Thần tiên Việt Nam

Đại Môn Cát Hung – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 

Đại Môn Cát Hung

16491_95553d1c85307fe_26.jpg

Bát trạch minh kính viết:

 “Trạch vô cát hung. Dĩ môn lộ vi cát hung.

Đại môn tại trú trạch đương trung. Thị đệ nhất trọng yếu đích. Tẩu tả môn hung cải hữu môn. Tẩu hữu môn hung cải tả tẩu.

1, Lập tại môn tiền bất nghi kiến nhai khẩu.

2, Môn bất nghi đa khai. Đa khai tắc tán khí.

3, Lộ bất nghi đa kỳ. Đa kỳ tắc trạch nhược hĩ.

4, Môn thái cao thái đại giả đa sinh nữ.

5, Môn phiến cao vu tường bích giả đa thiển khốc khấp.

6, Môn bản lưỡng phiến yếu nhất dạng đại. Nhược tả đại hoán thê. Hữu đại cô quả.

7, Đại môn tả hợp thiển nam tai. Hữu hợp âm nhân chủ họa thai.

8, Đại chuyên đỗng môn lao ngục chi tai.

9, Môn tiền hữu tường xạ lai giả tổn nữ.

10, Bút trực đương đường môn xạ lai giả. Phạm nhân mệnh. Hoặc bị nhân đả tử. Phàm hữu nhĩ môn tại đường trắc giả. Diệc tương sinh. Bất nghi tương khắc.

11, Đối môn cao giả bần. Tịnh bài môn đại giả doanh. Môn đích đại tiểu yếu thích hợp bản trạch đích cách cục.

12, Tỉnh bất khả đương đại môn. Thiển nhạ quan ti.

13, Môn khẩu nhược bị thủy lộ chính đối trước. Gia tản nhân ách.

14, Môn nhược tiếp xúc tỉnh thủy. Hội chiêu lai tà quỷ.

15, Thủy lộ trùng xạ đại môn. Gia xuất nghịch tử.

16, Môn hạ thủy xuất. Tài vật bất tụ.

17, Môn tiền thùy dương. Gia bất cát tường.

18, Môn tiền hữu trực ốc. Gia trung vô dư cốc.

19, Môn trung hữu thủy khanh. Gia phá bại nhân đinh.

20, Đại thụ đối môn khẩu. Chiêu thiên ôn.

21, Bất nghi tại ốc hậu khai môn. Lậu khí chi môn.

22, Xa môn bất nghi cái tại tử ngọ khôn cấn tứ phương vị thượng. Sinh tật bệnh. Tổn nhân khẩu.

23, Môn tiền khai tân đường tất định tuyệt nhi lãng.

24, Lộ xuyên tỉnh đối môn tiền. Tức phụ bạn nhân miên.

25, Môn tiền nhược hữu kiều đầu thai. Tiểu khẩu tất nhiên tử.

26, Môn tiền thổ đôi như phần mộ. Cốt nhục tương ly vô hồi.

27, Môn tiền hữu lộ tiệm tiệm đại. Nhân khẩu đa an thái.

28, Môn tiền hữu lộ tiệm tiệm tiểu. Khuyết thực sinh phiền não.

29, Mạc khiếu xí ốc đối môn tiền. Lao ngục tất tương liên. Xúc uế môn đình. Thiển tai họa.

30, Môn khảm để hạ hữu xuyên quật. Thường yếu thất tài vật.

31, Đại gia bất khả loạn khai môn. Lục đương thất đương tuyệt nhi tôn.

32, Môn cao tường ải bất tương nghi. Môn nhược quá my họa tiện tùy.

33, Tường đầu trùng môn. Thường bị nhân luận.

34, Giao lộ giáp môn, nhân khẩu bất tồn.

35, Chúng lộ tương trùng. Gia vô lão ông.

36, Môn bị thủy xạ. Gia tản nhân ách.

37, Thần xã đối môn. Thường bệnh thời ôn.

38, Môn trước tỉnh thủy. Gia chiêu tà quỷ.

39, Phẩn ốc đối môn. ấm tiết thường tồn.

40, Thủy lộ thụ trường. Ngỗ nghịch tử tôn.

41, Thương khẩu hướng môn. Gia thối tao ôn.

42, Đảo thạch môn cư. Trạch xuất Lệ Thư.

43, Đại môn đối song. Tài vận bất giai.

44, Trọng trọng trạch hộ. Tam môn mạc tương đối. Tất thiển môn hộ thối.

45, Ốc môn đối nha môn, thương môn, miếu môn, thành môn giả hung.

46, Đại môn trực thông đáo để. Ma phiền bất đoạn. Dịch phát sinh ngoại ngộ tư bôn hiện tượng. Nan đắc bình an.

47, Môn tiền ốc hậu kiến lưu thủy thiển nhãn tật.

48, Môn tiền kị song trì. Vị chi khốc tự. Tây đầu hữu trì bạch hổ khai khẩu. Giai kị chi.

49, Môn tiền kiến thủy thanh bi ? Thiển thối tài.

50, Đại môn bị lộ trùng. Gia trung vô lão công. Tàn tật chi nhân chân thị hữu. Ám tiến xạ nhân hung. Niên trưởng đích lão nhân bất lợi.

51, Dương trạch tập thành vân:

Khai môn kiến xí. Uế khí nghênh nhân.

Vi lậu tài thối vận chi trạch.

52, Khai môn kiến kính. Kính tử bích tà. Đồng dạng dã tị tài. Tắc bất nghi chính đối đại môn.

53, Kị hoành lương áp môn. Như nhất tiến môn ký thụ áp chế. Tắc chủ gia trung nhân đinh vô pháp xuất nhân đầu địa. Nhất thế ngưỡng nhân tị tức. Úc úc bất đắc chí. Áp ức chung sinh. Thử nãi đại kị dã.

54, Đại môn tố thành củng hình môn. Tắc trạng nhược mộ bi. Loại tự âm trạch. Ngận bất cát lợi. Đặc biệt nhu yếu tị kị.

55, Phạm môn xung sát nhất bàn hữu tứ chủng:

Phòng môn đối trước biệt nhân gia đích phòng môn.

Phòng môn đối trước xí sở môn.

Phòng môn đối trước trù phòng môn.

Phòng môn đối trước phòng môn.

Dương trạch đại toàn hữu vân:

Hà tri nhân gia tai hại lâm. Phòng môn đối liễu trù phòng môn.

 36b5a37865ab503bc6f29993d6ab70c3.jpg

anh_flowes.jpeg

 


Ai đang trực tuyến

  • 2
  • 6.674
  • 142
  • 11.913
  • 134
  • 7.748.929
  • 891.724