Thần tiên Việt Nam

Đền Thờ Trạng Nguyên Việt Nam 越南狀元

Đền Thờ Trạng Nguyên Việt Nam

越南狀元

 

Đền Phạm Trạng Nguyên

Đền Phạm Trạng Nguyên, thờ trạng nguyên Phạm Đôn Lễ, tại quê ông, ở xã Hải Triều, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Làm quan đến chức Xã thị lang, khi phụng mệnh đi xứ, ông học được nghề dệt chiếu, về truyền lại cho dân trong vùng quê ông. Sau khi ông …

Thôn Lại Ốc

Thôn Lại Ốc, xã Long Hưng, huyện Giang, tỉnh Hưng Yên, quê Đỗ Tổng. Ông Đỗ trạng nguyên vào năm Kỷ Sửu 1529 niên hiệu Mạc Thái Tổ đời Mạc Đăng Dung.

Đền Đỗ Trạng Nguyên

Đền Đỗ Trạng Nguyên toạ lạc tại xã Liêu Xuyên, huyện Yên Mỹ, nay thuộc làng Liêu Xuyên, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Đền thờ Triều nghị đại phu Đỗ Thế Diên. Sau khi thi đỗ trạng nguyên (1185), ông hiến vườn đất để dựng

…Phúc Thánh …

Đền Nguyễn Trạng Nguyên

Đền thờ trạng nguyên Nguyễn Hiền tại quê ông ở làng Dương A, huyện Thượng Hiền, phủ Thiên Trường, nay là xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, Định. Ông thi đỗ trạng nguyên năm 1247, đời vua Trần Thái Tông, khi mới 12 tuổi. Ông nổi tiếng là người thông minh, …

Xã xưa Bình Dân

Xã thuộc huyện Đông Yên, sau đổi là huyện Châu Giang, tỉnh Hưng Yên, nay không xác định được xã nào của huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Bình Dân là quê trạng nguyên Nguyễn Kỳ (thế kỷ XVI). Vào 1541 ông đỗ trạng nguyên, làm quan với nhà Mạc đến chức …

Làng cổ Bình Ngô

Làng cổ thuộc xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, quê Nguyễn Quang Bật và Nguyễn Lương Thái. Nguyễn Quang Bật đỗ trạng nguyên khoa Giáp Thìn (1484), Nguyễn Lương Thái đỗ trạng nguyên khoa Đinh Sửu (1553). Làng có nghề thủ công, nghề đồ …

Làng cổ Canh Hoạch

Làng cổ nay là thôn Canh Hoạch, xã Dân Hoà, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây (nay thuộc thành phố Hà Nội). Quê Nguyễn Đức Lượng, đỗ Trạng nguyên khoá Giáp Tuất (1514); Nguyễn Thiểu, đỗ Trạng nguyên khoá Nhâm Thìn (1532). Làng có nghề làm quạt giấy.

Đền Đỗ Thượng Thư

Đền Đỗ Thượng Thư thuộc xã Ngoại Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, thờ Đỗ Lý Khiêm, sau đổi tên là Ích. Đỗ trạng nguyên năm 1499. Mất trên đường đi sứ sang nhà Minh, được tặng chứ Đô ngự sử.

Đình Thi Xá

Ngôi đình của làng Thi Xá, xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Đình thờ Thái sư Lê Văn Thịnh, vị trạng nguyên đầu tiên của Việt Nam. Lê Văn Thịnh sinh năm 1038, ở huyện Gia Bình. Ông đỗ thủ khoa năm 1075, kỳ thi Minh kinh bác học dưới thời Lý …

Đền Tiết Nghĩa Trạng Nguyên

Đền Tiết Nghĩa Trạng Nguyên toạ lạc tại xã Vĩnh Lại, huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, nay là xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Đền thờ Vũ Duệ, nguyên tên là Vũ Nghĩa Chi. Ông đỗ trạng nguyên năm 1490, làm quan đến Thượng thư bộ Lại, tước …

Đền Phạm Tướng Công

Đền ở làng Kim Khê, xã Cộng Hoà, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, thờ Phạm Duy Quyết. Ông đỗ trạng nguyên năm 1562, làm quan đến chức Lại bộ Tả thị lang Đông các đại học sĩ, Xác Khê hầu. Ông thi cùng khoa với thầy học là Nguyễn Khắc Kính, nhưng thầy …

Danh sĩ Vũ Kiệt

Danh sĩ Vũ Kiệt sống vào triều vua Lê Thánh Tông (黎聖宗; 1442 – 1497), quê làng Yên Việt, huyện Siêu Loại, phủ Thuận An, tỉnh Bắc Ninh (nay là huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Ông rất có tài văn chương, thi đỗ Trạng nguyên khoa thi Nhâm Ngọ (1472) …

Đền Quan Trạng

Đền thờ Phạm Trạng Nguyên tại xã Hải Triều, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Trạng nguyên là Phạm Đôn Lễ làm quan đến chức Tả thị lang. Khi phụng mệnh đi xứ, ông học được nghề dệt chiếu về truyền lại cho dân trong vùng quê ông. Sau khi ông mất, ông …

Làng cổ Bồng Lai

Làng cổ thuộc xã Bồng Lai, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, quê Nghiêm Viện. Ông đỗ trạng nguyên khoá Bính Thìn (1469). Ông là phò mã của vua Lê Thánh Tông (1460-1497).

Làng cổ Các Khê

Làng ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, quê Phạm Duy Quyết (1520-?) 1562 đỗ Trạng nguyên, làm quan đến Tả thị lang bộ Lại.

Làng cổ Cổ Chử

Làng cổ, nay là thôn Dứa, xã Hồng Quang, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, quê Trần Văn Bảo. Ông đỗ trạng nguyên khoá Canh Tuất (1550), làm quan đến chức thượng thư triều Mạc, từng đi sứ Trung Quốc.

Làng cổ Nghiêm Xá

Làng cổ, tên nôm là Ngươm, xưa ở xã Bồng Lai, tổng Vũ Dương, sau là tổng Bồng Lai, huyện Quế Dương. Nay thuộc huyện Quế́ Võ, tỉnh Bắc Ninh, trên đường Bắc Ninh – Phả Lại. Quê trạng nguyên Nghiêm Viện.

Danh thần Đặng Diễn

… Nguyên bấy giờ nhà Trần mới dựng lên, chủ trương kén chọn nhân tài ra giúp nước bằng cách mở khoa thi. Khoa đầu tiên vào năm Nhâm Thìn 1232 có 5 người đỗ đầu: Nhất giáp hai người: Trương Hanh và Lưu Diệm (như Trạng nguyên, Thám hoa). Nhị giáp …

Làng cổ Dương A

Làng cổ, xưa thuộc huyện Thượng Hiền, phủ Thiên Trường, nay là xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Quê Nguyễn Hiền (1234-?). Đỗ trạng nguyên khi mới 13 tuổi, làm quan đến Công bộ thượng thư. Hiện trong làng có miếu thờ Nguyễn Hiền.

Làng cổ Lam Cầu

Làng Lam Cầu, huyện Gia Phúc nay là xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, quê Phạm Trấn (thế kỉ XVI). Năm 1556, ông đỗ trạng nguyên, làm quan nhà Mạc đến Thừa chính sứ. Ông có làm thơ Nôm, có đức tính khoan dung.

Làng cổ Phù Chẩn

Tên tục là làng Cháy, làng ở huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn. Nay thuộc xã Phù Chẩn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, cách làng Phù Đổng 2 km, hồi thuộc Pháp, làng này có nghề làm ghế mây Thonet, kiểu của Pháp. Lăng Lê Uy Mục, quê Trạng nguyên Nguyễn Xuân …

Đền Song Trạng

Vị trí Ngôi đền nằm trên núi rú Ngọc, thuộc xã Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Đối tượng suy tôn Đền thờ cha con Trạng nguyên Sử Hy Nhan – Sử Đức Huy. Hai ông đỗ Trạng nguyên dưới triều Trần. Sử Hy Nhan làm quan dưới đời Trần Dụ Tông, …

Danh thần Nghiêm Viện

… quê làng Bồng Lai, huyện Quế Dương, tỉnh Bắc Ninh, nay là xã Bồng Lai, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Thuở nhỏ ông đã có tài, hoc rộng, gần xa đều biết tiếng. Năm Bính Thìn (1496), ông đỗ đệ nhất giáp tiến sĩ, đệ nhất danh trạng nguyên, được vua gả …

Nhà thờ Họ Nguyễn

… nhà thờ được làm quy mô lớn hơn, sau đó được hoàn thiện dần. Kiến trúc Nhà thờ, có bố cục kiểu chữ Nhị (), gồm hậu cung và tiền tế, bào trơn đóng bén, cầu kỳ hơn, là những nét chỉ soi trên đấu và xà. Gian giữa, có bức đại tự ghi: “Trạng nguyên …

Làng cổ Thổ Thành

Làng Thổ Thành nay thuộc xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, là quê hương Hồ Tông Thốc. Ông là nhà văn hóa thế kỷ XIV. Ông đậu trạng nguyên đời Trần Nghệ Tông (1320-1373). Ông từng trải qua các chức Hàn lâm học sĩ, Trung thứ lệnh, Đông các …

Văn thần Hứa Tam Tĩnh

Hứa Tam Tĩnh là văn thần đời vua Lê Uy Mục (黎威穆; 1488 – 1509), còn gọi là Trạng Ngọt, quê ở làng Như Nguyệt (tục gọi là làng Ngọt), huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Năm Mậu Thìn (1508), ông đi thi khoa, đỗ bảng nhãn. Bấy giờ, vị trạng nguyên khoa …

Làng cổ Cao Hương

Làng cổ, nay là thôn Cao Phương, xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Đây là quê hương Lương Thế Vinh, đỗ Trạng nguyên năm 1463, còn có tên là Trạng Lường. Lường là tên Nôm của làng Cao Hương. Ông lần lượt giữ các chức: Hàn lâm viện thị giảng, …

Đấu kỳ trạng nguyên Vũ Huyên

… Quần thần họp bàn và tâu trình phải triệu trạng cờ làng Mộ Trạch tên là Vũ Huyên, chính ông cầm lọng đứng hầu bên nhà vua đã mách nước cho nhà vua thắng sứ giả. Nhờ công lao ấy, ông được vua ban cho danh hiệu “Đấu kỳ Trạng nguyên” (Trạng nguyên

Danh thần Đào Tiêu

Đào Tiêu là danh thần đời Lê Thánh Tông (黎聖宗; 1442–1497), không rõ năm sinh, năm mất, quê làng Phủ Lý, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Năm Ất Hợi (1275), ông đỗ Trạng nguyên, Bảng nhản là Trần Tuấn, Thám hoa là Quách Nhân. (Về tên ông, Đại Việt …

Làng cổ Lý Hải

Làng cổ Lý Hải thuộc xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Làng là quê chuyển cư của Đào Sư Tích. Ông vốn quê làng Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, đỗ trạng nguyên năm 1374, danh thần thời Trần Duệ Tông (1372 – 1377). Làng còn có ngôi …

Danh sĩ Mạc Hiển Tích

Mạc Hiển Tích là danh sĩ đời Lý Nhân Tông (李仁宗; 1066-1127). Quê làng Lũng Động, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, nay thuộc thôn Long Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, không rõ năm sinh, năm mất. Năm Bính Dần 1086 ông đỗ Trạng nguyên, …

Làng cổ Ngoại Lãng

Làng Ngoại Lãng thuộc huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Quê thiền sư Đỗ Đô và trạng nguyên Đỗ Lý Khiêm, anh em Doãn Khuê, Doãn Uẩn, Doãn Vị. Đền thờ Hiện đại học sĩ Doãn Uẩn ở xã Ngoại lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Đậu cử nhân năm 1828, được bổ …

Danh thần Nguyễn Nghiêu Tư

… năm mất, tự Quân Trù, hiệu Tùng Khê, quê xã Phù Lương, huyện Võ Ninh (Võ Giàng), phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là xã Phù Lương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh). Ông là học trò Cúc Pha Nguyễn Mộng Nguyên. Năm Mậu Thìn (1448), đỗ Trạng nguyên. (Theo …

Mộ Bạch Liêu

… tỉnh Hà Tĩnh. Bạch Liêu sinh năm 1236 quê ở làng Yên Xá, huyện Đông Thành, nay thuộc xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ông sống ở làng Nghĩa Lư, nay thuộc xã An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Bạch Liêu đỗ Trạng nguyên khoa Bính …

Danh sĩ Nguyễn Đăng Đạo

… sau làm Hiến sát sứ ở Sơn Tây và được thăng làm Tế tửu Quốc tử giám. Năm Nhâm Tuất (1682), ông đỗ hương tiến hay cử nhân, được bổ Tri huyện huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Năm sau Quý Hợi (1683), ông đỗ đệ nhất giáp tiến sĩ tức Trạng nguyên vào …

Danh sĩ Phan Huy Ôn

… nói bắt đầu từ năm nào. Q.I: Đăng khoa lục khảo nói: Chỉ khảo từ năm Thiên Khánh Bính Ngọ (Trần Cảo) đến Cảnh Trị Canh Tuất (1670) trở xuống, còn về các triều Lý, Trần thì tạm để lại. Có truyện 14 vị đậu đại khoa. Q. II: Quốc triều trạng nguyên

Danh thần Đào Sư Tích

… quê làng Cổ Lễ, huyện Tây Chân, tỉnh Nam Định (nay là xã Cổ Lễ; huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định), ngụ ở xóm Lý Hải, thôn Song Khê, huyện An Lãng, tỉnh Nam Định. Năm Giáp Dần (1374), ông đỗ Trạng nguyên, Bảng nhãn là Lê Hiến Phủ, Thám hoa là Trần …

Chùa Đại Bi

Ngôi chùa ở xã Thái Bảo, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Theo thư tịch cổ, chùa được Huyền Quang Lý Đạo Tái cho xây tại quê nhà vào năm 1313. Lý Đạo Tái sinh năm 1254, mất năm 1334, đỗ Trạng nguyên năm 21 tuổi, thời vua Trần Thánh Tông. Ông làm quan …

Danh thần Lê Ích Mộc

… chăm làm, nổi tiếng thông minh, có trí nhớ tốt. Tài liệu đã đọc, dù bỏ lâu cũng không quên. Ông hiểu biết sâu cả nho, phật, lão giáo. Năm Nhâm Tuất 1502, ông 43 tuổi mới đi thi và liên tiếp đỗ cả 3 khoa thi hương, hội, đình. Ông đỗ Trạng Nguyên

Danh sĩ Lê Quảng Chí

… Anh ông là Quảng Ý cũng đậu Tiến sĩ, có danh vọng, làm Thị chế, coi việc viện Hàn lâm, tước Bảng quận công và khi mất cũng được phong làm phúc thần. Nơi cửa biển Thần Đầu có hai ngôi miếu thờ hai anh em ông, tục gọi là “Miếu Trạng nguyên”. Trong …

Đại thần Đỗ Thế Diên

Đỗ Thế Diên là đại thần đời Lý Cao Tông (1173-1210), còn gọi là Đỗ Thế Bình, quê làng Cổ Liêu, huyện Đường Hào, tỉnh Hải Dương, nay là xã Nghĩa Hiệp huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, không rõ năm sinh, năm mất. Năm Ất Tỵ 1185, ông đỗ Trạng nguyên là …

Di tích Lăng Giáp Trinh Tường

Lăng ở làng Um, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, là nơi an nghỉ của Giáp Trinh Tường, còn gọi là Gián Sùng. Ông là cháu đời thứ 3 của trạng nguyên Giáp Hải (còn gọi là Trạng Kế). Giáp Trinh Tường dưới thời Lê được gia phong chức Tổng thái …

Huyện xưa La Sơn

… Năm 1831 thành lập tỉnh Hà Tĩnh, đổi Đức Quang thành Đức Thọ. Vùng đất huyện La Sơn xưa nay là toàn bộ địa bàn huyện Đức Thọ và 1 phần huyện Can Lộc. Từ đời Lê về trước có 22 người đỗ đại khoa, trong đó có một trạng nguyên là Đào Tiêu. Quê Nguyễn …

Di chỉ Bảo Tháp

… Đây là tượng thú lạ chưa hề thấy trong các di tích ở Việt Nam. Căn cứ vào các nguồn tư liệu và nghệ thuật chạm khắc, rất có thể đây là di vật thời Lý, có liên quan đến đền thờ quan trạng khai khoa Lê Văn Thịnh, vị trạng nguyên đầu tiên của lịch sử …

Đền Long Động

Đền Long Động còn có tên là đền Sách, đền Lũng Động, thuộc thôn Long Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Đền thờ ba vị đại khoa họ Mạc là Mạc Hiển Tích, Mạc Kính Quan thời Lý và lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi thời Trần. Đền xây …

Danh sĩ Nguỵ Khắc Tuần

… nhất là người cháu gọi ông bằng chú là Thám hoa Ngụy Khắc Đản nổi tiếng và từng có chân trong sứ bộ sang Pháp với Phan Thanh Giản và Phạm Phú Thứ. Tác phẩm Ông còn để lại tác phẩm: · Xuân Viên thi tập, · Tiết nghĩa trạng nguyên Vũ công hành …

Nhà sử học Sử Hy Nhan

… xã Bình Lãng Thượng, huyện Phỉ Lộc, trấn Nghệ An xưa, nay là xã Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Ông nổi tiếng văn thơ và làu thông kinh sử, nên được vua ban họ Sử. Năm Quý Mão 1363 đời vua Trần Dụ Tông ông đỗ Trạng Nguyên và làm quan dưới …

Danh thần Võ Dương

… ; 1442 – 1497) còn gọi là Vũ Dương. Có sách chép là Võ Dịch. Quê làng Mạn Nhuế, huyện Thanh Lâm, tỉnh Hải Dương (nay là thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương). Năm Quý Sửu (1494) ông đỗ Trạng nguyên. Từ thi Hương đến thi Đình ông …

Danh sĩ Mạc Đĩnh Chi

) là danh sĩ đời Trần Anh Tông ( 陳英宗; 1276-1320), tự Tiết Phu (節夫), quê ở làng Lũng Động, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, nay là thôn Long Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Năm Giáp Thân (1304), 24 tuổi, ông đỗ Trạng nguyên, …

Đền Quảng Cư

Vị trí Ngôi đền của thôn Quảng Cư, xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Đền được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia năm 1991. Đối tượng suy tôn Đền thờ trạng nguyên Lê Ích Mộc. Ông là người bản thôn, đỗ trạng nguyên khoa Nhâm Tuất …

Danh sĩ Nguyễn Giản Thanh

… Hương Mạc, tục gọi làng Me), huyện Đông Ngàn, tỉnh Bắc Ninh (nay là xã Hương Mạc, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Ông là học trò danh sĩ Đàm Thận Huy. Năm Mậu Thìn (1508), đời Đoan Khánh thứ 4, ông đỗ đầu nhất giáp tiến sĩ (trạng nguyên) lúc 27 …

Đình Lại Đà

… huyện Đông Anh, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 14km về phía Tây Bắc. Lịch sử Đình Lại Đà nằm ở trung tâm khu dân cư của làng, cách địa danh Cổ Loa khoảng hơn 1km. Đình thờ Nguyễn Hiền, trạng nguyên đầu tiên dưới triều Trần (1247). …

Trạng nguyên Nguyễn Hiền

Tiểu sử Trạng nguyên Nguyễn Hiền (阮賢) đời Trần Thái Tông (陳太宗) là trạng nguyên trẻ nhất nước ta trong lịch sử khoa cử Việt Nam. Ông sinh ra từ một vùng quê nghèo tại làng Dương Miện, huyện Thượng Hiền, phủ Thiên Trường, lộ Sơn Nam (nay là thôn …

Đền Tống Trân

Vị trí Đền thờ trạng nguyên Tống Trân tại xã An Cầu, huyện Phù Tiên, tỉnh Hưng Yên, nay thuộc thôn An Cầu, xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Tiểu sử Tống Trân Tương truyền, vào thời Trần, ở xã An Đô, tổng Võng Phan, huyện Phù Dung, có …

Danh sĩ Giáp Hải

… huyện Phượng Nhỡn, phủ Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh nay là phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Về năm sinh, năm mất Trần Văn Giáp ghi là “Giáp Trưng (1507-1586)”. Năm Mậu Tuất 1538, đời Mạc Đăng Doanh, ông đỗ Trạng nguyên, mới 23 tuổi, …

Vua Mạc Đăng Doanh

… Năm Giáp Ngọ (1534), vua Minh sai Hàm Ninh Hầu Cửu Loan và Thượng thư bộ Binh là Mao Bá Ôn đưa quân đến biên giới, tuyên bố đánh họ Mạc. Cha con ông khiếp sợ, phải cúi mình nhân nhượng với vua quan nhà Minh, nhờ tài ngoại giao của Trạng nguyên

Danh sĩ Võ Cận

… tước Xuân Giang Hầu, từng đi sứ nhà Minh trong năm 1580. Ông có soạn tập thơ Tinh Thiều kỉ hành, còn được truyền tụng hàng trăm bài. Em ruột ông là Võ Cảnh đỗ Hoàng giáp, cháu gọi ông bằng chú ruột là Võ Giới về sau đỗ Trạng nguyên, đều là bậc …

Di tích Đàn Thiện

Di tích còn có tên là Đàn Vạn Niên, tại thôn Phù Tải, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Di tích được xây dựng vào năm 1906, dưới triều vua Thành Thái, dùng làm nơi thờ Phạm Hiên-trạng nguyên thời Lý, Hưng Đạo đại vương và Ngự sử đại …

Danh thần Đặng Ma La

… ; 1225-1258), quê làng Tụy Động, huyện Chương Đức, tỉnh Hà Nội, nay là huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây. Ông nổi tiếng văn học, gặp khi nhà vua cho thi Đình chọn nhân tài, ông ra thi năm Đinh Mùi 1247, mới 13 tuổi. Khoa này lấy đỗ Trạng nguyên là …

Di chỉ Đông Cứu

… Tường mộ xây gạch và kè đá kiên cố, có 2 cửa mộ; ngoài mộ là đất nện chặt; trong mộ không còn vết tích mai táng và không có vật tuỳ táng. Có khả năng là mộ thời Lý. Đông Cứu là quê Lê Văn Thịnh (thế kỷ XI). Ông thi đỗ trạng nguyên khoa Nho học …

Làng cổ Hương Mạc

… tỉnh Bắc Ninh, còn gọi là làng Me. Danh nhân Hương Mạc, là quê Đàm Thận Huy (1463-1526) và Nguyễn Giản Thanh. Có câu, Trạng Me đè trạng Ngọt nói về ông trạng Nguyễn Giản Thanh. Ông là học trò Đàm Thận Huy, đỗ nhất giáp tiến sĩ, tức trạng nguyên

Danh sĩ Lương Thế Vinh

… Nhìn chiếc bẫy người lớn bẫy chuột, cậu liền nghĩ ra chiếc bẫy nhỏ xíu để bẫy chim chả khá tinh vi làm người lớn phải ngạc nhiên, thán phục. Người thời đó gọi cậu là “thần đồng” Năm Quý Mùi 1463, niên hiệu thứ 4, ông đỗ trạng nguyên 23 tuổi. Khoa …

Đền Lương Trạng Nguyên

Vị trí Đền thờ Trạng nguyên Lương Thế Vinh tại quê ông ở xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Tiểu sử Lương Thế Vinh Lương Thế Vinh có tên chữ là Cảnh Nghị, hiệu là Thụy Hiên, sinh năm 1440, ở làng Cao Hương, huyện Thiên Bản, trấn Sơn Nam Hạ …

Danh sĩ Bạch Liêu

… Tương truyền, ông có cặp mắt sáng lóng lánh, nhãn quang thần lực có thể xem suốt qua năm ba trang giấy, và mỗi khi ông quắc mắt ngó ai thì người ấy dường như bị thôi miên. Năm Bính Dần (1266), ông đỗ trạng nguyên. Tài cao học rộng, nhưng ông …

Danh sĩ Phạm Duy Quyết

… đến lúc ngoài 30 tuổi mới quyết chí học để lập thân. Thầy dạy học của ông là Trần Văn Phạm và Nguyễn Khắc Kính đều khen ngợi, dạy bảo ân cần. Đến khoa Nhâm Tuất (1562), ông cùng thầy là Nguyễn Khắc Kính ra thi, ông đỗ trạng nguyên lúc 41 tuổi, …

Văn thần Phạm Đôn Lễ

Văn thần Phạm Đôn Lễ đời Lê Thánh Tông (黎聖宗; 1460 – 1497), hiệu Lê Khanh, quê ở xã Hải Triều, huyện Ngự Thiên, tỉnh Thái Bình, nay là xã Phạm Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Năm Tân Sửu (1481), ông đỗ Trạng nguyên lúc 26 tuổi, từ thi Hương đến …

Danh sĩ Quách Đình Bảo

… . Ông sinh vào năm Canh Thìn 1440, quê xã Phúc Khê Tiền, huyện Thanh Lan, tỉnh Thái Bình, nay là xã Thái Phúc, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình. Năm Quý Mùi 1463 ông đỗ Thám hoa lúc 23 tuổi trong Khoa này Lương Thế Vinh đỗ Trạng nguyên, Nguyễn …

Di tích Văn Miếu Bắc Ninh

… Năm 1838, vua Thiệu Trị cho xây dựng lại. Năm 1928, vua Bảo Đại cho di dời văn miếu đến địa điểm hiện nay. Bắc Ninh từ xưa đã nổi tiếng là vùng đất có truyền thống hiếu học, nơi đã sinh ra nhiều vị trạng nguyên, tiến sĩ đứng ̣đầu các kỳ khoa bảng. …

Huyện Vụ Bản

… Liên Bảo, Kim Thái, Tân Thành, Thành Lợi, Đại Thắng, Liên Minh, Tam Thanh, Vĩnh Hào. Lịch sử Ngày xưa huyện này có tên là Thiên Bản, nhưng đến thời nhà Nguyễn chuyển thành Vụ Bản. Vụ Bản là quê hương của nhiều nhân vật nổi tiếng như: trạng …

Tháp Hoà Phong

Đây là một ngôi tháp ở chùa Dâu, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Tương truyền, tháp có 9 tầng, do Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi xây dựng từ đời Trần (thế kỷ 13-14), cùng với chùa Trăm gian và cầu Chín nhịp. Vì quá cao nên sau đó tháp …

Di tích Nghè Chi Nhị

Vị trí Nghè ở thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, xưa là xã Chi Nhị, tổng Đại Lai. Đối tượng suy tôn Nghè thờ Thái sư Lê Văn Thịnh. Ông sinh năm 1038, người bản thôn, đỗ trạng nguyên năm 1075, dưới thời Lý Nhân Tông, đây là …

Đền Dĩnh Kế

… tài nghệ. Đền Dĩnh Kế thờ Cao Sơn, Quý Minh đại vương – hai vị tướng của Hùng Vương phò vua giúp nước. Đền cũng là nơi đặt bia Phượng Nhãn, Bảo Lộc, trong đó có trạng nguyên Giáp Hải (còn gọi là trạng Kế) – một danh nhân lịch sử, một tác giả nổi …

Danh sĩ Đoàn Xuân Lôi

… Nhân đọc sách Minh đạo của Hồ Quý Ly, ông không đồng ý ở nhiều đoạn, bèn viết một bài bình luận gởi thẳng cho Quý Ly, bài bác gay gắt. Hồ Quý Ly bị chạm tự ái, nổi giận hạ lệnh đày ông đi một châu khác. Đồng thời, trạng nguyên Đào Sư Tích là người …

Di tích Văn Miếu Hải Dương

… huyện Vinh Bảo, thành phố Hải Phòng. Chính tại trường thi Văn miếu Mao Điền, khoa thi năm Ất Mùi, niên hiệu Đại chính thứ 6 (1535) đời vua Mạc Thái Tông (Mạc Đăng Doanh), ông thi đỗ hội nguyên, sau đó vào thi đình đỗ Trạng nguyên. Ông làm quan đến …

Di tích Văn miếu Hưng Yên

… quê quán, chức vụ 161 vị đỗ đại khoa ở Trấn Sơn Nam thượng ngày xưa (trong đó tỉnh Hưng Yên có 138 vị, tỉnh Thái Bình 23 vị) thuộc các triều đại Trần, Mạc, Lê đến Nguyễn. Học vị cao nhất là Trạng nguyên Tống Trân (người thôn An Cầu, huyện Phù Cừ) …

Huyện Yên Mỹ

… trước có tên gọi là Đạo Bãi Sậy thuộc tỉnh Hưng Yên. Về sau, vua Minh Mạng kí sắc lệnh đổi Đạo Bãi Sậy thành huyện Yên Mỹ. Cũng chính nơi đây có nhiều cái tên đã đi vào lịch sử, đây là nơi sản sinh ra những danh nhân nổi tiếng: Trạng nguyên Đỗ Thế …

Danh sĩ Võ Duệ

… đời Lê Thánh Tông (黎聖宗; 1442 – 1497), được vua Lê Thánh Tông đổi tên là Võ Duệ, quê làng Trình Xá, huyện Sơn Vĩ, tỉnh Sơn Tây (nay là huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ). Năm Canh Tuất (1490), ông đỗ Trạng nguyên lúc mới 22 tuổi. Khi vua Lê Thánh …

Danh sĩ Võ Duy Thanh

Tiểu sử Chí sĩ, danh sĩ Võ Duy Thanh tự là Vĩ Nhân, Trừng Phủ quê làng Kim Bồng (tục gọi làng Bồng) phủ Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình (nay là xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình). Ông đỗ Bảng nhãn, tài đáng Trạng nguyên, nên đương thời gọi …

Danh sĩ Đào Thoại Thạch

… Đoàn Tử Quang tánh tự kinh nhân. Rõ ràng một vẻ một xuân Áo xiêm râu tóc mười phân thái bình. “Bạch thủ cùng kinh thiểu phục sinh chi bát tuế; Thanh vân đắc lộ đa thái công chi nhị miên”. Nhớ chừng ông Lương Hạo trạng nguyên, Trang tuổi ấy …

Khu di tích Nguyễn Bỉnh Khiêm

… ông ở ẩn dạy học làm thơ tại quê nhà. Mãi đến khi 45 tuổi, vào thời thịnh trị của triều Mạc, ông mới ra thi. Khoa thi Hương năm Giáp Ngọ đỗ giải nguyên, năm sau thi Hội, thi Đình ông đều đỗ đầu, giành học vị cao nhất Đình nguyên, Trạng nguyên. …

Huyện Can Lộc

… Xuân Diệu, nhà thơ tình nổi tiếng của Việt Nam. Huyện Can Lộc là nơi lưu giữ nhiều di tích có giá trị nghệ thuật và giá trị lịch sử cao như: chùa Hương Tích trên núi Hồng Lĩnh, đền thờ Đặng Tất – Đặng Dung, mộ trạng nguyên Bạch Liêu, ngã ba Đồng …

Thiền sư Huyền Quang

… * Chư phẩm kinh. Ngày nay, thơ ông còn truyền tụng hơn 20 bài, toàn thể đều thâm trầm ý nhị. Tương truyền khi ông còn trẻ, nhà nghèo khó, cuộc sống vất vả, thường bị bà con, bạn bè hất hủi. Đến khi ông cố gắng học hành lập thân, đỗ trạng nguyên, …

Danh sĩ Lê Nại

… Thuở nhỏ, tuy nhà nghèo nhưng Lê Nại học rất giỏi, ông và em trai đều nổi tiếng thần đồng. Vừa học lại vừa dạy cho con em các nhà trong làng, ông vẫn cần mẫn, tiếng tăm hay chữ nhất vùng. Năm Ất Sửu 1505, 26 tuổi ông đỗ Trạng nguyên. Quan Thượng …

Thái sư Lê Văn Thịnh

Thái sư Lê Văn Thịnh đời Lý Nhân Tông (李仁宗; 1066-1127), quê xã Chi Nhị, tổng Đại Lai, huyện Gia Bình (nay là thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh). Năm Ất Mão (1075), ông đỗ Trạng nguyên khoa thi đầu tiên trong nước, liền được …

Đền Đô Đài

… Vùng tham quan phụ cận Đền Đô Đài nằm trong khu vực có nhiều di tích nổi tiếng, cách Đậu Liêu không xa là núi Ngọc Sơn, nơi có đền thờ hai ông Trạng mà nhân dân địa phương còn gọi là Song Trạng đó là: Trạng cha – Sử Hy Nhan, ông đậu trạng nguyên

Văn thần Giang Văn Minh

… huyện Phú Lộc, tỉnh Sơn Tây, nay thuộc xã Đường Lâm, TP Sơn Tây, tỉnh Hà Tây. Ông từng đỗ đầu kỳ thi Hội, rồi thi Đình lại đỗ Đình nguyên Thám hoa khoa Mậu Thìn 1628, năm Vĩnh Tộ thứ 10 đời Lê Thần Tông. Khoa thi này không có ai đỗ Trạng nguyên

Chí sĩ Lê Cảnh Tuân

 

Lê Cảnh Tuân – 黎景詢 không rõ năm sinh năm mất, sống vào khoảng thời gian cuối đời Trần, trải qua đời Hồ và đầu thời Minh thuộc. Ông là thân phụ của tướng Lê Thiếu Dĩnh, nội tổ của Trạng nguyên Lê Nại và Hoàng giáp Lê Tư, tằng tổ của Hoàng giáp Lê …

Văn thần Lê Quang Bí

… quê làng Mộ Trạch, huyện Đường An, tỉnh Hải Dương nay là xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Lê Quang Bí sinh ra trong gia đình có truyền thống Nho học. Năm 27 tuổi, Lê Nại đã đỗ Đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ – đệ nhất danh Trạng nguyên

Danh sĩ Phùng Khắc Khoan

… Tác phẩm * Nông sự tiện lãm (Những điều cần biết về nghề nông). * Nghị Trai thi tập. * Ngư phủ nhập Đào nguyên (bằng quốc âm). * Chu Dịch quốc âm ca. * Sứ hoa bút thu trạch thi. * Phùng Thái phó Trạng nguyên thi. * Ngôn chí thi tập. * Mai …

Danh sĩ Nguyễn Hữu Hào

… Gần gũi, Song Tinh và Nhụy Châu yêu nhau, nhưng gặp một trở ngại, về danh nghĩa họ là anh em. Song Tinh tương tư tuyệt vọng suýt chết, vì thương cảm, bố mẹ Nhụy Châu hứa sẽ gả con gái cho. Dốc chí học, Song Tinh thi đỗ Trạng nguyên. Đỗ phò mã …

Danh sĩ Nguyễn Án

… kể chuyện đời, mắt thấy tai nghe, nhưng đậm màu sắc hoang đường. Gạt phần mê tín dị đoan, cuốn sách cho biết nhiều chuyện về những nhân vật tiếng tăm trong nước: vua, chúa, đại thần, các vị Trạng nguyên, Tiến sĩ; toàn những chuyện lí thú, giai …

Đền Hương Tượng

… nổi danh thần đồng. Đây là khoa thi sau 30 năm nền khoa cử nhà Trần bị tạm ngưng do đất nước chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống quân Nguyên – Mông lần thứ 2 (1285) và lần thứ 3 (1288). Khoa thi này có Mạc Đỉnh Chi đậu Trạng nguyên, Bảng nhãn Bùi …

Đền Tiên Hạ

… nổi danh thần đồng. Đây là khoa thi sau 30 năm nền khoa cử nhà Trần bị tạm ngưng do đất nước chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống quân Nguyên – Mông lần thứ 2 (1285) và lần thứ 3 (1288). Khoa thi này có Mạc Đỉnh Chi đậu Trạng nguyên, Bảng nhãn Bùi …

Thị xã Hồng Lĩnh

… Chùa Hương Tích; chùa và hồ Thiên Tượng; chùa Long Đàm..v.v. Đặc biệt Hồng Lĩnh là mảnh đất “Địa linh, nhân kiệt” từ đời xưa tới nay đã sản sinh ra nhiều danh nhân nỗi tiếng như Đô Đài Ngự Sử Bùi Cầm Hổ; Trạng nguyên Sử Đức Huy và Sử Hy Nhan… …

Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám

… dẫn vào hai khu nhà bia tiến sĩ. – Khu 3: là khu vực phía sau cổng Khuê Văn Các, gồm có Thiên Quang Tỉnh hình vuông ở giữa. Hai bên hồ là hai khu nhà bia tiến sĩ. Mỗi tấm bia được làm bằng đá, khắc tên các vị Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa, …

Danh thần Thân Nhân Trung

… Chúng ta đều biết sách Thiên Nam dư hạ được biên soạn do sắc dụ năm Hồng Đức thứ 14, nghĩa là năm 1483. Thế mà Nguyễn Trực lại đóng một vai trò quan trọng. Vậy Nguyễn Trực sống về khoảng thời gian nào? Theo sách gia phả Nguyễn Bối Khê: Trạng …

 

 

Trích:Trang tri thức VN

 

©2008 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt

 

Giấy phép số 1131/2008/QTG, cấp ngày 06-05-2008

 

Cục bản quyền tác giả Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

—————–o0o—————–


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 6.068
  • 184
  • 4.259
  • 155
  • 7.561.956
  • 888.251