Thần tiên Việt Nam

Ông Tổ Pháp Thuật Thần Bí Của Người Lạc Việt 雄王神仙-越南道教

 

Thần Tiên Việt Nam

 

THỦY TỔ HÙNG VƯƠNG HOÀNG ĐẾ

 

雄王神仙-越南道教 

Ông Tổ Pháp Thuật Thần Bí Của Người Lạc Việt

 

Trong “Việt Sử lược” (Bộ sử khuyết danh viết vào khoảng thế kỷ XV, sau này Toàn Thư thời nhà Thanh trích dẫn: “Thời Chu Trang Vương (khoảng thế kỷ IX trước Công nguyên) ở vùng Giang Ninh có một dị nhân có khả năng dùng phép thuật thần kỳ để thuần phục các bộ lạc ở đó và tự xưng là Hùng Vương, đóng đô ở Văn Lang và đặt quốc hiệu là nước Văn Lang, biết cách ghi chép sự kiện bằng cách thắt các nút dây thừng và biết làm chính trị, truyền được 18 đời tự gọi là Hùng Vương”.

Truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ kể rằng .Lúc bấy giờ ở đất Lĩnh Nam còn hoang vu, không một nơi nào yên ổn, Lạc Long Quân quyết chí đi du ngoạn khắp nơi……..Đến bờ biển đông nam diệt được ngư tinh…….. Đến Long Biên dẹp được Hồ Tinh là chồn tinh hóa thành người để hại dân chúng, nơi ở của Hồ tôn tinh sau khi bị Lạc Long quân diệt đã trở thành đầm Xác Cáo ngày nay gọi là Tây hồ…… Lại đi ngược lên vùng rừng núi đến đất Phong Châu có cây cổ thụ gọi là Chiên Đàn sau bị khô héo mà biến thành Mộc tinh luôn thay đổi hình dạng để bắt người ăn thịt. Để cứu dân Lạc Long Quân phải dùng đến những nhạc cụ như chiêng, trống ..làm nó khiếp sợ phải chạy về phía Tây nam sống quanh quất ở vùng đó, người ta gọi là Quỷ xương cuồng”.

Lại có chuyện kể rằng diệt xong yêu quái Lạc Long Quân dạy cho dân cách trồng lúa nếp, lấy ống tre thổi cơm , đốn gỗ làm nhà sàn để ở. Dân chúng dựng cho Lạc Long quân một cung điện trên ngọn núi cao. Sống ở cung điện trên núi một thời gian Lạc Long Quân từ giã Âu Cơ hóa rồng bay về biển cả. Ít lâu sau Âu Cơ gọi Lạc Long quân trở về. Đó là lúc chia con, 50 con theo cha, 50 con theo mẹ, người con trưởng được ở lại đất Phong Châu, được tôn làm vua nước Văn Lang.lấy hiệu là Hùng Vương.

Sách An Nam chí lược chép: thủ lĩnh bộ lạc Phong Châu là Hùng Vương nhờ có phép thuật mà chinh phục được các bộ lạc khác, mở nước Văn Lang. Trong bộ máy cai trị từ thượng cổ đã có Lang Cun trông nom cai trị, nắm chính quyền, Lang Đạo lo việc nghi lễ, cúng bái.

Theo sách Địa chí Thái Bình có ghi trên 100 xã (cũ) thờ Cao Sơn Đại Vương, các bản thần tích đều chép: “Quý Minh Đại Vương là thân đệ của Tản Viên sơn thánh và Ma Hà, các thần đã xuống vùng biển mộ quân đánh lại Ai Lao bộ chúa. Có trên 50 vị phúc thần tương truyền là tướng thời Hùng Vương.

Thần phả đền Tam Tòa (Thụy Trường, Thái Thụy) chép: “…Tương truyền rằng có một năm trời làm hạn hán, vua Hùng sai lập đàn cầu mưa nhưng không có linh nghiệm. Nghe nói có 2 vị thần làng Chỉ Bồ và Tam Tri có tài làm mưa gió, liền triệu về kinh. Vâng theo thánh chỉ, Trần Đông, Trần Điển vào bái yết Vua Hùng.Lập tức

Vua sai hai vị thần hô mưa gọi gió, bỗng một trận mưa như trút xuống hoàng cung và mưa toàn nước mặn, cây cối trong vườn thượng uyển tự nhiên héo rũ. Hùng Vương quở trách: “Trẫm sai làm mưa để cứu mùa màng, nay chẳng có nước ngọt, cây vườn thưởng uyển chết hết, khanh lấy gì đền trẫm đây”. Hai thần lạy: Vì bệ hạ không lệnh rõ làm mưa nước mặn hay ngọt, thần ở biển về xin dâng nước biển, nay đã rõ, xin sửa lỗi… Hai thần tiếp tục làm phép “hô phong hoán vũ”; mưa như trút, rửa sạch muối mặn. Cây cối lập tức tưới xanh như cũ. Vua phong tước cho hai thần, sai đi trừ hạn hán. Thần đi đến đâu mưa lành đến đấy…

Lạc Long Quân trong truyền thuyết không phải là tên người mà là tên gọi chung cho các vị thủ lĩnh của một dòng tộc trong một thời đại như Viêm đế, Hoàng đế, họ Thần Nông, Kinh Dương Vương, Hùng Vương, dòng dõi biết nhiều phép thuật nhất từ âm dương, kinh dịch, thông thiên độn toán, hô mây gọi gió, phép chữa bệnh, trị bệnh và rất nhiều phép thuật cổ xưa truyền lại đến ngày nay.

(Nghiên cứu sách Thần Nông Đại pháp toàn thư .Thần Nông Bản Thảo kinh.Thần Nông Tiên  thuật. Thần Nông phong thủy bí truyền. 100 quẻ xăm Thần Nông linh nghiệm. Thần Nông độn toán minh thi. Thần Nông ngũ cốc chân kinh. Thần Nông Tiên Đế đại pháp mật truyền. Thần Nông dưỡng sinh. Thần Nông Đại Đế chân kinh ). Đây là những pho sách kinh điển. Ai có tiên duyên đọc được, ngộ được đắc đạo thành chân tiên, chân nhân. Nâng mây tím bay về trời, có câu rằng: Nhất nhân đắc đạo kê khuyển cũng thăng thiên.

 

Câu hỏi Thần Nông Viêm Đế

 

Câu hỏi tại sao người Việt nhận là con cháu của Thần Nông, một trong những ông vua đầu tiên của Trung Hoa là vấn đề được nhiều người tranh cãi. Một số nhà nghiên cứu hiện nay, dựa trên các dữ liệu về sử học, thần thoại học, ngôn ngữ học, đã giả thiết rằng Thần Nông là một vị thần có nguồn gốc từ phương nam (từ phía nam sông Dương Tử xuống đến hết Việt Nam ngày nay, đó là vùng đất cư trú của cư dân Bách Việt). Sau khi nước Trung Hoa mở rộng từ phía tây sang phía đông (giai đoạn một), rồi từ phía bắc xuống phía nam (giai đoạn hai) thì Thần Nông được người Trung Hoa sát nhập vào văn hóa của họ và được coi là một trong các “ông vua” đầu tiên của họ[cần dẫn nguồn]. Thực ra trước đó, Thần Nông đã được coi là “ông tổ” của một số bộ tộc Bách Việt. Và sau này, do ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa rất mạnh, nhiều người lầm tưởng người Việt nhận một ông vua Trung Hoa làm ông tổ của mình.

  

 

 so_to_hung_vuong_hh332kj3.jpg

Hùng Vương Hoàng Đế Chân Kinh

 

Hùng Vương Chân Kinh

 

Khấn

 

Việt Nam Quốc: Địa chỉ … Năm… tháng… ngày…
Tín Sỹ: ……
Nam Quốc Hùng Vương

 

Chí tâm quy mệnh lễ

Chúc hương thần chú
Đạo do tâm học . 

Tâm giả hương truyền . 

Hương nhiệt ngọc lô tâm tồn đế tiền
Chân linh hạ phán

Tiên cáo lâm hiên. 

Kim thần quan cáo kính đạt cửu thiên
Thiên địa Huyền Tông. 

Vạn khí bản căn

quảng tu ức kiếp

chứng ngô thần thông .

tam giới nội ngoại. 

Duy đạo độc tôn. 

Thể hữu kim quang
Phục ánh ngô than. 

Thị chi bất kiến .

thính chi bất văn .

bao la thiên địa. 

Dưỡng dục quần sinh. 

Thụ trì vạn biến

thân hữu quang minh
Tam giới thị vệ

Ngũ Đế tiên  nghênh

Vạn thần triều lễ. 

Dịch sử lôi đình. 

Quỷ yêu táng đảm. 

Tinh quái vong hình

nội hữu phích lịch
Lôi thần ẩn danh. 

Đỗng tuệ giao triệt

ngũ khí đằng đằng. 

Kim quang tốc hiện

phục hộ chân nhân

Cấp cấp như luật lệnh
Khai kinh kệ
Huyền nguyên thủy khí.

Phân thanh hóa Khai đỗng thần linh .

phong .hồi thái hòa.  

Ngọc phổ nhiếp ma .

tinh chí tai bản .

tự nhiên thùy thức thử u văn

Nam Quốc Hùng Vương Chân Kinh

Chí tâm quy mệnh lễ

Xưa kia trời Nam mở vận

Sông núi Chẩn, Dực phân minh

Lệnh vua cha chiếu chỉ Thiên Đình

Lấy nghĩa lĩnh trùng tu điện miếu

Gọi Phương Nam bách Việt linh từ.

Thái Bạch nhận lệnh tờ chiếu chỉ

Lạc Long do Thần Nông chuyển thế

Lấy Âu Cơ, Vương mẫu Linh Truyền

Âm dương trời đất ứng  Thiên

Bọc tiên khai nở một lần trăm con

Năm mươi con, Tiên Rồng cai quản

Năm mươi con, Tiên Hạc ngự cai

Nay thiên địa tự khai hai cực

Trên trời 36 đức thiên cang

Dưới âm địa sát, 72 rõ ràng

Giữa nhân gian xuất hiện ngai vàng

Chờ vua Hùng dáng trần thiên tử.

Ngồi ngai vàng tỏa vạn hào quang

Một tiếng sấm vang ầm chuyển động

Ánh hào quang sáng lộng Tây Đông

Trăm hoa đua nở ánh hồng

Khắp mặt đất Long, Ly, Quy, Phượng

Tiếng sáo đàn thiên thượng du dương

Khâm tuân Ngọc chỉ Hùng Vương dáng trần

Dáng uy nghi phẩm trần tôn quý

Thực là Vua, là Thánh thần vương

Hùng Vương thánh đế minh quân

Lập đàn bái lạy Hoàng thiên

Bách quan văn võ đứng chầu

Cảm ơn thiện địa nhiệm màu

Vạn vật thế gian từ đây tạo hóa

Nhân hữu tử – Tử hữu sinh

Vị liễu nhân hồi sinh vạn vật

Sinh Thiên, sinh Địa, sinh Nhân.

Sinh Người, sinh Thánh, sinh Thần, sinh Tiên

Phép thần thông vô biên vô lượng

Giữ nòi giống con lạc cháu hồng

Dạy người trần tu nhân, tu đức

Ngọc Hoàng ban năm sắc mây lành

Dưới nước Nam vua Hùng nhận lệnh

Gươm thần thiêng trảm diệt tà ma

Vua hiền đức ban lành bốn biển

Phép oai vang động khắp muôn phương

Vua kính, tôi trung nước phú cường

Hiển ứng nhiệm màu lẫm liệt 9 châu

Địa bi – Đại nguyện giải sầu

Phép thần thông cải tử hồi sinh

Ban cho thiên hạ thái bình ấm no

Khắp bốn phương mưa gió thuận hòa

Chẳng binh đao, thủy, hỏa can qua

Chẳng bệnh tật, thiên tai, địa kiếp

Dưỡng dục quần nhân, dân an nước mạnh

Hưởng phúc muôn đời đất nước rồng tiên

Lưu danh thế giới vạn bang

Vua Hùng giữ nước Nam Bang muôn đời

Tháng 3 ngày mùng 10 giỗ tổ

Nước Nam ghi vào sổ bái tâu

Thành tâm sở nguyện khấn cầu

Cầu cho Nam quốc bốn phương

Dân giàu nước mạnh an khang thái hòa

Nam quốc Hùng Vương khai thiên lập địa

Đại đức từ bi cứu dân độ thế

Tứ sinh lục đạo hữu cảm tất phù

Tam giới thập phương vô cầu bất ứng

Nam quốc hữu linh tài đạo lưu vạn kiếp

Hương hỏa hiển thánh tích vu vân động

Ký huyền đồng chi đệ hằng

Đại bi – Đại nguyện – Đại thánh – Đại từ

Đức thượng đế, nguyên dương nguyên thủy

Khai sơn hộ giáo linh ứng Hùng Vương

Tri ân hữu vạn báo đáp vô nhất

Tiên thánh tại đàn tiền

Cảnh hóa phù hữu Đế quân

Hùng Vương thánh tổ

Hưng hành diệu đạo thiên tôn.

 

………….*****………….

 

Ngũ Hổ Thu Kinh

NGŨ PHƯƠNG HỔ THẦN QUAN TÁN
Tán viết :
Cực chi ngũ hành
Địa chi ngũ phương
Nhân chi ngũ luân
Thiên chi ngũ thường (1)
Ngưỡng nhi quan yên
Ngũ đế thị Hoàng
Hoàn nhi liệt yên
Ngũ hầu nghi Vương (2)
Ngũ Kinh Ngũ Vỹ
Vân Hán vi chương
Ngũ Xa
Ngũ Hoành
Đẩu vận tề quang (3)
Đồ thành ngũ điểm
Ngũ số chương dã
Trù tự Ngũ sự
Ngũ phúc khang dã (4)
Ngũ thổ toại tính
Hậu đức vô cương
Ngũ quan tư chức
Thuận đức giả xương (5)
Như tấu Ngũ âm
Thần nhân kỳ khương
Như điều Ngũ vị
Đỉnh nại kỳ trương (6)
Thánh thể năng cần
Ngũ cốc dụng lương
Thánh tâm duy tịnh
Ngũ trần đốn vong (7)
Ư đông ư tây
Nam Bắc trung ương
Biến nhi hóa chi
Ngũ nhạc đường đường (8)
Vi thanh vi bạch
Xích hắc huyền hoàng
Thần nhi thông chi
Ngũ vị dương dương (9)

 

 

 

Thần Nông Viêm Đế

 

Ông tổ pháp thuật thần bí của người Lạc Việt

 

Chú giải :Cực tức khí Thái cực trước khi phân định đất trời
tuy vậy trong đó Thái cực đã chứa âm dương và bao hàm cả sự hình thành nên Ngũ hành là 
Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ
Đất có ngũ phương là : Trung ương 
Đông – Tây – Nam- Bắc
Đạo làm người phải lấy chữ Ngũ luân là năm mối quan hệ giữa: Vua tôi- cha con- vợ chồng- anh em- bạn bè
Trời cũng có Ngũ thường là Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí- Tín Ngẩng đầu lên mà quan sát
để thấy chòm sao Ngũ Đế tôn nghiêm mà chính vị là sao Hoàng Đế
sao Thanh Đế ở phương Đông
sao Xích Đế ở phương Nam
sao Bạch Đế ở phương Tây
sao Hắc Đế ở phương Bắc Ta lại thấy các vì sao giăng quanh nhau mà vẫn phân định rõ từng vị trí
Chòm sao Ngũ Hầu gồm năm sao Đế Sư
Đê Hữu Tam Công
Bác Sĩ và Thái Sư chiếu mệnh cho mỗi vương triều(3) Kinh
Vỹ là tên các chòm sao : Vân Hán là tên gọi Sông Thiên Hà hoặc gọi là dải Ngân Hà;
Ngân Hán tạo nên nét đẹp cả bầu trời Sao Xa
sao Hoành là hai sao nằm ở vị trí chuôi của chòm sao Bắc Đẩu
khi sao Đẩu chuyển thì tất cả đều lấp lánh theo
(4) Trong Thiên Hồng Phạm Cửu trù của Kinh Dịch gọi Ngũ sự là : Mạo (dung mạo)
Ngôn (lời nói) Thị (xem)
Thính (nghe) và Tư (suy nghĩ)
còn Ngũ phúc là : Thọ (sống lâu)
Phú (giàu có) Khang minh (mạnh khỏe)
Du hảo đức (vui theo đức tốt) và Khảo chung mệnh (chết được nhẹ nhàng)
Ngũ điểm (năm chấm) trên lưng con Long Mã đã tạo nên Hà Đồ và năm con số trên lưng con Rùa đã làm nên Lạc Thư – Hai cơ sở để tạo nên thuyết Ngũ hành tương sinh và Ngũ hành tương khắ
(5) Đất chia làm năm loại : Xanh- vàng- trắng- đỏ-
đen và vạn vật cũng phải hợp với từng tính chất thổ nghi mà sinh trưởng
Biết thích nghi với điều tự nhiên thì ắt sẽ cho ta công đức sâu dày không bao giờ hết
Năm giác quan của con người ta đều có chức năng riêng biệt
biết sử dụng triệt để các chức năng là đã thuận theo cái đức của tự nhiên và do đó sẽ nhất định được phát triển vậy
(6) Làm được những điều nói trên thì khác nào tấu lên khúc nhạc ngũ âm (gồm : Cung- Thương- Giốc-
Chủy- Vũ) để cho cả Thần và người đều vui vẻ
Như điều hòa được ngũ vị (gồm : Mặn- ngọt-
đắng- cay- chua) như đúc nên chiếc đỉnh để khuếch trương thành quả
(7) Nếu biết làm việc siêng năng thì ngũ cốc sẽ bồi đắp cho ta những kho lương thực dồi dào
Nếu lòng ta thanh tịnh thì ngũ trần cũng lập tức tiêu vong
(8) Dù Đông- Tây- Nam- Bắc- Trung ương (tức ngũ phương) có biến hóa đổi dời thì ta vẫn phải giữ cho tâm vững vàng như Ngũ nhạc (tức Đông Nhạc – Thái Sơn- Tây Nhạc – Hoa Sơn- Nam Nhạc – Hành Sơn-
Bắc Nhạc – Hằng Sơn và Trung Nhạc – Tung Sơn)
(9) Dẫu cho xanh hay trắng- đen- đỏ hoặc vàng thì cũng chẳng sao. Vì khi Thần và người cùng cảm ứng thông suốt cho nhau thì sẽ tạo nên sự linh hiển và Ngũ vị sẽ được vững vàng lồng lộng

 

 

 


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 3
  • 3
  • 1.975
  • 133
  • 6.633.261
  • 860.262