Thần tiên Việt Nam

Lễ nghinh sao giải hạn cầu tài Thổ Tú Tinh Quân 越南道教

 

Đạo Giáo Thần Tiên

 

 

 

越南神仙

CỬU TINH

THỔ TÚ TINH QUÂN

SAO_THỔ_TÚ.jpg 

GIỚI THIỆU
《Đạo Tạng》 bản nhất quyển. Thu nhập đỗng chân bộ bản văn loại. Thử kinh giả thác nguyên thủy thiên tôn vi thiên. Địa. Thủy tiên diễn thuyết. Phân biệt liệt cử ngũ phương ngũ tinh chân quân. Hóa cửu Tinh Tinh Quân ,Thái dương. Đại âm chân quân. La hầu chân quân. Kế đô chân quân. Thủy Tinh, Mộc Tinh, Hỏa tinh, Kim tinh, Thổ tinh, Nhị Thập Bát Tú chân quân đẳng thiên thần chi danh hiệu. Phục sức. Chức ti. Dĩ cập cúng dưỡng chi pháp. Hậu phụ tứ ngôn chúc ngữ. Vị thế nhân nhược ngộ tai tinh lâm chiếu. Khả tuyển trạch mỗ vị chân quân. Đồ họa hình tượng. Cúng phụng hoa quả. Tịnh tụng độc chú ngữ. Tức khả tiêu tai hoạch phúc. Như năng kiến đàn thiết tiếu. Vi dân kì phúc. Tinh kim kiếm,thùy bạch ngọc hoàn bội. Nghi đồ hình cúng dưỡng,dĩ dị hoa trân quả,tịnh thủy danh hương,đăng chúc thanh lễ,kiền tâm chiêm kính .Thả khả diên thọ trường sinh.
Nhĩ thời nguyên thủy thiên tôn. Ư đại la thiên thượng bạch ngọc kinh trung. Hoàng kim khuyết nội thừa hoa điện thượng. Dữ thiên tiên địa tiên thủy tiên đẳng thuyết tam nguyên lưỡng diệu ngũ tinh. Cập la hầu kế đô Nhị Thập Bát Tú đẳng chân quân chi hiệu. Nhi ngôn viết:ngô quan kiến tứ hải chi nội. Cửu địa chi nhân.  Thượng chí đế vương hầu  bá. Hạ cập phi tẩu vạn loại. Sơn hà phân dã lâm chiếu chi xứ. Họa phúc ứng kiến. Bất năng tường biện. Hàng năm trên cõi nhân gian. Huống đại địa nhân dân đa tạo tội ác. Hy thành thiện nhân. Trí cửu châu linh quan tam nguyên thượng tấu tội nghiệp tham trọng. Giảm lộc xúc thọ. Tốc quy hạ tuyền.  Biến chủng chủng hình trạng. Vĩnh cư súc loại. Kim ngã diễn thử chân kinh. Lệnh cửu địa chi nhân. Y pháp tuân kính. Hoạch chủng chủng phúc. Câu đắc diên linh.
(Nếu đầu năm lễ nghinh sao, ở cung thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế hoặc các Đền, Miếu thờ thần tiên. thỉnh Bắc Đẩu Cửu Tinh Chân Kinh là tốt nhất. Nếu không có thể lễ ở nhà khấn như dưới đây). Khấn Việt Nam Quốc… Địa chỉ… Ngày tháng…
Chí tâm quy mệnh lễ…
(Ai sao gì thì thỉnh vị đấy).
 

THỔ TÚ TINH QUÂN

 SAO_THỔ_TÚ_1.jpg 

Thổ Tú – còn gọi là Thổ Đức tinh (Thổ Tinh) hay Ách tinh chủ gia đạo bất an buồn phiền, bệnh hoạn hay kéo dài, tiểu nhân phá phách, đi xa bất lợi. Hai tháng 4 và 8 bất lợi.
Thổ Tú sao ấy phải lo
Tuy là ít nặng giữ cho vẹn toàn
Tháng Tư tháng Tám chẳng an
Kỵ hai tháng đó thiếp chàng bi ai
Làm ăn thì cũng có tài
Khiến cho đau ốm khỏi rầy ốm đau
Mang lời chịu tiếng biết bao
Bán buôn phải giữ kẻo hao mất đồ
Tham tài dục lợi của vô
Đưa ra thì bị hung đồ đoạt đi
Tin người ngon ngọt phải nguy
Thi ân tích đức việc gì cũng qua


THỔ TÚ

Thiên khí sao năm hạn:

● Sao chủ về lòng trắc ẩn, đề phòng tiểu nhân, xuất nhập không thuận tiện.
● Rất hợp cho cả đàn ông và đàn bà thuộc mệnh Thổ, nhưng năm gặp sao này chiếu mệnh thì trong tâm của người đó cảm thấy nổi buồn man mác, không có chủ định vững vàng, thường hay hoài nghi công việc làm ăn, không có hăng hái, song không gặp tai họa gì
● Người già cả năm gặp sao này mà bị bệnh thì lâu khỏi.
● Vì sao này là hung tinh, đi đâu cũng không thuận ý, đề phòng kẻ tiểu nhân, gia đạo không an, hay có chiêm bao mị mộng, kỵ nuôi thú, kỵ tháng 4, tháng 8, có việc lo buồn.

Cách lễ nghinh sao:
● Vào tối 19 âm lịch hàng tháng, đặt ban thờ về hướng chính Tây, trên ban thờ đặt 5 ngọn đèn (nến) bố trí theo các vị trí hướng sao hiện.
● Bài vị: Dùng sớ viết tên …Giấy màu vàng, viết tên Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Tú Tinh Quân Vị Tiền
● Cách khấn: Cung thỉnh thiên đình Hoàng Đại Thanh Thổ Địa, Địa La, Thổ Tú Tinh Quân Vị Tiền.

 

 

 

 


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 2.310
  • 115
  • 4.999
  • 133
  • 6.372.919
  • 853.807