Thần tiên Việt Nam

Tết Trung Thu , Rằm Tháng 8 Văn Sớ 中秋节 – Đạo Giáo Việt Nam 越南道教

 

Sớ Thái Âm Tết Trung Thu Rằm Tháng 8

Nguyệt Cung Hoàng Hoa Tố Diệu Nguyên Tinh Thánh Hậu Thái Âm Nguyên Quân

 

Tết Trung Thu (chữ Nôm: 節中秋. Trung: 中秋节 (Trung thu tiết)/ Zhōngqiū jié) theo Âm lịch là ngày Rằm tháng 8 hằng năm.

 

 

ram_thang_8_tet_trung_thu.jpg

Bát Nguyệt Thập Ngũ Nhật Cung chúc Thái Âm Nương Nương Thánh Đản Văn Sớ

八月十五日恭祝太阴娘娘圣诞文疏

 ram_thang_8_thai_am_tatc3.jpg

南国………………地名

Nam Quốc…..…………………………………

*Tỉnh….. ………………………………………

*Thị….. ………………………………………..

*Địa danh.Phường…, Xã…, Thôn …………

*Đệ tử……………..Tên…………………

Hôm nay ngày ……..Tại ………

Tấu thỉnh Nguyệt Cung Hoàng Hoa Tố Diệu Nguyên Tinh Thánh Hậu Thái Âm Nguyên Quân

Tấu thỉnh Thổ Công táo quân thiên đình, tam giới, thần thánh chư thiên. Thiên phủ, địa phủ, thủy phủ, nhạc phủ vạn pháp thần thông.

Tấu thỉnh Thổ Địa thần kỳ, Thành Hoàng xá lệnh

  

Mật dĩ

年八月十五日.恭逢

Niên Bát Nguyệt thập ngũ nhật.

*Cung phụng:

Nguyệt phủ kết lân hoàng quân, diệu quả tố nguyệt thiên tôn thiên thu thánh đản chi lương thần cát nhật

Kim cứ:

大南国......号吉宅安居

Đại Nam Quốc..Tỉnh..Thị..Hiệu cát trạch an cư

领果 生天.  资冥求忏.  化财孝……

Lĩnh quả hạnh thiên. Tư minh cầu thiên.

*Hóa tài hiếu ……

Đồ lễ gồm: …….

Thọ đào thọ diện.

Đăng chú mính trà.Tuyền đài bảo lễ.

Cung tu văn sớ nhất phong.

Thành tâm thành ý.

Niêm hương kính hiến ư

Nguyệt phủ kết lân hoàng quân diệu quả tố nguyệt thiên tôn viên hạ viết:

Nguyệt phủ hoàng quân thọ vô cương.

Nhất sinh tường quang biến trần hoàn,

Thánh đức nhân từ huệ chúng sinh.

Quang minh quần lê giáng trinh tường.

Tư Cung phụng thiên đản giai kỳ.

Mộc ân tín sĩ.kỵ hợp gia nhân đẳng đáo phùng thánh thế.

Nam phương chính nhất tông phái

Cảm thiên địa tái phục chi long ân.

Hà nhật nguyệt chiếu lâm chi hậu đức.

Tri ân hữu vạn. Báo đáp vô nhất.

Kính cẩn thành tâm mộc dục trai giới.

Hành lễ như nghi. Tụ tại đàn tiền.

Phần hương kính sớ.

*Cung chúc:

Thái âm tinh quân thánh thọ vô cương.

Tịnh kì phủ nạp vi nghi.

Mật nguyện tôn giá.

Đạo bì tứ tự chi phong điều vũ thuận.

Đức bảo vạn phương chi vật phụ dân khang.Mặc hữu

Cảnh nội bình an.

Tứ thời hữu khánh.

Bát tiết vô tai.

Nam thiêm bách phúc.

Nữ nạp thiên tường.Lão ấu khang ninh.Vạn sự địch cát.

Bách nghiệp hưng long.

Sở kì như ý.

Tắc ngô dân chi phúc hĩ.

*Cung thỉnh

上奉

Thượng phụng

Mật vọng thánh từ.

Chiếu giám phủ duẫn.

天运日和南具表……再拜

Thiên vận tuế thứ..niên Bát Nguyệt thập ngũ nhật cát thời.

Mộc ân tín sĩ hợp gia nhân đẳng

Khấu tạ thần ân.

Phần hương cụ sớ.

Bách bái

上申

Thượng thân

ram_thang_8_thai_am_tatc2.jpg

———o0o———-

 còn tiếp…..

Bài Khấn Và Tích Rằm Tháng 8

https://thantienvietnam.com/khan-le/733-tet-trung-thu-ram-thang-8-le-thai-am-nuong-nuong-than-tien-viet-nam.html


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 3.763
  • 90
  • 8.641
  • 191
  • 8.420.653
  • 906.561