Thần tiên Việt Nam

Lễ nghinh sao giải hạn cầu tài La Hầu Tinh Quân 越南道教

 

 

Đạo Giáo Thần Tiên

 

 

越南神仙  

CỬU TINH

LA HẦU TINH QUÂN

 SAO_LA_HẦU.jpg 
GIỚI THIỆU
《Đạo Tạng》 bản nhất quyển. Thu nhập đỗng chân bộ bản văn loại. Thử kinh giả thác nguyên thủy thiên tôn vi thiên. Địa. Thủy tiên diễn thuyết. Phân biệt liệt cử ngũ phương ngũ tinh chân quân. Hóa cửu Tinh Tinh Quân ,Thái dương. Đại âm chân quân. La hầu chân quân. Kế đô chân quân. Thủy Tinh, Mộc Tinh, Hỏa tinh, Kim tinh, Thổ tinh, Nhị Thập Bát Tú chân quân đẳng thiên thần chi danh hiệu. Phục sức. Chức ti. Dĩ cập cúng dưỡng chi pháp. Hậu phụ tứ ngôn chúc ngữ. Vị thế nhân nhược ngộ tai tinh lâm chiếu. Khả tuyển trạch mỗ vị chân quân. Đồ họa hình tượng. Cúng phụng hoa quả. Tịnh tụng độc chú ngữ. Tức khả tiêu tai hoạch phúc. Như năng kiến đàn thiết tiếu. Vi dân kì phúc. Tinh kim kiếm,thùy bạch ngọc hoàn bội. Nghi đồ hình cúng dưỡng,dĩ dị hoa trân quả,tịnh thủy danh hương,đăng chúc thanh lễ,kiền tâm chiêm kính .Thả khả diên thọ trường sinh.
Nhĩ thời nguyên thủy thiên tôn. Ư đại la thiên thượng bạch ngọc kinh trung. Hoàng kim khuyết nội thừa hoa điện thượng. Dữ thiên tiên địa tiên thủy tiên đẳng thuyết tam nguyên lưỡng diệu ngũ tinh. Cập la hầu kế đô Nhị Thập Bát Tú đẳng chân quân chi hiệu. Nhi ngôn viết:ngô quan kiến tứ hải chi nội. Cửu địa chi nhân.  Thượng chí đế vương hầu  bá. Hạ cập phi tẩu vạn loại. Sơn hà phân dã lâm chiếu chi xứ. Họa phúc ứng kiến. Bất năng tường biện. Hàng năm trên cõi nhân gian. Huống đại địa nhân dân đa tạo tội ác. Hy thành thiện nhân. Trí cửu châu linh quan tam nguyên thượng tấu tội nghiệp tham trọng. Giảm lộc xúc thọ. Tốc quy hạ tuyền.  Biến chủng chủng hình trạng. Vĩnh cư súc loại. Kim ngã diễn thử chân kinh. Lệnh cửu địa chi nhân. Y pháp tuân kính. Hoạch chủng chủng phúc. Câu đắc diên linh.
(Nếu đầu năm lễ nghinh sao, ở cung thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế hoặc các Đền, Miếu thờ thần tiên. thỉnh Bắc Đẩu Cửu Tinh Chân Kinh là tốt nhất. Nếu không có thể lễ ở nhà khấn như dưới đây). Khấn Việt Nam Quốc… Địa chỉ… Ngày tháng…
Chí tâm quy mệnh lễ…
(Ai sao gì thì thỉnh vị đấy).
 
LA HẦU TINH QUÂN
 SAO_LA_HẦU1.jpg
La Hầu – còn gọi là Khẩu thiệt tinh, là sao xấu ảnh hưởng nặng cho Nam giới và người mệnh Kim, phái Nữ thì ảnh hưởng nhẹ. Thường gây ra những trở ngại bất trắc, bệnh tật, khẩu thiệt, thị phi miệng tiếng. Hạn sao này cần phải dè dặt cẩn thận. Ảnh hưỡng vào các tháng giêng và tháng 7.
La Hầu sao ấy nặng thay
Tháng Giêng tháng Bảy kỵ ngay chẳng hiền
Môn trung đổ bác hao tiền
Tửu sắc tài khí đảo điên những là
Đàn ông nặng hơn đàn bà
Nữ nhân khẩu thật sinh mà giận nhau
Hao tài tốn của ốm đau
Sinh ra ẩu đả lao đao chẳng hiền
Đàn ông bản mệnh chẳng yên
Tai nạn phán phúc của tiền tốn hao
Ăn ở ngay thẳng không sao
Rủi bị nguy hiểm ốm đau nhẹ nhàng
 LA HẦU:
Thiên khí sao năm hạn:
● Sao chủ về buồn rầu, chuyện thị phi, kiện tụng, tai ương.
● Sao La hầu cũng có thể là một Hung tinh, thường đem đến cho người nổi buồn rầu, điều tai nạn, hoặc tang sự, kiện thưa hay mang tiếng thị phi.
● Người nào mệnh Kim và Mộc thì chịu ảnh hưởng nặng hơn mệnh khác vì sao này thuộc Mộc.
● Đàn ông gặp sao này chiếu mệnh mà người vợ có thai thì trong năm đó lại được hên may, làm ăn được phát đạt mà người vợ sinh sản cũng được bình an.
● Vì sao này là hung tinh, nam thì ngừa quan sự, sinh rầy rà, nhiều đoạn ưu sầu, nữa hay có việc rầu buồn, đau máu, sinh dưỡng có bịnh, kỵ tháng Giêng, tháng Bảy
● Kỵ đàn ông nhiều, kỵ đàn bà ít.
Cách lễ nghinh sao:
● Vào tối mồng 8 âm lịch hàng tháng, đặt ban thờ về hướng chính bắc, trên ban thờ đặt 9 ngọn đèn (nến) bố trí theo các vị trí hướng sao hiện.
● Bài vị: Dùng sớ viết tên …Giấy màu vàng, viết: Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân Vị Tiền.

● Cách khấn: Cung thỉnh Thiên Hoàng Phán Cung Đại Thánh Thần Thủ La Hầu Tinh Quân Vị Tiền.


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 5.256
  • 175
  • 9.180
  • 165
  • 5.491.537
  • 831.050