Thần tiên Việt Nam

Tỉnh Thái Bình Danh Sách Di Tích Đình,Đền ,Miếu ,Quán Đạo Tiên

Tỉnh Thái Bình Danh Sách Di Tích Đình,Đền ,Miếu ,Quán Đạo Tiên

Tríchnguồn:http://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_

 TP. Thái Bình

STT Di tích cấp quốc gia

2 Đình Tống Thỏ

STT Di tích cấp Tỉnh

1 Từ đường họ Tống

2 Đền Quan

3 Đình Bo

5 Đình, Đại Lai

7 Đình Nhân Thanh

8 Đình, Tống Vũ

10 Đình Hiệp Trung

11 Đình Lạc Đạo

13 Miếu Vua Lãm

15 Đền, Gia Lễ

16 Đình, Xuân Thọ

17 Đình Nam Thọ

Huyện Đông Hưng

STT Di tích cấp quốc gia

1 Miếu Bắc

2 Đình, Miếu Hậu Trung, Miếu Hậu Thượng

5 Đình, Nghè Cổ Dũng

6 Đình, Thượng Liệt

7 Đình Lưu

8 Từ đường Đào Vũ Thường

9 Từ đường Phạm Huy Quang

10 Đình, , Miếu Bình Cách

11 Làng Kháng chiến Nguyên Xá, Nghĩa trang LS Đông Hưng

12 Lăng Thái Bảo

13 Đình Kênh

14 Đền Tiên Truật

15 Đình Lịch Động

16 Đình Tàu

17 Từ đường Thượng thư Lương Quy Chính

STT Di tích cấp Tỉnh

1 Đình Phú Xuân

3 Đình, Hội Châu

4 Miếu Hội

5 Đình Bến Hòa

6 Miếu Đại Vương

7 Miếu Thái Hòa

8 Đình Hoành Từ

9 Đình An Lễ

10 Đình Phạm

11 Quán Xá

13 Đình Thanh Long

15 Đình Đìa

16 Đền Thánh Mẫu

17 Từ đương họ Đặng

18 Miếu, Duyên Tục

19 Đình Bá Thôn

20 Đình Hưng Đạo

21 Đình Thuần Túy

22 Miếu Giàng

23 Miếu, Tầm Phương

24 Đền, Lăng Phạm Huy Đĩnh

26 Đình Thượng Phú

27 Đình Cố Hội

28 Đền Sảnh

31 Đình Sồng

32 Đình Quán

33 Từ đường Phạm Đồng

34 Đình Đồng Lạng

35 Đình Nha

36 Từ đường Bùi Đăng

37 Đình Quốc Tuấn

38 Miếu Đại Vương

39 Từ đường Bùi Văn

40 Từ đường Vũ Gia

41 Đình Long Bối

42 Đình Phong Lôi

43 Miếu, Phong Lôi

48 Đình Cao Mỗ

Huyện Hưng Hà

STT Di tích cấp quốc gia

1 Từ đường, Lăng mộ nhà Bác học Lê Quý Đôn

2 Đền Mầu Tiên La

3 Đền Buộm, Đền Rẫy, Nhà Thờ Tiên Tiến

4 Đền Lưu Xá, Đền Bảo Quốc

5 Lăng tẩm Vương triều Trần

6 Đền thờ Trạng Nguyên Phạm Đôn Lễ

7 Đền Quốc Mẫu, Lăng, Đình Thờ Thái sư Trần Thủ Độ, Linh từ Quốc mẫu Trần Thị Dung

8 Đình, Miếu, Diệc

9 Đình Khả

10 Đình, Hú

11 Từ đường thờ TS Nguyễn Tông Quai

12 Đình, Đền Cổ Trai

13 Đình Ngừ

14 Đình Thọ Phú

15 Đình Xuân Lôi

16 Đình, Đền Thanh Lãng

STT Di tích cấp Tỉnh

1 Đình, Hoàng Nông

2 Từ đường họ Đinh

3 Đền Vĩnh Truyền

4 Đình Phương La

5 Đình Cao Tháp

6 Cụm di tích Đình Bái, Trung Đình

7 Đình thôn Châu

8 Đình Phụng Công

9 Đình Me

10 Đình Trang

11 Đình Bổng Thôn

12 Đình Hào Hú

13 Miếu Lộc Thọ

14 Đền Trần

15 Đình Kiều Trai

16 Đình Bùi

17 Đình Hạ Lang

18 Đình Vũ Thôn

19 Đền, Đình Ngũ

20 Miếu Mậu Lâm

21 Đền Khánh Lai

22 Đình Quán

23 Đình Thượng Ngàn

24 Đình Tịnh Xuyên

26 Đình, Miếu Tống Xuyên

27 Đình, Hợp Đông

28 Đình, Đồng Lâm

29 Đình, Hoành Mỹ

30 Đình Nguộm

31 Đền Vân Đài

32 Miếu, Đền Tứ Xã

33 Đền Đồng Hàn

34 Từ đường họ Trần Ích

35 Từ đường Nguyễn Văn

36 Miếu Tân Hà

37 Đình Khống

38 Đình, Miếu thôn Sòi

39 Đình Nhuệ

40 Trường Vi Sỹ

41 Đình Duyên Lãng

42 Đình Thượng Lãng

43 Đền Vua Lê

44 Đình Thượng Đồng

45 Đình, Xuân Trúc

47 Đình, Chùa, Phủ Triều Quyến

48 Đình Hiệu Phú

Huyện Kiến Xương

STT Di tích cấp quốc gia

1 Nhà lưu niệm Văn thân Nguyễn Mậu Kiến

2 Đình Lai Vi

3 Đền Mộ Đạo, Đền Cả

4 Nhà thờ Tứ Quận Công và Văn thân Nguyễn Năng Thế

5 Đình Thượng Phúc

6 Đình Luật Nội, Đình Luật Ngoại

7 Đền Đông Sàn

8 Cơ sỏ Xứ ủy Bắc Kỳ

10 Đình Cả

11 Đền Tổ

12 Đình Lại Trì

14 Đình Son

STT Di tích cấp Tỉnh

2 Đình Lạc Ấp

3 Đình Trung Lũy

4 Từ đường họ Phạm

5 Từ đường họ Phạm Văn Thôn Đại Điền

6 Đình Trà Xương Đông

7 Đình An Cơ

8 Đình, Lai Thành

9 Đền Đông

10 Đình, Nam Thanh

11 Từ đường họ Bùi Xuân

12 Từ đường họ Nguyễn Phúc

13 Đình, Phú Mỹ

14 Đền Vua Rộc

17 Từ đường Phạm Văn Đê

18 Đền Bạt, Trung, Ngoại

19 Đình, Thái Công

20 Đình Sơn Trình

21 Đình Ngái

22 Đền Đông Thổ

23 Từ đường Trần Ngọc Dư

24 Từ đường họ Hoàng

25 Từ đường họ Trần

26 Từ đường họ Lại

29 Đình Cao Mại Nhân

30 Đình Đa Cốc

31 Đình Hữu Triệt

32 Đình Thượng Hiền

33 Miếu Nguyệt Giám

34 Đình Đông Trà

36 Đình Đông

37 Đền Đại Chúng

38 Từ đường Trần Đăng Quỹ

39 Đình, Dương Liễu Trại

Huyện Quỳnh Phụ

STT Di tích cấp Quốc Gia

1 Đền Đồng Bằng

2 Miếu Hòe Thị

3 Đình, Đền, La Vân,

4 Đình Đông Linh

5 Đền Lộng Khê

6 Đền Năm thôn

7 Đền Ngọc Quế

8 Đền Hồng Phong

9 Đình Hiệp Lực

10 Miếu Rọc

12 Đình, Đền, Bến tượng A Sào

13 Đình Vạn Phúc

14 Đình Vĩnh Phúc

STT Di tích cấp Tỉnh

1 Đình Nam Đài

2 Đình Câu Xá

4 Miếu Miễu Go

5 Đình Ngọc Chi

6 Đình Hải An

7 Miếu Cổ Đằng

8 Đình Vược

9 Đình, Đền Vũ Hạ

10 Đình Sổ

11 Đình Bương Thượng

12 Đình Bương Hạ

13 Miếu Hoàng Bà

15 Đình, Miếu Hoàng Xá

17 Đình Trình Yêm

22 Đình Tô Hải

24 Đình Vũ Xá

25 Đình, Cầu Đá

26 Đình An Ký

27 Đình Sài

28 Miếu Phong Xá

29 Đình Đồng Châu

30 Đình, Miếu Vạn Niên

31 Đền Giành

32 Đền Bà Chúa

33 Đình Đà thôn

35 Lăng Hưng Nghĩa Hầu

36 Đình Lương Mỹ

37 Đình, Miếu Cổ Tuyết

38 Đình Đông Linh

39 Đình Lý Xá

40 Đền Đồng Tâm

41 Từ đường họ Phạm

42 Đền Quận Công

43 Đình Bồ Trang

44 Miếu Ngọc

45 Đền Bình Ngọc

46 Đình, Sơn Đồng

47 Đình An Bài

48 Đình, Miếu Trang Đông

50 Đình Kỹ Trang

51 Từ đường Nguyễn Quốc

52 Đình Đông Trụ

53 Đình Mỹ Giá

54 Miếu Kiến Quan

Huyện Thái Thụy

STT Di tích cấp Quốc gia

1 Đình An Cố

2 Khu lưu niệm, Lăng mộ Nguyễn Đức Cảnh

3 Đền Côn Giang, Từ đường họ Quách, Nhà thờ Quách Đình Bảo, Nhà thờ Quách Hữu Nghiêm

4 Nhà lưu niệm Phạm Thế Hiển

5 Đình Phất Lộc

6 Đền Chòi, , Chỉ Bồ

7 Đình Vạn Đồn, Đình Lưu Đồn, Đình Tu Trình

8 Đền Hệ

9 Miếu Ba Thôn, Hưng Quốc

10 Đền Hạ Đồng

11 Miếu Đông

12 Đình Tử Các

14 Đền Hét

15 Đình Các Đông

16 Đình Bích Đoài

17 Từ Giành

18 Đền Cả

19 Đình An Tiêm

20 Đình Phương Man

21 Miếu Chính

22 Đền thờ Đinh Trinh

STT Di tích cấp Tỉnh

1 Đình, Đền Vũ Thành

2 Đền, Miếu Cả

3 Phủ Chúa Muối

4 Miếu Khúc Mai

5 Đình Đông

7 Đình Tuân Nghĩa

8 Đền Vị Thủy

9 Đền, Lăng, Trung Liệt

10 Đình Đồng Hàn

11 Đền, Quài

12 Đền Vô Hối

13 Đền Cây Xanh

14 Đình Thọ Cách

15 Đền, Bái Thượng

16 Đền Mai Diêm

17 Đình Đồng Nhân

18 Từ đường Uông Sỹ Đoan

19 Từ đường Uông Sỹ Điển

20 Đình Chí Thiện

21 Đình Hà My

22 Đình Phú Uyên

23 Đình Đông

24 Đền Bát Trang

25 Đình Cao Sơn

26 Đình Đán

27 Đền Sơn Thọ

28 Đình Hành Lập

29 Đình Đông Thái Học

30 Đình Đoài, Đình Ngọc Thịnh

31 Đền Hóa Tài

33 Từ đường Dương Đình Nhân

34 Đình Thượng

36 Từ đường Nguyễn Công Định

37 Đền An Cố

38 Đình Bổng

41 Đền Tam Long

43 Đình Vạn Xuân

44 Đền Tứ Xã

45 Đền, Miếu Vạn Xuân

46 Từ đường Nghiêm Vũ Đăng

Huyện Tiền Hải

STT Di Tích Cấp Quốc Gia

1 Đình Nho Lâm, Đình Thanh Giám

2 Khu lưu niệm Ngô Quang Bích

3 Khu lưu niệm Bùi Viện

4 Đình Tổ, Nhà thờ Họ Tạ, Thư Điền

6 Đình Tiểu Hoàng, Đình Ngoại Đê, Lăng Nguyễn Công Trứ

7 Đình Đông Quách

STT Di tích cấp Tỉnh

1 Đền Đại Phú

2 Khu lưu niệm Vũ Trọng

3 Đình Phong Lan

6 Đình Kinh Nguyên

7 Đình Quý Đức Đông

8 Đình Thuận Trường

9 Đình Đức Cơ

10 Đình Quý Đức Tây

11 Nhà thờ họ Trần

12 Nhà thờ họ Phạm

13 Đình, Đền Hải Nhuận

14 Từ đường họ Chu

15 Đình Đông Hoàng

16 Miếu Nội Hon

18 Đình Vĩnh Ninh

19 Đình Tiên

21 Đình Đông Trực

22 Miếu Hoàng Giáp

24 Đền Định Cư

26 Đền thờ An Dương Vương

27 Từ đường họ Ngô

28 Đình Lạc Thành

29 Đình Long Hồ

30 Từ đường Trần Xuân Sắc

31 Đình Phụ Quách

32 Đền Thờ Hồ Chí Minh

33 Đình, Đền Trung Thành

34 Đình, Đền Thủ Chính

35 Đình Hữu Vi, Đình Cỏ

36 Từ đường Phạm Huy Quang

37 Đình An Cư

38 Đền Trần Hưng Đạo

39 Đình Ái Miên

40 Từ đường họ Ngô

41 Đình, Văn chỉ Đoàn Thượng

42 Đình Thanh Châu

43 Từ đường Tiến sĩ Hoàng Minh

44 Đình Phú Lâm

45 Đình Đông Biên

46 Đền Bái Lương Phú

47 Miếu Mỹ Đức

Huyện Vũ Thư

STT Di tích cấp Quốc gia

2 Khu lưu niệm Bác Hồ

3 Miếu Hai Thôn

4 Từ đường Nguyễn Kim Nho

5,Đền Thượng

6 Đình, Đền, Bổng Điền

7 Đền, Lăng mộ Quế Hoa

8 Đình, Bách Tính

9 Đình Dũng Thúy

10 Đình Thuận An

11 Đình Phương Cáp

12 Từ đường Hoàng Công Chất

13 Từ đường Bùi Sỹ Tiêm

14 Đình Mỹ Bổng, Đình Mỹ Lộc

17 Đình La Uyên

STT Di tích cấp Tỉnh

2 Từ thôn Đồng Đức

3 Đình An Thái, Đình Đông, Đình Đoài

4 Đình Trung Hộ

5 Đền Thanh Giám

7 Miếu Nội Thái

8 Đình Nô Ngoại Thái

9 Đình, Tân Chi Phong

10 Đình, Đền Đại Đồng

11 Từ đường họ Đỗ

12 Miếu Tử Đường

14 Từ đường họ Nguyễn

15 Đình Trung Nhạn

16 Từ đường Đỗ Trung Đê

17 Đình, Ngô Xá

18 Từ đường Phạm Tư Trực

19 Miếu Phú Chử

20 Từ đường Nguyễn Doãn Cử

21 Đình, Phủ Mỹ Cơ

22 Đình, Đền Thượng Điền

23 Đình Phú Lễ

24 Đình Ngoại Đà Khu

25 Đình Nội Đà Khu

26 Đình Đông Phú Chử

27 Từ đường, Lăng mộ Doãn Uẩn

28 Từ đường, Lăng mộ Doãn Khuê

29 Đền Sáo, Miếu Vua Đinh

30 Đình Hội

31 Miếu Lộc Điền

32 Nhà thờ Tiến Sĩ Nguyễn Thư Phúc

33 Từ đường Nguyễn Xuân Huyên

34 Đình Võ Thái

——————0O0————————


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 3.753
  • 89
  • 8.641
  • 191
  • 8.420.643
  • 906.560