Thần tiên Việt Nam

Địa Lý Tả Ao Tiên Sinh Pháp Thác Lạc – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

ĐỊA LÝ TẢ AO TIÊN SINH PHÁP THÁC LẠC

 

CHƯƠNG X

A. HƯỚNG DẪN PHẦN THÁC LẠC PHÁP

Thác lạc là những gò đống ở sau huyệt hay sau long khi long hay huyệt đổi chiều. Nếu là đổi theo chiều ngang gọi là hoành long mà có gò đống đỡ sau thì gọi là Thác. Thác là gò từ thân long mọc ra đỡ sau long, còn Lạc là gò đống ở xa chạy đến đỡ sau thân long hay sau huyệt. Đất Hồi Long bắt buộc phải có Lạc và Hoành Long phải có Thác mới tốt. 

B. THÁC LẠC PHÁP

Câu 1: Phàm địa hữu chân, nghịch, đa kết

Phàm đất có chân nghịch thì phần nhiều hay kết.

Câu 2: Hồi long, Hoành long, hữu Thác Sơn, Lạc Sơn dã.

Hồi long, hoành long thì sau lưng thấp mỏng nên hồi, hoành phải có Thác Sơn (cho hồi long) và Lạc Sơn (cho hoành long).

Câu 3: Địa hữu thác lạc đắc nhân trác việt chi tài, vưu nghiệm dã.

Đất có Thác, Lạc thì sinh người có tài trác việt, rất ứng nghiệm vậy.

HỒ MIÊU CÁCH

20091120023625775.jpg

20136151145666384.jpg

Đệ thập đồ (10

HỮU ĐỆ THẬP CÁCH

Chú vận: Mạch khởi hữu chí tả nhập cục, Hổ tiên đáo đường, Long hậu tiếp tục, nội ngoại loan hoàn, tả hữu khởi, phục. Thành thượng tinh phong giang loan bàn nhiễu; thủy hiện sơn trung, thử vi quý cách, nhiên đắc kỳ huyệt, phát phúc tậm giai, nãi thành quý cục.

CÁCH THỨ 10

Lời chú: Mạch bên hữu tới bên tả nhập cục, trước tiên là Hổ sa tới minh đường, rồi sau lại đến Long sa tiếp tục. Trong ngoài ôm cong về, tả hữu có tinh phong cao đại khởi phục. Sông to uốn quanh, thủy hiện trong núi, là quý cục. Để huyệt tại long này sẽ phát phúc lâu dài.

20136181132892026.jpg

20136241757290824.jpg


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 7.621
  • 143
  • 11.913
  • 134
  • 7.749.876
  • 891.725