Thần tiên Việt Nam

Địa Lý Tả Ao Tiên Sinh Pháp Quan Quỷ – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

ĐỊA LÝ TẢ AO TIÊN SINH PHÁP QUAN QUỶ LUẬN

 

CHƯƠNG VIII

A. HƯỚNG DẪN PHẦN QUAN QUỶ LUẬN

Trước huyệt mà long hổ thôi ra gọi là tiền, quan. Sau huyệt mà đất cúi xuống gọi là hậu quỷ. Chỗ gần gọi là quan hay quỷ và chỗ xa gọi là Triều.

Cụ Tả Ao nói: “Án dày muốn thấp triều dày lại cao”. Vậy án hay quan quý ở gần phải thấp và càng xa phải càng cao mới đúng phép.

Cũng có thể gọi gò đống trước huyệt là án và gò đống sau huyệt là quỷ.

B. QUAN QUỶ LUẬN

Câu 1: Huyệt tiền long hổ thôi xuất vị chi tiền quan.

           Huyệt hậu thùy đầu vị chi hậu quỷ.

Trước huyệt mà long hổ thôi ra, gọi là tiền quan.

Sau huyệt mà cúi đầu xuống gọi là hậu quỷ.

Câu 2: Quan Quỷ hữu cát hung

Quan Quỷ có cát, có hung

a. Tiền quan cát:

– Liên châu quan (liên tiếp như chuỗi châu)

– Đới khố quan (đeo cái khố)

– Tam thai quan (ba ngọn núi)

– Ngũ nhạc quan (năm ngọn núi)

– Tiêm xuất quan (nhọn ra)

Quan như vậy là quan cát.

b. Tiền quan hung:

– Tha nga quan (lởm chởm)

– Hân quần quan (vén quần)

– Vũ tụ quan (tung vạt áo)

– Tà phi quan (bay chéo)

– Khứ thủ quan (mất đầu)

Quan như vậy là hung

c. Quỷ diệc hữu cát hữu hung

Quỷ cũng có cát có hung.

Quỷ hung như:

– Đới đổ bác quỷ.

– Đới sát quỷ.

– Tà phi quỷ

(Đều là hung)

Câu 3: Thuận thế dĩ quan vi quý

 Hồi hoành dĩ quỷ vi tiên

Thuận thế thì lấy quan làm quý.

Hồi hoành thì lấy quỷ làm trước.

Câu 4: Đại địa hữu quan hữu quỷ, kỳ địa tối mỹ.

Đất lớn có quan có quỷ, là đất rất đẹp vậy.

201371015535623961.jpg

Câu 5: Quan xuất tiền triều cao thiên.

Quỷ thác hậu vi quan tối quý

Quan xuất đằng trước là được cao thăng

Quỷ đỡ đằng sau, làm quan rất quý.

Câu 6: Huyệt tuy xưng, quan quỷ vưu xưng

Huyệt vị minh, quan quỷ ích minh

Huyệt đáng khen có quan quỷ càng đáng khen hơn.

Huyệt chưa minh bạch có quan quỷ nhìn càng thêm rõ.

Câu 7: Thử quan quỷ chi luận dã

Đây là luận về quan quỷ vậy.

QUỶ SƠN VƯƠNG TỰ PHÁT MỘC NHÂN HÌNH

CẢI TỬ HOÀN SINH CÁCH

Đệ bát cách (8)

20136179313910955.jpg

HỮU ĐỆ BÁT CÁCH

Nhất cá Quỷ tinh phát bản nhân

Nhị cá Quỷ tinh tác tỉnh nguyên

Tam cá Quỷ tinh Hàn lâm vị

Đề hình Án phủ Vận ty liên

Tứ cá Quỷ thần nhập Triều sĩ

Nhật lệnh quỹ mật phụ Vương thiên

Lục cá Quỷ tinh vi Chinh bái

Hợp môn ân quyến quế chi sinh.

 

CÁCH THỨ 8

1. Quỷ phát bản thân

2. Quỷ phát Tỉnh nguyên.

3. Quỷ phát Hàn lâm, Đề hình, Án phủ, Vận ty Quan

4. Quỷ phát thi đỗ, được nhập triều đình

5. Quỷ phát Nhật lệnh quỹ mật giúp vua.

6. Quỷ được đăng đàn bái tướng

Nếu Quỷ hợp ở cửa, toàn gia được đỗ đạt cao sang.

201361811111030697.jpg


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 6.952
  • 142
  • 11.913
  • 134
  • 7.749.207
  • 891.724