Thần tiên Việt Nam

Khai Công Động Thổ Văn Sớ 道教神仙开工动土文疏 Thần Tiên Việt Nam 越南神仙

Đạo Giáo Thần Tiên Khai Công Động Thổ Văn Sớ

道教神仙开工动土文疏

 

 Đạo Giáo Thần Tiên Khai Công Động Thổ Văn Sớ

道教神仙开工动土文疏

南国………………地名

Nam Quốc….. ……………………………………….

*Tỉnh….. …………………………………………….

*Thị….. ………………………………………..

*Địa danh.Phường,Xã,Thôn ………………………..

*Đệ tử……………..Tên…………………

Hôm nay ngày ……Tại ………

Tấu thỉnh Thổ Công táo quân thiên đình, tam giới,

thần thánh chư thiên. Thiên phủ, địa phủ, thủy phủ,

nhạc phủ vạn pháp thần thông.

Tấu thỉnh Thổ Địa thần kỳ, Thành Hoàng xá lệnh

Cung duy Thổ Công Táo Quân thiên đình.

Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân.

Thổ Gia Thổ Trạch Tứ Phương Ứng Giáng.

Phục dĩ

Thánh đạo hoành thâm. Vạn loại hàm triêm vũ lộ.

Thần ân quảng đại. Chúng sinh vô bất hoạch phúc.

    Kim cư……tỉnh……thị……hiệu cư trụ tín sĩ………

chủ tế  bồi tế………. ………. ………. . . Hợp hội đẳng.

Đồng thành phần hương khấu thủ bách bái.

Nguyên chínhchú*thủy hoàng đại đế.

thử văn sơ vi nguyên chính giáo đích động thổ văn sơ,

như đạo hữu lánh phụng biệt môn đạo thần,

thử xử khả cải vi tín phụng môn phái đích giáo tôn pháp hiệu

Hỏa quang vương.

 

Thần Nông tổ.

 

Hùng Vương tổ sư.

 

Trần Triều Hưng đạo.

Liễu Hạnh công chúa.

Tản Viên sơn thánh.

Chử Đồng Tử đế quân.

Phù Đổng Thiên vương.

Nam hải quan âm.

Vương mẫu nương nương.

Lục nhâm tiên sư.

Tôn võ tử tiên sư.

Khương thái công tiên sư.

Chư cát lượng tiên sư.

Hoàng thạch công tiên sư.

Lưu bá ôn tiên sư.

Mao sơn giáo chủ.

Thiên giác giáo chủ.

 

Lỗ Ban tổ sư

 

Dương công tiên sư.

Liêu công tiên sư.

Tằng công tiên sư.

Lại công tiên sư.

Quách công tiên sư.

Thanh điểu tiên sư.

Bạch hạc tiên sư.

Tương đại hồng tiên sư.

Trầm trúc nãi tiên sư.

Phổ yêm tiên sư.

Tam nguyên tam phẩm tam quan đại đế.

Tử vi đại đế.

Huyền thiên thượng đế.

Câu trần đại đế.

Triệu công minh tài thần nguyên suất.

Đông tây nam bắc trung ngũ phương các lộ tài thần.

Thái âm tinh quân.

Thái âm tinh quân.

Nam đấu lục tư duyên thọ tinh quân.

Bắc đấu thất nguyên giải ách tinh quân.

Nguyên chính giáochú*thượng hạ thánh ân chủ ân sư,

ngự tiền nguyên suất, tinh trung võ mục, hộ pháp tôn thần,

các bảo kim liên tọa hạ.

Cung thân ý giả, hợp hội nhân đẳng,

vi kì cầu thử xử khai sơn oạt thổ thủ khoáng chi sự.

Thành khủng hữu kiền dự thử xử sơn thần, long thần,

thổ địa, địa cơ công cập tại xử tiên linh hài cốt đẳng nhân,

dục cầu an đốn thần linh cập tiên vong chi sự,

trạch thủ kim nguyệt cát nhật lương thần,

trượng đạo nguyên chính giáo tại án,

yêu tập thiện tín kính tu sơ văn,

đương thiên lập án, tịnh thiết đàn vũ,

phô bài hương hoa, thủy quả,

tam sinh tửu nhục đẳng chủng chủng lễ nghi, trình phụng

Tiên chư thánh chư tôn chư thần, phục duy

Từ bi nội thụ. Đồng giám pháp duyên

Phục dĩ

Thần ân thùy hữu.

Đế trạch hoành thi.

Tác chứng chủ trì, y quy án luật, duy hộ trật tự,

phổ thi thiết cung, nguyện tố công đức chi hậu,

hóa kiếp thi ân, hàng tường tứ phúc,

tai tùy điện tảo, phúc hướng vân sinh,

kì bảo nhất thiết thuận thuận lợi lợi,

bình bình an an, quý nhân phù trì tài,

nguyên quảng tiến, hưng vượng phát đạt.

Vô nhậm duyên thọ chi chí. Cẩn bái sơ phụng văn.

Thiên vận……niên nông lịch…nguyệt…nhật cát thời

Mộc ân chủ tế….tổng đại biểu…cửu khấu thượng thân

—————-o0o—————–

 

—————————o0o—————————–


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 3.691
  • 85
  • 8.641
  • 191
  • 8.420.581
  • 906.556