Thần tiên Việt Nam

Lễ nghinh sao giải hạn cầu tài Thái Bạch Tinh Quân 越南道教

 

Đạo Giáo Thần Tiên

 

 

越南神仙

CỬU TINH

THÁI BẠCH TINH QUÂN

 SAO_THÁI_BẠCH.jpg 
GIỚI THIỆU
《Đạo Tạng》 bản nhất quyển. Thu nhập đỗng chân bộ bản văn loại. Thử kinh giả thác nguyên thủy thiên tôn vi thiên. Địa. Thủy tiên diễn thuyết. Phân biệt liệt cử ngũ phương ngũ tinh chân quân. Hóa cửu Tinh Tinh Quân ,Thái dương. Đại âm chân quân. La hầu chân quân. Kế đô chân quân. Thủy Tinh, Mộc Tinh, Hỏa tinh, Kim tinh, Thổ tinh, Nhị Thập Bát Tú chân quân đẳng thiên thần chi danh hiệu. Phục sức. Chức ti. Dĩ cập cúng dưỡng chi pháp. Hậu phụ tứ ngôn chúc ngữ. Vị thế nhân nhược ngộ tai tinh lâm chiếu. Khả tuyển trạch mỗ vị chân quân. Đồ họa hình tượng. Cúng phụng hoa quả. Tịnh tụng độc chú ngữ. Tức khả tiêu tai hoạch phúc. Như năng kiến đàn thiết tiếu. Vi dân kì phúc. Tinh kim kiếm,thùy bạch ngọc hoàn bội. Nghi đồ hình cúng dưỡng,dĩ dị hoa trân quả,tịnh thủy danh hương,đăng chúc thanh lễ,kiền tâm chiêm kính .Thả khả diên thọ trường sinh.
Nhĩ thời nguyên thủy thiên tôn. Ư đại la thiên thượng bạch ngọc kinh trung. Hoàng kim khuyết nội thừa hoa điện thượng. Dữ thiên tiên địa tiên thủy tiên đẳng thuyết tam nguyên lưỡng diệu ngũ tinh. Cập la hầu kế đô Nhị Thập Bát Tú đẳng chân quân chi hiệu. Nhi ngôn viết:ngô quan kiến tứ hải chi nội. Cửu địa chi nhân.  Thượng chí đế vương hầu  bá. Hạ cập phi tẩu vạn loại. Sơn hà phân dã lâm chiếu chi xứ. Họa phúc ứng kiến. Bất năng tường biện. Hàng năm trên cõi nhân gian. Huống đại địa nhân dân đa tạo tội ác. Hy thành thiện nhân. Trí cửu châu linh quan tam nguyên thượng tấu tội nghiệp tham trọng. Giảm lộc xúc thọ. Tốc quy hạ tuyền.  Biến chủng chủng hình trạng. Vĩnh cư súc loại. Kim ngã diễn thử chân kinh. Lệnh cửu địa chi nhân. Y pháp tuân kính. Hoạch chủng chủng phúc. Câu đắc diên linh.
(Nếu đầu năm lễ nghinh sao, ở cung thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế hoặc các Đền, Miếu thờ thần tiên. thỉnh Bắc Đẩu Cửu Tinh Chân Kinh là tốt nhất. Nếu không có thể lễ ở nhà khấn như dưới đây). Khấn Việt Nam Quốc… Địa chỉ… Ngày tháng…
Chí tâm quy mệnh lễ…
(Ai sao gì thì thỉnh vị đấy).
 
THÁI BẠCH TINH QUÂN
 SAO_THÁI_BẠCH1.jpg 
Thái Bạch – còn gọi là Kim Đức tinh (Kim Tinh), là

hung tinh chủ về sự bất toại tâm, xuất nhập phòng tiểu nhân, hao tán tiền bạc, bệnh tật nảy sinh. Phòng tháng 5 xấu, nhất là những người mệnh hỏa, kim và mộc.
Thái Bạch sao ấy nặng thay
Nam nữ máu huyết kỵ rầy gươm đao
Kim Tinh Bạch Hổ vì sao
Cử mặc đồ trắng chiếu vào Tây phương
Cưới gả tạo lập gia đường
Tháng Năm kỵ lắm tổn thương chẳng hiền
Bi ai tang khó hao tiền
Không tai cũng bệnh trung niên khỏi nào
Có người cũng nhẹ không sao
Có kẻ bị vướng tù lao giam cầm
Cũng nên tích đức thiện tâm
Quí nhân đỡ gạc ai đâm đắc mình
 
Kim tinh:
Thiên khí sao năm hạn:
● Sao chủ về hao tài tốn của, không xứng ý toại lòng, đề phòng tai nạn bệnh tật.
● Sao này rất hung tợn hơn sao La Hầu, những người thuộc mệnh Kim, mệnh Mộc và mệnh Hỏa đều Đại kỵ
● Chẳng biết bao nhiêu người bị tai nạn, tù tội, mất chức hoặc chết trong những năm có sao Thái bạch chiếu mệnh
● Cho đến việc làm nhà trong năm gặp sao Thái bạch chiếu mệnh cũng không tốt
● Nếu ai ăn ở mất âm đức, khi gặp sao này chiếu mệnh thì sẽ bị hoạn họa chẳng sai
● Vì sao này có kiết, có hung
● Đàn ông hay lo rầu rồi đắc khá, có quí nhân giúp đỡ
● Đàn bà hay đau ốm, vợ chồng hay tranh cải, ngừa tiểu nhân
● Kỵ tháng 5 và màu trắng, đàn bà nặng hơn

Cách lễ nghinh sao:
● Vào tối 15 âm lịch hàng tháng, đặt ban thờ về hướng chính Tây, trên ban thờ đặt 8 ngọn đèn (nến) bố trí theo các vị trí hướng sao hiện.
● Bài vị: Dùng sớ viết tên …Giấy màu trắng, viết: Tây Phương Canh Tân Kim Đức Thái Bạch Tinh Quân Vị Tiền
● Cách khấn: Cung thỉnh thiên đình Hao Linh Cung Đại Thánh Kim Đức Thái Bạch Tinh Quân Vị Tiền.


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 5.258
  • 175
  • 9.180
  • 165
  • 5.491.539
  • 831.050