Thần tiên Việt Nam

Khoa Bảng Trạng Nguyên Việt Nam 越南狀元 17 (1000-1945)

Khoa Bảng Trạng Nguyên Việt Nam

越南狀元

(1000-1945)

 

751. Hoàng Đức Đôn 黄德敦 [??]. xã Mậu Tài, huyện Phú Vinh Thịnh Đức 4 ( 1656), vua Lê Duy Kỳ

752. Vũ Công Lượng 武公亮 [??]. xã Mộ Trạch, huyện Đường An Thịnh Đức 4 ( 1656), vua Lê Duy Kỳ

753. Nguyễn Văn Bích 阮文璧 [??]. xã Bất Quần, huyện Quảng Xương Vĩnh Thọ thứ 2 (1659), đời Lê Thần Tông

754. Nguyễn Văn Thực 阮文實 [??]. xã Đại Bái, huyện Gia Định Vĩnh Thọ thứ 2 (1659), đời Lê Thần Tông

755. Mai Trọng Hoà 枚仲和 [??]. xã Đào Tai, huyện Quế Dương Vĩnh Thọ thứ 2 (1659), đời Lê Thần Tông

756. Đỗ Thiện Chính


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 3.914
  • 119
  • 6.358
  • 118
  • 6.261.964
  • 850.994