Thần tiên Việt Nam

Địa Lý Tả Ao Tiên Sinh Pháp Long Hổ – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

ĐỊA LÝ TẢ AO TIÊN SINH PHÁP LONG HỔ

 

CHƯƠNG VII

A. HƯỚNG DẪN PHẦN LONG HỔ PHÁP

Long hổ là giải đất nhô ra ôm lấy huyệt – Giải đất bên trái gọi là Long hay Thanh Long. Giải đất bên phải gọi là Hổ hay Bạch Hổ.

Tay Long ứng về con trưởng hay con trai, và tay Hổ ứng về con thứ hay con gái.

Có thể chỉ có một Long và một Hổ và có thể có nhiều Long, Hổ.

Long, Hổ có tốt có xấu, ảnh hưởng đến sự tốt xấu của con cháu.

Thường thường huyệt trường xuất ra nội long và nội hổ.

Long hổ có thể có một cặp và cũng có thể có nhiều cặp. Trên 3 tầng long hổ là quý.

B. LONG HỔ PHÁP

Câu 1: Phù địa hữu long hổ như nhân hữu thủ túc.

Đất mà có long hổ như người ta có chân tay.

Câu 2: Long Hổ vệ huyệt như thủ túc vệ thân

Long Hổ bảo vệ cho huyệt như chân tay bảo vệ cho thân thể.

Câu 3: Long bão hổ tối quý, hổ bão long vị toàn

Long mà ôm lấy hổ thì rất quý, còn hổ mà ôm lấy long thì chưa được hoàn thành, vì ngành thứ lấn át ngành trưởng, con gái lấn át con trai.

201361914253533566.jpg

Câu 4: Cố viết: Long yếu trường, Hổ yếu đoản.

Nên mới nói rằng long cần dài, hổ cần ngắn

Câu 5: Long chủ sinh Nam, văn thần, triền nhiễu hồi đầu vi ái

Hổ chủ sinh nữ, vũ chức, tôn cứ vi quý

Long chủ sinh con trai, sinh văn quan, nếu quấn quít, quay đầu lại là đáng yêu.

Hổ chủ sinh con gái, vũ tướng, nếu ngồi tôn nghiêm là quý.

Câu 6: Hổ phản xuất, tắc nữ ưu, vũ phế.

Long phản ta, tắc nam táng nhi văn suy. 

Hổ phản ra, con gái buồn lo, vũ chức bị phế bỏ.

Long mà phản, thì trai bị ly tán, mà văn chức cũng suy. “Trường hợp này phải ly hương mới khá”.

Câu 7: Long hổ hữu lực, huyệt thị quý

Long hổ vô tình huyệt thị tiện

Long hổ có lực là huyệt quý.

Long hổ vô tình là huyệt tiện.

Câu 8: Long sinh chi, vị chi long sinh tử tôn

Hổ sinh dực, vị chi hổ hữu nội ngoại

Long sinh chi nhánh, gọi là long sinh tử tôn

Hổ sinh cánh, gọi là hổ có nội ngoại.

Câu 9: Long Hổ dữ Thủy nghịch thiên hạ chân vô địch.

Long Hổ dữ thủy thuận, gia trung tài dụng tận.

Long Hổ cùng thủy nghịch, thiên hạ thật vô địch.

Long Hổ cùng thủy thuận, trong nhà tiền dùng hết.

Câu 10: Sở kỵ giả, Long phản bội, Hổ ngang đầu

Điều đáng kỵ là long quay lưng lại và hổ vươn đầu lên, “sinh nghịch nhân”

Câu 11: Tả lai nhi hữu quá cung vệ huyệt, vị chi Hổ nghịch.

Hữu lai nhi tả quá cung vệ huyệt, vị chi Long nghịch

Hổ từ phải đến, quá cung sang bên hữu là hổ nghịch.

Long từ trái đến, quá cung sang bên tả là long nghịch.

Câu 12: Trùng long, trùng hổ phát trùng đại.

             Đơn long, đơn hổ phát đơn đại.

Nhiều long, nhiều hổ phát nhiều đời.

Đơn long, đơn hổ phát một đời.

Câu 13: Cố viết: Luận địa bất quá tả Thanh long, hữu Bạch hổ dã

Cho nên nói rằng: Luật đất thì bất quá tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ vậy.

QUÝ NHÂN LẬP MÃ

Đệ thất cách (7)

20136211121677474.jpg

HỮU ĐỆ THẤT CÁCH

                                 Hậu sơn điệp điệp xuất trùng sơn

                                 Long hổ thiều thiều thế nhược bàn.

                                 Thủy thanh nghi đắc thanh giang chiếu

                                 Kim bạch tu cầu gián thủy loan

                                 Nam tử tất sinh đa thịnh vượng

                                 Nữ nhi định thị xuất bình an

                                 Chân huyệt ký đắc truyền thiên thế

                                 Vạn đại thời sư yếu sát quan.

 

CÁCH THỨ 7

                                 Sau đầu khởi phục điệp trùng sơn,

                                 Long, Hổ lần lần thế uốn tròn

                                 Thủy thanh bởi tại thanh giang chiếu,

                                 Kim bạch nên cầu gián thủy loan.

                                 Nam tử nếu sinh, là thịnh vượng,

                                 Nữ nhân hễ xuất, ắt bình an.

                                 Huyệt sẵn an bài dành hậu thế,

                                 Thời sư vạn đại đến chiêm quan.

201361419471537028.jpg


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 6.571
  • 140
  • 11.913
  • 134
  • 7.748.826
  • 891.722