Thần tiên Việt Nam

Lễ nghinh sao giải hạn cầu tài Vân Hán Tinh Quân 越南道教

 

Đạo Giáo Thần Tiên

 

越南神仙

CỬU TINH

VÂN HÁN TINH QUÂN

 SAO_VÂN_HÁN.jpg 
GIỚI THIỆU
《Đạo Tạng》 bản nhất quyển. Thu nhập đỗng chân bộ bản văn loại. Thử kinh giả thác nguyên thủy thiên tôn vi thiên. Địa. Thủy tiên diễn thuyết. Phân biệt liệt cử ngũ phương ngũ tinh chân quân. Hóa cửu Tinh Tinh Quân ,Thái dương. Đại âm chân quân. La hầu chân quân. Kế đô chân quân. Thủy Tinh, Mộc Tinh, Hỏa tinh, Kim tinh, Thổ tinh, Nhị Thập Bát Tú chân quân đẳng thiên thần chi danh hiệu. Phục sức. Chức ti. Dĩ cập cúng dưỡng chi pháp. Hậu phụ tứ ngôn chúc ngữ. Vị thế nhân nhược ngộ tai tinh lâm chiếu. Khả tuyển trạch mỗ vị chân quân. Đồ họa hình tượng. Cúng phụng hoa quả. Tịnh tụng độc chú ngữ. Tức khả tiêu tai hoạch phúc. Như năng kiến đàn thiết tiếu. Vi dân kì phúc. Tinh kim kiếm,thùy bạch ngọc hoàn bội. Nghi đồ hình cúng dưỡng,dĩ dị hoa trân quả,tịnh thủy danh hương,đăng chúc thanh lễ,kiền tâm chiêm kính .Thả khả diên thọ trường sinh.
Nhĩ thời nguyên thủy thiên tôn. Ư đại la thiên thượng bạch ngọc kinh trung. Hoàng kim khuyết nội thừa hoa điện thượng. Dữ thiên tiên địa tiên thủy tiên đẳng thuyết tam nguyên lưỡng diệu ngũ tinh. Cập la hầu kế đô Nhị Thập Bát Tú đẳng chân quân chi hiệu. Nhi ngôn viết:ngô quan kiến tứ hải chi nội. Cửu địa chi nhân.  Thượng chí đế vương hầu  bá. Hạ cập phi tẩu vạn loại. Sơn hà phân dã lâm chiếu chi xứ. Họa phúc ứng kiến. Bất năng tường biện. Hàng năm trên cõi nhân gian. Huống đại địa nhân dân đa tạo tội ác. Hy thành thiện nhân. Trí cửu châu linh quan tam nguyên thượng tấu tội nghiệp tham trọng. Giảm lộc xúc thọ. Tốc quy hạ tuyền.  Biến chủng chủng hình trạng. Vĩnh cư súc loại. Kim ngã diễn thử chân kinh. Lệnh cửu địa chi nhân. Y pháp tuân kính. Hoạch chủng chủng phúc. Câu đắc diên linh.
(Nếu đầu năm lễ nghinh sao, ở cung thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế hoặc các Đền, Miếu thờ thần tiên. thỉnh Bắc Đẩu Cửu Tinh Chân Kinh là tốt nhất. Nếu không có thể lễ ở nhà khấn như dưới đây). Khấn Việt Nam Quốc… Địa chỉ… Ngày tháng…
Chí tâm quy mệnh lễ…
(Ai sao gì thì thỉnh vị đấy).
 
VÂN HÁN TINH QUÂN
 SAO_VÂN_HÁN1.jpg 
Vân Hán – còn gọi là Hỏa Đức tinh (Hỏa Tinh) là Tai tinh chủ hao tài, khẩu thiệt và tranh chấp, kiện tụng bất lợi. Đề phòng những rủi ro bất ngờ. Tháng 4 và 8 xấu.
Vân Hán cũng nhẹ không sao
Mãn năm khẩu thật lao đao sơ sài
Đầu năm đổ bác bạc bài
Thua nhiều ăn ít hao tài chẳng an
Văn thơ khẩu thật đa đoan
Mang lời chịu tiếng bị quan quở hành
Hỏa Đức chiếu mệnh chẳng lành
Dằn tính nóng nảy tụng tranh chẳng hiền
Tháng Tư tháng Tám phải kiên
Kỵ trong hai tháng chẳng yên gia đình
Gặp ai gây dữ làm thinh
Nhịn nhục qua khỏi thì mình không sao
 
HỎA TINH VÂN HÁN
Thiên khí sao năm hạn:
● Sao chủ về sự thủ cựu. Cần đề phòng thương tật, thai sản, nóng nảy, nói năng cẩn thận, tránh kiện tụng.
● Sao này vẫn hiền lành, đàn ông hay đàn bà gặp sao này chiếu mệnh, mọi việc làm ăn đều được trung bình, chỉ có kỵ về khẩu thiệt vào tháng 2 và tháng 8
● Đàn ông phòng quan sự, ăn nói nên lựa lời, nuôi thú vật bất lợi.
● Kỵ tháng 2, tháng 8

Cách lễ nghinh sao:
● Vào tối 29 âm lịch hàng tháng, đặt ban thờ về hướng chính Nam, trên ban thờ đặt 15 ngọn đèn (nến) bố trí theo các vị trí hướng sao hiện.
● Bài vị: Dùng sớ viết tên …Giấy màu đỏ, viết: Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân Vị Tiền
● Cách khấn: Cung thỉnh thiên đình Minh Ly Cung Đại Thánh Hỏa Đức Vân Hán Tinh Quân Vị Tiền.


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 5.195
  • 174
  • 9.180
  • 165
  • 5.491.476
  • 831.049