Thần tiên Việt Nam

Lễ Phù Chú Trẻ Em Sinh Chạm Giờ

LỄ PHÙ CHÚ TRẺ EM SINH CHẠM GIỜ

(Dạ đề, hay ốm linh nghiệm)

 

Khấn: Việt Nam quốc……địa chỉ ngày giờ trẻ em sinh.

A/- Trị trẻ con khóc đêm Dạ đề :

Dân gian tin rằng, ban đêm mà trẻ con cứ khóc thét lên mãi, là do “Quỷ Dạ Đề” quấy phá, phải tìm Pháp tróc quỷ, xua nó đi thì trẻ mới được yên ổn.

*Phép làm như sau:

*Bài 1:

Dùng một đoạn củi gỗ, đốt cháy một đầu, rồi vạt đầu bị cháy ấy cho bằng mặt một bên, dùng châu sa viết bài chú “tróc nã quỷ Dạ Đề” như sau:

“Bát hoả trượng, Thiên Thượng  Ngũ Lôi Công, sai lai tác Thần Tướng, tróc nã Dạ Đề quỷ, đả sát bất hứa phóng, cấp cấp như luật lệnh  sắc. ”

Buổi chiều tối, đặt thanh củi ấy vào dưới giường ngủ ngay chỗ đầu của đứa trẻ. Đêm ấy đứa trẻ sẽ ngưng khóc. Sáng hôm sau, đốt một bó nhang làm cây đuốc, mang thanh củi ấy đem ra khỏi nhà thật xa, vất bỏ đi là xong.

*Bài 2:

Dùng hai tờ giấy đỏ, xông hương cho tinh khiết, xếp lại đặt vào bên trong áo mặc của đứa trẻ hai đêm. Ngày thứ ba, lấy hai tờ giấy ấy ra, phun nhẹ nước lạnh cho ướt đều tờ giấy, đợi cho giấy khô, dùng mực đen viết bài Thần chú ở trên. Làm thành hai đạo linh phù cho hai mẹ con đeo trong mình, đứa trẻ sẽ hết khóc.
Muốn gia tăng hiệu quả, làm thành bốn đạo phù, hai cái cho mẹ con đeo, hai cái đem đốt thành tro, gói lại, đem đặt bên dưới gối nằm và dưới lưng đứa trẻ. Nhất định đứa trẻ không còn khóc dạ đề nữa.

B/- Trị trẻ nhỏ ngủ hay bị giật mình khóc ré lên

:Phép thâu Thổ và thâu Giật mình

*Bài 1:Trẻ con đang ngủ say, chợt giật mình khóc ré lên, mình có vẻ hơi nóng. Dân gian cho là “Bị Thổ nhập” hoặc là “Bị Kinh sợ nhập”. Dùng phương pháp trị liệu như sau:

*Thâu Thổ:

“Dùng một chén gạo, chính giữa moi lỗ trống, đặt vào chỗ trống đó một cục đất của hỏa lò, miếng bạc, miếng đồng, miếng sắt. Lấy chiếc áo cũ  mà đứa trẻ đã mặc, quấn xung quanh chén gạo này. Đem đến chỗ đứa trẻ nằm, lắc qua lắc lại ba chỗ:đầu, mình và chân đứa trẻ. Vừa lắc vừa đọc bài chú:

“Nam Phương Giáp ất Mộc, Tây Phương Bính Đinh Hoả, Đông Phương Canh Tân Kim, Bắc Phương Nhâm Quý  Thuỷ, Trung  Ương Mậu Kỷ Thổ, Thổ Công , Thổ Bà , Thổ Tía , Thổ Nương , Thổ Tử , Thổ Tôn, ngã gia hà phương ? Chư thần hồi tị , thiên vô kỵ , địa vô  kỵ, âm dương vô kỵ, bá vô cấm kỵ, hữu thổ thu thổ, một thổ thu ngũ phương ác  khí

Niệm đủ ba biến, mở bọc vải ra, xem trong chén gạo, nếu có chỗ bị khuyết thì biết là có Thổ nhập, lấy ít hạt gạo chỗ bị khuyết ấy, ném ra ngoài rồi bảo “Thổ Ông, Thổ Bà hãy đi !”. Lấy gạo khác lắp đầy chỗ khuyết rồi lắc trở lại như trên, đến khi nào mở chén gạo ra, thấy không còn bị khuyết là được. Đặt chén gạo ấy trong phòng ngủ của đứa trẻ .

*Thu kinh:

Cũng làm như trên, nhưng chỉ đặt trong chén gạo hai đồng xu bằng đồng và đọc bài chú thu kinh như sau:

thiên kinh, địa kinh, thần kinh, quỷ kinh, niệm niệm kinh, tiểu nhân vật hiểu đắc, giác đắc  bản lý xuất nhất kinh .”

*Bài  2:

*Niệm  bài chú này bảy con trai hoặc chín con gái biến:

“Thần chú lai thu kinh, Thần chú lai thu kinh, thu kinh tam sư tam đồng tử , thu kinh tam sư tam đồng lang, bất thu biệt nhân hồn, bất thảo biệt nhân hồn, thu nễ mỗ mỗ tam hồn thất hồn, thu tống cố bản mệnh, ngô phụng Thái Thượng  Lão Quân sắc, Thần Binh Thần Tướng hoả cấp như luật lệnh, cấp cấp như luật lệnh . ”

*Bài 3:

Bị “Kinh” phần lớn là trẻ nhỏ mới sinh, loại phù này có thể sửa đổi và thâu hết “kinh” một cách nhanh chóng, niệm thêm bài chú thì công năng tăng lên nhiều lần, khiến trẻ được an ổn.

Lập một bàn hương án, trên có hoa quả, chén trà, chén gạo, chén muối. Thắp hương khấn nguyện họ tên đứa trẻ, niệm bài chú sau trong ba ngày liền :

“Tổ Sư trợ ngô lai thu kinh, Trần Triều trợ ngô lai thu kinh, Tiên Đồng Ngọc Nữ trợ ngô lai thu kinh, Hợp Đàn Quan Tướng trợ ngô lai thu kinh, Vương Tiên Nguyên Soái trợ ngô lai thu kinh, Thái Thượng  Lão Quân trợ ngô lai thu kinh, Thanh Thuỷ Tổ Sư trợ ngô lai thu kinh, trợ ngô lai thu kinh, Quan  Âm Thái Ất Chân Nhân Chủ trợ ngô lai thu kinh, Đằng Kỳ Thái Ất Chân Nhân Giả trợ ngô lai thu kinh, Bảo Sinh  Đại Đế trợ ngô lai thu kinh, Tạ Phủ Nguyên Soái  trợ ngô tống thu kinh, Trung  Đàn Thái Tử trợ ngô lai thu kinh, Ngũ Phủ Thiên Tuế trợ ngô lai thu kinh, Tổ Sư trợ ngô lai thu kinh, Hiện Đàn Quan Tướng trợ ngô lai thu kinh, Hắc Hổ Đại Tướng trợ ngô lai thu kinh, Không Trung  Nguyên Soái  trợ ngô lai thu kinh, tam bách lục thập viên quan tướng trợ ngô lai thu kinh. Sư Tam Đồng Tử , Tam Sư Tam Đồng Tử , đệ tử  lô tiền hiến hương niệm chú thỉnh, tiên sư đáo đàn tiền trợ ngô chính dần nhị mão kinh vô kinh, tam thìn tứ tỵ kinh vô kinh, ngũ ngọ lục vị kinh vô kinh, thất thân bát dậu kinh vô kinh, cửu tuất thập hợi kinh vô kinh, thập nhất tý thập nhị  sửu  kinh vô kinh.
Thử kinh vô kinh, ngưu kinh vô kinh, hổ kinh vô kinh, thố  kinh vô kinh, long kinh vô kinh, xà kinh vô kinh, mã kinh vô kinh, dương kinh vô kinh, hầu kinh vô kinh, kê kinh vô kinh, cẩu kinh vô kinh, trư kinh vô kinh. Đông phương lộ đầu, tây phương lộ , bạt đảo kinh vô kinh. Nam phương lộ đầu, Bắc phương lộ , bạt đảo kinh vô kinh. Trung  phương lộ đầu, ngũ phương lộ vĩ, bạt đảo kinh vô kinh. đông tây nam bắc, đảm hoành  tà giác , lộ đầu lộ vĩ, lộ biên lộ giác , bạt đảo kinh vô kinh. Đình đầu đình , hạng đầu hạng vĩ, sàng đầu sàng vĩ, bạt đảo kinh vô kinh. Bà Thượng  Cao, Bạt Lạc  Đê, Bà Thượng  Khảm Tử Đỉnh, Bạt Lạc  Khảm Tử Hạ kinh vô kinh. Miên sàng đỉnh , bạt lạc miên sàng hạ. Ỷ tử  đỉnh , bạt lạc  ỷ tử  cước  kinh vô kinh. Đại kinh ,
tiểu kinh, nhữ vô kinh. Nam kinh , nữ kinh, nhữ vô kinh. Phụ kinh mẫu kinh, nhữ vô kinh. Công kinh , bà kinh, nhữ vô kinh. Thố biên cách bích, đại đại tiểu tiểu kinh, nhữ vô kinh. Chính nguyệt Thất Nhất Nương, nhị nguyệt Tằng Nhị Nương  , thưởng trị vô kinh. Tam nguyệt Lý Tam Nương, tứ nguyệt Nguyễn Tứ Nương, thưởng trị vô kinh. Ngũ nguyệt Vương Ngũ Nương, lục nguyệt Sái  Lục Nương, thưởng trị vô kinh. Thất nguyệt Tiền Thất Nương, bát nguyệt Ấn Bát Nương, thưởng trị vô kinh. Cửu nguyệt Trần Cửu Nương, thập nguyệt Địch Thập Nương, thưởng trị vô kinh. Thập nhất nguyệt Ôn Thập Nhất Nương, thập nhị nguyệt thưởng trị vô kinh, thập nhị Thanh Kinh Nương thưởng trị tổng vô kinh. Thu trước  đầu, hảo ly lưu, thu trước  nhĩ, hảo ly ly, thu trước  nhãn tình, hảo  tế nhị , thu trước diện, hảo  đáo vô đắc phần trước  đỗ, hảo  hảo  vô sự lộ, thu đáo thanh thanh khí, lân vô sự chí, thực  bão phạn, thuỵ bão giác, bá bệnh tiêu trừ, hảo  ly ly. ”niệm mỗi ngày một biến.

Vô cùng linh nghiệm.

 


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 4.075
  • 132
  • 2.186
  • 123
  • 6.024.333
  • 845.327