Thần tiên Việt Nam

Khoa Bảng Trạng Nguyên Việt Nam 越南狀元 5 (1000-1945)

 

Khoa Bảng Trạng Nguyên Việt Nam

 

越南狀元

 

(1000-1945)

 

 

151. Nguyễn Bá Dung [??]. xã Vũ Di, huyện Bạch Hạc Quang Thuận 7(1466), đời Lê Thánh Tông

152. Nguyễn Chấn [??]. huyện Trường Tân Quang Thuận 7(1466), đời Lê Thánh Tông

153. Bùi Khản 裴侃 [??]. xã An Khoái, huyện Thanh Miện Quang Thuận 7(1466), đời Lê Thánh Tông

Hoàng Nhân Bản 黃仁本 [??]. xã Sơn Đồng, huyện Đan Phượng Quang Thuận 7(1466), đời Lê Thánh Tông

154. Thái Tất Tiên 蔡必先 [??]. xã Do Lễ, huyện Hưng Nguyên Quang Thuận 7(1466), đời Lê Thánh Tông

155. Nguyễn Doãn Truân 阮允屯 [??]. xã Lực Hành, huyện An Dương Quang Thuận 7(1466), đời Lê Thánh Tông

156. Phạm Doanh [??]. xã Khê Tang, huyện Thanh Oai Quang Thuận 7(1466), đời Lê Thánh Tông

157. Mạc Đức Tuấn 莫德濬 [??]. xã Triền Hà, huyện Bình Hà Quang Thuận 7(1466), đời Lê Thánh Tông

158. Đào Cử 陶舉 [??]. xã Thuần Khang, huyện Siêu Loại Quang Thuận 7(1466), đời Lê Thánh Tông

159. Hà Nghiễm 何儼 [??]. xã Kim Hoa,huyện Kim Hoa Quang Thuận 7(1466), đời Lê Thánh Tông

160. Vũ Tuấn Chiêu 武濬昭 [??]. huyện Quảng Đức, phủ Phụng Thiên Quang Thuận 7(1466), đời Lê Thánh Tông

161. Ông Nghĩa Đạt 翁義達 [??]. huyện Từ Liêm, phủ Quốc Oai Quang Thuận 7(1466), đời Lê Thánh Tông

162. Cao Quýnh 高炯 [??]. huyện Đông Thành, phủ Diễn Châu Quang Thuận 7(1466), đời Lê Thánh Tông

163. Trần Thâm [??]. huyện Thiện Tài, phủ Thuận An Quang Thuận 7(1466), đời Lê Thánh Tông

164. Ứng Ngạn Lượng 應彦亮 [??]. huyện Thượng Phúc, phủ Thường Tín Quang Thuận 7(1466), đời Lê Thánh Tông

165. Vương Hiển 王顯 [??]. huyện Thanh Lâm, phủ Nam Sách Quang Thuận 7(1466), đời Lê Thánh Tông

166. Nguyễn Tấn Vĩ [??]. huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng Quang Thuận 7(1466), đời Lê Thánh Tông

167. Lê Quảng Du 黎廣瑜 [??]. huyện Lôi Dương, phủ Thiệu Thiên Quang Thuận 7(1466), đời Lê Thánh Tông

168. Phạm Hưng Văn 范興文 [??]. huyện Thanh Lan, phủ Tân Hưng Quang Thuận 7(1466), đời Lê Thánh Tông

169. Đỗ Trí Trung


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 7.595
  • 142
  • 11.913
  • 134
  • 7.749.850
  • 891.724