Thần tiên Việt Nam

Đạo Sĩ Việt Nam Đạo Tiên Thánh Thờ Tổ Tiên Người Việt Cổ 越南道教道士 – 越南道士

 

 

Đạo Sĩ Việt Nam Đạo Tiên Thánh Thờ Tổ Tiên Người Việt Cổ

越南道教道士  越南道士

 

ĐẠO SĨ CÁCH XƯNG HÔ VÀ BÁI LỄ

TAM PHẨM ĐẠO SĨ

THƯỢNG PHẨM

– Thiên tính vốn sẵn, vốn có đạo thâm hậu, không dạy đã biết

– Gọi là cao minh đạo sĩ

– Có thể lĩnh hội hết tất cả các điều kỳ diệu

– Nếu tu luyện có thể trở thành thiên quan

TRUNG PHẨM

– Có duyên với đạo, tự có được gốc thiện

– Chưa thoát khỏi những suy nghĩ bình thường, thường phiền não, suy nghĩ viển vông

– Lập đức, lập công, tu đạo có thể thành tiên nhân ở Nam Cung

HẠ PHẨM

– Bị thất tình lục dục thường sinh

– Tự tư tự lợi, chỉ biết nghĩ cho bản thân, tự cho mình là đúng

– Dưới sự giáo đạo của người thượng phẩm và trung phẩm, cùng với sự cố gắng nơi thế tục có thể có cống hiến cho xã hội, tu đạo có thể giúp kéo dài tuổi thọ.

 

daosivasuphu1b.jpg

 

Đạo Sĩ Nguyễn Tông Nhuệ Và Sư Phụ Tại Bạch Vân Quán

 

daosivasuphu3a.jpg

Đạo Sĩ Nguyễn Tông Nhuệ Và Sư Phụ Tại Bạch Vân Quán

 

daosivasuphu2a.jpg

 

Đạo Sĩ Nguyễn Tông Nhuệ Và Sư Phụ Tại Bạch Vân Quán

 

thaithuong201410.jpg

 

 

Tượng Thái Thượng Đạo Tổ Tại Chúa Vực Đền Khu Sơn Nam Đường Phạm Ngũ Lão Tỉnh Hưng Yên Đạo Sĩ

 

CÁCH XƯNG HÔ CỦA ĐẠO SĨ ĐẠO GIÁO

XƯNG HÔ BÌNH THƯỜNG

– Đạo nhân: Chỉ người có đạo thuật hoặc đạo sĩ

– Hoàng quan: biệt danh của đạo sĩ

XƯNG HÔ TÔN KÍNH

– Thiên sư: Xưng vị của người đắc đạo

– Tiên sinh: Cách gọi tôn kính của đạo sĩ, thụy hiệu được ban tặng

– Pháp sư: Thường là chỉ cao công trong buổi lễ lập đàn cúng tế

– Đại sư: Thường là chỉ đạo sĩ tuổi cao hoắc có đức cao vọng trọng

– Luyện sư: Tên gọi các đạo sĩ biết thuật dưỡng sinh, luyện đơn, tu luyện

– Đạo trưởng: Xưng hô tôn kinh của người thường với đạo sĩ

XƯNG HÔ ĐẶC BIỆT

– Chân nhân: Là bậc tu hành đắc đạo, trường sinh bất tử, hoặc là các bậc cao đạo đã mất được nhà nước sắc phong

– Tổ sư

GỌI NHAU VÀ TỰ XƯNG

– Mỗ gia: Cách các đạo sĩ gọi nhau

– Lão tu hành: Cách xưng hô tôn trọng với những đạo sĩ đức cao vọng trọng

– Đạo huynh: Các xưng hô tôn trọng lúc các đạo sĩ lần đầu gặp nhau

CÁCH XƯNG HÔ KHÁC

– Cư sỹ: Cách gọi tôn kính với người tu đạo ở nhà

– Học sỹ: Cách gọi tôn kính với các học giả có cống hiến với đạo

– Ẩn sỹ: Cách gọi tôn kính những người ở ẩn học đạo tu tiên

– Tín sĩ: Tên gọi tôn kính những người tôn sùng đạo giáo thần tiên

Nghi lễ của tôn giáo là phương thức cúng tế vị “THẦN” vô hình tối cao theo quan điểm tôn giáo đó.

Trong Đạo giáo thần tiên, chủ trương “tay trái” là “tay tôn kính” vì theo tập quán “Người phương Nam trọng tay trái, Đạo Tổ thuộc đạo gia”, ví thế nên “phía bên trái” được coi trọng.

CHUẨN BỊ – HÀNH LỄ

Phần 1: Chuẩn bị
1. Làm sạch sẽ khu vực làm lễ, chuẩn bị ánh sáng ở những vị trí cần thiết như đèn nến.
2. Xem xét các đồ hoa quả, bát đĩa dùng để thắp sắp lễ đã sạch chưa.
3. Chuẩn bị sớ theo nội dung làm lễ.
4. Tư trang và trang phục của những người làm lễ và chủ lễ trang nghiêm và trịnh trọng.
5. Trong biểu văn và khi khấn phải ghi rõ và đọc rõ đồ cúng có những gì. Khi đọc đến tên vị thần nào phải đọc cách ra và cúi lạy.
6. Trước khi làm lễ phải tắm rửa sạch sẽ trước khi hành lễ vì đây là Quan rất lớn.
7. Khi viết tên vào sớ hoặc tên của các vị thần phải tìm dòng Hoàng đạo.
8. Khi cúng luôn phải có bàn thờ Thiên ngoài trời.
9. Mỗi đĩa có thức ăn mặn phải có 1 đôi đũa.
10. Khi cúng phải có bàn thờ Thổ Công trước sân và trong cổng thường sẽ để bên phải (ít nhất phải có một đĩa tiền vàng và được phủ khăn vàng) và có nước, rượu, trà.
11. Khi cúng phải có bàn thờ Thổ Địa ngoài cổng bên phải hoặc hướng mặt trời lên (ít nhất phải có một đĩa tiền vàng phủ khăn vàng lên trước khi hóa) và trà, rượu, nước.
12a. Trên mỗi ban của lễ lớn phải có đủ các loại hoa quả rượu, gà, chân giò, rượu, bánh, kẹo, tiền, vàng, nến. Thường đồ mặn để ngay chính giữa. Như vậy mỗi lần cúng phải có trong là chính, ngoài sân và trước cổng. Tiền vàng ngoài sân đều có khăn vàng phủ lên. Góc sân dưới đất là Thổ Công, ngoài cổng là Sơn Thần, Thổ Địa.
12.b, Về mặt phẩm vật cúng tế lễ chay, Đạo giáo thần tiên chọn “tứ hỉ ngũ quả”, cúng bốn món, sáu món, bảy món hoặc mười món,.

Tứ hỉ gồm:- Trà, rượu, mì sợi, cơm. Bốn món cúng dường là :- Bông hoa, nước trà, nhang, đèn sáp.

Trong đó, nhang tượng trưng cho sự “vô vi”, bông hoa tượng trưng cho “tự nhiên”, nước trà tượng trưng cho “thanh tịnh” , đèn sáp tượng trưng cho sự “thuận hóa = biến hóa theo chiều thuận” , nghĩa là bốn món nêu lên ý niệm cơ bản của Đạo giáo thần tiên: -“thanh tịnh, vô vi, tự nhiên, thuận hóa”.

Bảy món cúng dường là :- Nhang, hoa, đèn sáp, nước trà, trái cây, cơm, âm nhạc.

Mười món cúng dường là:- Nhang, đèn , bông , trái, trà, cơm, rau cải, vàng bạc, châu ngọc, y phục.

13. Ban nào dùng bật lửa hoặc nến riêng ban đó (không dùng lửa lẫn lộn để thắp hương).
14. Không nói chuyện và huyên náo khu vực làm lễ.
15. Mỗi lần lễ thường có ít nhất từ 2 – 4 người phụ lễ hỗ trợ (sắp lễ các nơi, thắp hương, rót mời rượu, mời trà, hóa vàng, mời thần nhận tiền vàng hóa, cùng đọc bài khấn). Người được làm lễ lạy theo người chủ lễ.
16. Khi viết tấu văn phải xưng là đệ tử, nếu người không ở trong đền xưng huyền tu đệ tử, người trong đền xưng là phồn tu đệ tử, những người khác xưng là tín sĩ, tín đồ …
Phần 2: Hành lễ.
1. Dâng hương.
Người nào được làm lễ phải trực tiếp thắp hương sau đó cắm hương bằng tay trái theo vị trí do chủ lễ xác định, một lần 3 cây hương to. Không làm quá 3 người cho một lần là tốt nhất, sau khi làm lễ xong xem hương cháy như thế nào để biết đẹp hay xấu (có minh họa riêng).
2. Khi dâng hương có một câu chú chung
Đạo do tâm học
Tâm dạ hương truyền
Tâm tồn đế tiến
Chân linh hạ phán
Tiên phối lâm thiên
Kim thần quan cáo
Kinh đạt cửu thiên
3. Sau khi dâng hương rót nước trà vái sau đó đặt vào ban một cách trịnh trọng, tiếp tục rót rượu vào cốc vái đặt vào bàn thờ, rót nước lạnh vào cốc vái đặt vào bàn thờ.
4. Người được làm lễ làm mọi động tác theo chủ lễ: Cúi lạy, vái …
5. Tập trung và thành nguyện với mong muốn cho việc làm lễ của mình.
6. Khi hóa vàng các ban hóa độc lập nhau, khi hóa vàng đọc các câu mời thần đến nhận. Khi hóa các sợi dây buộc các túi và bó tiền cũng phải hóa cùng. Rượu của các ban ngoài sân được tưới lên sau khi hóa vàng.
7. Khi đóng dấu cho sớ có 2 vị trí đóng: Dưới tên mình đóng vào chính giữa và ngày tháng làm lễ đóng ở dưới. Dùng dấu Kinh Sư Bảo.
8. Khi thụ giới xong đã có chức vụ trên thiên đình phải xưng là tấu chức đệ tử. 
Đạo Kinh Sư Bảo là chủ giới hóa (Đạo là đại diện cho thần tiên – Kinh là con đường đi – Sư là thần truyền đạt – Bảo là bảo bối).
Khi cúng tế , người ta dùng tay trái để cắm nhang vào lư hương. Khi quỳ lạy, bàn tay phải nắm lại, bàn tay trái bao nắm tay phải, đưa hai tay lên giữa hai lông mày rồi quỳ xát xuống đất. Khi lạy xuống thì quỳ gối phải trước rồi mới tới gối trái. Khi đứng lên thì gối trái co lên trước kế đến gối phải rồi toàn thân đứng lên. Cũng có nơi quỳ hai gối xuống và lên cùng một lúc. Ngày xưa, người ta lấy hình thức “ba lạy chín khấu” gọi là “lễ kính tối cao”. Nữ cư sĩ thì lạy có khác với nam cư sĩ, hai gối quỳ một lượt, nắm tay chỉ cần đưa ngang cổ rồi xá xuống một cách nghiêm cẩn là được.

Tư thế thắp hương lễ bái là, tay phải cầm nhang, tay trái bao ngoài tay phải, đưa lên ngang ngực (không cần phải đưa lên tới ngang hai lông mày hoặc lên khỏi đầu). Đầu nhang hơi nghiêng xéo một chút, nếu xá cao cũng không đưa nhang quá hai lông mày, nếu xá thấp thì từ ngực xá xuống, giống như vẽ thành một nửa vòng tròn.

Nếu không cầm nhang thì hai tay nắm lại như trên, đưa lên ngang ngực, đầu cúi xuống thành nửa vòng tròn.

Khi gặp bạn đồng đạo, hai tay nắm lại thành quyền đưa ngang ngực, miệng chào “Đạo đức thiên tôn”. Trường hợp một tay đang cầm đồ vật, thì chỉ cần tay kia nắm lại ngang ngực, cúi đầu chào, miệng nói như trên là được.

 

—————————–o0o—————————-

 

  

Hoạt Động Văn Hóa Tín Ngưỡng Của Đạo Gia

 

 

 o_Sĩ_Việt_Nam_越南道教_Đạo_Tiên_Thánh_Thờ_Tổ_Tiên_1_.jpg

Đạo Sĩ Nguyễn Tông Nhuệ – 越南道教道士 – 越南道士

 

  

 o_Sĩ_Việt_Nam_越南道教_Đạo_Tiên_Thánh_Thờ_Tổ_Tiên_2_.jpg

Đạo Sĩ Nguyễn Tông Nhuệ – 越南道教道士 – 越南道士

 

anh_tong_hop_dqtt-2.jpg

 

越南道教道士 – 越南道士

 

de_tu_nguyen_ngan_phuong.jpg

 

越南道教道士 – 越南道士

Đạo Gia Nguyễn Ngân Phương

 8.jpg

 Hình Ảnh Đạo Gia Hội Viên UNESCO Việt Nam 

N_NHẬN_BẰNG.jpg

 Hình Ảnh Đạo Gia Đón Nhận Bằng Bảo Trợ UNESCO Việt Nam

05dvbd34.jpg

Giao Lưu Võ Thuật Võ Sư Tại Vương Triều Thái Tổ Mạc Đăng Dung 

4fx4f55g.jpg

Giao Lưu Võ Thuật Võ Sư Tại Vương Triều Thái Tổ Mạc Đăng Dung 

 

BACKINH112.jpg

Các Đạo Sĩ Giao Lưu tại Bạch Vân Quán Bắc Kinh

 GIAOLUUBACKINH.jpg

Các Đạo Sĩ Giao Lưu Tại Bạch Vân Quán Bắc Kinh

 balan.jpg

Giáo sư người Balan nghiên cứu Thần tiên Thái Thượng Lão Quân tại Chúa vực đền khu Sơn Nam đường Phạm Ngũ Lão tỉnh Hưng yên

Balan2.jpg

Giáo sư người Balan nghiên cứu Thần tiên Thần Nông Viêm Đế tại Chúa vực đền khu Sơn Nam đường Phạm Ngũ Lão tỉnh Hưng yên

  o_sĩ_thantienvietnam2.jpg

 Giáo sư người Balan nghiên cứu Thần tiên Thủy Tổ Long Vương tại Chúa vực đền khu Sơn Nam đường Phạm Ngũ Lão tỉnh Hưng yên

ngoquan.jpg

 

Long Hậu Cung – Chúa vực đền khu Sơn Nam đường Phạm Ngũ Lão tỉnh Hưng yên

  NSUT_TUYẾT_NGA.jpg 

  Nghệ sĩ Tuyết Nga tại Long Hậu Cung – Chúa vực đền khu Sơn Nam đường Phạm Ngũ Lão tỉnh Hưng yên

NSUT_TUYẾT_NGA12.11.jpg

Ảnh tại Cung Tây Vương Mẫu – Chúa vực đền khu Sơn Nam đường Phạm Ngũ Lão tỉnh Hưng yên

 20141410x5.jpg

Ảnh Các Mế Dự Đại Lễ Thần Tiên Tại Khu Sơn Nam Đường Phạm Ngũ Lão Tỉnh Hưng Yên

14102014x3.jpg

 

Ảnh Các Mế Dự Đại Lễ Thần Tiên Tại Khu Sơn Nam Đường Phạm Ngũ Lão Tỉnh Hưng Yên

 

 

 

Đạo Gia Và Cách Bái Lễ

Thờ Cúng Tổ Tiên Người Việt Cổ

 

 

 

221420_128291834AS566To_copy.jpg

  

Thần Tiên Việt Nam 越南神仙 – 越南道教– 道教神仙– 越南道士

 

221420_128291834566ToDSA_copy.jpg

  

Thần Tiên Việt Nam 越南神仙 – 越南道教– 道教神仙– 越南道士

 

221420_128291834566To_copy.jpg

 

 Thần Tiên Việt Nam 越南神仙 – 越南道教– 道教神仙– 越南道士

 

1_101224102729_1.jpg

 

Thần Tiên Việt Nam 越南神仙 – 越南道教– 道教神仙– 越南道士

 

221420_128291834566To_cDopy.jpg

 

Thần Tiên Việt Nam 越南神仙 – 越南道教– 道教神仙– 越南道士

 

133671452684726.jpg

 

Thần Tiên Việt Nam 越南神仙 – 越南道教– 道教神仙– 越南道士

 

133671454897647.jpg

 

Thần Tiên Việt Nam 越南神仙 – 越南道教– 道教神仙– 越南道士

 

133671457119750.jpg

 

Thần Tiên Việt Nam 越南神仙 – 越南道教– 道教神仙– 越南道士

 

2013-11-04_181825.jpg

 

 Thần Tiên Việt Nam 越南神仙 – 越南道教– 道教神仙– 越南道士

 

4_201110200847072yMvG.jpg

  

Thần Tiên Việt Nam 越南神仙 – 越南道教– 道教神仙– 越南道士

 

4_201110200847073Lrvz.jpg

 

 Thần Tiên Việt Nam 越南神仙 – 越南道教– 道教神仙– 越南道士

 

2013-11-04_182122.jpg

 

 Thần Tiên Việt Nam 越南神仙 – 越南道教– 道教神仙– 越南道士

 

2013-11-04_182259.jpg

 

Thần Tiên Việt Nam 越南神仙 – 越南道教– 道教神仙– 越南道士

 

2013-11-04_182201.jpg

  

Thần Tiên Việt Nam 越南神仙 – 越南道教– 道教神仙– 越南道士

 

2013-11-04_181856.jpg

 

 Thần Tiên Việt Nam 越南神仙 – 越南道教– 道教神仙– 越南道士

 

19300534347092135688561351124_950.jpg

 

 Thần Tiên Việt Nam 越南神仙 – 越南道教– 道教神仙– 越南道士

 

bk03.jpg

 

 Thần Tiên Việt Nam 越南神仙 – 越南道教– 道教神仙– 越南道士

 

221420_128291834AS566To_copy.jpg

 

Thần Tiên Việt Nam 越南神仙 – 越南道教– 道教神仙– 越南道士

 


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 3.762
  • 90
  • 8.641
  • 191
  • 8.420.652
  • 906.561