Thần tiên Việt Nam

Khấn Lễ

Tiêu đề Tác giả Lượt xem

Sớ Thánh Gióng 扶董天王 越南母道信仰

Viết bởi admin 2911

Sớ Liễu Hạnh Thánh 柳杏公主 越南母道信仰

Viết bởi admin 2982

Sớ Chử Đồng Tử Thánh 褚童子聖 越南母道信仰

Viết bởi admin 2298

Sớ Tản Viên Sơn Thánh 傘圓山聖 越南神仙

Viết bởi admin 2602

Tản Viên Sơn Thánh Chân Kinh 傘圓山聖 Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙 越南神仙

Viết bởi admin 7906

Sớ Cầu Con 越南道教 Thần Tiên Việt Nam

Viết bởi admin 3566

Sớ Cầu Công Danh Học Giỏi, Thi Cử, Tiến Chức 越南道教

Viết bởi admin 3857

Sớ cầu bán – mua Thổ – Gia Trạch(đất, nhà ở) 越南道教

Viết bởi admin 4111

Sớ cầu duyên Nguyệt Hạ Lão Nhân 月下老人 cầu nhân duyên,tình duyên 越南道教

Viết bởi admin 5423

Lễ Cúng Giỗ Gia Tiên 越南道教

Viết bởi admin 4008

Lễ Cầu Tài Đại Lộc , Cầu Thần Tài 越南道教

Viết bởi admin 6267

Ngọc Hoàng Phù Nguyện Chân Kinh 越南道教

Viết bởi admin 6436

Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền đắc đạo chân kinh 越南道教

Viết bởi admin 4903

Thái Thượng Lão Quân 太上老君 pháp ấn chân kinh 越南道教

Viết bởi admin 3806

Táo Vương Gia (Thổ Công) 越南道教

Viết bởi admin 3989

Thành Hoàng Đại Vương 越南道教

Viết bởi admin 7026

Phúc Đức Chính Thần (Thổ Địa) 越南道教

Viết bởi admin 4529

Hoàng Thiên Hậu Thổ (Mẫu Địa) 神仙-越南道教

Viết bởi admin 10984

Sớ lễ Ngọc Hoàng ngày thánh đản Đại lễ 越南道教

Viết bởi admin 11682

Xem Ngày Tốt Xấu Tế Lễ, Cúng Lễ Thần Tiên Việt Nam 越南道教

Viết bởi admin 58857

Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 4.918
  • 132
  • 2.186
  • 123
  • 6.025.176
  • 845.327