Lượng Theo Năm Sinh Âm Lịch:

Giáp Tý: 1 lượng 2 chỉ – Bính Tý: 1 lượng 6 chỉ – Mậu Tý: 1 lượng 5 chỉ – Canh Tý: 0 lượng 7 chỉ – Nhâm Tý: 0 lượng 5 chỉ

Ất Sửu: 0 lượng 9 chỉ – Đinh Sửu: 0 lượng 8 chỉ – Kỷ Sửu: 0 lượng 8 chỉ – Tân Sửu: 0 lượng 7 chỉ – Quý Sửu: 0 lượng 5 chỉ

Bính Dần: 0 lượng 6 chỉ – Mậu Dần: 0 lượng 8 chỉ – Canh Dần: 0 lượng 9 chỉ – Nhâm Dần: 0 lượng 9 chỉ – Giáp Dần: 1 lượng 2 chỉ

Đinh Mão: 0 lượng 7 chỉ – Kỷ Mão: 1 lượng 9 chỉ – Tân Mão: 1 lượng 2 chỉ – Quý Mão: 1 lượng 2 chỉ – Ất Mão: 0 lượng 8 chỉ

Mậu Thìn: 1 lượng 2 chỉ – Canh Thìn: 1 lượng 2 chỉ – Nhâm Thìn: 1 lượng 0 chỉ – Giáp Thìn: 0 lượng 8 chỉ – Bính Thìn: 0 lượng 8 chỉ

Kỷ Tỵ: 0 lượng 5 chỉ – Tân Tỵ: 0 lượng 6 chỉ – Quý Tỵ: 0 lượng 7 chỉ – Ất Tỵ: 0 lượng 7 chỉ – Đinh Tỵ: 0 lượng 6 chỉ

Canh Ngọ: 0 lượng 9 chỉ – Nhâm Ngọ: 0 lượng 8 chỉ – Giáp Ngọ: 1 lượng 5 chỉ – Bính Ngọ: 1 lượng 3 chỉ – Mậu Ngọ: 1 lượng 9 chỉ

– Quý Mùi: 0 lượng 7 chỉ – Ất Mùi: 0 lượng 6 chỉ – Đinh Mùi: 0 lượng 5 chỉ – Kỷ Mùi: 0 lượng 6 chỉ

Nhâm Thân: 0 lượng 7 chỉ – Giáp Thân: 0 lượng 5 chỉ – Bính Thân: 0 lượng 5 chỉ – Mậu Thân: 1 lượng 4 chỉ – Canh Thân: 0 lượng 8 chỉ

Quý Dậu: 0 lượng 8 chỉ – Ất Dậu: 1 lượng 5 chỉ – Đinh Dậu: 1 lượng 4 chỉ – Kỷ Dậu: 0 lượng 5 chỉ – Tân Dậu: 1 lượng 6 chỉ

Giáp Tuất: 0 lượng 5 chỉ – Bính Tuất: 0 lượng 6 chỉ – Mậu Tuất: 1 lượng 4 chỉ – Canh Tuất: 0 lượng 9 chỉ – Nhâm Tuất: 1 lượng 0 chỉ

Ất Hợi: 0 lượng 9 chỉ – Đinh Hợi: 1 lượng 6 chỉ – Kỷ Hợi: 0 lượng 9 chỉ – Tân Hợi: 1 lượng 7 chỉ – Quý Hợi: 0 lượng 7 chỉ

Cân Lượng Theo Tháng Sinh Âm Lịch:

Tháng Giêng: 0 lượng 6 chỉ

Tháng Hai: 0 lượng 7 chỉ

Tháng Ba: 1 lượng 8 chỉ

Tháng Tư: 0 lượng 9 chỉ

Tháng Năm: 0 lượng 5 chỉ

Tháng Sáu: 1 lượng 6 chỉ

Tháng Bảy: 0 lượng 9 chỉ

Tháng Tám: 1 lượng 5 chỉ

Tháng Chín: 1 lượng 8 chỉ

Tháng Mười: 1 lượng 8 chỉ

Tháng Mười Một: 0 lượng 9 chỉ

Tháng Chạp: 0 lượng 5 chỉ

Cân Lượng Theo Ngày Sinh Âm Lịch:

Ngày mùng một: 0 lượng 5 chỉ

Ngày mùng hai: 1 lượng 0 chỉ

Ngày mùng ba: 0 lượng 8 chỉ

Ngày mùng bốn: 1 lượng 5 chỉ

Ngày mùng năm: 1 lượng 6 chỉ

Ngày mùng sáu: 1 lượng 5 chỉ

Ngày mùng bảy: 0 lượng 8 chỉ

Ngày mùng tám: 1 lượng 6 chỉ

Ngày mùng chín: 0 lượng 8 chỉ

Ngày mùng mười: 1 lượng 6 chỉ

Ngày mười một: 0 lượng 9 chỉ

Ngày mười hai: 1 lượng 7 chỉ

Ngày mười ba: 0 lượng 8 chỉ

Ngày mười bốn: 1 lượng 7 chỉ

Ngày rằm: 1 lượng 0 chỉ

Ngày mười sáu: 0 lượng 8 chỉ

Ngày mười bảy: 0 lượng 9 chỉ

Ngày mười tám: 1 lượng 8 chỉ

Ngày mười chín: 0 lượng 5 chỉ

Ngày hai mươi: 1 lượng 5 chỉ

Ngày hai mươi mốt: 1 lượng 0 chỉ

Ngày hai mươi hai: 0 lượng 9 chỉ

Ngày hai mươi ba: 0 lượng 8 chỉ

Ngày hai mươi bốn: 0 lượng 9 chỉ

Ngày hai mươi lăm: 1 lượng 5 chỉ

Ngày hai mươi sáu: 1 lượng 8 chỉ

Ngày hai mươi bảy: 0 lượng 7 chỉ

Ngày hai mươi tám: 0 lượng 8 chỉ

Ngày hai mươi chín: 1 lượng 6 chỉ

Ngày ba mươi: 0 lượng 6 chỉ

Cân Lượng Theo Giờ Sinh:

Giờ Tý (23h – 01h): 1 lượng 6 chỉ

Giờ Sửu (01h – 03h): 0 lượng 6 chỉ

Giờ Dần (03h – 05h): 0 lượng 7 chỉ

Giờ Mão (05h – 07h): 1 lượng 0 chỉ

Giờ Thìn (07h – 09h): 0 lượng 9 chỉ

Giờ Tỵ (09h – 11h): 1 lượng 6 chỉ

Giờ Ngọ (11h – 13h): 1 lượng 0 chỉ

Giờ Mùi (13h – 15h): 0 lượng 8 chỉ

Giờ Thân (15h – 17h): 0 lượng 8 chỉ

Giờ Dậu (17h – 19h): 0 lượng 9 chỉ

Giờ Tuất (19h – 21h): 0 lượng 6 chỉ

Giờ Hợi (21h – 23h): 0 lượng 6 chỉ

Ví dụ

Sinh ngày 21 tháng 10 Dương Lịch năm 1986 lúc 10 giờ sáng

Đổi sang ngày Âm Lịch 18 tháng 9 năm Bính Dần, giờ Tỵ

Ngày 18: 1.8

Tháng 9: 1.8

Năm Bính Dần: 0.6

Giờ Tỵ: 1.6

1.8+1.8+0.6+1.6= 5 Lượng 8 Chỉ

Tổng cộng có 60 hoa giáp, 12 tháng, 30 ngày, 12 giờ có tất cả 50 lượng số khác nhau. Lượng số thấp nhất là 2 lượng 2 chỉ, số cực khổ bần bạc, cơ hàn thiếu tới cơm ăn áo mặc. Còn lượng cao nhất là 7 lượng 1 chỉ, đó là số của nhân vật phi thường, trong một nước khó có tới 3 người. Ai có lượng số cao này là cực phú cực quý. Tuy nhiên lượng số quá cao, mọi sự ở đời đều được hưởng thụ một cách thái quá thì chắc cũng sẽ bị họa hoạn, tai ương, bạo tử một cách cùng cực. Cho nên đại lược tuổi nào có được số lượng từ 3.2 đến 6.0 là tốt vừa và khá tốt rồi. Chớ "rủi" có số lượng cao quá thì cũng chớ ham mà thấp quá thì cũng nghèo cực vất vả lắm.

Cân Lạng Tính Cốt

Hai lạng mốt

Chung thân hành khất cô khổ chi mệnh.

Đoản mệnh phi nghiệp vị đại không.

Bình sinh tai nan sự trọng trọng.

Hung họa tần lâm hãm nghịch cảnh.

Chung thế khốn khổ sự bất thành.

Hai lạng hai

Nhất sinh lao lục chi mệnh.

Thân hàn cốt lãnh khổ linh đinh.

Thử mệnh thôi lai hành khất nhân.

Lao lao lục lục vô độ nhật.

Chung niên đả củng quá bình sinh.

Hai lạng ba

Chung thân khốn khổ chi mệnh

Thử mệnh thôi lai cốt nhục khinh.

Cầu mưu tố sự sự nan thành.

Thê nhi huynh đệ thật nan kháo.

Ngoại xuất tha hương tố tán thiện nhân.

Hai lạng bốn

Nhất sinh bác phúc chi mệnh

Thử mệnh thôi lai phúc lộc vô.

Môn đình khốn khổ tổng nan vinh.

Lục thân cốt nhục giai vô kháo.

Lưu lãng tha hương tác lão ông.

Hai lạng năm

Lục thân vô kháo.

Tự lập canh sinh chi mệnh

Thử mệnh thôi lai tổ nghiệp vi.

Môn đình doanh độ tự hy kì.

Lục thân cốt nhục như băng thán.

Nhất thế cần lao tự bả trì.

Hai lạng sáu

Bình sinh y lộc khổ trung cầu.

Độc tự doanh mưu sự bất hưu.

Ly tổ xuất môn nghi tảo kế.

Vãn lai y lộc tự vô hưu.

Chú giải: Thử mệnh vi nhân cương cường. Lao tâm lao lực. Di tổ cư trú. Hữu năng tự lực đắc an nhiên. Tri khinh thức trọng. Hoại sự bất tố. Lão lai tham tâm khẩu vô độc. Đãn nhất sinh bất túc. Tử tức nan kháo. Sơ hạn chi trung tiểu phát đạt. Tảo niên gia kế đắc an khang. Tứ thập bát cửu tuế. Giao lai mạt vận tiệm tiệm mưu sự nhi thành. Sự nghiệp nhi tựu. Tài nguyên mậu thịnh. Lão lai vinh hoa. Thê cung hữu khắc. Lưỡng thê vô hình. Tử tức tứ cá chỉ nhất tử tống chung. Thọ nguyên thất thập cửu. Quá thử thất thập cửu tuế. Tử ư Thập Nhị nguyệt trung.

Hai lạng bảy

Nhất sinh đa mưu thiểu thành chi mệnh

Nhất sinh tố sự thiểu thương lượng.

Nan kháo tổ tông tố chủ trương.

Độc mã đơn thương không tố khứ.

Tảo niên vãn tuế tổng vô trường.

Chú giải: Thử mệnh vi nhân tính thuần bất cương bất nhu. Tâm trung vô độc. Tố sự hữu thủy hữu chung. Trì đường uyên ương tầm thực cật. Dịch tụ dịch tán. Cốt nhục lục thân bất đắc lực. Tài vật phong vân. Thao tâm lao lực. Cực tảo hận phấn hàn song. Nguyên lai phá tận. Trùng tân bạch thủ khởi gia. Thả quá tam thập ngũ lục. Phương khả thành gia lập nghiệp. Tứ thập ngoại hành thuyền thuận phong. Ngũ thập an ổn. Mạt hạn thao thao sự nghiệp hưng. Thê cung ngạnh phối. Tử nữ tống chung. Thọ nguyên thất thập. Tử ư Ngũ nguyệt trung.

Hai lạng tám

Nhất sinh hành sự tự phiêu bồng.

Tổ tông sản nghiệp tại mộng trung.

Nhược bất quá phòng cải danh tính.

Dã đương di đồ nhị tam thông.

Chú giải: Thử mệnh vi nhân đa tài năng. Tâm cơ linh xảo. Tổ nghiệp phiêu linh. Ly hương biệt tỉnh khả thành sự nghiệp. Huynh đệ đa lực. Bác tạp đa đoan. Vi tĩnh xứ an nhiên. Xuất ngoại hữu nhân kính trọng. Khả tiến tứ phương chi tài. Hữu quý nhân phù trì. Phùng hung hóa cát. Cần kiệm nhất sinh. Vô đại nạn. Chỉ thị cứu nhân vô công. Ân trung chiêu oán. Trọng nghị khinh tài. Dịch tụ dịch tán. Tảo niên bất năng tụ tài. Tam thập tam tuế phương tri lao khổ. Phàm sự thuận ý. Tam thập bát cửu. Tứ thập tuế xứng tâm như ý. Mạt hạn phúc như đông hải. Thọ tỉ nam sơn. Chỉ thị thê cung hữu khắc. Tam tử tống chung. Thọ nguyên lục thập cửu. Sấm quá bát thập nhất. Tử ư Tam nguyệt trung.

(Hai lạng chín

Sơ niên vận hạn vị tằng hanh.

Túng hữu công danh tại hậu thành.

Tu quá tứ tuần tài khả lập.

Di cư cải tính thủy vi lương.

Chú giải: Thử mệnh vi nhân tính bạo. Tâm trực khẩu khoái. Hữu tài năng. Kiến thiện bất khi. Phùng ác bất phạ. Sự hữu thủy chung. Lượng năng khoan đại. Đãn bất năng tụ tài. Huynh đệ lục thân vô lực. Tự lập gia kế. Xuất ngoại phương hảo. Sơ hạn nhị thập tam tứ ngũ bất toại. Nhị thập thất bát hữu hảo vận đáo. Do như khô mộc phùng xuân. Trung hạn tứ thập cửu chi mệnh hữu hiểm. Tứ thập đa lai cổ kính trọng ma. Minh nguyệt tái viên. Ngũ thập lục thất bát cửu mạt hạn minh nguyệt hựu bị vân xâm. Giao thất thập phương tẩu đại vận. Thê tiểu phối phạ hình. Khắc tử. Thọ nguyên thất thập thất. Tử ư xuân quang trung.

Ba lạng

Ba lạng

Lao lao lục lục khổ trung cầu.

Đông bôn tây tẩu hà nhật hưu.

Nhược sử chung thân cần dữ kiệm.

Lão lai sảo khả miễn ưu sầu.

Chú giải: Thử mệnh vi nhân đa tài đa năng. Tâm cơ vi xảo. Tổ nghiệp điêu linh. Ly hương biệt tỉnh khả thành gia nghiệp. Huynh đệ thiểu lực. Bác tạp đa đoan. Xuất ngoại hữu quý nhân phù trì. Nhất sinh vô hình khắc. Vô đại nạn. Chỉ thị cứu nhân vô công. Ân trung chiêu oán. Trọng nghị khinh tài. Dịch tụ dịch tán. Tảo niên bất năng tụ tài. Tam thập tam tuế phương tri lao khổ. Phàm sự thuận ý. Tam thập bát cửu. Tứ thập tuế xứng tâm như ý. Tam tử tống chung. Thọ nguyên lục thập cửu. Tử ư Tam nguyệt trung.

Ba lạng mốt

Giao hữu cẩn thận. Lão niên y thực túc dụng chi mệnh

Mang mang lục lục khổ trung cầu.

Hà nhật vân khai kiến nhật đầu.

Nan đắc tổ cơ gia khả lập.

Trung niên y thực tiệm vô ưu.

Mang mang lục lục khổ trung cầu.

Hà nhật vân khai kiến nhật đầu.

Nan đắc tổ cơ gia khả lập.

Trung niên y thực tiệm năng chu.

Chú giải: Thử mệnh thôi lai kính trọng song thân. Hữu phúc hữu lộc. Lục thân hòa mục. Nghĩa khí cao cường. Thiếu niên cần học hữu công danh. Trung hiếu song toàn. Tâm trung vô độc. Bất quý tắc phúc. Xuất ngoại thụ nhân khâm bội. Tứ hải văn danh. Lão lai vinh hoa. Hạn thượng vô ưu. Nhất sinh an khang. Niên khinh khiếm lợi. Mạt hạn an hưởng phúc lộc. Bạch hạc tiên sinh vân: Thử mệnh tam hạn. Hữu tử tôn vượng tương cục. Sơ hạn tảo thành gia kế. Tân cần lao khổ. Trung hạn tiệm tiệm sinh tài trọng bôn giang sơn. Phu thê thiểu phối vô hình. Mạt hạn vinh hoa phú quý. Thọ nguyên bát thập tam tuế. Tử ư đông nguyệt chi trung.

Ba lạng hai

Sơ niên vận kiển sự nan mưu.

Tiệm hữu tài nguyên như thủy lưu.

Đáo đắc trung niên y thực vượng.

Na thời danh lợi nhất tề thu.

Chú giải: Trung hạn giao lai tiệm tiệm xứng tâm. Cầu mưu thuận lợi. Xuất ngoại hữu nhân cung kính. Nhất sinh thụ quý. Nhược yếu vấn kì tiêu tức. Sự nghiệp hưng. Gia nghiệp vượng. Kì niên vận đáo thao thao tài nguyên chí. Cổn cổn lợi phong doanh. Xuân quang hoa tự phát. Vi phong tế vũ sinh. Tứ thập lục thất bát giao mạt vận. Di hoa tiếp tử quế hoa hương. Phu thê giai lão. Thọ nguyên bát thập chi ngoại. Tử tôn phúc lộc vinh xương. Tử ư lạp nguyệt trung.

Ba lạng ba

Tính trực đa tình. Giao hữu đái kiếp chi mệnh

Tảo niên tố sự sự nan thành.

Bách kế đồ lao uổng phí tâm.

Bán thế tự như lưu thủy khứ.

Hậu lai vận đáo đắc hoàng kim.

Chú giải: Thử mệnh sinh nhân tính xảo tâm linh. Lộng giả thành chân. Khẩu khoái vô tâm. Ân trung chiêu oán. Quân tử kính bội. Tiểu nhân khí hận. Cốt nhục vô viện. Chí tại tứ phương. Thân tâm kiện khang. Tiền vận thừa âm thiểu chủng thụ. Trung hạn khinh tài. Đại vận giao lai. Thanh danh khả vọng. Vạn sự canh tân. Danh lợi chấn kiến. Thử hậu tiểu sự nghi chú ý. Tài hữu tử tức. Thọ nguyên bát thập tam. Tử ư Tam nguyệt trung.

Ba lạng bốn

Thử mệnh phúc khí quả như hà.

Tiên đạo môn trung y lộc đa.

Ly tổ tầm sư phương học đạo.

Triều chiều luyện pháp đắc Thần Tiên.

Chú giải: Thử mệnh thôi lai vi nhân tính táo. Dữ nhân tố sự phản vi bất mỹ. Ly tổ thành gia. Tam phiên tứ thứ tự thành tự lập an hưởng phúc. Trực tự tam thập lục chí tứ thập lục. Tài bất mưu nhi tự chí. Phúc bất cầu nhi tự đắc. Hữu quý nhân trợ. Gia đình an ninh. Thê cung nhược yếu vô hình. Hầu, trư, dương, xà bất khả phối. Long, hổ, , ngưu phương đắc an. Tuy hữu nhị tử. Chung sinh đái ám phương khả. Huynh đệ lục thân như băng thán. Tại gia bất đắc an nhiên. Sơ hạn bác tạp đa đoan. Lao lục bôn ba bất năng tụ phân. Thường hữu ưu sầu. Thọ nguyên thất thập bát tuế. Tử ư Tam nguyệt trung.

Ba lạng năm

Sinh bình phúc lượng bất chu toàn.

Tổ nghiệp căn cơ giác thiểu truyền.

Doanh sự sinh nhai nghi thủ cựu.

Thời lai y thực thắng tùng tiền.

Chú giải: Thử mệnh vi nhân phẩm tính thuần hòa. Tố sự trung trực. Chí khí cao ngạo. Dữ nhân tố sự ân trung chiêu oán. Lục thân huynh đệ bất đắc lực. Tổ nghiệp toàn vô. Tảo niên bác tạp đa đoan. Độc mã đơn thương. Sơ hạn mệnh vận thậm lai. Nhị thập bát cửu tam thập lai tuế mạt tằng giao vận đô thuyết hảo. Tam thập ngũ lục đáo tứ thập do như kim thu cúc nghênh thu phóng. Tâm cơ dụng tận phương phùng xuân. Mạt hạn giao lai thủy xưng hoài. Tổ nghiệp hữu phá hậu trọng hưng. Do như khô mộc phùng xuân tái khai hoa. Thê cung ưu hư vô hình. Thọ nguyên ngũ thập thất. Hạn chí lục thập cửu. Tam tử tống chung. Thọ nguyên bát thập nhất. Tử ư Thập nguyệt trung.

Ba lạng sáu

Thiếu niên đa ba chiết. Lão lai an dật chi mệnh

Bất tu lao lục quá bình sinh.

Độc tự thành gia phúc bất khinh.

Tảo hữu phúc tinh thường chiếu mệnh.

Nhậm quân hành khứ bách bàn thành.

Chú giải: Thử mệnh vi nhân linh cơ tính xảo. Hung khâm thông đạt. Chí khí cao. Thiếu niên cần học hữu công danh chi cách. Thanh niên khiếm lợi. Phúc trung đa mưu. Hữu lễ hữu nghị. Hữu tài năng. Tố sự cần kiệm. Nhất sinh phúc lộc vô. Dữ nhân can sự. Phản vi bất mỹ. Lục thân cốt nhục khả kháo. Giao bằng hữu. Tứ hải xuân phong. Trung hạn quang diệu môn đình. Kiến thiện bất khi phùng ác bất phạ. Sự hữu thủy chung. Lượng năng khoan đại. Nghị tể phân minh. Cát nhân thiên tướng. Tứ hải văn danh. Mạt hạn thành gia lập nghiệp. An nhiên đáo lão. Cao lâu đại hạ. Thê cung lưỡng ngạnh vô hình. Tử tức tam nhân. Chỉ nhất tử tống chung. Thọ nguyên thất thập thất. Tốt ư xuân quang trung.

Ba lạng bảy

Nhất sinh tài lai phục khứ. Nan đắc đại phú chi mệnh

Thử mệnh bàn bàn sự bất thành,

Đệ huynh thiểu lực tự cô hành.

Tuy nhiên tổ nghiệp tu vi hữu.

Lai đắc minh thời khứ bất minh.

Chú giải: Thử mệnh vi nhân phẩm tính cương trực. Tố sự công khai hữu tài năng. Bất khẳng hưu tức. Lục thân huynh đệ bất đắc lực. Tổ nghiệp vô kháo. Bạch thủ thành gia lập nghiệp. Mạt vận đa bác tạp. Bất năng tụ tài. Bất khi phụ nhân. Hữu nghĩa khí. Tâm thần bất định. Dịch thành hỉ nộ. Sơ hạn bôn ba lao khổ. Ly biệt tha cảnh khả thành gia kế. Cải hoán môn đình. Trung hạn vị đắc như ý. Mạt hạn hoàn hoàn thê cung. Phương khả hình khắc. Tử tức tuy hữu bất đắc lực. Chỉ hảo chân giả tống chung. Thọ nguyên thất thập thất. Tử ư Thất nguyệt trung.

Ba lạng bát

Nhất thân cốt nhục tối thanh cao.

Tảo nhập hoàng môn tính thị tiêu.

Đãi đáo niên tương tam thập lục.

Lam sam thoát khứ hoán hồng bào.

Chú giải: Thử mệnh vi nhân phẩm tính cương trực. Tố sự công khai hữu tài năng. Bất khẳng hưu tức. Lục thân huynh đệ bất đắc lực. Tổ nghiệp vô kháo. Bạch thủ thành gia lập nghiệp. Mạt vận đa bác tạp. Bất năng tụ tài. Hảo nhất song trảo tiền thủ. Một hữu nhất cá trám tiền đấu. Thử mệnh tri thù kết võng. Triều viên dạ bất viên. Tố kỷ phiên bại kỷ phiên. Chỉ năng ổn bộ thành gia kế. Thùy tri hựu bị cuồng phong xuy. Sơ hạn nhị thập tam tứ. Do như minh nguyệt bị vân xâm. Tam thập ngoại lai kháp thị nhật đầu hựu trọng khai. Chung giao mạt vận phương vi quý. Tiệm tiệm vinh xương thịnh.

Ba lạng cửu

Thiếu niên mệnh vận bất thông. Lão hưởng thanh phúc chi mệnh

Thử mệnh chung thân vận bất thông.

Lao lao tố sự tận giai không.

Khổ tâm kiệt lực thành gia kế.

Đáo đắc na thời tại mộng trung.

Chú giải: Thử mệnh vi nhân phẩm tính cương trực. Tố sự công khai hữu tài năng. Bất khẳng hưu tức. Lục thân huynh đệ bất đắc lực. Tổ nghiệp vô kháo. Bạch thủ thành gia lập nghiệp. Mạt vận đa bác tạp. Bất năng tụ tài. Hảo nhất song trảo tiền thủ. Một hữu nhất cá trám tiền đấu. Thử mệnh tri thù kết võng. Triều viên dạ bất viên. Tố kỷ phiên bại kỷ phiên. Chỉ năng ổn bộ thành gia kế. Thùy tri hựu bị cuồng phong xuy. Sơ hạn nhị thập tam tứ. Do như minh nguyệt bị vân xâm. Tam thập ngoại lai kháp thị nhật đầu hựu trọng khai. Chung giao mạt vận phương vi quý. Tiệm tiệm vinh xương thịnh. Nhị tử tống chung. Thọ nguyên ngũ thập thất tuế. Quá thử bát thập bát. Tử ư thu thiên trung

Bốn lạng

Bốn lạng

Bình sinh y lộc thị miên trường.

Kiện kiện tâm trung tự chủ trương.

Tiền diện phong sương đa thụ quá.

Hậu lai tất định hưởng an khang.

Chú giải: Thử mệnh vi nhân tính táo. Tâm trực khẩu khoái. Hữu tài năng. Phùng thiện bất khi. Phùng ác bất phạ. Sự hữu thủy chung. Lượng năng khoan đại. Bất năng tụ tài. Tổ nghiệp phá bại. Huynh đệ lục thân bất đắc lực. Tự lập gia kế xuất ngoại phương hảo. Sơ hạn nhị thập ngũ lục liên niên bất toại. Nhị thập thất bát cửu hữu hảo vận. Do như khô mộc phùng xuân. Trung hạn tứ thập cửu tuế hữu tai. Thiết kính trọng ma. Minh nguyệt chính viên. Ngũ thập lục thất Giao Đại vận. Thọ nguyên thất thập thất. Tốt ư xuân quang trung.

Bốn lạng mốt

Thông minh siêu quần. Lão lai tiêu dao hưởng phúc chi mệnh

Thử mệnh thôi lai sự bất đồng.

Vi nhân năng cán dị phàm dong.

Trung niên hoàn hữu tiêu dao phúc.

Bất tỉ tiền thời vận vị thông.

Chú giải: Thử mệnh tính trọng khí cao. Hữu khẩu vô tâm. Tổ nghiệp vị giao. Ly biệt tha cảnh. Sự sự khả thành. Lục thân cốt nhục bất đắc lực. Tự thành gia kế. Học tập kinh doanh. Tứ phương văn danh. Đương bả ngoại phương chi thời. Phong long sơ hạn bôn ba bác tạp. Bất năng tụ tài. Giao quá tam thập bát cửu phương khả thành gia. Tứ thập ngũ lục phương năng thuận ý. Mạt hạn do như Tam Nguyệt dương liễu. Chi chi sinh tế diệp. Vãn cảnh xứ xứ hồng. Thê cung vô khắc phá. Tử tức giả tống lão. Thọ nguyên lục thập thất. Sấm quá khả đáo bát thập lục. Tốt ư Cửu nguyệt trung.

Bốn lạng hai

Tự lực canh sinh. Lão vận danh lợi song thu chi mệnh

Đắc khoan hoài xứ thả khoan hoài.

Hà dụng song my trứu bất khai.

Nhược sử trung niên mệnh vận tể.

Na thời danh lợi nhất tề lai.

Chú giải: Thử mệnh vi nhân thao lao. Tự thành tự lập. Dữ nhân xuất lực sự bất thành. Ly tổ chi mệnh. Thành gia tam phiên tứ thứ. Dụng tận tâm cơ bất đắc khai hoài. Nhược yếu an lạc hưởng phúc. Yếu đáo tam thập lục đáo tứ thập lục thời bất mưu tự đãi. Phúc bất cầu tự chí. Hữu quý nhân trợ lực. Gia đình an nhiên. Thê cung nhược yếu vô hình. Hầu, trư, dương, xà bất khả phối. Long, hổ, , ngưu phương đắc an. Huynh đệ lục thân như băng thán. Tại gia bất đắc an nhiên. Sơ hạn bác tạp đa đoan. Bất năng tụ phân. Thường hữu ưu sầu. Thọ nguyên thất thập bát tuế. Tử ư Tam nguyệt trung.

Bốn lạng ba

Phúc lộc hậu trọng. Bạch thủ thành gia chi mệnh

Vi nhân tâm tính tối thông minh.

Tố sự hiên ngang cận quý nhân.

Y lộc nhất sinh thiên số định.

Bất tu lao lục quá bình sinh.

Chú giải: Thử mệnh vi nhân tính táo cương cường. Bình sinh bất thụ khuy. Đa kĩ đa năng. Tổ nghiệp băng thán. Năng tụ tài. Giao quá tam thập khai ngoại. Phương đắc khai hoài. Trung hạn chi mệnh năng tiến tứ phương chi tài. Xuất ngoại phùng quý nhân chi lực. Nghệ thuật tinh. Thiện kinh doanh. Phương năng hưng vượng. Thượng nghiệp trì. Hữu nhất tật tương xâm. Trực chí mạt hạn phương đắc hưởng phúc. Thê cung thất phối. Long hổ mã ngưu khả phối. Nhị tử tống chung. Thọ nguyên bát thập. Tốt ư Tứ Nguyệt chi trung.

Bốn lạng bốn

Sơ niên vô tài. Lão niên tự đắc hưởng phúc chi mệnh

Vạn sự do thiên mạc khổ cầu.

Tu tri phúc lộc mệnh lý thu.

Thiếu tráng danh lợi nan như ý.

Vãn cảnh hân nhiên canh bất ưu.

Chú giải: Thử mệnh vi nhân trung trực kính trọng. Tâm từ tính táo. Thâm mưu viễn lự. Tâm trung đa lao. Quý nhân khâm kính. Lục thân băng thán. Sơ hạn hành vận. Mỹ trung bất túc. Trung hạn tiệm nhập giai cảnh. Danh lợi khả giai. Cương nhu hữu tể. Nhị thập cửu giao giai vận. Khả thông hoa giáp. Thiên tứ kì lân tống lão. Thọ nguyên bát thập ngũ tuế. Tốt ư đông nguyệt chi trung.

Bốn lạng năm

Thiếu niên tân khổ. Lão lai phúc lộc song toàn chi mệnh

Danh lợi thôi lai cánh nhược hà.

Tiền phiên tân khổ hậu bôn ba.

Mệnh trúng nan dưỡng nam dữ nữ.

Cốt nhục phù trì dã bất đa.

Chú giải: Thử mệnh vi nhân phẩm tính bất cương bất nhu. Tâm trung vô độc. Tự đương tự đảm. Ly tổ chi mệnh. Tố sự hữu thủy hữu chung. Trì đường uyên ương mịch thực. Hoặc tụ hoặc tán. Cốt nhục lục thân bất đắc lực. Như hào như phong. Lao tâm phí lực đa thành bại. Sơ hạn vận hàn đa bác tạp. Tổ nghiệp phá bại. Trùng tân bạch thủ thành gia. Chí tam thập ngũ lục phương năng thành gia lập nghiệp. Tứ thập khai ngoại. Như thuyền ngộ thuận phong. Ngũ thập đa tuế an ổn. Mạt hạn thao thao sự nghiệp hưng. Thê cung ngạnh phối. Tử tức bạn giá tống chung. Thọ nguyên thất thập ngũ tuế. Tốt ư Ngũ Nguyệt chi trung.

Bốn lạng sáu

Cải tính di cư. Tự đắc phúc thọ song toàn chi mệnh

Đông tây nam bắc tận giai thông.

Xuất tính di cư canh giác long.

Y lộc vô khuy thiên số định.

Trung niên vãn cảnh nhất bàn đồng.

Chú giải: Thử mệnh vi nhân tâm từ tính táo. Hữu khẩu vô tâm. Hữu thô hữu tế. Nhất sinh bôn ba. Lục thân vô kháo. Vô đại nạn. Thê cung vô hình. Tổ nghiệp điêu linh. Tự lập gia kế. Tảo nghiệp như đồng bại lạc bình. Lao tâm dụng hạ nhất bán sinh. Giao tam thập ngũ lục thất bát cửu tuế. Hựu bình bình độ quá kỷ xuân thu. Lục thập tiền hậu hoa khai nhật. Hoa khai hựu chiêu vũ lai lâm. Tất định tiểu nhân gia ám hại. Bình nhật chi trung yếu tiểu tâm. Tảo tử chiêu duy. Chỉ nhất tử tống chung. Thọ nguyên thất thập tam. Tốt ư đông nguyệt chi trung

Bốn lạng bảy

Tảo niên đa ba chiết. Vãn niên hưởng phúc chi mệnh

Thử mệnh thôi vi vượng mạt niên.

Thê vinh tử quý tự di nhiên.

Bình sinh nguyên hữu thao thao phúc.

Tài nguyên cổn cổn tự thủy lưu.

Chú giải: Thử mệnh vi nhân phẩm tính thuần hòa. Tố sự công đạo. Trung tâm đãi nhân khí chất cao. Dữ nhân can sự ân cừu báo. Huynh đệ bất lực tổ nghiệp vi. Tảo niên bác tạp đa đoan. Thời lai cốt nhục tinh. Tài nguyên thị quy mệnh. Thất mã đơn thương. Sơ hạn vận lai nhị thập bát cửu tam thập tuế. Mạt hạn giao vận đô hảo. Phản đáo giao thời khổ suy. Tam thập lục chí tứ thập lai tuế. Do như kim thu cúc ngộ thu khai phóng. Tâm cơ dụng tận phương vi quý. Mạt vận giao lai di xưng hoài. Tổ nghiệp hữu phá. Gia nghiệp trọng chú. Hảo tự khô mộc phùng xuân tái khai hoa. Cô tử tống lão. Ngũ thập cửu tuế hữu nhất hạn đáo lục thập cửu tuế. Thọ nguyên bát thập nhị tốt ư đông nguyệt chi trung.

Bốn lạng bát

Sơ niên đại chí nan thân. Vãn niên phát triển chi mệnh

Sơ niên vận đạo vị tằng hanh.

Nhược thị tha đà tái bất hưng.

Huynh đệ lục thân giai vô kháo.

Nhất thân sự nghiệp vãn niên thành.

Chú giải: Thử mệnh vi nhân tính táo. Năng tùy cơ ứng biến. Thường cận quý nhân. Tổ nghiệp vô thành. Cốt nhục lục thân thiểu nghị. Nhất cá tự lập gia kế. Sơ hạn giao lai tài vận như sương tuyết. Trung hạn lược khả thành gia. Đại vận đột lai năng lập gia nghiệp. Thê hữu khắc. Tiểu phối vô hình. Tử tức tam nhân. Thọ nguyên thất thập thất tuế. Tốt ư Thất Nguyệt chi trung.

Bốn lạng cửu

Giao hữu đa tình hữu tổn.

Tiểu tâm phòng chi tái phát chi mệnh

Thử mệnh thôi lai phúc bất khinh.

Tự thành tự lập hiển môn đình.

Tùng lai phú quý nhân khâm kính.

Sử tì sai nô quá nhất sinh.

Chú giải: Thử mệnh vi nhân phẩm tính thuần hòa. Tố sự cần kiệm. Ân trung chiêu oán. Huynh đệ hữu khắc. Thân bằng tương viện. Bồi tửu bồi phạn. Phản thuyết bất mỹ. Sơ hạn bần sầu. Giao quá nhị thập lục thất tuế. Như nghịch thủy hành chu. Bất năng tụ tài. Trung hạn bác tạp đa đoan. Hình thê khắc tử. Giao quá tứ thập tuế. Phương khả thành gia lập nghiệp. Bàn bàn toại ý. Kiện kiện xứng tâm. Chí tứ thập thất bát tuế hữu nhất tai. Ninh khả tổn tài giao quá. Hậu hữu thập niên hảo vận lai. Gia trung tiền tài tụ. Tam tử tống lão. Thọ nguyên thất thập tam tuế. Tốt ư Cửu Nguyệt chi trung.

Năm lạng

Y thực vô khuy. Nhất sinh phú quý chi mệnh

Vi lợi vi danh chung nhật lao.

Trung niên phúc lộc dã đa tao.

Lão lai thị hữu tài tinh chiếu.

Bất tỉ tiền phiên mục hạ cao.

Chú giải: Thử mệnh vi nhân chính trực. Linh lị linh xảo. Hữu cơ biến. Bình sinh vô đại nạn. Tổ nghiệp vô kháo. Tự thành tự lập. Bạch thủ thành gia. Thân bằng lãnh lạc. Huynh đệ thiểu lực. Khả đắc tứ phương chi tài. Hảo nhất song tranh tiền thủ. Một hữu nhất cá tụ phân đấu. Mãn diện xuân phong nhân đạo hảo. Nhất sinh bất túc tự ái tri. Thê trì tử vãn. Sơ hạn bôn ba. Trung hạn tứ thập tuế phương Giao Đại vận. Do như khô mộc phùng xuân. Tứ thập cửu tuế hữu nhất tai. Kì niên phúc tinh cao chiếu. Hữu thập niên đại vận. Tài lộc phong doanh đại cát xương. Thê cung thiết ngạnh đồng giai lão. Tử tức nhất song khả tống chung. Thọ nguyên lục thập cửu tuế. Tốt ư đông nguyệt chi trung.

Năm lạng mốt

Cần kiệm thành gia. Lão niên tự đắc phúc lộc chi mệnh

Nhất thế vinh hoa sự sự thông.

Bất tu lao lục tự phanh thông.

Đệ huynh thúc chất giai như ý.

Gia nghiệp thành thời phúc lộc hoành.

Chú giải: Thử mệnh vi nhân tố sự hữu năng lực. Thả năng tùy cơ ứng biến. Tính táo năng tri kì khinh trọng. Giao bằng kết hữu như huynh đệ. Khí lượng khoan hoành. Kiến thiện bất khi. Phùng ác bất phạ. Bình sinh chính trực. Vô đại nạn hình hiểm. Chỉ thị thiểu chiêu tổ nghiệp. Sơ hạn y lộc vô khuy. Tử tức vãn chiêu khả thật đắc. Tứ thập chí ngũ thập. Mạt hạn thông đạt xương cát. Phúc lộc vô khuy. Tài nguyên ổn định. Phong y túc thực. Cao đường đại hạ. Thê cung hữu hảo. Nhị tử lưỡng nữ tống chung. Thọ nguyên bát thập tuế. Tốt ư Cửu nguyệt trung.

Năm lạng hai

Thông minh năng cán. Lão lai tài lộc phong túc chi mệnh

Nhất thế vinh hoa sự sự năng.

Bất tu lao tư tự nhiên trữ.

Tông tộc hân nhiên tâm giai hảo.

Gia nghiệp phong hanh tự xứng tâm.

Chú giải: Thử mệnh vi nhân đa tài đa năng. Tâm cơ linh biến. Tổ nghiệp phiêu linh. Ly hương khả thành gia kế. Huynh đệ thiểu lực. Bác tạp đa đoan. Vi nhân chỉ thị cứu nhân vô công. Trọng nghị khinh tài. Tài lộc dịch tụ dịch tán. Tảo niên tụ tài phàm sự thuận ý. Tam thập bát cửu tứ thập tuế

Như ý xứng tâm. Mạt hạn phúc như đông hải. Thọ tỉ nam sơn. Chỉ thị thê khắc lưỡng ngạnh vô hình. Hữu tam tử nhị nữ tống chung. Thọ nguyên bát thập tam. Tốt ư đông nguyệt chi trung.

Năm lạng ba

Tự kỷ hưng gia lập nghiệp chi mệnh

Thử cách thôi vi khí lượng chân.

Hưng gia phát đạt tại kỳ trung.

Nhất sinh phúc lộc an bài định.

Khước thị nhân gian nhất phú ông.

Chú giải: Thử mệnh thôi lai kính trọng song thân. Hữu phúc hữu lộc. Khí chất cao ngang. Thiếu niên cần học hữu công danh. Trung hiếu lưỡng toàn. Tâm thiện vô độc. Phi phú tắc quý. Xuất ngoại hữu nhân khâm bội. Tứ hải danh dương. Đáo lão vinh hoa. Hạn thượng vô ưu. Nhất thế kiện khang. Thanh niên khiếm lợi. Mạt hạn an hưởng phúc lộc. Bạch hạc tiên sinh vân: Thử cốt tam hạn chi cốt. Tử tôn vương tướng chi cục. Sơ hạn tảo thành gia kế. Tân cần lao khổ. Trung hạn tiệm tiệm sinh tài. Trọng chỉnh môn đình. Mạt hạn vinh hoa phú quý. Thê cung tiểu phối vô hình. Hữu tam tử nhị nữ tống chung. Thọ nguyên bát thập nhị. Tốt ư đông nguyệt chi trung.

Năm lạng bốn

Nhất sinh thanh nhàn chi mệnh

Thử mệnh thôi lai hậu thả thanh.

Thi Thư mãn phúc khán công thành.

Phong y túc thực tự nhiên ổn.

Chính thị nhân gian hữu phúc nhân.

Chú giải: Thử mệnh vi nhân linh xảo. Hung khâm thông đạt. Chí khí cao cường. Thiếu niên cần học hữu công danh. Niên khinh khiếm lợi. Phúc trung đa mưu. Hữu lễ hữu nghị. Hữu tài hữu năng. Tố sự cần kiệm. Nhất sinh phúc lộc vô khuy. Dữ nhân can sự phản vi bất mỹ. Thân bằng thích hữu. Tứ hải xuân phong. Trung hạn quang huy môn đình. Phùng thiện bất khi. Phùng ác bất phạ. Sự hữu thủy chung. Cát nhân thiên tướng. Tứ hải dương danh. Thành gia lập nghiệp. An nhiên đáo lão. Cao lâu đại hạ. Thê cung ngạnh vô hình. Tử tức tam nhân. Chỉ nhất tử tống chung. Thọ nguyên thất thập thất. Tốt ư xuân quang trung.

Năm lạng năm

Thiếu niên phấn đấu. Vãn niên phú quý chi mệnh

Tẩu mã dương tiên tranh lợi danh.

Thiếu niên tố sự phí trù luận.

Nhất triêu phúc lộc nguyên nguyên chí.

Phú quý vinh hoa hiển lục thân.

Chú giải: Thử mệnh vi nhân linh xảo cơ xảo. Sơ hạn thượng bất tụ tài. Chỉ thị hư danh hư lợi. Tài lai tài khứ. Nhất sinh cần vu học. Tự hữu công danh. Hữu y lộc. Phúc tinh chiếu mệnh. Trung hạn giao lai khả xứng tâm. Cầu mưu như ý. Xuất ngoại hữu nhân cung kính. Nhất sinh thụ quý. Yếu vấn kỳ tha tiêu tức. Sự hậu hưng gia phát đạt. Tráng niên thao thao tài nguyên vượng. Cổn cổn lợi thuận lai. Nghênh xuân hoa chính phát. Vi phong tế vũ sinh. Tứ thập cửu giao lai mạt vận. Di hoa tiếp mộc quế hoa hương. Phu thê bách niên đồng giai lão. Thọ nguyên bát thập chi ngoại. Phúc lộc vinh xương. Tốt ư xuân quang chi trung.

Năm lạng sáu

Nhân nghĩa chi nhân. Lão lai phú quý chi mệnh

Thử cách thôi lai lễ nghĩa thông.

Nhất thân phúc lộc dụng vô cùng.

Điềm toan khổ lạt giai thường quá.

Cổn cổn tài nguyên ổn thả phong.

Chú giải: Thử mệnh vi nhân tính xảo tâm linh. Hữu khẩu vô tâm. Sự bất bảo mật. Thiếu niên lao lục nan miễn. Chí tại tứ phương. Thân tâm kiện khang. Tiền vận thừa âm thiểu chủng thụ. Hoài tài bất ngộ. Trung hạn khinh tài. Đại cử tùy hành. Di động đắc an nhiên chung nhật thành. Danh thanh khả vọng. Cựu nghiệp hoán tân. Danh lợi phanh thông. Ngũ nhân bồn thạch giai bạch phát. Khuynh tự tâm điền thử hậu côn. Thử mệnh tiểu sự nghi phóng tùng. Phương hữu tử tức. Thọ nguyên bát thập nhị tuế. Tốt ư đông nguyệt chi trung.

Năm lạng bảy

Nhân nhân khâm kính. Ly tổ thành gia chi mệnh

Phúc lộc phong doanh vạn sự toàn.

Nhất thân vinh diệu lạc thiên niên.

Danh dương uy chấn nhân tranh tiện.

Thử thế tiêu dao uyển tự tiên.

Phúc lộc phong doanh vạn sự toàn.

Nhất thân vinh diệu hiển song thân.

Danh dương uy chấn nhân khâm kính.

Xử thế tiêu dao tự ngộ xuân.

Chú giải: Thử mệnh vi nhân tâm linh tính xảo. Tố sự tế trí. Túc trí đa mưu. Chí khí cao ngang. Thiếu niên cần học. Danh lợi thành tựu. Tiêu dao khoái lạc. Khí lượng khoan hoành. Tài lộc hữu dư. Do như cẩm thượng thiêm hoa. Trung hạn dĩ lai. Tự thành tự lập. Tiệm tiệm vinh xương. Chiêu nhân tiến tài. Thê tử vãn phối vi mỹ. Tứ thập chí tứ thập ngũ lục tuế. Khán tử thành danh. Mạt hạn đa đắc ý. Gia trung tài sản thậm phong long. Thê cung vô khắc. Nhị tử tống chung. Thọ nguyên thất thập tam tuế. Tốt ư chinh nguyệt trung.

Năm lạng bát

Độc sáng danh lợi. Vãn niên hưởng phúc chi mệnh

Bình sinh phúc lộc tự nhiên lai.

Danh lợi kiêm toàn phúc thọ giai.

Nhạn tháp đề danh vi quý khách.

Tử bào kim đái tẩu kim giai.

Chú giải: Thử mệnh vi nhân trung trực. Tố sự hữu đầu hữu vĩ. Thân thanh khí cao. Lục thân hữu vượng. Huynh đệ thiểu bang. Thê cung tịnh trọng. Tử tức nhị tam. Tha hương sáng nghiệp. Quan thần chi mệnh. Chỉ thị dữ nhân can sự. Ân trung chiêu oán. Phản vi bất mỹ. Tảo hạn tài lai tài khứ. Trung hạn hưng vượng. Nhất tử tống chung. Thọ nguyên bát thập tam tuế. Tốt ư Tứ Nguyệt chi trung.

Năm lạng cửu

Nghi an phận thủ kỷ. Phúc lộc tự túc chi mệnh

Tế thôi thử cách diệu thả thanh.

Tất định tài cao lễ nghĩa thông.

Giáp đệ chi trung ưng hữu phần.

Dương tiên tẩu mã hiển uy vinh.

Chú giải: Thử mệnh vi nhân tính tình bạo táo. Cương cường. Bình sinh bất thụ khuy. Sở vị lượng đại đa trí đa năng. Thụ nhân tôn kính. Tổ nghiệp điêu linh. Huynh đệ chỉ khả họa bính trùng cơ. Thân thích tắc thị vọng mai chỉ khát. Lao tâm kiến tảo. Phát phúc kiến trì. Độc lập thành gia. Chỉ thị tảo tụ tài. Phùng hung hóa cát. Bác tạp giao quá nhị thập khai ngoại. Phương đắc thuận lợi khai hoài. Trung hạn chi mệnh khả tiến tứ phương chi tài. Xuất ngoại hữu quý nhân trợ lực. Khả tinh thủ nghệ doanh nghiệp. Phương năng hưng gia lập nghiệp. Thử gian hoặc hữu tiểu tật tương xâm. Tái giao hạn phương đắc an nhiên. Tọa hưởng phúc lộc. Thê cung chi phối long hổ mã ngưu. Nhất tử tống lão. Thọ nguyên bát thập tuế. Tốt ư Lục Nguyệt chi trung.

Sáu lạng

Sáu lạng

Hạc lập kê quần. Hiển tổ dương tông chi mệnh

Nhất triêu kim bảng khoái đề danh.

Hiển tổ vinh tông lập đại công.

Y lộc định nhiên nguyên dụ túc.

Điền viên tài bạch canh phong doanh.

Chú giải: Thử mệnh vi nhân linh cơ tính xảo. Hung khâm phát đạt. Chí khí cao cường. Thiếu niên cần học. Hữu công danh chi cách. Thanh niên khiếm lợi. Phúc trung đa mưu. Hữu lễ hữu nghi. Hữu tài năng. Tố sự cần kiệm. Nhất sinh phúc lộc vô khuy. Dữ nhân tố sự. Hữu lực vô công. Huynh đệ cốt nhục trung đa mưu. Giao bằng hữu. Tứ hải danh dương. Trung hạn quang huy môn hộ. Tảo năng phát đạt. Nghị lợi phân minh. Mạt hạn thành gia lập nghiệp an nhiên đáo lão. Cao lâu đại hạ. Thê cung lưỡng ngạnh vô hình. Tử tức tam nhân. Chỉ hữu nhất nhân tống chung. Thọ nguyên thất thập thất tuế. Tốt ư xuân quang chi trung.

Sáu lạng mốt

Danh lợi song thu. Nhất sinh phú quý chi mệnh

Bất tác triều trung kim bảng khách.

Định vi thế thượng đại tài ông.

Thông minh thiên phú kinh thư thục.

Danh hiển cao khoa tự thị vinh.

Chú giải: Thử mệnh vi nhân tâm bỉnh trực. Thông minh lợi đạt. Tâm thiện khẩu khoái. Hữu tài năng. Kiến thiện bất khi. Phùng ác bất phạ. Cương nhu hữu tể. Sự hữu thủy chung. Tảo năng khoan đại. Nhi năng tụ tài. Tổ nghiệp như cựu. Lục thân huynh đệ hữu kháo. Tự lập gia kế xuất ngoại cánh hảo. Nhị thập chí nhị thập ngũ lục thất bát cửu tuế hữu hiểm. Tam thập khai ngoại cổ kính trọng ma. Minh nguyệt tái viên. Lục thập lục chí thất thập phương Giao Đại vận thê cung tiểu phối. Thọ nguyên thất thập thất tuế. Tốt ư xuân quang chi trung.

Sáu lạng hai

Độc thư thông minh. Đặc nhiệm cao quan.

Đại chấn gia phong chi mệnh

Thử mệnh sinh lai phúc bất cùng.

Độc thư tất định hiển thân tông.

Tử y kim đái vi khanh tương.

Phú quý vinh hoa giai khả đồng.

Chú giải: Thử mệnh vi nhân trung trực đôn hậu. Tâm vô sở độc. Tính xảo linh mẫn. Thâm mưu viễn lự. Cát nhân thiên tướng. Tâm trung đa lao. Thụ nhân khâm thán. Mỹ trung bất túc. Trung hạn tiệm nhập giai cảnh. Danh lợi khả giai. Cương tể hữu tình. Nhị thập cửu giao lai dương xuân noãn. Đông bắc giai âm. Thiên tân tứ thông. Hoa giáp nhất nhị tuế đại thuận. Thiên tứ kì lân tống lão. Thọ nguyên bát thập ngũ tuế. Tốt ư đông nguyệt chi trung.

Sáu lạng ba

Trường thọ. Cao quan hiển diệu.

Thượng cách chi mệnh

Mệnh thiển vi quan phúc lộc trường.

Đắc lai phú quý thật phong thường.

Danh đề kim tháp truyền kim bảng.

Định trung cao khoa thiên hạ dương.

Chú giải: Thử mệnh vi nhân thông minh lợi đạt. Cận tri thức. Viễn tiểu nhân. Tự giác tính cường. Cải hối cập thời. Quân tử lượng đại. Phúc lộc thọ tam tinh củng chiếu. Phú quý danh dương thiên hạ. Vinh tông hiển tổ chi cách. Khả thị Mỹ Trung khiếm giai. Thê cung hữu ngạnh. Thao lao tâm trọng. Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu. Hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc. Thọ nguyên thất thập hữu bát. Hưởng ư vinh miên quy kỳ. Nhị tử nhị nữ tống chung.

Sáu lạng bốn

Quyền uy đại quan.

Vạn cổ lưu danh chi phú quý mệnh

Thử cách uy quyền bất khả đương.

Tử bào kim đái trần cao đường.

Vinh hoa phú quý thùy năng cập

Vạn cổ lưu danh tính thị dương.

Sáu lạng năm

Tế thôi thử mệnh phúc phi khinh.

Phú quý vinh hoa thục dữ tranh

Định quốc an bang nhân cực phẩm.

Uy thanh hiển hách chấn hoàn doanh.

Sáu lạng sáu

Đại phú đại quý.

Đôi kim tích ngọc chi phúc mệnh

Thử cách nhân gian nhất phúc nhân.

Đôi kim tích ngọc mãn đường xuân.

Tùng lai phú quý do thiên định.

Chính hốt thùy thân yết thánh quân.

Sáu lạng bảy

Nhất thế vinh hoa.

Hưởng phúc vô biên chi mệnh

Thử mệnh sinh lai phúc tự hoành.

Điền viên gia nghiệp tối cao long.

Bình sinh y lộc doanh phong túc.

Nhất thế vinh hoa vạn sự thông.

Sáu lạng tám

Hưởng thụ thiên tứ chi phúc.

Cận quý hiển đạt chi mệnh

Phú quý do thiên mạc khổ cầu.

Vạn kim gia kế bất tu mưu.

Như kim bất tỉ tiền phiên sự.

Tổ nghiệp căn cơ thiên cổ lưu.

Sáu lạng chín

Tổ nghiệp tuy đa.

Nhược bất khẩn thủ dã hội lạc không

Quân thị nhân gian y Lộc Tinh.

Nhất sinh phú quý chúng nhân khâm.

Túng nhiên phúc lộc do thiên định.

An hưởng vinh hoa quá nhất sinh.

Bảy lạng

Nhất sinh thanh vinh.

Phú quý song toàn chi mệnh

Thử mệnh thôi lai phúc lộc hoành.

Bất tu sầu lự khổ lao tâm.

Nhất sinh thiên định y dữ lộc.

Phú quý vinh hoa thiển nhất sinh.

Bảy lạng mốt

Thử mệnh sinh thành đại bất đồng.

Công hầu khanh tương tại kỳ trung.

Nhất sinh tự hữu tiêu dao phúc.

Phú quý vinh hoa cực phẩm long.

Bảy lạng hai

Thử cách thế giới hãn hữu sinh.

Thập đại tích thiện sản thử nhân.

Thiên thượng tử vi lai chiếu mệnh.

Thống trị vạn dân nhạc thái bình.

————————–o0o———————————-

 

 

21102751_35.jpeg


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 4.071
  • 132
  • 2.186
  • 123
  • 6.024.329
  • 845.327