Thần tiên Việt Nam

Khoa Bảng Trạng Nguyên Việt Nam 越南狀元 10 (1000-1945)

Khoa Bảng Trạng Nguyên Việt Nam

越南狀元

(1000-1945)

 

401. Nguyễn Tử Trọng 阮子仲 [??]. xã An Ấp, huyện Hương Sơn Cảnh Thống thứ 5 ( 1502), đời Lê Hiến Tông

402. Chử Thiên Khải 褚天啟 [??]. xã Cối Giang, huyện Đông Ngạn Cảnh Thống thứ 5 ( 1502), đời Lê Hiến Tông

403. Lê Dực 黎翼 [??]. xã Bối Khê, huyện Thanh Oai Cảnh Thống thứ 5 ( 1502), đời Lê Hiến Tông

404. Đỗ Văn Hiệu 杜文校 [??]. xã Hữu Quang, huyện Yên Sơn Cảnh Thống thứ 5 ( 1502), đời Lê Hiến Tông

405. Hoảng Tử Nghi 黄子儀 [??]. xã Công Luận, huyện Văn Giang Cảnh Thống thứ 5 ( 1502), đời Lê Hiến Tông

406. Đinh Trinh 丁貞 [??]. xã Vị Khê, huyện Thanh Lan Cảnh Thống thứ 5 ( 1502), đời Lê Hiến Tông

407. Đào Như Hổ


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 3.906
  • 119
  • 6.358
  • 118
  • 6.261.956
  • 850.994