Thần tiên Việt Nam

Địa Lý Tả Ao Tiên Sinh Pháp Âm Dương Tọa Hướng Luận – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

ĐỊA LÝ TẢ AO TIÊN SINH PHÁP ÂM DƯƠNG TỌA HƯỚNG LUẬN

Địa Lý Tả Ao Tiên Sinh Pháp Âm Dương Tọa Hướng Luận – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 

CHƯƠNG XVII

A. ÂM DƯƠNG TỌA HƯỚNG LUẬN

1. Chấn, Canh, Cấn, Bính, Tốn, Tân, Đoài, Đinh, Tỵ, Sửu, Hợi, Mùi = toàn Âm Long

Chấn, Canh, Cấn, Bính, Tốn, Tân, Đoài, Đinh, Tỵ, Sửu, Hợi, Mùi toàn là Âm long.

2. Càn, Khôn, Khảm, Ly, Thân, Tý, Thìn, Dần, Ngọ, Tuất vì Dương Long dã.

Càn, Khảm, Ly, Thân, Tý, Thìn, Dần, Ngọ, Tuất là Dương long vậy.

3. Âm Long tác âm hướng, thuần âm bất phát

Âm long làm âm hướng, thời thuần âm không phát.

4. Dương long tác dương hướng, thuần dương bất sinh.

201232215151419756.jpg

(Tài liệu mờ)

Dương long làm dương hướng thời thuần dương không phát.

Như Hợi long (âm long) làm Bính (âm hướng) thì lúc tọa huyệt phân Kim phải gia sang Ngọ (Dương) nửa phân, thừa lấy vượng, tướng, khiến cho hướng không có âm.

Như Tý Long (Dương long) làm Ngọ hướng (dương hướng) thì lúc tọa huyệt phân Kim phải gia sang Mùi nửa phân, khiến cho hướng không cô dương.

Ngoài ra đều theo như vậy.

201362221113383314.jpg


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 3.755
  • 90
  • 8.641
  • 191
  • 8.420.645
  • 906.561