Thần tiên Việt Nam

Thành Hoàng Đại Vương Chân Kinh 神仙-越南道教

THẦN TIÊN VIỆT NAM

THÀNH HOÀNG CHÂN KINH

神仙-越南道教

(Chân kinh người hiểu Đạo Tiên mới thỉnh được Thần Tiên giáng hạ)

 

越南道教 thần tiên việt nam Taoist

 

Hai chữ Thành Hoàng nghĩa làThần bảo vệ thành xã hay là Thần hộ vệ thành. Nhiệm vụ của Thành Hoàng là bảo hộ cư dân khi bị thiên tai hay loạn lạc,
là Thủ Hộ Thần của thành thị. Về sau ,
trải qua nhiều thời đại, Thành Hoàng được thêm những nhiệm vụ khác như:
Cầu mưa, cầu tạnh ráo, ban phúc, giải trừ tai nạn v.v… hình thành ông quan cai quản địa phương,
thưởng thiện phạt ác, là ông quan do Minh Phủ phái đến dương gian để cai quản dân tình.
*Trong con mắt cùa nhân gian, Thành Hoàng Gia là vị Pháp Quan của cõi âm,
có thể bổ sung cho những thiếu sót của Pháp Quan dương thế. Do đó mà được bá tính sùng kính thờ phụng.
Điều sùng bái trước tiên là tất cả những gì liên quan đến sinh hoạt của nhân gian địa phương đều có thần chứng giám, tỏ biết hết.
Thành Hoàng cũng có khả năng bảo hộ tính mệnh và tài sản của dân làng.
Và nhân gian thường gọi.Thành Hoàng chữa bệnh.
Vì những người bệnh lâu ngày thương ra làm lễ cầu nhanh khỏi bệnh,những ai bị mất của có thể ra kêu nhờ Thành Hoàng trợ giúp.vì mỗi ngày có 18 vị thần ghi chép công tội họa phúc tại miếu.
Những người bị oan đêm có thể xin mở cửa miếu nhờ Thành Hoàng phúc dạ thẩm.
Những người chết đều phải đến xin giấy thông hành mới có thể xuống địa phủ.
Những người chết nơi đất khách quê người nếu không được Thành Hoàng cấp giấy thì không trở về được quê hương mà mãi mãi làm quỷ phiêu lạc nơi xứ người không có cơ hội đi đầu thai.
-Vị Thành Hoàng cai quản cả nước thì phong làm
Thiên Hạ Đô Thành Hoàng,có chức Vương,
-Vị Thành Hoàng cai quản một tỉnh thì phong làm
Đô Thành Hoàng, cũng ở chức Vương
-Vị Thành Hoàng cai quản một Phủ thì phong làm
Phủ Thành Hoàng, có chức Công,
-Vị Thành Hoàng cai quản một châu thì phong làm
Châu Thành Hoàng, có chức Hầu, xưng là Linh Ứng Hầu hoặc Tuy Tĩnh Công,
-Vị Thành Hoàng cai quản một huyện thì phong làm Huyện Thành Hoàng, có chức Bá, xưng là Hiển Hữu Bá.
*Thành Hoàng Gia đã là một vị quan địa phương thuộc U Minh Giới, dĩ nhiên phải có nhiều cơ quan và thuộc hạ giúp việc, kể cả tư pháp và cảnh sát nữa. Theo truyền thống, các bộ ty của Thành Hoàng gồm:
-Diên Thọ Ty (coi về tuổi thọ)
-Tốc Báo Ty (báo cáo nhanh)
-Củ Sát Ty (quan sát theo dõi)
-Tưởng Thiện Ty (ban thưởng người, việc lành)
-Phạt Ác Ty (trừng phạt kẻ, việc ác)
-Tăng Lộc Ty (ban cho phúc lộc)

Thông thường xưng là Lục Quan hoặc Lục Thần Gia.
Chức năng và danh xưng của các Ty này tương đồng với thế gian.
Ngoài các Ty, còn có hai
Phán Quan Văn và
Phán Quan Võ, cùng với
Ông Ngưu, Ông Mã,
ÔngGông Cùm,
Ông Xiềng Xích

là bốn vị Gia Gia.
Bên cạnh còn có hai vị Tướng Quân có vai trò quan trọng tên là Phạm Vô Cứu(có tội miễn xét xử) và
Tạ Tất An (cúng tạ được bình an) mà dân gian tôn xưng là Tạ thất gia Phạm bát gia, hai vị nàylàm trợ lý cho Thành Hoàng trong việc trừng gian trừ ác..
*Thành Hoàng Gia là vị quan cõi âm của địa phương, theo truyền thuyết thì vào các ngày Thanh Minh,
Trung Nguyên (15/7),
Hạ Nguyên (15/10),
Thành Hoàng Gia sẽ đi tuần tra, nên dân gian tổ chức các buổi lễ Nghênh Thần hay Xuất Hội để cúng bái Thành Hoàng, sẽ được Ngài ban phúc lộc và bảo hộ bình an.
*Thất Gia Bát Gia
Các Miếu thờ Thành Hoàng
không thể thiếu hai vị
Thất Gia
Bát Gia.
Bởi vì, mỗi khi Thành Hoàng xuất hội, công việc. Thất Gia, Bát Gia còn gọi là
Trường Gia,
Đoản Gia (Cao Gia, Nụy Gia),
cũng gọi là hai quỷ
Hắc Bạch Vô Thường .
Tập quán dân gian thì tôn xưng là
Tạ Tướng Quân
Phạm Tướng Quân
có nhiệm vụ bắt giải các phạm nhân đưa đến trước mặt Thành Hoàng để Ngài phán xét.
*Thất Gia họ Tạ tên Tất An, có thân cao, gò má đen, dân gian gọi là
Hắc Vô Thường.
Bát Gia họ Phạm tên Vô Cứu,
vì thân hình lùn thấp, gò má trắng nên dân gian gọi là
Bạch Vô Thường.
*Có người lại giải thích, tạ tất an là bị bệnh cúng tạ Thành Hoàng thì được lành, còn phạm vô cứu là đã gây tội thì không người nào cứu được
*Âm Dương Ty Công
Âm Dương Ty Công , là bộ hạ của THÀNH HOÀNG gia, thân thể tự chia ra hai phần đen và trắng, hình dạng khiến trông thấy phải khiếp sợ, trừ điều ác giúp điều lành.
Âm Dương Ty Công coi sóc về thưởng công hay trị tội của dân gian, cùng quản lý các hồn ma quỷ trong địa phương mình.
*Tướng lạ của Ngài là gò má bên trắng bên đen, thần khí mạnh mẽ khiến người nhìn thấy không lạnh mà run, lòng sinh e dè sợ sệt. Sự hiện diện của Ngài góp phần duy xã đạo đức tốt đẹp và hạn chế bớt những hành động sai phạm của dân gian.
Đa số thì Âm Dương Ty Công được thờ chung trong Miếu Thành Hoàng . Một số nơi có xây miếu riêng để thờ.
*Văn Phán Quan Vũ Phán Quan
Văn Phán Quan phụ trách đúc kết hành động , việc làm thiện ác của nhân dân và tuổi thọ của mỗi người, sau đó, ghi chép thành sổ sách, gọi là
Phán Quyết Thư.Vũ Phán Quan
căn cứ vào
phán quyết của Văn Phán Quan
để thực hiện việc trị tội kẻ ác.
Tướng dạng của Văn Phán Quan thì nho nhã,
tay cầm bút và sổ sách định đoạt mệnh vận của hồn ma quỷ.
Vũ Phán Quan tay cầm lang nha bổng (gậy răng sói) , mặt mày dữ dằn thể hiện năng lực phạt ác trong dân gian.

 
  
Thành Hoàng Đại Vương Chân Kinh
 
Việt Nam Quốc……………………..
Tổ bảo cáo
Thành hoàng chân quân bảo cáo
Chí tâm quy mệnh lễ
tắc cổ công
Thiên hạ chính thần
Thuyên phúc quốc hiển trung chi hành
Bẩm thưởng thiện phạt ác chi nhân
Đô ấp chi thiển
Chư quận thị tùng
Sở lệ thập tam bố chánh
Án phán nhất thập bát ti
Miếu vạn niên
Ân phù ức kiếp
Thiết tác phúc tác uy chi bính
Tạo chú sinh chú tử chi quyền
Vận thần lực hộ dĩnh xuyên
Ngộ âm binh nhi khu di khấu
Chí linh chí thánh
Nãi chính nãi công
Hộ quốc bảo trữ
Hữu thánh vương
Uy linh công
Cảm ứng tôn thần
 
Thái Thượng Lão Quân thuyết
Thành hoàng cảm ứng
Tiêu tai tập phúc diệu kinh  
Khai kinh kệ  
Khể thủ quy y thành hoàng tôn
Uy linh  hách trấn can khôn
Hộ quốc an bang phù tắc
Giáng thi cam trạch cứu sinh dân
Thống hạt đại binh tuần thế giới
Thưởng thiện phạt ác nhật đồng minh
Chính trực công trung phán sinh tử
Họa dâm phúc thiện xiển uy linh
Kiền tâm khâm phụng tiêu tai chướng
Gia đạo bình khang quốc thổ thanh
Chân kinh khai diễn ngã kim tụng
Nguyện tứ ân quang phổ giáng lâm
Nhĩ thời
 
Thái Thượng Lão Quân đạo đức thiên tôn
Tích tại đại la thiên thượng thất bảo cung nội
Đại tập chư thiên chư địa
Nhật nguyệt tinh túc
Tam giới quan thuộc
Hoằng diễn thượng chí chân huyền Nguyên đại đạo
Vu thị hoa xán lạn
Quỳnh hương phức uất
Thời hữu chân nhân
Danh viết quảng huệ
Chấp giản trường quỵ
Thượng bạch thiên tôn viết
Thần quan kiến thế gian nhất thiết chúng sinh
Thụ chư khổ não
Mật vọng thiên từ liên mẫn khai hựu
Thiên tôn nãi phủ kỷ nhi ngôn
Thử đẳng chúng sinh
Tạo chư ác nghiệp
Trầm sinh khổ hải
Tham tứ túng
Nhiệm ý sở vi
Bất hiếu bất trung
Bất nhân bất nghĩa
Bất cung tam bảo
Bất lễ thần minh
Tiểu đẩu đại xứng
Uế tiễn ngũ cốc
Oán thiên oán địa
Hận hận phong
Hủy báng chính đạo
Ác khẩu thương nhân
dâm đạo
Sát hại sinh linh
Trí tao tội cữu
Vĩnh thất nhân thân
Chân nhân trọng cáo thiên tôn viết
Thế gian chúng sinh
Thụ thử ách nạn
duyến đắc độ
Thiên tôn viết
Thiện tai thiện tai
Hạ phương sinh nhân
Giai do thành hoàng thân tấu
Định số bất sai
Thế gian nhược hữu thiện tín nam nữ
Chuyển tụng thử kinh tam ngũ thập biến
chí bách thiên vạn biến
Tức đắc tiêu trừ tội nghiệp
An hưởng thái bình
 
Lão Quân viết
thần thiên địa trữ tinh
Sơn xuyên chung
Uy linh hiển hách
Thánh đạo cao minh
đảng thiên
Công trung chính trực
Hữu cầu tất ứng
Như ảnh tùy hình
Đại thiên vật
Tiễn ác trừ hung
Hộ quốc bảo bang
Công thi tắc
Phổ giáng cam trạch
Phổ cứu sinh dân
Thống hạt thập bát chân ti
Chủ quản bách vạn thần tướng
Tích công lũy hành
Vị chính thành hoàng
Quyền chưởng thiên hạ
Uy trấn vạn bang
Chân nhân văn thuyết
Khể thủ đính lễ
Thiên hạ đô thành hoàng
Uy linh thiên hạ thập tam
Bố chánh thành hoàng
Chi thần thiên hạ
Các phủ châu huyện
Thành hoàng chi thần
Lưỡng lang nhất thập bát ti tào
Quan ban thánh chúng
Chủ quản thiên hạ nhân sinh tử 
Phán quan chủ quản trường sinh chú mệnh 
Phán quan chủ quản bệnh chứng tật dịch
Phán quan chủ quản phúc lộc diên thọ 
Phán quan chủ quản chú sinh tử tôn 
Phán quan chủ quản lập ứng kiến báo 
Phán quan chủ quản khán kinh tu công đức 
Phán quan chủ quản trai giới sát sinh 
Phán quan chủ quản câu áp thôi khám 
Phán quan chủ quản ma khán trần từ 
Phán quan chủ quản phong Long Vương 
Phán quan chủ quản truy thủ khiển tống 
Phán quan chủ quản thai noãn thấp hóa 
Phán quan chủ quản ác quỷ cùng hồn 
Phán quan chủ quản thiện ác báo ứng 
Phán quan chủ quản ức kiếp võng lượng quỷ 
Phán quan chủ quản sơn lâm phân  
Phán quan chủ quản lục phòng tào lại 
Phán quan tả hữu kim giáp thị vệ đại thần
Tiền ủng hậu tùng thần tướng quân
Chấp phan kim đồng tán hoa
Ngọc Nữ hoàng đồng
Nhất thiết thần Binh tương lại thị thời
Thành hoàng ai mẫn thế gian nhất thiết chúng sinh
Hoặc hữu niên tai nguyệt ách
Mệnh vận tái trệ
Thiên la địa võng
quả độc
Ôn tai dịch lệ
Sang thũng giới lại
Quan phi khẩu thiệt
Khắc phạp hậu tự
Đao binh thủy hỏa
Đạo tặc sinh sản
Nhất thiết ách nạn
Nhược tụng thử kinh
Ngô đương tốc khiển hành ôn sử giả
Thu ôn thánh chúng
Tức trừ tội bộ
Vĩnh diệt ác căn
Vu thị chân nhân tái cáo thiên tôn viết
Thế gian nhược hữu thiện nam tử
Thiện nữ nhân
Quảng tể âm công
Hành chư phương tiện
Thi tài chu cấp
Ái lão liên bần
Khâm thử tam bảo
Hiếu dưỡng phụ mẫu
Trung ư quân vương
Tích ái y thực
Hòa đồng lục thân
Bất tác phi vi
Trì trai phụng đạo
Thiện tịch tiêu danh
Đan đài chú thiện
Tăng diên phúc thọ
Thế đại vinh xương
Tử tự miên vĩnh
Thế thế bất tuyệt
Thiên tôn viết
Thành hoàng tôn thần
Uy quyền thực trọng
Hiển hóa biên
Đảo tắc cam lâm cảo
Hòa giá thành thục
tình tắc hóa âm thành dương
ứng thời lãng tễ
Nhược hữu thiện nam tử
Thiện nữ nhân
Nhất tâm chuyên chí
Niệm đạo chân
Đãn ư tam nguyên bát tiết
Chư  thần thánh đản
Sóc vọng chi kỳ
Bổn mệnh lương thần
Trì trai tụng kinh
Tác  chủng chủng công đức
Tức đắc kiến thế an lạc
Tăng trưởng phúc điền
Môn xương tộc quý
Quang hiển an vinh
Quan giai tiến sùng cao chi chức
Thương cổ tăng phụ thịnh chi tài
Chu hàng ba lãng chi kinh
Lục trình hữu thỏa an chi mỹ
Phàm tại trần nhưỡng
Tất quy thống chế
Vu thị thiên tôn nhi thuyết kệ viết
Đại tai thành hoàng
Thật thiên sinh đức
Hồng lưu hoa chử
Sơn nhạc giáng linh
Thừa thiên bẩm mệnh
Thống chế vạn bang
Thiển phán sinh tử
Báo ứng phân minh
Thưởng thiện phạt ác
Bất sảng hào phân
Minh đồng nhật nguyệt
Đức tịnh can khôn
Hoàng đô túc tĩnh
Quĩ bất sinh
Cứu tai bạt nan
Hữu quốc khang dân
Đại đô can địa
Miếu mạo tôn nghiêm
Quốc sùng kỷ điển
Lễ nghi tinh
Thiên hạ khâm kính
Suất thổ quy tâm
Ngự tai hãn hoạn
Vĩnh trấn bát phương
Hương cao miên vĩnh
Ức vạn xuân
Thiên tôn thuyết thị kệ
Duy kiến long hạc giá
Nghênh quy bích lạc chi thiên
Vạn thánh thiên chân
Các phản vân tiêu chi nội
Thành hoàng thượng thánh
Đốn thủ bái từ
Lưu thử chân kinh
Hạ truyền thế gian
Lưu thông độc tụng
Nhược tuân kinh chỉ
Thụ phúc cùng
Chư thần hoan duyệt
Tín thụ phụng hành


Thái Thượng Lão Quân thuyết thành
Hoàng cảm ứng tiêu tai
Tập phúc diệu kinh cánh
Đô thành hoàng chân cáo tắc cổ công
Thiên hạ chính thần
Thuyên phúc quốc hiển trung chi hành
Bẩm thưởng thiện phạt ác chi nhân
Đô ấp chi thiển
Chư quận thị tùng
Sở lệ thập tam bố chánh
Phán nhất thập bát ti
Miếu vạn niên
Ân phù ức kiếp
Thiết tác phúc tác uy chi bính
Tạo chú sinh chú tử chi quyền
Vận thần lực hộ dĩnh xuyên
Ngộ âm binh nhi khu di khấu
Chí linh chí thánh
Nãi chính nãi công
Hộ quốc bảo trữ hữu thánh vương
Uy Linh công cảm ứng tôn thần

Ai đang trực tuyến

  • 3
  • 3.860
  • 177
  • 4.366
  • 228
  • 3.643.957
  • 775.209