Thần tiên Việt Nam

Khổng Minh 32 Quẻ Thần Quái p2

16/- QUẺ THỨ 16—

Quẻ Bảo An—TRUNG CÁT

THI:

Nhật xuất chiếu tứ hải ,

Quang huy thiên hạ minh ,

Hành động đa hoà hợp ,

Bá sự tổng giai thành .

-Dịch:

   Trời mọc chiếu bốn biển

   Soi sáng khắp thế gian

   Việc làm nhiều hòa hợp

   Trăm việc thảy đều nên.

GIẢI:

Khô mộc phùng xuân tái phát khai

Như đồng cổ kính hựu trùng minh

Tác sự chư ban giai đại cát

Chiêu tài tiến bảo thuận phong hành

-Dịch:

   Cây khô gặp Xuân nên tái phát

   Gương đồng ngày trước nay lại sáng

   Làm việc mọi thứ đều được tốt

   Thuận buồm xuôi gió lộc tài nhiều.

ĐOÁN:

Cầu công danh: có hy vọng

Sanh nở: sinh trai

Xuất hành khai trương: đắc ý.

Việc thưa gửi: Giải hoà

Cầu tài: bảy phần

Dự tính làm ăn: có thể thành

Hôn nhân: có thể thành

Lời ăn tiếng nói: không liên lụy

Người đi xa: đến ngay

Tìm người: có thể gặp

Của bị mất: tự trở về

Gặp quan:  đại cát

Trong nhà: bình an

Dời chỗ ở: đại cát

Giao dịch: thành công

Hỏi về bệnh: được an

 

17/- QUẺ THỨ 17—

Quẻ   Hỉ Chí—TRUNG CÁT

THI:

Chúng ác tự tiêu diệt ,

Phúc khí tự nhiên sinh ,

Như nhân tại ám dạ ,

Kim hựu đắc quang minh .

– Dịch:

   Các ác tự tiêu diệt

   Điều phúc tự nhiên sinh

   Như người trong đêm tối

   Nay được hưởng quang minh

GIẢI:  Bình bình ngộ đắc kim niên vận

Giải võng trương ngư thuận thuỷ thanh

Bá sự sở cầu giai xưng ý

Xuất nhập kinh doanh hữu quí nhân

-Dịch:

   Vận hạn năm nay được thỏa lòng

   Như người kéo lưới bắt cá sông

   Mong cầu đều được như tâm ý

   Lui tới kinh doanh có quí nhân.  

ĐOÁN:

Cầu công danh: được chức vị Dự tính làm ăn: có thể thành

.Kiện thưa: Giải hoà Cầu tài: được tám phần

Hôn nhân: đại cát .Tật bệnh: được lành Tìm người: có thể gặp Xuất hành khai trương: được tài lộc

Lời ăn tiếng nói: tự tiêu tan Người đi xa: ba ngày vềThai nghén: sinh trai. Của bị mất: tự trở về

Thi cử: đắc ý Giao dịch: thành tựu Gặp quan: được tài lộcTrong nhà: bình an

 

18/- QUẺ THỨ   18—

Quẻ Bảo Mệnh—TRUNG BÌNH

THI:

Phục dược tương thân bảo ,

Tương liên từ tụng triền ,

Phàm sự bất thủ cựu ,

Tác phúc tự nhiên an .

-Dịch:

   Thuốc uống vào sẽ khỏi

   Dính líu đến kiện thưa

   Nên sửa đổi thói cũ

   Làm phúc đời sáng tươi.

GIẢI:

Chiếm đắc thử quái ngộ thanh long

Cầu tài các xứ tận giai thông

Chư ban khoái tiệp như chuyển vận

Bệnh khước vô phương diệc bất hung

-Dịch:

   Quẻ này xin được gặp thanh long

   Công việc làm ăn sẽ suốt thông

   Mọi thứ lẹ làng không trể nải

   Bệnh tuy khó trị chẳng mệnh vong.

ĐOÁN:

Xuất hành khai trương: bình an

Dự tính làm ăn: trước khó khăn sau nên

Lời ăn tiếng nói: chẳng gây hại .

Kiện thưa : thắng lý

Cầu tài: được sáu phần .

Thai nghén: sinh quí tử

Hôn nhân: mỹ mãn

Giao dịch: được năm phần

Cầu công danh: được chức vị

Hỏi về bệnh: được phúc qua khỏi

Tìm người: gặp được . .

Người đi: bốn ngày nữa đến.

Của bị mất: khó tìm

Bói về mưa: sắp có mưa.

Thời tiết: trong sáng

Trong nhà: đại cát

 

19/- QUẺ THỨ 19—

Quẻ Do Dự–HẠ HẠ

THI:

Thử quái nội hoảng hốt ,

Tiền tài ám tiêu ma ,

Ân ái phản thành oán ,

Nhân tình nan tương hoà .

-Dịch:

   Đang lo âu hốt hoảng

   Tiền tài mất hết rồi

   Ân ái thành thù địch

   Tình trạng khó phục hồi

GIẢI:

Quái ngộ ngũ quỉ định hữu ương

Lục súc tiểu khẩu kiến tổn thương

Hỗn hỗn độn độn thường như mộng

Hôn hôn trầm trầm bệnh ngoạ sàng

-Dịch:

Quẻ vào ngũ quỉ chịu tai ương

   Súc vật con người bị tổn thương

Lộn xộn lăng xăng như giấc mộng

   Hôn trầm người bệnh liệt trên giường

ĐOÁN:

Dự định: không toại Xuất hành khai trương: bị ngăn trở Việc thưa gửi: khó thành Tìm người: chẳng gặp

Cầu tài: không tốt Giao dịch: bất thành Hôn nhân: bất thành Người bệnh: trầm trọng

Kiện tụng: phá tài Sanh nở: không tốt Của bị mất: không tìm thấy Trong nhà: nên dời đổi chỗ ở Người đi xa: trên đường đi

 

20/- QUẺ THỨ 20—

Quẻ Phong Nhẫm—TRUNG CÁT

THI:

Căn thâm chi diệp mậu ,

Thụ đa cách thức cao ,

Kinh thương vô quan tiết ,

Lan huệ nhân bồng hao .

-Dịch:

   Rễ sâu cành lá tốt

   Cây nhiều hình dáng cao

   Làm ăn được an ổn

   Thu hoạch tốt mừng sao.

GIẢI: Bát vân kiến nguyệt tái đoàn viên

Đan quế hoa khai đoá đoá tiên

Xuất lộ kinh thương đa bội lợi

Gia quan thanh cát phúc miên miên

-Dịch:

Mây vén thấy trăng sum họp lại,

Quế đỏ nở hoa những đóa tươi

Buôn bán kinh doanh thu lợi lớn

Thăng quan tấn chức hưởng ơn Trời.  

ĐOÁN:

Cầu công danh: toại tâm Dự tính làm ăn: thành tựu Tìm người: được gặp Hôn nhân: có thể thành

Cầu tài: được tám phần Người bệnh: không nặng Xuất hành khai trương: thông đạt Trong nhà: bình an

Lời ăn tiếng nói: khỏi lo phòng Kiện tụng: hoà tốtNgười đi xa: đến ngayTìm người: tự đến

Của bị mất: không xa lắm Thi cử: đắc ý Sanh nở: sinh trai   Gặp quan: được tiến cử Giao dịch: có thể thành

 

21/-QUẺ THỨ 21—

Quẻ   Đắc Lộc—THƯỢNG CÁT

THI:

Cầu danh cư phúc lộc ,

   Lung điểu đắc đào sinh ,

   Xuất nhập đa tài bảo ,

   Cánh nghi tác viễn hành .

-Dịch:

Cầu danh được phúc lộc

Chim lồng được thoát ra

Tới lui nhiều tiền của

Nên đi làm ăn xa.

GIẢI:

Cầu mưu toại ý hữu doanh sinh

Xuất lộ vinh hoa khả viễn hành

Gia trạch an ninh đa cát khánh

Nhân khẩu hưng vượng tề súc tăng

-Dịch:

Làm ăn kết quả được lời nhiều

Có thể đi xa đạt mục tiêu

Nhà cửa an ninh hòa thuận thảo

Súc vật cùng người phát triển đều.

ĐOÁN:

Cầu tài: mười phần Giao dịch: đắc lợi Xuất hành khai trương: đại cát Người bệnh: sẽ mạnh

Việc thưa gửi: Giải hoà Dự tính làm ăn: thành tựu Hôn nhân: hợp thành Lời ăn tiếng nói: có thể tiêu

Cầu công danh: được chức vị Tìm người: được gặp .Người đi : hai ngày nữa đến Của bị mất: tìm thấy được

Bói về mưa: mưa không lớnSanh nở: sinh trai Trong nhà: bình an .Thời tiết: ba ngày nữa tạnh ráo Gặp quan: được tín nhiệm.

 

22/- QUẺ THỨ 22—

Quẻ Minh Hiển—THƯỢNG BÌNH

THI: Minh nguyệt cao thiên thượng ,

Kim tiêu đắc chính viên ,

thiên gia toàn đắc trạch ,

Vạn lí quang chiếu viễn .

-Dịch:

   Trăng sáng trên trời cao

   Đêm nay trăng thật tròn

   Ngàn nhà đều được hưởng

   Muôn dậm sáng soi luôn

GIẢI:

Chiếm đắc thử quái mệnh hợp thông

Bát vân kiến nhật chiếu tây đông

Cầu tài đắc lợi kiến quan cát

Hữu sự khả kiến hỉ vạn lí

-Dịch:

   Xin được quẻ này mệnh hợp thông

   Vẹt mây mặt nhật chiếu tây đông

   Cầu tài được lợi, gặp quan tốt

   Mọi việc hòa vui trên dưới đồng

ĐOÁN:

Cầu công danh: được chức vị Dự tính làm ăn: hợp thành Việc thưa gửi: Giải hoà Cầu tài: được tám phần

Hôn nhân: có thể thành Người đi xa: đến ngay Tìm người: gặp gỡ Xuất hành khai trương: đại cát

Của bị mất: tìm thấy Giao dịch: được thành Sanh nở: sinh trai Trong nhà: đại cát

Hỏi về bệnh: không nặngGặp quan: được tài lộc Thi cử: đắc ý Dời chỗ ở: đại cát  

 

23/- QUẺ THỨ 23—

Quẻ Hữu Phúc—THƯỢNG THƯỢNG

THI:

Phúc lộc đắc an khang ,

Vinh hoa bảo cát xương ,

Bá sự toại tâm ý ,

thiên lí cộng hinh hương .

GIẢI:

Gia môn an khang hỉ khí sinh

Xuất lộ kinh doanh lợi tức tranh

Tai khứ phúc lai thêm quang thái

Tác sự cầu mưu đáo xứ thành

-Dịch:

   Trong nhà an ổn thật vui mừng

   Ra cửa kinh doanh lợi lộc tăng

   Hết nạn phúc sinh thêm sáng sủa

   Việc làm dự tính thảy thành công

ĐOÁN:

Xuất hành khai trương: đại cát Dự tính làm ăn: thỏa mãn Lời ăn tiếng nói: không ảnh hưởng Việc thưa gửi: hoà tốt

Cầu tài: được chín phầnNgười đi xa: được gặpHôn nhân: đại cát Giao dịch: vui lòng

Cầu công danh: có hy vọng Hỏi về bệnh: chẳng sợ Dời chỗ ở: đại cát Sanh nở: sinh trai

Của bị mất: tìm được Gặp quan: có   tài lộcTrong nhà: hưng vượng Thi cử: có hy vọng

Bói về mưa: tối mai mưa

  

24/- QUẺ THỨ 24—

Quẻ Ngưng Trệ—HẠ HẠ

THI:

Kim nhật chiếm thử quái ,

Thôi xa thướng cao sơn ,

Tiền tiến hữu điên hiểm ,

Thoái hậu bảo bình an .

-Dịch:

   Hôm nay được quẻ này

   Đẩy xe lên núi cao

   Trước mặt có nguy hiểm

   Trở về được bình an  

GIẢI:

Chu tước lâm môn thượng quái lai

Đề phòng quan tụng thị phi tai

Phá tài nặc hoạ nghi cẩn thận

Khuyến quân nhẫn nại đa an bài

-Dịch:

   Chu tước quẻ này đã đến rồi

   Đề phòng thưa gởi rất lôi thôi

   Tốn tiền mang họa nên dè dặt

   Nhẫn nại làm đầu đở khổ thôi !

ĐOÁN:

Dự định: bất lợi Xuất hành khai trương: phá tài Kiện tụng: phải nhờ người giúp Thai nghén: sinh gái

Cầu tài: mất vốnHỏi về bệnh: nên làm phúc để hóa GiảiHôn nhân: bất thành Trong nhà: có tai ương

Tìm người: bị tai tiếng Của bị mất: xem kỹ lại, có thể không mấtGiao dịch: bị trở ngại Người đi xa: chưa về

 

25/- QUẺ THỨ 25—

Quẻ Hiển Đạt—THƯỢNG CÁT

THI:

Tam tính cụ tương bạn ,

Tường quang đắc cộng sinh ,

Cánh nghi phân tạo hoá ,

Bá phúc tự nhiên tăng .

-Dịch:

   Ba họ cùng làm bạn

   Việc tốt sắp đến rồi

   Cứ chăm lo công việc

   Kết quả sẽ nhân đôi

GIẢI:

Cầu mưu vinh hiển cánh tương thân

Cộng đắc hoạnh tài cộng trân châu

Xuất nhập hưởng thông đa cát khánh

Hợp gia đại tiểu giai hoan hân

-Dịch:

   Làm thân với bạn hiển vinh rồi

   Thêm được hoạnh tài báu vật nhiều

   Lui tới hưởng thêm nhiều tốt đẹp

   Cả nhà lớn bé thảy tươi vui.

ĐOÁN:

Cầu công danh: được phong

Lời ăn tiếng nói: tiêu tán

Kiện tụng: thắng lý

Cầu tài: được chín phần

Người đi xa: đến ngay

Giao dịch: hoà hợp .

Bệnh tật: nên an dưỡng

Sanh nở: sinh trai

Triều đình: thăng cấp đi nơi khác

Thi cử: có tên (đậu)  

Việc đi lại: thuận buồm xuôi gió

Tìm người: được gặp

Của bị mất: có tin báo

Hôn nhân: hợp thành

Gặp quan: được giúp đỡ

Trong nhà: đại cát

Dời chỗ ở: gặp chỗ tốt

Dự tính làm ăn: có thể thành

.Bán hàng:  phát tài

.Mua hàng: có lợi

 

26/- QUẺ THỨ 26—

Quẻ Phúc Nguyên—ĐẠI CÁT

THI:

Thử quái chiếm thái hoà ,

Cầu mưu hỉ khí đa ,

Hành nhân quy cố lý ,

Thân lạc đắc hoan ca .

-Dịch:

   Quẻ này được thái hòa

   Dự tính thành tựu xa

   Người đi đang về lại

   Vui vẻ được hoan ca.

GIẢI:

Thử lộ kinh doanh đắc ý hoàn

Quí nhân tương trợ đa phát tài

Hợp gia đại tiểu giai hoà thuận

Miên miên phúc thọ lạc trường niên

-Dịch:

   Đường lối kinh doanh đắc ý rồi

   Quí nhân giúp đỡ phát tài thôi

   Cả nhà lớn bé vui hòa thuận

   Phúc thọ dài lâu hưởng lộc trời

ĐOÁN:

Cầu công danh: được chức vị

Người đi xa: ba ngày nữa trở về

Xuất hành khai trương: có tài lộc

Kiện tụng: Giải hoà

Cầu tài: được chín phần

Tìm người: ắt gặp

Hôn nhân:  thành tựu

Người bệnh: không nặng

Thi cử: đắc ý

Hướng tìm bị mất: chậm được

Giao dịch: được thành

Dời chỗ ở: đại cát

Sanh nở: sinh trai

Lời ăn tiếng nói: hoà ái .

Người trong nhà: không tai nạn

Dự tính làm ăn: đại cát  

 

27/- QUẺ THỨ 27—

Quẻ THÁI BÌNH—ĐẠI CÁT

THI:

Lâm vũ tư giá sắc ,

Hà sầu bất bội thu ,

Tự nhiên hữu khoái lạc ,

Tác sự vĩnh vô ưu .

-Dịch:

   Mưa dầm lợi cấy gặt

   Sao sợ chẳng bội thu ?

   Tự nhiên được khoái lạc  

   Công việc chẳng lo âu 

ĐOÁN:

Sanh nở: sinh traiNgười đi xa: về ngay Việc thưa gửi: hoà hảo Cầu tài: được bảy phần

Xuất hành khai trương: đại cát Người bệnh: nên làm phúc Thi cử: kết quả tốtHôn nhân: thành tựu

Cầu công danh: thăng cấpTriều đình: liêm chính Tìm người: có thể gặp Hướng tìm bị mất: ở chỗ cũ

.Mưu vọng:  có lợi Giao dịch: được tám phầnDời chỗ ở: chỗ tốt có lợi Lời ăn tiếng nói: tự tiêu tan

 

28/- QUẺ THỨ 28—Quẻ Điên Hiểm—HẠ HẠ

THI:

Điều   đệ đồ trung lữ ,

Đồ trình nhật lạc sơn ,

Kinh tâm THIểu khả thác ,

Tiền hậu tả hữu nan .

-Dịch:

   Khách đi đường vất vả

   Trời lặn rán bôn ba

   Lòng lo âu không ngớt

   Xung quanh chẳng chỗ nương

GIẢI:

Bạch hổ giao trùng tối bất tường

Tu phòng đạo tặc kiến tai ương

Liên tao quan hình tinh tang sự

Tật bệnh yêm triền mệnh bất trường

-Dịch:

   Bạch hổ gặp đây thật bất tường

   Đề phòng trộm cướp với tai ương

   Liên quan tù tội hay tang tóc

   Tật bệnh kéo dài thật khó lường

ĐOÁN:

Dự định: không toại ý Xuất hành khai trương: không tốt Cầu tài: mất vốn Người đi xa: không đến nơi

Việc thưa gửi: bất lợi Hôn nhân: không nhận lời Dự tính làm ăn: bất thành Người bệnh: lâu lành

Việc làm ăn: bất lợi . Của bị mất: không tìm thấyTìm người: không gặp Dời chỗ ở: không thành

Sanh nở: không tốtThi cử: bất lợi

.Bản thân: không tốt

 

29/- QUẺ THỨ 29—Quẻ Khai Phát—TRUNG CÁT

THI:

Bạng trung hiến thuỵ châu ,

Thạch nội ngọc sinh quang ,

Tiến tài tàng bảo ngọc ,

Hữu hoạ bất thành ương .

-Dịch:

   Ốc trai hiến châu đẹp

   Trong đá ngọc phát sáng

   Tăng tiền chứa ngọc báu

   Gặp họa chẳng tổn thương

GIẢI:

Khai phát hưởng thông bá sự chu

Bội tài hoan hỉ vĩnh vô ưu

Chưởng quyền thái cảm thương thiên lực

Điền địa gia thêm trí mã ngưu

-Dịch:

   Mở mang thông suốt thảy đều xong

   Thêm tiền vui vẻ hả hê lòng

   Sức trời tay nắm làm nên việc

   Điền địa tăng nhiều trâu ngựa chuồng

ĐOÁN:

Cầu công danh: nhận chức vụ nhỏ Xuất hành khai trương: bình an Người đi xa: tự đến Việc thưa gửi: hoà nhưng mình có lợi

Cầu tài: được sáu phần Hôn nhân: thành tựuNgười bệnh: sẽ an Giao dịch: đắc tài

Triều đình: gữ nguyên chức Thi cử: cẩn thận cố gắng mới đạt .Bản thân:  đại cát Của bị mất: sẽ tìm được

Gặp quan: toại tâm Tìm người: gặp được Dời chỗ ở: bình ổn

  

30/- QUẺ THỨ 30—Quẻ Anh Dương—ĐẠI CÁT

THI:

Biên thành tướng sĩ dũng ,

Tinh kỳ đắc thắng hồi ,

Công huân ban soái cát ,

Môn đệ THIểm quang huy .

-Dịch:

   Biên thành tướng sĩ mạnh

   Phất cờ chiến thắng về

   Thưởng công ban chức soái

   Dòng họ hưởng danh thơm

GIẢI:

Mưu sĩ cầu tài đại cát lợi

Công tư ngộ đạo cúc vô phương

Tâm thành chính trực chư tà phạ

Đức thanh danh bá chí tứ phương

-Dịch:

   Mưu sĩ cầu tài nhiều lợi lớn

   Công tư gặp trộm chẳng hề gì

   Tâm thành ngay thẳng tà ma sợ

   Đức tốt danh thơm dậy bốn phương  

ĐOÁN:

Dự tính làm ăn: thành côngHôn nhân: đại cát Kiện tụng: Giải hoà Cầu tài: được chín phần

Người đi xa: về ngay Giao dịch: không đi xa Người bệnh: sớm lành Sanh nở: sinh trai

Cầu công danh: được chức vị Hướng tìm bị mất: đem đi xa Dời chỗ ở: tốt, suông sẻ Thi cử: đạt thành

Xuất hành khai trương: đại cát Tìm người: chậm gặpGặp quan: được tài lộc

 

31/- QUẺ THỨ 31—Quẻ Quang Minh—THƯỢNG CÁT

THI:

Phong xuy vân tán tận ,

Minh nguyệt mãn trung thiên ,

Quảng Hàn cung điện khải ,

Đan quế tăng thanh niên .

– Dịch:

   Gió thổi mây tan hết

   Trăng sáng chiếu bầu trời

   Cung Quảng Hàn rực rỡ

   Nhành quế càng thêm xanh

GIẢI:

Tằng khán ngưu nữ độ ngân hà

Kim nhật vi vân bạc tự la

Vạn lí thanh quang trình vũ trụ

Quế hoa bà sa phong ảnh lộ

-Dịch:

   Từng thấy Ngưu Chức qua sông Ngân

   Hôm nay mây nhuyễn mỏng như lụa

   Hào quang muôn dậm soi vũ trụ

   Nhành quế lòa xòa biết gió lay.

ĐOÁN:

Cầu công danh: không hoàn toàn Xuất hành khai trương: bất lợi Gặp quan:  xứng tâm Việc thưa gửi: nhẫn nại

Cầu tài: mười phầnNgười bệnh: an ổn Hôn nhân: thành công Dự tính làm ăn: chờ về sau

Triều đình: cao thăng Thi cử: đắc ý Tìm người: không thấyMất đồ vật: khó tìm

Sanh nở: sinh gái Trong nhà: bình an Dời chỗ ở: cát lợi Bói về mưa: trời tốt không mưa

.Mua hàng: : có lời .Bán hàng: có lãi

  

32/- QUẺ THỨ 32— Quẻ Vô Số—HẠ HẠ

THI:

Bảo kính mông hôi trần ,

Bạch bích triêm ô nệ ,

Hà nhật trùng xuất thế ,

Tái đắc hiển quang huy .

-Dịch:

   Gương báu bị bụi bám

   Ngọc bích dính đất bùn

   Ngày nào lại xuất thế

   Được hưởng ánh quang huy ?

GIẢI:

Mãnh hổ sơn tiền phùng tí lộ

Kỳ lân pha hạ ngộ tiều phu

Quân tử dục vấn danh hoà lợi

Liệt nhật tiêu sương bán điểm vô

-Dịch:

   Cọp mạnh đầu non vào lộ nhỏ

   Kỳ lân bờ suối gặp tiều phu

   Hỏi chàng quân tử đâu danh lợi

   Gặp lúc tiêu điều chẳng nửa xu

ĐOÁN:

Triều đình: chẳng tốt Xuất hành khai trương: bất lợi Kiện tụng: bị tù Tìm người: bị lời ăn tiếng nói:

Cầu tài: không có tiền Tìm người: không gặp Dự tính làm ăn: bất thành Sanh nở: bị tai nạn

Cầu công danh: khó đượcHôn nhân: có trở ngại Người đi xa: đang bị bệnh

.Hỏi bệnh: bệnh nặng

Dời chỗ ở: không tốt Của bị mất: không tìm đượcGiao dịch: không thành Thi cử: uổng phí công lao .


Ai đang trực tuyến

 • 0
 • 5.619
 • 275
 • 8.765
 • 282
 • 3.628.334
 • 774.562