Thần tiên Việt Nam

Tam Quan Đại Đế Chân Kinh 三官大帝真经 – Thần Tiên Việt Nam 越南神仙

Tam Quan Đại Đế Chân Kinh 三官大帝真

tam_quan_đại_đế_chân_kinh.jpg

 

GIỚI THIỆU

Tam quan đại đế còn được gọi là tam nguyên đại đế tức thiên quan. Địa quan và thủy quan. Tên gọi đầy đủ của họ là thượng nguyên nhất phẩm ưu tứ phúc đại đế. Trung nguyên nhị phẩm địa quan xá tội đại đế và hạ nguyên tam phẩm quan giải ách đại đế.

Truyền thuyết kể lại rằng. Tam quan là con của thiên thọ vương và ba người con gái của long vương sinh ra. Tam quan đều rất thần thông quảng đại. Pháp lực vô biên. Nguyên thủy thiên tôn cho trưởng nam là thượng nguyên nhất phẩm cửu khí thiên cung tử vi đại đế. Sống ở huyền đô nguyên dương thất bảo tử vi thượng cung. Tổng quản thiên đế thần vương. Thượng thánh cao chân. Tam la vạn tượng tinh quân; thứ nam là trung nguyên nhị phẩm thất khí địa quan thanh hư đại đế. Sống ở cung vô cực thế giới động không thanh hư. Tổng quản ngũ nhạc đế quân và nhị thập tứ trị sơn xuyên. Cửu địa thổ hoàng. Tứ duy bát cực thần quan. Con trai thứ ba là hạ nguyên tam phẩm ngũ khí thủy quan động âm thái đế. Sống ở cung kim kinh trường lạc. Tổng quản cửu giang thủy đế. Tứ độc thần quân và thần tam hà tứ hải.

Tam quan được thờ ở rất nhiều miếu đền. Thiên quan có thể ban cho điều phúc. Nên dân gian gọi thiên quan là phúc thần. Trong các bức họa hình thiên quan trong các miếu thờ. Thiên quan mang áo khoác màu đỏ. Long bào có dát ngọc. Tay cầm ngọc như ý. Nét mặt từ bi. Tôn quý. Người thời cận đại đem thiên quan. Viên ngoại lang và nam cực tiên ông gọi là ba vị chủ cho phúc. Lộc. Thọ tượng trưng cho nhiều điều phúc. Nhiều thọ và nhiều lộc. Mang sơ tấu cho tam giới khi được con người cầu nguyện.

* Thiên quan đại đế khí bạch tam thanh hoàng kết thành. Thường được gọi là đường nghiêu. Chủ quản thiên đế thần vương. Thượng thánh cao chân. Tam la vạn tượng tinh quân.

Thánh đản: ngày mười lăm tháng giêng âm lịch (15/1) giáng trần hiệu đính tội phúc của con người. Mà được gọi là thiên quan ban phúc. Nhân gian gọi là lễ thượng nguyên ngày rằm tháng giêng và có câu cổ xưa nói rằng “cúng lễ quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng” và có đức có phúc mặc sức mà ăn chính là được thiên quan ban phúc.

* Địa quan đại đế khí của nguyên động côn linh và tinh chất cực hoàng kết thành. Được gọi là thuấn. Chủ quản ngũ nhạc đế quân và 24 trị sơn xuyên. Cửa địa thổ hoàng. Tứ duy bát cực thần quan.

Thánh đản: ngày lăm tháng bảy âm lịch (15/7) giáng trần hiệu giới tội phúc. Vì người răn tội. Hay còn được gọi là quan hiệu tội. Nhân gian nói rằng: “tháng bảy ngày rằm xóa tội vong nhân”. Thường đến nơi có đến. Miếu thờ ngọc hoàng thượng đế xá tội thiên tôn và thái Ất cứu khổ thiên tôn vì mười lăm tháng bảy địa quan mở ngục cầu xin ngọc hoàng và thái Ất xá tội. Cứu khổ cho những người đã chết đang chịu khổ tại các địa ngục được trở về các mộ phần có thanh long. Bạch hổ dưỡng mộ kết phát. Phù cho dòng dõi danh chức phúc thọ và có thể đi đầu thai kiếp khác.

* Thủy quan đại đế khí phong trì và tinh chất thuần khiết kết thành. Gọi là đại vũ. Chủ quản cửu giang thủy đế. Tứ độc thần quân và chư thần ở tam hà tứ hải.

Thánh đản: ngày mười lăm tháng mười âm lịch (15/10) giáng trần. Răn dạy tội phúc. Vì người diệt họa. Hay còn được gọi là quan giải ách.

Ngày 15 tháng 10 các đền thờ tam quan nhân gian đến lễ cầu hạ nguyên giải ách thủy quan. Những người đang mắc bệnh nặng. Bị u. Bệnh thủy huyết. Các bệnh đan mắc và sắp sẩy ra. Năm sau đều được thủy quan đại đế hóa giải vô bệnh vô tật. Gặp được thần y và tiên dược. Có câu rằng: “bệnh quỷ đã có thuốc tiên”.

Tam Quan Đại Đế Chân Kinh 三官大帝真

Phát lô tán

Lô yên khởi triện.

Đạo khí đằng tường.

Thành tâm nhất chú phán thiên hương

Liễu nhiễu thấu khung thương.

Chu biến thập phương.

Chư thần hiện kim quang

Thái thượng ngọc hoa tán cảnh hương vân phù cái đại thiên tôn。。。

Chúc Hương Thần Chú

Đạo do tâm học.

Tâm giả hương truyền.

Hương nhit ngọc lô.

Tâm tồn đế tiền

Chân linh hạ phán.

Tiên bội lâm hiên kim quan cáo.

Kính đạt cửu thiên

Tịnh Khẩu Thần Chú

Đan chu khẩu thần.

Thổ uế trừ phân.

Thiệt thần chính luân.

Thông mệnh dưỡng thần

La thiên xỉ thần.

Khước tà vệ chân.

Hầu thần hổ bí.

Khí thần dẫn tân

Tâm thần đan nguyên.

Lệnh ngã thông chân.

Tư thần luyện dịch.

Đạo khí trường tồn

Tịnh Tâm Thần Chú

Thái thượng đài tinh.

ứng biến vô đình.

Khu tà phược mị.

Bảo mệnh hộ thân

Trí tuệ minh tịnh.

Tâm thần an ninh.

Tam hồn vĩnh cửu.

Phách vô tang khuynh

Tịnh Thân Thần Chú

Linh bảo thiên tôn.

An úy thân hình.

Đệ tử hồn phách.

Ngũ tạng huyền minh

Thanh long bạch hổ.

Đội trượng phân vân.

Chu tước huyền võ.

Thị vệ ngã thân

An Thổ Địa Thần Chú

Nguyên thủy an trấn.

Phổ cáo vạn linh.

Nhạc độc chân quan.

Thổ địa chích linh

Tả xã hữu tắc.

Bất đắc vọng kinh.

Hồi hướng chính đạo.

Nội ngoại trừng thanh

Các an phương vị.

Bị thủ gia đình.

Thái thượng hữu mệnh.

Sưu bộ tà tinh

Hộ pháp thần vương.

Bảo vệ tụng kinh.

Quy y đại đạo.

Nguyên hanh lợi trinh

Đại thánh nguyên thủy an trấn đại thiên tôn

Tịnh Thiên Địa Thần Chú

Thiên địa tự nhiên.

Uế khí phân tán.

Động trung huyền hư.

Hoảng lãng thái nguyên

Bát phương uy thần.

Sử ngã tự nhiên.

Linh bảo phù mệnh.

Phổ cáo cửu thiên

Kiền la đáp na.

Động cương thái huyền.

Trảm yêu phược tà.

Sát quỷ vạn thiên

Trung Sơn Thần Chú.

Nguyên thủy ngọc văn.

Trì tụng nhất biến.

Khước bệnh duyên niên

Án hành ngũ nhạc.

Bát hải tri văn.

Ma vương thúc thủ.

Thị vệ ngã hiên

Hung uế tiêu tán.

Đạo khí trường tồn

Thường thanh thường tĩnh thiên tôn

Nhiếp ma bính uế đại thiên tôn

Kim Quang Thần Chú

Thiên địa huyền tông.

Vạn khí bản căn.

Quảng tu ức kiếp.

Chứng ngô thần thông

Tam giới nội ngoại.

Duy đạo độc tôn.

Thể hữu kim quang.

Phúc ánh ngô thân

Thị chi bất kiến.

Thính chi bất văn.

Bao la thiên địa.

Dưỡng dục quần sinh

Tụng trì vạn biến.

Thân hữu quang minh.

Tam giới thị vệ.

Ngũ đế tư nghênh

Vạn thần triều lễ.

Dịch sử lôi đình.

Quỷ yêu tang đảm.

Tinh quái vong hình

Nội hữu phích lịch.

Lôi thần ẩn danh.

Động tuệ giao triệt.

Ngũ khí đằng đằng

Kim quang tốc hiện.

Phúc hộ chân nhân.

Cấp Cấp Như Ngọc Hoàng Quang Hàng Luật Lệnh Sắc

Tam Quan Đại Đế Bảo Cáo.

Chí tâm quy mệnh lễ

Duy tam thánh nhân.

Nãi nhất thái cực.

Tấn thụ hạo kiếp gia chi mệnh.

Đỉnh ưng vô lượng phẩm chi bao.

Tử vi thanh hư động âm.

Tổng lĩnh công quá.

Tứ phúc xá tội giải ách.

Phổ tế tồn vong.

Đạo quan chư thiên.

Ân đàm tam giới.

Đại bi đại nguyện.

Đại thánh đại từ.

Tam nguyên tam phẩm tam quan đại đế.

Tam Cung Cửu Phủ Tam Bách Lục Thập ứng Cảm Thiên Tôn

Thượng Nguyên Thiên Quan Đại Đế Bảo Cáo.

Chí tâm quy mệnh lễ

Huyền đô nguyên dương.

Tử vi cung trung.

Bộ tam thập lục tào.

Giai cửu thiên vạn chúng.

Khảo giác đại thiên thế giới chi nội

Lục tịch thập phương quốc thổ chi trung.

Phúc bị vạn linh.

Chủ chúng sinh thiện ác chi tịch.

Ân đàm tam giới.

Trí chư tiên thăng hàng chi tư.

Trừ vô vọng chi tai.

Giải thích túc ương.

Thoát sinh tử chi thú.

Cứu bạt u khổ.

Quần sinh thị lại.

Xuẩn động hàm khang.

Đại bi đại nguyện.

Đại thánh đại từ.

Thượng Nguyên Cửu Khí Tứ Phúc Thiên Quan Diệu Linh Nguyên dương đại đế tử vi đế quân

Trung Nguyên Địa Quan Đại Đế Bảo Cáo.

Chí tâm quy mệnh lễ

Thanh linh động dương.

Bắc đô cung trung.

Bộ tứ thập nhị tào.

Giai cửu thiên vạn chúng.

Chủ quản tam giới thập phương cửu địa.

Chưởng ác ngũ nhạc bát cực tứ duy.

Thổ nạp âm dương.

Hạch nam nữ thiện ác thanh hắc chi tịch.

Từ dục thiên địa.

Khảo chúng sinh lục tịch họa phúc chi danh.

Pháp nguyên hạo đại nhi năng li cửu u.

Hạo kiếp thùy quang nhi năng tiêu vạn tội.

Quần sinh phụ mẫu.

Tồn một triêm ân.

Đại bi đại nguyện.

Đại thánh đại từ

Trung Nguyên Thất Khí Xá Tội Địa Quan Động Linh Thanh Hư Đại Đế Thanh Linh Đế Quân

Hạ Nguyên Thủy Quan Đại Đế Bảo Cáo.

Chí tâm quy mệnh lễ

Dương cốc động nguyên.

Thanh hoa cung trung.

Bộ tứ thập nhị tào.

Giai cửu thiên vạn chúng.

Chưởng quản giang hà thủy đế vạn linh chi sự.

Thủy tai đại hội kiếp sổ chi kì.

Chính nhất pháp vương.

Chưởng trường dạ tử hồn quỷ thần chi tịch.

Vô vi giáo chủ.

Lục chúng sinh công quá tội phúc chi do.

Thượng giải thiên tai.

Độ nghiệp mãn chi linh.

Hạ tế u quynh.

Phân nhân quỷ chi đạo.

Tồn vong giai thái.

Lực tế vô cùng.

Đại bi đại nguyện.

Đại thánh đại từ.

Hạ Nguyên Ngũ Khí Giải Ách Thủy Quan Kim Linh Động Âm Đại Đế dương cốc đế quân

Hỏa Quan Đại Đế Bảo Cáo.

Chí tâm quy mệnh lễ

Càn nguyên tứ phẩm.

Khảo giác hỏa quan.

Vận phù kiền kiện.

Đức hợp li minh.

Cư thái dương đan thiên chi trung.

Thống tả phủ chú sinh chi tịch.

Thịnh đức tại hỏa viêm đế trì hành.

Công tham tá vu tam nguyên.

khí vận hành vu tứ nguyệt

Giá xích long nhi hành nam lục.

Chiếu minh huỳnh hoặc chi cung.

Chúc chu lăng nhi hiển đan đài.

Hoán hách văn xương chi vận

Huy huy lãng diệu.

Bỉnh bỉnh chiếu lâm.

Đại bi đại nguyện.

Đại thánh đại từ.

Xích hoàng thượng phẩm.

Tam Khí Hỏa Quan Viêm Đế Chân Quân Động Dương Đại Đế Nam Đan kỉ thọ thiên tôn

Huyền Thiên Thượng Đế Bảo Cáo.

Chí tâm quy mệnh lễ

Hỗn nguyên lục thiên.

Truyền pháp giáo chủ.

Tu chân ngộ đạo.

Tế độ quần mê.

Phổ huệ chúng sinh.

Tiêu trừ tai chướng.

Bát thập nhị hóa.

Tam giáo tổ sư.

Đại từ đại bi.

Cứu khổ cứu nan.

Tam nguyên đô tổng quản.

Cửu thiên du dịch sử.

Tả thiên cương.

Bắc cực hữu viên đại tương quân.

Trấn thiên trợ thuận.

Chân võ linh ứng.

Phúc đức diễn khánh.

Nhân từ chính liệt.

Hiệp vận chân quân.

Trị thế phúc thần.

Ngọc hư sư tương.

Huyền Thiên Thượng Đế Kim Khuyết Hóa Thân Đãng Ma Thiên Tôn

Khai kinh tán

Thiên địa thủy phủ.

Tam giới cao chân.

Vô biên pháp hiển đại từ nhân

Tế độ ứng lương thần.

Phúc bị vạn dân.

Bạt tội xuất mê tân

Quy mệnh

Tam Nguyên ứng Cảm Đại Thiên Tôn。。。

Khai kinh kệ

Tịch tịch chí vô tông.

Hư trì kiếp nhận a.

Khoát lạc động huyền văn

Thùy trắc thử u hà.

Nhất nhập đại thừa lộ.

Thục kế niên kiếp đa

Bất sinh diệc bất diệt.

Dục sinh nhân liên hoa.

Siêu lăng tam giới đồ

Từ tâm giải thế la.

Chân nhân vô thượng đức.

Thế thế vi tiên gia

Tán viết

Kê thủ quy mệnh thiên địa thủy.

Tam quan đại đế từ bi chủ

Thần công diệu đức bất tư nghị.

Cẩn vận nhất tâm quy mệnh lễ

Thái Thượng Tam Nguyên Tứ Phúc Xá Tội Giải Ách Tiêu Tai Duyên Sinh bảo mệnh diệu kinh

Nhĩ thời.

Cứu khổ đại tiên.

Tại đại la thiên thượng.

Cửu khí tử vi thiên cung

Thượng bạch đạo quân.

Viết.

Tập hội tam nguyên.

Thiên địa thủy quan.

Tam giới tứ phủ.

Chúng thánh tào quan.

Khảo giác tư.

Đồng chư tiên chúng.

Giảng thuyết kinh pháp.

Cứu bạt chúng sinh.

Phóng đại quang minh.

Chiếu Kiến Thiên Hạ Vạn Quốc Cửu Châu Chi Địa.

Giang hà hồ hải chi nội.

Diêm phù thế giới chi trung.

Thụ khổ chúng sinh.

Tạo ác phi thiện.

Quảng kết oan thù.

Đa hành bất túc.

Tài giao phất minh.

Bất Kính Thiên Địa Nhật Nguyệt Tam Quang.

A phong mạ vũ.

Khi thần diệt tượng.

Man thiên muội địa.

Tiết độc thánh hiền.

Bất Kính Phụ Mẫu Thúc Bá Lục Thân.

Gian đạo tà dâm.

Bất trung bất hiếu.

Phi lễ phi nghĩa.

Đoạn tuyệt vãng lai ân lộ.

Bất kính ngũ cốc.

Uế ô tao tiện.

Bất hành chính đạo.

Đại đấu tiểu xứng.

Minh man ám phiến.

Hoành ngôn khúc ngữ.

Bạch khẩu chú trớ.

Oán thiên hận địa.

Bất tuất kỷ thân.

Bất tu phiến thiện.

Thiên bất dung địa bất tái.

Trí sinh ác độc đa khởi ôn.

Đa chiêu tụng phi khinh trọng nan đào.

Cố tác sự nhân.

Đắc thử khổ báo.

Ác nan lâm thân.

Vô xử giải thích.

Vu Thị.

Cứu khổ đại tiên.

Đoan giản thượng cáo.

Tam nguyên thiên quan viết.

Thiện tai thiện tai.

Thử đẳng chúng sinh.

Tao hình khổ nan.

Nhược hữu thiện nam tín nữ.

Quy y tam nguyên.

Trai giới tam niên viên mãn.

Mệnh đạo chuyên tụng thử kinh.

Tam ngũ thập biến.

Thiên ngũ bách biến.

Dũng dược sám hối.

Hối quá khiên vưu.

Đạo Quân Viết.

Tức hữu thiên quan tứ phúc.

Địa quan xá tội.

Thủy quan giải ách.

Vu thị cáo hạ.

Tam nguyên thiên tôn.

Tức giá ngũ sắc tường vân.

Hành cửu khí thanh phong.

Chí đô hội phủ.

Vân đài sơn thượng.

Phóng đại hào quang.

Quảng đại huệ lực.

Vô biên pháp hiển.

Tế dân cứu khổ.

Phúc ứng vạn linh.

Chư thiên thăng hàng.

Trừ vô vọng chi tai.

Giải hữu thù chi khiên.

Tứ thiên tường chi phúc.

Thoát cửu ách chi nan.

Li tam đồ chi khổ.

Si xuẩn khang thái.

Tước khứ nguyên tội.

Bạt trừ oan căn.

Vĩnh tiêu khiên vưu.

Phụ mẫu tồn vong.

Triêm ân li khổ.

Tứ sinh lục đạo.

Ngạ quỷ cùng hồn.

Hồ hồn dã quỷ.

Cửu huyền thất tổ.

Vị li địa ngục chi trung.

Tồn vong chúng sinh.

giới gia tỏa.

Linh ngữ bế tắc.

Vu thị địa quan.

Chí thất nguyệt thập ngũ nhật.

Tức dữ ngục tù.

Địa ngục thụ khổ chúng sinh.

Trừ tội bộ diệt ác căn.

Tước tử danh thượng sinh tịch.

Dĩ khứ đề vị khứ đề.

Dĩ đề chí vị đề chí.

Dĩ kết chứng vị kết chứng.

Dĩ phát giác vị phát giác.

Phùng xá trừ chi.

Địa quan viết.

Ngũ hình thập ác đẳng tội.

Vĩnh bất xá trừ

Thiên tôn ngôn.

Ngôn ngữ trở ngữ.

Xà nha hổ khẩu.

Tâm như trùy đao.

Ác độc chi nhân.

Quỷ nhãn quỷ tâm.

Đa kế xảo ngôn.

man si ngu.

Xuẩn tử hà tri.

Cát tha nhục.

Bất niệm tha bần.

Chích niệm kỷ phú.

Phì gia nhuận thân.

Sử tâm dụng tâm.

Phản luy kỷ thân.

Tâm căn kết thành.

Tội căn nan diệt.

Tham tài lợi kỷ.

Thiên lôi phích lịch.

Ôn khí lưu truyền.

Triền hại thân thể.

Oan khiên tương tịnh.

Tịnh cập tử tôn.

Vu Thị.

Cứu khổ đại tiên.

Tái cáo thiên quan

Thiên quan viết.

Chuyên tụng thử kinh.

Chí mãn thiên biến.

Đại tác dũng dược.

Hối quá khiên vưu.

Đoạn ác tu thiện.

Tức hữu địa quan xá tội.

Sở Hữu Ác Nghiệt Khiên Vưu.

Câu nhất xá trừ.

Tâm tâm thảm thắc.

Tẫn nhất quy chính.

Hoảng hoảng hốt hốt.

Nhĩ mục tâm định.

Thần hồn an tĩnh.

Tinh thần phục cựu.

Tội diệt phúc sinh.

Vô lượng công đức.

Kì phúc vô biên

Đạo Quân Viết.

Thế gian chúng sinh.

Chiêu ôn nhạ tai.

Độc khí lưu hành.

Chúng sinh nhiễm trứ.

Giai thị tạo ác phi thiện.

Oan thù tương tịnh.

Trí sinh ác tật.

Yêm duyên vị dũ.

Nhược tụng thử kinh.

Bệnh tức thuyên dũ.

Nhược tụng kinh giả.

Chí Đoan Dương Trung Nguyên Chi Nhật.

Tức hữu tam nguyên.

Truy hồi hành ôn đẳng chúng.

Khảo giác khinh trọng đẳng tội.

Câu nhất xá trừ

Thủy Quan Viết.

Thế gian phu phụ.

Mệnh phạm cô thần quả túc.

Hình Hại Tuyệt Tự Giai Thị Tiền Sinh Bất Thi.

Kim sinh thụ chi.

Nhược hữu thiện nam tín nữ.

Thần tịch hảo tĩnh.

Mộc dục thiêu hương.

Nhiên đăng tụng kinh.

Tu trai bố thi.

Hối quá tiêu hình.

Tiện Sinh Đoan Chính Hữu Tương Chi Nam.

Thông minh phú quý chi tử.

Thanh trấn ngũ hồ tứ hải.

Túc thế kim sinh.

Cố tác ngộ vi.

Mưu tài phụ mệnh.

Kim thế vi nhi.

Thủ mệnh hóa tài.

Nữ nhân thần.

Tam Triều Ngũ Nhật Bất Hành Phân .

Hoặc tại thân nhi vong.

Sinh hạ nhi vong.

Tam lục cửu tuế nhi vong.

Thập nhị ngũ tuế nhi vong.

Nhất nhật nhất dạ.

Vạn tử vạn sinh.

Câu thị oan khiên tương lâm.

Hóa mục hóa tài.

Phiến hiếp tài vật.

Hóa vi súc sinh.

Nhược hữu thiện nam tín nữ.

Phát tâm thi tài.

Trai giới mộc dục.

Chuyên tụng thử kinh.

Hối quá khiên vưu.

Tức sử khiên vưu vĩnh thích.

Nhân quỷ phân li.

Sản sinh vô nan.

Mẫu tử song toàn.

Quan sát vô hình.

Sinh trường thành nhân.

Lợi ích song thân.

Kinh lực hoành thâm.

Kì phúc phúc chí.

Nhương họa họa tiêu

Thiên tôn ngôn.

Thù nhân băng phán.

Oan gia trái chủ.

Tự tiêu tự diệt.

Cô hồn đẳng chúng.

Cửu huyền thất tổ.

Tứ sinh lục đạo.

Luân hồi sinh tử.

Xuất li địa ngục.

Tức vãng đông cực thiên giới.

Cứu khổ môn đình.

Cứu khổ địa thượng hảo tu hành.

Chích hữu thiên đường vô địa ngục.

Diêm vương nhất kiến.

Bất cảm cao thanh.

Đồng tử dạ xoa.

Kình quyền củng thủ.

Ngưu đầu mã diện.

Tổng tẫn quy y.

Nhất thập bát trọng địa ngục.

Ngục ngục tiêu diêu.

Tam thập tam thiên thiên cung.

Cung cung tự tại.

Siêu sinh thiên đường chi cảnh.

Tức vô địa ngục chi thanh.

Xuất li địa ngục.

Vĩnh li khổ nan.

Kính vãng nhân thiên.

Siêu sinh tịnh thổ.

Khoái nhạc vô lượng.

Nhất khứ nhất lai.

Vô quải vô ngại.

Thủy quan viết.

Thiên hạ chúng sinh.

Tinh thần bất thuận.

Vận hạn trì lưu.

Hung diệu xung tịnh.

Đa sinh tật bệnh.

Hoặc ôn bệnh tương xâm.

Hoặc lị tật sang độc tương xâm.

Hoặc thũng độc giới lại tương xâm.

Khí hậu hầutương xâm.

Yết hầu phong độc tương xâm.

Tiết tả phong đàm tương xâm.

Tổ trủng ôn khí tương xâm.

Trụ cơ phong thủy tương xâm.

Tà sư bại thánh tương xâm.

Hỏa nhãn lao tương xâm.

Thổ huyết cổ độc tương xâm.

Bạch khẩu chú trớ tương xâm.

Đao binh hỏa đạo tương xâm.

Thủy điên cuồng tương xâm.

Điếu cảnh gia tỏa tương xâm.

Uế môn bế chướng tương xâm.

Niên nguyệt nhật thời bất lợi tương xâm.

Chước phạt đàn miếu thụ mộc tương xâm.

Oạt khanh động thổ tương xâm.

Khai cơ khai chiểu tương xâm.

Thiêm tân hoán cựu tương xâm tu tiền chỉnh hậu tương xâm.

Ngược tật chẩn tật tương xâm.

Ôn tai ôn khí tương xâm.

Quan phù khẩu thiệt tương xâm.

Trí sinh ác tật lai triền.

Chúng sinh nhiễm trứ.

Trí vu tang vong.

Nhược tụng thử kinh.

Tức sử ác tật bất triền.

Cát tinh tương hộ.

Hung diệu thối tán.

Vạn họa băng tiêu.

Thiên tường vân tập.

Kinh thông thiên giới.

Phúc lâm nhân gian

Thiên tôn ngôn.

Thiên hạ chúng sinh.

Giang hà hồ hải.

Chu hàng thương cổ.

Phong ba hung dũng.

Kinh hoàng ưu cụ.

Nhược tụng thử kinh.

Quy Y

Thiên địa thủy quan.

Thủy phủ chúng thánh.

Tức sử phong điềm lãng tĩnh.

Thủy đồ an thỏa.

Chu hàng ổn tái.

Thằng lãm kiên lao.

Sở mưu thuận toại.

Chư thánh ủng hộ.

Vạn thần tích phúc.

Vu Thị

Thiên tôn nhi thuyết kệ viết

Cửu khí thanh thiên thượng.

Nhật nguyệt tinh đấu chân.

Thiên địa thủy quan đế

Vân lôi điện cổ tùy.

Kim đồng chấp hoa phiên.

Ngọc nữ phủng hương hoa

Ngũ sắc tường vân nội.

Phóng xuất bạch hào quang.

Chiếu nhất thiết thiên hạ

Hiển thân cứu chúng sinh.

Khánh vân tường yên hộ.

Bạt li chư khổ nan

Hưng vân bố hồng vũ.

Khu lôi xế điện hành.

Quyển khởi dương trần thổ

Thần khí uy mãnh liệt.

Quảng đại trí tuệ lực.

Pháp hiển vô biên tế

Vô cực vô lượng pháp.

Vô lượng độ chúng sinh.

Vô cực vô lượng quang

Chiếu xuất chư hồn chúng.

Nhất thiết oan gia quỷ.

Tẫn li địa ngục trung

Tồn vong chư chúng sinh.

Nhất thiết li khổ nan

Thiên tôn thuyết kinh dĩ tất.

Nhược tụng thử kinh.

Tùy lực kiến công.

Chước thủy hiến hoa

Kì phúc tự ứng.

Gia hữu thử kinh.

Trạch xá quang minh.

Tai nan vô xâm

Bội đái thử kinh.

Vạn thần ủng hộ.

Quỷ túy vĩnh diệt.

Tâm niệm bất không

Phúc lực tự nhiên.

Thần lực phù trì.

Tùy tâm ứng khẩu.

Thử kinh cộng kế

Nhất thiên lục bách.

Thất thập ngũ tự.

Tự tự chân thuyên.

Cú cú tiêu khiên.

Hành hành diệt tội.

Quyển quyển tứ phúc

Nhất thiết chư thiên thượng đế.

Tam giới thập phương chúng thánh.

Văn thuyết thử kinh.

Giai đại hoan hỉ.

Tác lễ nhi thối.

Tín thụ phụng hành

Thái thượng tam nguyên tứ phúc xá tội giải ách tiêu tai duyên sinh bảo mệnh diệu kinh chung

Thái Thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn Thuyết Tam Quan Bảo Hiệu Kinh

Nhĩ Thời

Nguyên thủy thiên tôn.

Tại đại la thiên thượng.

Bát cảnh cung trung.

Dữ chư thiên thần vương.

Nhật nguyệt tinh túc.

Thượng thánh cao tôn.

Vô cực thánh chúng.

Thuyết vô thượng chí.

Chân diệu pháp.

Hữu nhất chân nhân.

Danh viết xích cước đại tiên.

Việt ban nhi xuất.

Kình quyền trường quỵ thượng bạch.

Thiên Tôn Viết.

Hạ giới nhân dân.

Hoặc hữu thủy hỏa đao binh.

Tật bệnh sinh sản.

Quỷ mị tinh tà.

Thiên la địa võng.

Nhất thiết ách nan.

Hà do cứu miễn

Thiên tôn ngôn.

Đắc đạo thần tiên.

Giai tòng tam quan bảo cử.

Hạ phương sinh nhân.

Đãn trì tam quan bảo hiệu.

Năng trừ ách nan.

Tất giai tiêu diệt.

Ngô kim thụ.

Nhữ hạ thế.

Lưu truyền nhân gian.

Khán tụng giả.

Đắc phúc vô lượng.

Tiêu nhất thiết ách.

Tức thuyết bảo hiệu viết.

Bắc cực huyền khung.

Tử vi đế đình.

Thái sơn đại nhạc.

Thủy quốc thanh linh

Cương duy tam giới.

Thống ngự vạn linh.

Tam nguyên giáo tịch.

Thiện ác du phân

Trai giới lễ tụng.

Vô nguyện bất thành.

Tiêu tai thích tội.

Hàng phúc duyên sinh

Chí chân diệu đạo.

Công đức vô biên.

Đại bi đại nguyện.

Đại thánh đại từ

Thượng nguyên nhất phẩm tứ phúc thiên quan tử vi đại đế

Trung nguyên nhị phẩm xá tội địa quan thanh hư đại đế

Hạ nguyên tam phẩm giải ách thủy quan động âm đại đế

Càn nguyên tứ phẩm khảo giác hỏa quan động dương đại đế

Tam nguyên chủ tể tam bách lục thập ứng cảm thiên tôn

Nữ thanh chân nhân nhất bách nhị thập khảo giác tào quan

Nhĩ Thời.

Xích cước đại tiên.

Dữ chư thiên thần vương.

Chân tiên đại chúng.

Văn thuyết bảo hiệu.

Giai đại hoan hỉ.

Tác lễ kê thủ nhi thối.

Tín thụ phụng hành

Thái Thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn Thuyết Tam Quan Bảo Hiệu Kinh chung

Hoàn kinh tán

Tam quan đại đế.

ứng cảm thập phương.

Thần công diệu đức quảng tuyên dương.

Hạo kiếp trượng thùy quang.

Phổ tế tồn vong.

Độ ách hàng trinh tường

Quy Mệnh

Tam nguyên ứng cảm đại thiên tôn。。。

tam quan chân kinh


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 547
  • 89
  • 5.884
  • 196
  • 8.103.820
  • 898.363