Thần tiên Việt Nam

Sớ Văn Khấn Thổ Công, Táo Quân, Thiên Đình, 23 Tháng Chạp Tấu Thiện Ác Nhân Gian 送灶神上天 – Thần Tiên Việt Nam 越南神仙 – 越南道教- 道教神仙- 越南道士

 

Sớ Văn Khấn Thổ Công, Táo Quân Thiên Đình, 23 Tháng Chạp Tấu Thiện Ác Nhân Gian 送灶神上天

Thần Tiên Việt Nam 越南神仙越南道教道教神仙越南道士

 

SO TAO VUONG 2

 

Đạo Giáo Thần Tiên Tín Chúng Nhật Thường Tế Táo Vương Chúc Văn

道教神仙信众日常祭灶祝文

 

南国………………地名

Nam Quốc….. ………………………………………

*Tỉnh….. ……………………………………………

*Thị….. ………………………………………

*Địa danh.Phường,Xã,Thôn ………………………

*Đệ tử……………Tên…………………

Hôm nay ngày …Tại ……

Tấu thỉnh Thổ Công táo quân thiên đình,

tam giới, thần thánh chư thiên.

Thiên phủ, địa phủ, thủy phủ,

Nhạc phủ vạn pháp thần thông.

Tấu thỉnh Thổ Địa thần kỳ, Thành Hoàng xá lệnh

Cung duy Thổ Công Táo Quân thiên đình.

Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân

Thổ Gia Thổ Trạch Tứ Phương Ứng Giáng.

Thỉnh Môn Thần, Phúc Sự.

Thỉnh Tĩnh Thần Thanh Thủy.

Thỉnh Hỏa Thần Thượng thiên

Thỉnh Bếp Thần Linh Hỏa.

Thỉnh Vua Bếp Tam Tài.

Thỉnh Xí Thần

Thỉnh Khố Cung Thần trông nom trông gia nhân.

Thỉnh Ngũ Phương Ngũ Đế.

Hỏa hóa ngân lưỡng tống táo vương,

Thượng thiên hảo sự quảng tuyên dương.

Phụng  đạo tụng kinh

Kì thao thanh bình đệ tử…...

Phàm cư đại trung hoa…tỉnh…thị…hiệu. Kim nhật kiền thành.

Dĩ hương chúc thanh sái chi nghi kính cáo

Cửu thiên trù phủ tôn thần chi vị tiền viết duy:

Thần linh thông thiên phủ. Trạch phái nhân hoàn.

Công sùng viêm đế. Đức bị dưỡng quần sinh.

Đệ tử mỗi niên tứ quý. Ngưỡng lại tôn thần bảo hữu.

Nhật thực tam xan. Toàn cảm đại đức khuông phù.

Thánh đức quảng bác. Thốn tâm nan báo.

 Nhật thường chi gian. Ngôn hoặc phi lễ.

Hành hoặc phi nghi. Trù tạo chi tế.

Hoặc phần mao cốt. Hoặc đôi uế ô.

Bất tri cấm kị. Mạo phạm táo quân đại vương.

Hàng tai trí họa. Dĩ trí gia trạch bất an.

Kinh doanh bất thông. Nhân đinh bất vượng.

Sinh súc bất lợi. Thường sinh tật bệnh chi tai.

Đệ tử hạp gia kiền niệm. Bặc kim đại cát lương thần.

Phụng tụng táo vương phủ quân chân kinh nhất quyển.

Bổ tạ linh văn nhất hàm.

Thành khẩn lễ bái.

Thượng phụng

Cửu thiên nhạc trù tư mệnh.

Thái ất nguyên hoàng định phúc .

Phụng thiện thiên tôn vị tiền.

Phục nguyện đại thi xá hựu.

Vĩnh tăng phúc lộc. Phùng hung hóa cát.

Phổ ước an ổn. Thánh từ động hồi

Chiêu cách văn sơ

Thiên vận…niên….nguyệt….nhật

 

 click để lấy bài khấn 23 tháng chạp Thổ công Táo quân >https://thantienvietnam.com/khan-le/117-tao-quan-vuong-chan-kinh.html 

 

 

Một số món ăn thường dùng lễ Thần Tiên, Gia Tiên và các ngày lễ tết, hội theo phong tục dân gian các địa phương người Việt

  luocga.jpg

Đồ lễ mặn và bánh lễ Thần Tiên, Gia Tiên và các ngày lễ tết, hội theo phong tục dân gian các địa phương người Việt

10.jpg

Đồ lễ mặn và bánh lễ Thần Tiên, Gia Tiên và các ngày lễ tết, hội theo phong tục dân gian các địa phương người Việt

240112_loi-song_banh-chung.jpg

Đồ lễ mặn và bánh lễ Thần Tiên, Gia Tiên và các ngày lễ tết, hội theo phong tục dân gian các địa phương người Việt

banh-te-1.jpg

Đồ lễ mặn và bánh lễ Thần Tiên, Gia Tiên và các ngày lễ tết, hội theo phong tục dân gian các địa phương người Việt

12.jpg

Đồ lễ mặn và bánh lễ Thần Tiên, Gia Tiên và các ngày lễ tết, hội theo phong tục dân gian các địa phương người Việt

banh-muot-xao-long-ngon-re-phonguyen-khang-2.jpg.png

Đồ lễ mặn và bánh lễ Thần Tiên, Gia Tiên và các ngày lễ tết, hội theo phong tục dân gian các địa phương người Việt

Hương_vị_Quê_Nhà_Thơm_ngon_bánh_đúc_miền_Tây.jpg

Đồ lễ mặn và bánh lễ Thần Tiên, Gia Tiên và các ngày lễ tết, hội theo phong tục dân gian các địa phương người Việt  

1317670413_b277fc63d3_o.jpg

Đồ lễ mặn và bánh lễ Thần Tiên, Gia Tiên và các ngày lễ tết, hội theo phong tục dân gian các địa phương người Việt 

banh_ngon_truyen_thong_mien_bac_7.jpg

Đồ lễ mặn và bánh lễ Thần Tiên, Gia Tiên và các ngày lễ tết, hội theo phong tục dân gian các địa phương người Việt 

thuong-thuc-nhung-mon-che-banh-ngon-3-mien-ngay-tet_1.jpg

Đồ lễ mặn và bánh lễ Thần Tiên, Gia Tiên và các ngày lễ tết, hội theo phong tục dân gian các địa phương người Việt 

956banhngao.jpg

Đồ lễ mặn và bánh lễ Thần Tiên, Gia Tiên và các ngày lễ tết, hội theo phong tục dân gian các địa phương người Việt 

1317371757-banh-crepes-dua1.jpg

Đồ lễ mặn và bánh lễ Thần Tiên, Gia Tiên và các ngày lễ tết, hội theo phong tục dân gian các địa phương người Việt 

chân.jpg

Đồ lễ mặn và bánh lễ Thần Tiên, Gia Tiên và các ngày lễ tết, hội theo phong tục dân gian các địa phương người Việt 

banhloc2.jpg

Đồ lễ mặn và bánh lễ Thần Tiên, Gia Tiên và các ngày lễ tết, hội theo phong tục dân gian các địa phương người Việt 

banh_ngon_truyen_thong_mien_bac_8.jpg

Đồ lễ mặn và bánh lễ Thần Tiên, Gia Tiên và các ngày lễ tết, hội theo phong tục dân gian các địa phương người Việt 

banh_ngon_truyen_thong_mien_bac_5.jpg

Đồ lễ mặn và bánh lễ Thần Tiên, Gia Tiên và các ngày lễ tết, hội theo phong tục dân gian các địa phương người Việt 

thuong-thuc-nhung-mon-che-banh-ngon-3-mien-ngay-tet_2.jpg

Đồ lễ mặn và bánh lễ Thần Tiên, Gia Tiên và các ngày lễ tết, hội theo phong tục dân gian các địa phương người Việt 

201201091127448841.jpg

Đồ lễ mặn và bánh lễ Thần Tiên, Gia Tiên và các ngày lễ tết, hội theo phong tục dân gian các địa phương người Việt 

thom-ngon-banh-it-la-gai-cu-lao-cham_1.jpg

Đồ lễ mặn và bánh lễ Thần Tiên, Gia Tiên và các ngày lễ tết, hội theo phong tục dân gian các địa phương người Việt 

50924976_banh_cam.jpg

 Đồ lễ mặn và bánh lễ Thần Tiên, Gia Tiên và các ngày lễ tết, hội theo phong tục dân gian các địa phương người Việt 

08-015251_699.jpg

Đồ lễ mặn và bánh lễ Thần Tiên, Gia Tiên và các ngày lễ tết, hội theo phong tục dân gian các địa phương người Việt 

08-015448_597.jpg

 Đồ lễ mặn và bánh lễ Thần Tiên, Gia Tiên và các ngày lễ tết, hội theo phong tục dân gian các địa phương người Việt 

thitheoquay_01.jpg

 Đồ lễ mặn và bánh lễ Thần Tiên, Gia Tiên và các ngày lễ tết, hội theo phong tục dân gian các địa phương người Việt

  mong-gio-ham-lac-an-ngay-gia-lanh.jpg

 Đồ lễ mặn và bánh lễ Thần Tiên, Gia Tiên và các ngày lễ tết, hội theo phong tục dân gian các địa phương người Việt

  Mon-ngon-ngay-Tet.jpg

Đồ lễ mặn và bánh lễ Thần Tiên, Gia Tiên và các ngày lễ tết, hội theo phong tục dân gian các địa phương người Việt 

get.jpg

 Đồ lễ mặn và bánh lễ Thần Tiên, Gia Tiên và các ngày lễ tết, hội theo phong tục dân gian các địa phương người Việt

7.jpg

Đồ lễ mặn và bánh lễ Thần Tiên, Gia Tiên và các ngày lễ tết, hội theo phong tục dân gian các địa phương người Việt

4.jpg

Đồ lễ mặn và bánh lễ Thần Tiên, Gia Tiên và các ngày lễ tết, hội theo phong tục dân gian các địa phương người Việt  

201201091137486973.jpg

 Đồ lễ mặn và bánh lễ Thần Tiên, Gia Tiên và các ngày lễ tết, hội theo phong tục dân gian các địa phương người Việt  

16172532ww.jpg

 Đồ lễ mặn và bánh lễ Thần Tiên, Gia Tiên và các ngày lễ tết, hội theo phong tục dân gian các địa phương người Việt 

9.jpg

 Đồ lễ mặn và bánh lễ Thần Tiên, Gia Tiên và các ngày lễ tết, hội theo phong tục dân gian các địa phương người Việt 

banh-loc.jpg

Đồ lễ mặn và bánh lễ Thần Tiên, Gia Tiên và các ngày lễ tết, hội theo phong tục dân gian các địa phương người Việt 

5.jpg

 Đồ lễ mặn và bánh lễ Thần Tiên, Gia Tiên và các ngày lễ tết, hội theo phong tục dân gian các địa phương người Việt  

1238_cr_51f870cb5b7d9.jpg

 Đồ lễ mặn và bánh lễ Thần Tiên, Gia Tiên và các ngày lễ tết, hội theo phong tục dân gian các địa phương người Việt  

6.jpg

 Đồ lễ mặn và bánh lễ Thần Tiên, Gia Tiên và các ngày lễ tết, hội theo phong tục dân gian các địa phương người Việt 

banh-chung-tet-560x560.jpg

 

Đồ lễ mặn và bánh lễ Thần Tiên, Gia Tiên và các ngày lễ tết, hội theo phong tục dân gian các địa phương người Việt

 

 

 

 

 


Ai đang trực tuyến

  • 3
  • 3.744
  • 89
  • 8.641
  • 191
  • 8.420.634
  • 906.560