Thần tiên Việt Nam

Đông Nhạc Đại Đế Giải Oan Tạ Tội Pháp 東岳大帝 – Đạo Giáo Việt Nam 越南道教

 

Đông Nhạc Đại Đế Giải Oan Tạ Tội Pháp

東岳大帝

 

01300000245841122337247132507_gfgfcopy_copy.jpg

Đông Nhạc Đại Đế Giải Oan Tạ Tội Pháp 東岳大帝

 

FDFDFD.jpg

 

Đông Nhạc Đại Đế Giải Oan Tạ Tội Pháp 東岳大帝

1339768943215.jpg

 

Lời Dẫn

 

Trong Đạo Giáo Thần Tiên, Ngọc Hoàng Đại Đế trưởng quản thống lĩnh thiên địa, trời đất chia làm 3 cung lớn được gọi là:

 

Ngọc Hoàng Cung: Cai quản trên thiên đình.

 

Long Vương Cung: Cai quản dưới thủy cung.

 

Đông Nhạc Cung:  Cai quản địa phủ .

 

Đông Nhạc Đại Đế Cai Quản Địa Phủ

 

Địa phủ có 72 tầng địa ngục, giám sát sự sống chết luân hồi của con người.

 

Cổ xưa các vị đế vương thường hay đến Thái Sơn để cúng tế , gọi là “Phong Thiện”, nghĩa là cúng tế trời và đất, đều được ngài bảo hộ cho giang sơn xã tắc nên các bậc đế vương về sau tôn xưng. Đông Nhạc Đại Đế và phong là “Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Trai Nhân Thánh Đại Đế”.
Xưa kia các vị vua chúa trước khi đăng quang thường lập đàn làm lễ gọi là:   

 

*Lễ “Phong Thiện”các bậc vua chúa làm lễ này chứa đựng nhiều ý nghĩa thâm sâu, một là cho cả thiên hạ biết vua, hai là sự thành lập chính quyền do vua đứng đầu này là “Ý trời”, quyền hạn của vua là có trời chi trợ cho. Một ý khác, dân gian tin rằng , khi con người chết thì hồn phách đều qui về núi Thái Sơn Đông Nhạc . Vị Đại Đế này chưởng quản sự thọ yểu của con người. Như vậy, việc nhà vua làm lễ tế cáo trời đất ở Thái Sơn hàm ý:- một là , đây là chính quyền hợp pháp, hai là, cầu Đông Nhạc ban cho phúc thọ, được hưởng tôn quí lâu dài.
*Theo tín ngưỡng dân gian, tin rằng Đông Nhạc Đại Đế  là vị thần chưởng quản tuổi thọ của con người. Khi một người vừa chết, trước hết phải đến “báo cáo” với Đông Nhạc, để  xét coi có phải đúng là tên tuổi như thế hay không, sau mới chuyển xuống Thập Điện Diêm La Vương để xử lý. Do đó, dân gian đối với việc thờ cúng Đông Nhạc Đại Đế  rất là long trọng và thành kính. Nhất là khi có bệnh hoạn đau ốm, thì sự khấn vái còn nhiều hơn lúc bình thường. Tóm lại, sự sùng bái ngũ nhạc của người cổ đại có nguồn gốc từ sự tôn sùng nguyên khí linh thiêng non cao núi thẩm của con người.
*Dân gian tin rằng, Đông Nhạc Đại Đế  ở trong hai động “âm dương” và chấp chưởng ba “đặc ân” phúc, lộc, thọ của con người. Quan trọng nhất là nơi  ghi chép và đúc kết   “Hồ sơ tội phúc” của con người để chuyển giao đến Diêm Vương  giải quyết. Từ đó, dân gian đối với Đông Nhạc vô cùng kính sợ.
*Đông Nhạc Đại Đế  cũng là vị Đế Thái Sơn lớn nhất trong năm vị đế ngũ nhạc. Trong các tự miếu của Thần Tiên, hầu hết đều có thờ phụng hình tượng của năm vị Thần Ngũ Nhạc. Thần của Đông Nhạc tôn là “Đông Nhạc Đại Đế”, hoặc là “Nhạc Đế Gia”, “Nhân Thánh Đại Đế”, “Thiên Tề Vương”, “Thái Sơn Vương”, “Thái Sơn Phủ Quân”, “Thiên Đô Phủ Quân”, “Thái Sơn Nguyên Soái”. Lại còn có một thuyết khác là, Đông Nhạc Đại Đế  tức là “Thái Tuế Chân Nhân” họ Tuế tên Sùng, có chỗ nói là Nhạc Phi. Trong sách “Di Kiên Chí” thì nói rằng “Ba vị Tư Hắc, Thạch Nghê và Từ Khải kế tiếp nhau làm Thái Sơn Phủ Quân”. Cai quản địa lý và âm phần.
Đông Nhạc Thái Sơn Tề Thiên Nhân Thánh Đại Đế”, đứng đầu Ngũ Nhạc, tổng quản về cát hung họa phúc của nhân gian. Lại còn chấp chưởng mười tám địa ngục nặng ở cõi U Minh Địa Phủ. Tất cả những người trên nhân gian khi chết đi đều phải trình Thổ Địa và đến Miếu Thành Hoàng cắt hộ khẩu chuyển xuống âm phủ. Nếu không vong hồn lưu lạc. Nhất là những người bị chết nơi đất khách quê người phải làm quỷ đói, mãi mãi không siêu thoát. Quyền lực của Đông Nhạc Đại Đế cứu một người được sống, chết, thành Thần Tiên hay ma quỉ gì thì cũng do nơi kết quả sự khảo xét của Đông Nhạc, rồi sau mới theo đó mà thực hành
*Trong “Sử Ký chính Nghĩa” có nói  đến việc  đắp đất ở Thái Sơn  làm đàn để gặp Trời, báo công cho Trời như sau : “Đến trên núi nhỏ dưới núi Thái Sơn để báo công, gọi là “Thiện”. Thần Đạo thuộc về Thiên còn  Quỉ Đạo thuộc về Địa, nhà vua chỉ ở một nơi Thái Sơn  mà báo thiên báo địa, có nghĩa là “Thái Sơn hội tụ cả Thần lẫn Quỉ vậy”.
*Nếu muốn cầu cho  được trường thọ, cầu cho khỏi bị người khác làm hại hoặc cầu tránh hỏa tai, tù ngục, tai họa binh biến… cho đến việc cầu xin phúc lộc… đều đến cúng bái cầu khấn tụng chân kinh Đông Nhạc Đại Đế. Chân kinh linh ứng tới vị Thánh Đế  của Ngũ Nhạc sẽ được cứu giúp cả người chết dưới địa phủ và người trên dương gian được kéo dài tuổi thọ và tài lộc. Vì thế, dù là ngày thường, cũng có rất nhiều người đến Tự Miếu để thắp hương khấn nguyện, nhang  khói liên miên chẳng ngớt.
Trong Miếu Đông Nhạc Đại Đế có chín vị thần đầu thai con người là “Dẫn Mông (dạy trẻ con), Nhũ Mẫu (bà vú), Tử Tôn (con cháu),  Thiên Tiên (các vị Tiên), Nhãn Quang (ánh sáng con mắt), Thôi Sinh (giúp đỡ sinh sản) , Bồi Cô (nuôi cho lớn), Ái Kính (thương yêu kính trọng),Tống Ngưu (tặng trâu), gọi chung là Cửu Nương Nương (chín vị nương nương).
*Ngày hai mươi tám tháng ba âm lịch là ngày đản sinh của Đông Nhạc Đại Đế  .

 

1339768915212.jpg

Đông Nhạc Đại Đế Giải Oan Tạ Tội Pháp 東岳大帝


Chí tâm quy mệnh lễ

 

Khai  Kệ

Thiên tôn đại từ bi
Diễn  Độ nguyên nhân

Phụng giả năng tiêu kiếp
Tụng chi khả bảo thân

Tam Giáo đồng nhất lý
Nhất đức cứu thế dân

Mệnh cung trừ ác diệu
Trường bảo phúc lộc trăn

Đệ tử ○ ○ ○ cung tụng

Đông nhạc giải oan tạ tội pháp

Nguyên thủy thiên tôn thuyết đông nhạc hóa thân
Tể sinh độ tử

Bạt tội giải oan
Bảo mệnh huyền phạm
Cáo chú diệu kinh

Nhĩ thời

Nguyên thủy thiên tôn
Tại đại la thiên thượng kim khuyết chi nội

Ngọc thanh thánh cảnh thiên cung
Thăng cửu quang bảo tọa

Cử ngũ minh như ý
Hối tập chư thiên đế quân

Nhật nguyệt tinh túc
Vô ưởng chân tiên thánh chúng

La liệt đạo tiền
Thị thời

Nguyên thủy thiên tôn
Phát đại hoằng âm

Diễn thuyết vô thượng chí chân diệu pháp
Thiên hoa tân phân

Quỳnh hương liễu nhiễu
Ư thị hội trung hữu tứ đại chân nhân

Danh viết

Đại từ đại bi kim hoa chân nhân

Đại từ đại bi ngọc thanh chân nhân

Đại từ đại bi diệu hành chân nhân

Đại từ đại bi cứu khổ chân nhân

Câu các xuất ban trường quỵ
Thượng cáo khải tấu

Thiên tôn viết
Thần đẳng quan kiến hạ phương thế giới chi nội

Cửu u địa ngục chi trung
Hoặc nam hoặc nữ
Lão thiểu bất đồng

Tuy xứ nhân thế
Bần hàn khốn khổ
Tật bệnh triền miên

Quỷ mị tinh tà
Oan khiên chú trớ
Hung họa quan phi

Liên niên độc hại
Hoạnh tao yêu thương

Hựu kiến địa ngục chi nội
Ngạ quỷ cùng hồn
Cô u đẳng chúng

Trú dạ thụ hình
Đao sinh kiếm thụ
Viêm sí hỏa phần

Hàn băng đống thể
Vô hữu hưu tức
Phục kiến huyết hồ ngục nội

Hứa đa nữ nhân
Thụ chư khổ não
Bất xả trú dạ

Lưỡng đồ chúng sinh
Thị hà dị nhân
Duy nguyện
Thiên từ

Đại khai phương tiện chi môn
Quảng thị tiến tu chi lộ

Thị thời

Nguyên thủy Thiên tôn viết
Nhữ đẳng phục vị đế thính diệu âm

Ngã vi nhữ đẳng nhất nhất diễn thuyết
Thế gian chúng sinh

Bất tín nhân duyến thiện ác quả báo
Hoặc
Bất kính thiên địa

Bất trung quân vương
Bất hiếu phụ mẫu
Bất tuân sư trưởng

Khi phụ thần thánh
Ngỗ nghịch huynh đệ thân bằng lân hữu

Bội tiền diện hậu
Khẩu thị tâm phi
Nhất thiết quá cữu

Dĩ bị
Nhạc phủ chi thần
Tào quan chúng thánh

Thần tịch khảo giáo
Kí lục tội cữu
Kiểm sát thị thật

Trí lệnh tại thế chi nhật
Bần phạp khốn khổ
Ác bệnh sang độc

Ôn dịch tật sấn
Tai họa hoành sinh
Quan ti lao ngục

Yêu tà khắc hại
Lũy tuế kinh niên
Bất năng an thái

Gia môn thu tức
Mỗi ngộ hung táng
Hoặc tao thời tuế

Đao binh thủy hỏa
Trùng hoàng cơ cận
Đạo tặc xâm lâm

Hy kiến thái bình
Thân một chi hậu
Vĩnh tùy địa ngục

Ngạ quỷ trầm luân
Đồ cát chi thể
Hoạch thang phí hội

Hàn băng thụ khổ
Thiên vạn kiếp hậu
Phương thoát sinh hồi

Thác sinh súc loại
Nhưng thụ sát thương
Chủng chủng nghiệp báo

Vô hữu tận kỳ
Ư thị tứ đại chân nhân văn thị thuyết dĩ

Các các hàm bi khải khấu

Thiên tôn viết
Nguyện từ mẫn
Bình đẳng cứu tế
Thị thời

Nguyên thủy thiên tôn
Nhưng bạch chân nhân viết

Tích hỗn độn vị phán Thái Cực chi tiên
Hữu hỗn nguyên đạo mẫu thụ

Thái thượng di la giáo chủ
Hách thiên huyền anh tổ

Kim sinh thiểu hải tông nguyên
Mộng nhật quang đản

Thần nguyệt nhị thập bát nhật giáng sinh

Nãi tử phủ đông hoa thánh nhân chi đệ
Trường bạch kiến công

Hy hoàng thụ hiệu
Sơ tắc thái hoa chân nhân

Hán minh Thái Sơn nguyên súy
Lũy triều tiết phong

Đông nhạc đại sinh thiên tề nhân nguyên thánh đế
ứng thanh dương

Vị tôn chấn vị
Độc cư trung giới
Thống nhiếp vạn linh

Chưởng nhân gian thiện ác chi quyền
Ti âm phủ thị phi chi mục

Án phán thất thập nhị tào
Hình phân tam thập lục ngục

Trừng gian phạt ác
Lục tử chú sinh
Hóa hình tứ nhạc

Tứ thiên thánh đế
Phủ dục lục hợp vạn vật quần sinh

Thế gian nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân

Đãn ngộ
Tam nguyên ngũ tịch
Tứ thời bát tiết

Giáp tử canh thân
Mỗi nguyệt tam thất đấu giáng bản mệnh

Sóc vọng cát đán chi thần
Năng thi tài bạch
Thiết lập đàn trường

Quảng trần cúng dưỡng
Phần hương nhiên đăng
Kiền tâm khẩn đảo

Quy mệnh

Đông hoa thượng tướng đông nhạc đại sinh thiên tề nhân nguyên thánh đế

Uy quyền tự tại thiên tôn giả
Tức đắc
Quốc bình dân nhạc

Binh tức cốc đăng
Cung hồ thanh nịnh
Hoàng đồ củng cố

Hạ cập sĩ thứ nam nữ
Tội nghiệt tiêu trừ
Tai suy tẩy đãng

Phúc quả trăn thân
Duyên niên ích thọ
Gia môn xương thịnh

Tử tự miên trường
Xuất nhập khởi cư
Cát vô bất lợi

Quá khứ vong giả
Bất kinh địa ngục
Tội li quyên tiêu

Oan cừu hòa thích
Khổ não thuyên bình
Cửu u bãi đối

Ngũ khổ đình hình
Thượng sinh thiên đường
Tiêu dao tự tại

Khoái lạc vô biên
Dữ đạo hợp chân
Nhất thiết hữu tình

Quân đăng vô thượng
Tức thuyết chú viết

Thái Sơn đệ nhất đông nhạc đại sinh thiên tề nhân thánh đế

Đông nhạc thương thiên
Duyện châu ti quyền
Thượng ứng phòng túc
Hạ thống chấn nguyên

Phát sinh vạn vật
Dữ thiên tề niên

Huyền linh chi quán
Tự lục thanh thiên

Tể sinh độ tử
Tộ quốc miên diên

Hành Sơn đệ nhị Nam Nhạc ti thiên đại hóa chiêu thánh đế

Nam Nhạc đan thiên
Hành châu ti quyền

Thượng ứng tinh túc
Hạ chiếu ly nguyên

Đào chú vạn phẩm
Tỉ sí trường niên

Dương chính ngọc khuyết
Tự lục chu thiên

Phần yêu nhiệt ác
Vĩnh diệt phong yên

Tung Sơn đệ tam trung nhạc trung thiên đại nịnh sùng thánh đế

Trung nhạc hoàng thiên
Đại châu ti quyền

Oát toàn tứ túc
Tổng chế phong san

Độc tôn vạn hữu
Ức kiếp tư niên

Huyền đô ngọc khuyết
Tự lục ngọc thiên

Ngũ linh an trấn
Sát quỷ vạn thiên

Hóa Sơn đệ tứ tây nhạc kim thiên đại lợi thuận thánh đế

Tây nhạc hạo thiên
Hoa châu ti quyền

Thượng ứng ngang túc
Hạ định đoái nguyên

Tư thành vạn vị
Bảo mệnh duyên niên

Kim khuyết huyền oán
Tự lục tố thiên

An bang lập nghiệp
Bị thủ tam biên

Hằng Sơn đệ ngũ bắc nhạc an thiên đại trinh nguyên thánh đế

Bắc nhạc huyền thiên
Hằng châu ti quyền

Thượng ứng hư túc
Hạ triệt khảm nguyên

Tư vinh vạn cảo
Ích thọ tăng niên

Úc tuyệt huyền đài
Tự lục hắc thiên

Bạt hủ thượng sinh
Độ phẩm thành tiên

Chí tâm quy mệnh lễ

Hách thiên huyền anh chi tổ
Kim sinh thiểu hải chi tông

Di tiên mẫu mộng nhật quang
Sinh tử phủ thánh nhân đông hoa đệ

Tích kiến công ư trường bạch
Thủy thụ phong ư hy hoàng

Sơ hiệu thái hoa chân nhân
Hán minh Thái Sơn nguyên súy

Đường hội sùng ân thánh đế
Thánh triều tự
Đại sinh

Vị trấn khôn duy
Công tham càn tạo
Phàm cư phẩm vị

Tất giai lệ yên
Nhân dĩ đức nhân
Hồi dương xuân ư chưởng thượng

Thánh tâm ích thánh
Lệ nhật nguyệt ư thiên trung

Ngũ Nhạc xưng tán ư đông phương
Tam giới độc tôn ư trung giới

Ngưỡng phụng hành ư đại lệnh
Phủ củ sát ư âm ti

Chưởng nhân gian thiện ác chi quyền
Chuyên thiên hạ tử sinh chi bính

Trừng gian ác nhi ngục phân tam thập lục thiển

Ti cát hung nhi án phán thất thập nhị tào

Hành thiện giả chú sinh thiên đường
Trầm mê giả tầm thanh cứu độ

Thị từ tôn từ chi tương
Khai chúng sinh sinh hóa chi môn

Phúc dữ thiên tề
Công cao vô lượng

Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ trung giới chí tôn

Đông nhạc thánh đế từ quang cứu khổ uy quyền tự tại thiên tôn

Chí tâm quy mệnh lễ

Càn nguyên phối vị
Khôn đức hợp hình

Thục khí minh minh uyển xuân dung ư tam giới

Đức từ dục dục trừng thu nguyệt ư vạn phương

Dữ thánh đồng minh
Phổ thiên cộng ngưỡng

Đại từ đại huệ đại thục đại minh

Đông nhạc chính cung thục minh khôn đức hoàng hậu

Chí tâm quy mệnh lễ

Chức tán thiên tề
Cổ quăng nhân thánh
Bố thanh dương chi hiệu lệnh

Chưởng thái đại chi quyền hành

Phủ phất tư văn liệt nhạc đình chi thượng tướng
Tuyên dương đế đức

Ti trần thế chi hạ dân
Bẩm công trung chính trực chi tâm

Sát thiện ác gian tà chi sự
Đại bi đại nguyện đại trí đại thông

Đông nhạc thượng tướng ti mệnh trấn quốc chân quân

Chí tâm quy mệnh lễ

Linh phân tam chất thác cửu dương

Mộc hỏa tương sinh nãi hóa thành ư bản thủy

Can khôn phối vị dục tú khí ư linh căn

Thể tính viêm viêm giáng phúc giáng tường giáng phúc chỉ

Chính tâm cảnh cảnh quảng văn quảng vũ quảng nhân từ

Tuân phụ uy quyền
Thế thiên hành đạo

Đại bi đại nguyện đại hiếu đại nhân đông nhạc thượng điện

Thái tử chí thánh bỉnh linh nhân huệ vương tôn thần

Chí tâm quy mệnh lễ

Thái sơn đính thượng
Đông nhạc nội cung
Nẵng thời

Hiện Ngọc Nữ chi thân
Căn bản tức đế chân chi tương

Ứng cửu nhi từ thị tương

Quan bách linh nhi trí tuệ viên dung
Hành mãn thập phương

Ân chu ức kiếp
Vị chính thiên tiên chi hiệu

Sách hiển bích hà chi phong
Chưởng nhạc phủ chi thần binh

Quản nhân gian chi thiện ác
Tầm thanh phó cảm
Hộ quốc an dân

Đại thánh đại từ chí nhân chí hiếu

Thiên tiên Ngọc Nữ quảng linh từ huệ

Cung thuận phổ tể bảo sinh chân nhân
Hộ quốc tí dân

Hoành đức bích hà nguyên quân

Chí tâm quy mệnh lễ

Vi nhị thần chân
Nãi nhất thống thuộc
Thiện ưng kì phúc

Tứ kim châu thư lược phúc chi thiên
Trung chú kì tường

Gia hậu lộc tập tăng phúc chi tự
Đan thiên kỉ thiện

Ngọc phủ đăng dung
Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ

Nhạc phủ chưởng tăng phúc lược phúc chi thần

Chí tâm quy mệnh lễ

Đông nhạc tử tôn
Án cửu thiên giám sinh ti
Kết tú thành thai

Bẩm lưỡng nghi chi tạo hóa
Tống sinh bảo sản

Nãi nhị thánh chi cương duy
Lý âm dương

Tán hành đậu chẩn
Cửu thiên xưng khánh
Nhất thị đồng nhân

Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ
Phổ tể phổ độ

Cửu thiên giám sinh
Minh tố chân quân
Đa nam đa nữ

Cửu thiên vệ phòng thánh mẫu nguyên quân

Chí tâm quy mệnh lễ

Bản sinh mân địa
Lập nghiệp nam phương

Học đạo vấn đạo
Thụ thân truyền ư ngũ tổ

Cầu tiên đắc tiên sử thảo nhân ư tam canh

Hộ thánh giá ư dương tử giang tâm

Hiển thần thông ư minh quân thuyền thượng
Uy danh chiêu trước

Thánh đức nan lượng
Đại bi đại nguyện đại trung đại cần

Giang đông trung hữu sùng huệ chi thần

Chí tâm quy mệnh lễ

Nhạc đình mãnh tướng
Đô phủ thống binh

Chu phát thanh nhan quan tam san chi thiết mạo

Tạo bào thúc đội đề cửu tiết chi đồng tiên

Nhiếp phách truy hồn
Tróc sinh lạc tử
Thưởng thiện phạt ác

Sát quá củ phi
Đại bi đại nguyện đại hiển đại linh

Nhạc phủ hiển ứng thái bảo nhiếp hồn chu tướng quân đô phủ thống binh đại nguyên súy

Chí tâm quy mệnh lễ

Thất thập ngũ ti án
Đông lang tây vũ thần
Thập đại thái bảo

Thính lệnh ư điện tiền
Long hổ thần quân
Trấn hộ ư tả hữu

Tốc báo hiện báo phân thiện ác ư lưỡng đồ

Dương tào âm tào phán nho đạo thích chi Tam Giáo

Chú tể quan tướng tướng chi công huân

Đoạn sinh lão bệnh tử chi khổ thú

Nhân quỷ tinh tà chi dị loại
Thai noãn thấp hóa chi sinh linh

Sự sự tất quy ư án cứ
Bàn bàn các thuộc ư minh quan

Khảo đối vô đình
Thuyên lượng bất tức

Đại bi đại nguyện đại khoan đại nhân

Nhạc đình liệt chức tào liêu đại nhạc chư ti quan điển

Nhĩ thời

Nguyên thủy thiên tôn thuyết thị chú cập thập hiệu dĩ

Chư thiên chúng chân
Phổ giai tán dương
Hàm xưng thiện tai
Thời

Thiên tôn phục cáo tứ đại chân nhân vân

Phàm hữu quốc vương đế thiển hậu phi cung quyến

Châu huyện trấn tể quan liêu nhân dân
Hoặc ngộ binh qua cạnh khởi

Đạo tặc hưng hành
Trùng hoàng hạn lạo
Xích thử du thành

Ôn dịch lưu thịnh
Nhược tụng thử kinh
Tức đắc thiên hạ thái bình

Phong điều vũ thuận
Ngũ cốc phong đăng
Nhân dân lạc nghiệp

Nhược phục hữu nhân
Lao ngục gia tỏa
Cửu hệ linh ngữ

Nhược tụng thử kinh
Tức đắc xá hựu
Truyền tuyên thoát ly gia tỏa

Nhược nhân hung tinh lâm chiếu
Tật bệnh triền miên

Nhược tụng thử kinh
Tức đắc cát tinh huyến thải
Tai hoạn tiêu trừ

Nhược nhân cầu quan tiến chức
Dục hiển công danh

Nhược tụng thử kinh
Tức đắc lộc vị thiên chuyển
Vinh nhiệm cao đằng

Nhược nhân bần hàn khổ xứ
Kì cầu tài bạch ân phú

Nhược tụng thử kinh
Tức đắc tài bảo phong doanh
Y thực tự nhiên

Nhược nhân hình hại tuyệt tự
Quan quả cô độc

Đãn tụng thử kinh
Tức đắc cửu thiên xưng khánh
Bão tống anh nhi

Kí thai đản dục
Đắc sinh trí tuệ tú lệ chi nam

Truyền lưu hậu đại miên miên bất tuyệt

Nhược nhân gia môn suy kiển
Tà sùng xâm lăng

Nhược tụng thử kinh
Tức đắc môn lan xương thịnh
Yêu tà tiềm hình

Nhược nhân hưng tu bốc trúc
Mạc ngộ lương thần

Xúc phạm thổ bộ tuế thần
Trí lệnh kê khuyển tác quái tai họa hoành sinh

Nhược tụng thử kinh
Tức đắc thổ cấm hoàn cung
Gia thất an thái

Hựu nhược hữu nhân
Oan khiên chú trớ khiên triền
Cổ mị áp trấn

Nhược tụng thử kinh
Tức đắc oan khiên chú trớ tiêu giải

Yểm mị bính xích
Nhược nhân xuất nhập

Hành thương tác cổ
Doanh mưu sự lý

Nhược tụng thử kinh
Tức đắc động chỉ hòa bình

Thủy lộ khang cát
Sĩ lộ phanh thông
Doanh mưu toại ý

Nhược nhân năng vi
Vong quá phụ mẫu
Tổ nỉ nhân thân

Cô hồn đẳng chúng
Nhược tụng thử kinh
Thị kì vong giả

Đắc sinh Tịnh Thổ
Vĩnh hưởng tiêu dao

Nhược tụng kinh giả
Tất tu trai giới mộc dục
Trước tân tịnh y

Đoan tọa lãng tụng
Tức cảm Ngũ Nhạc thiện thần bảo cử

Thập thiên chúng chân hộ trì
Thị thử kinh giả

Hựu nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân
Kiền tâm khẩn đảo

Thỉnh chính ất Đạo Sĩ
Hoặc ư cung cung quán miếu vũ chi sở

Hoặc tựu gia đình
Nhiên đăng hiến quả
Thỉnh tụng thử kinh

Thập biến nãi chí số thập bách biến
Tỉ lệnh tùy tâm cầu thỉnh

Hàm đắc như ý
Nhược phục hữu nhân
Năng xả mệnh tài

Tâm vô lận tích
Ấn tạo thử kinh thập quyển hoặc bách thiên vạn quyển

Tùy lực kiến công
Tán thi thập phương
Lưu thông độc tụng

Hàm sử tri văn
Tức cảm Ngũ Nhạc thánh đế

Lệnh hạ thất thập nhị tào văn vũ công khanh đại phu

Nhạc phủ thánh cung bảo quyến
Hàm lệnh hộ trì
Ấn thi kinh nhân

Tứ phúc diên hi
Tiêu nhương ách hối
Túc thế kim sinh

Khiên phi tất giải
Quốc bản miên diên
Tuế thời phong thục

Sinh nhân an thái
Quá khứ siêu thăng
Thử kinh công đức

Lợi ích vô cùng
Huyền phạm khai trương
Bất khả khinh tiết

Kính chi thận chi

Ư thị

Thiên tôn trọng tuyên
Nhạc thánh tông nguyên
Sử nhữ khai ngộ nhi thuyết

Kệ viết

Vô tượng vô danh vô cực tổ
Yểu minh hoảng hốt thái hư linh

Chí chân vô nhị tự nhiên tôn
Mặc vận huyền nguyên cư thượng phẩm

Thống lĩnh thập phương ư thử mễ
Chu lưu bát cực tổng quần luân

Hư hoàng diệu đạo ngọc thần tôn
Diễn thuyết truyền kinh khai huyền phạm

Tuyền đấu lịch ky du nhật nguyệt
Quang minh phổ chiếu quảng vô biên

Hỗn nguyên Thượng Đế giáng phàm gian
Vô lượng độ nhân Tam giáo chủ

Tây hóa kim tiên lưu sa giới
Đông huấn Ni Phụ tuyên cổ kim

Tam thiên nhị bách kiếp tu hành
Thanh tịnh giác vương Như Lai Tiên

Ức kiếp chí tôn di la tổ
Vô biên vô lượng đại thiên tôn

Thái huyền vô cực dữ chân không
Quá khứ vị lai đồng hiện tại

Tam thập lục thiên thiên đế thiển
Hằng hà sa giới đẳng chân tiên

Hoặc cư thiên thượng hoặc nhân gian
Hoặc tại quần tiên sơn ẩn tích

Tể tử độ sinh vô quái ngại
Tùy cơ phó cảm diệu nan lượng

Tha phương thử cảnh mỗi tầm thanh
Cửu địa tam đồ thường cứu khổ

Ẩn hiển biến hóa nan khả trắc
Tiên phàm tiên thánh mạc năng tri

Từ bi hiện tượng tác quy mô
Vô số hữu tình giai tế độ

Bạt hủ thượng sinh vô lượng kiếp
Trừ tai khước họa bất tư nghị

Hào quang biến chiếu pháp diên trung
Lục thú cửu u giai giải thoát

Thụy khí nhân uân thừa bảo liễn
Tường quang hoảng diệu giáng dao đàn

Ngã kim quy mệnh lễ nhạc thần
Tam giới thập phương hàm lợi ích

Thị thời

Thiên tôn thuyết thị kệ kỷ
Các các khể thủ

Quy mệnh đính lễ

Đông nhạc đại sinh thiên tề nhân nguyên thánh đế

Tứ nhạc tứ thiên thánh đế đại nhạc văn vũ công khanh

Đông nhạc chính cung thục minh khôn đức hoàng hậu

Đông nhạc thượng khanh ti mệnh trấn quốc chân quân

Đông nhạc thượng điện thái tử bỉnh linh nhân huệ vương tôn thần

Đông nhạc Thái Sơn thiên tiên Ngọc Nữ bích hà nguyên quân

Đông nhạc chưởng tăng phúc lược phúc chi thần

Đông nhạc tử tôn án giám sinh vệ phòng thánh mẫu nguyên quân

Giang đông trung hữu sùng huệ chi thần

Nhạc phủ thái úy chu tướng quân đô phủ thống binh nguyên súy

Nhạc đình thất thập ngũ ti minh quan triều ban quan điển

Nhĩ thời

Nguyên thủy thiên tôn
Trọng bạch chư thiên đế chân viết

Chúng sinh ký khẩn quy y
Quá cữu tận thành sám hối

Nhất thiết hữu tình
Quân triêm lợi ích

Thị thời
Tứ đại chân nhân
Phủ mông khai thị nhi hiến tụng viết

Thương đế Ngũ Nhạc tôn
Trường dưỡng dục quần linh

Ti quyền thất thập nhị
Vạn vật lại sinh thành

Trung giới vi đế thiển
Thống lĩnh chúng tiên chân

Năng tiêu nhất thiết tội
Tồn một tận triêm ân

Hiến thị tụng tất
Duy kiến pháp vân phiêu miểu
Giá phản đan tiêu

Chư thiên tiên chúng
Mạc bất hoan hỉ dũng dược

Khể thủ đính lễ nhi thối
Tín thụ phụng hành

Đông nhạc nhân thánh đại đế giải oan tạ tội pháp

Phần hương quy thái thượng
Lễ  Diệt tội khiên

Duy hy khai đại hựu
Nguyện đắc thọ miên trường

Đông nhạc đại sinh thiên thánh đế

Chư ti quan điển phân đông tây
Chưởng thiện ác chấp pháp hữu cao đê

Triều lễ  Diệt tội phúc trường tề

Đạo trường tồn đẳng chú:

 Đạo trường tuyên kinh lễ  Chi nhân

Chấp giản đương tâm
Cung đối hoàng đàn

Triều bái đông nhạc giải oan tạ tội pháp
Như pháp

Đông nhạc tề thiên nhân thánh đại đế
Tiêu khiên diệt tội thiên tôn

Nhĩ thời

Nguyên thủy thiên tôn tại đại la thiên thượng
Kim khuyết chi nội

Đại tập quần tiên
Quảng diễn diệu pháp
Cứu độ nhân luân

Thời hữu thiên tiên
Địa tiên
Thủy tiên
Tam giới thần tiên

Các chỉnh uy nghi
Thượng triều thiên khuyết
Liệt ban tiền tiến

Thị lập quỳnh hiên
Các các tiến trình
Tứ phương phân dã triệu dân

Tội phúc sinh tử chi tịch
Thị thời

Nguyên thủy thiên tôn
Thị đại uy lực
Viễn bố tường quang

Chiếu diệu đại địa sơn hà
Tế vi tội nghiệp
Vô bất tận kiến

Thời hữu kim hoa chân nhân
Ngọc thanh chân nhân
Diệu hành chân nhân

Cứu khổ chân nhân
Thiêu hương triều bái chí tôn
Thượng tấu ngôn viết

Kim quan hạ thổ chúng sinh đa bất tín phụng
Tứ túng thân tâm

Trường hành khổ độc
Sát hại chúng sinh
Tam độc thập ác

Tội ương thâm trọng
Trí sử thập trực chi thần
Ngũ Đế linh quan

Ti mệnh ti lộc
Tả kì tội phạm
Thượng tấu thiên phủ

Lịch kiếp triền miên
Vô do giải thoát
Họa phúc thưởng phạt

Phân hào bất sai
Tồn đẳng chú: Chỉ tứ đại chân nhân

Quan kiến chúng sinh
Thậm khả ai mẫn

Mật nguyện thiên từ đại khai phương tiện
Phổ vi cứu độ

Hàm sử liễu ngộ chí đạo
Xuất ly cấu trọc
Thị thời

Nguyên thủy thiên tôn
Cáo tả hữu thị chân viết

Ngô mẫn hạ phương thế giới
Nhất thiết chúng sinh
Do như xích tử

Giai lệnh đắc đạo
Chỉ vi chúng sinh tại tam độc thập ác chi trung

Vi chư võng lượng tinh mị
Ác quỷ tà thần
Độc xà mãnh thú

Đao binh thủy hỏa
Tật bệnh khổ thống
Dịch lệ ôn tai

Hung họa triền miên
Bất năng tự an
Ngô cố vi nhữ diễn thuyết

Tam Động đại pháp kinh lục bảo
Cứu hộ thế nhân

Lệnh đắc an lạc
Sở vi chúng sinh
Ngu si bất thức tội phúc

Phóng túng lục tình
Ác khẩu lưỡng thiệt
Vi thiên phạm địa

Bội chính tín tà
Trí sử phong độc ác tật
Lục thiên ma quỷ

Ngũ Nhạc chi thần
Biến Mãn nhân gian
Lưu hành sát phạt

Tử thương nhật dạ bất đình
Vô thậm ai mẫn

Vô thường khiển chư thiên đế thiển
Thập cực thần tiên

Án hành cứu độ
Hàm sử bất ngộ chúng
Ác túc khiên tẩy đãng

Nguyên thủy thiên tôn phục vị thị chân viết
Ngô vi chúng sinh

Quảng tác phúc điền
Đại kiến công đức
Tu trai bố thi

Quả báo nguy nga
Thật vi thâm trọng

Hà vị phàm tài giả chúng sinh tính mệnh thiết dĩ nan vong

Năng xả mệnh tài kì tâm vô lận

Quảng kiến công đức tiếp tế cô bần
Nội tức khan tham

Ngoại trừ kiếp số
Nhân thiên lợi nhuận
Sinh tử mông ân

Cứu hộ chi công
Phổ độ vô lượng

Dĩ kim Tồn chú:

Đạo trường tuyên kinh lễ  Chi nhân

Cẩn tuân huyền phạm
Khâm lẫm thánh ngôn
Vọng đại nhạc dĩ quy y

Tận tinh thành nhi sám hối
Khủng hữu ngũ âm chú trớ

Hoặc thị tam thế oan cừu
Hồn hệ âm ti
Tai sinh dương đạo

Hạnh thái thượng hiếu sinh chi đức
Hứa hạ dân sám hối chi môn

Thị dĩ khải kiến thanh đàn
Bị trần cúng dưỡng
Phi can lịch đảm

Liệt nghi đầu thành
Cung đối đạo tiền
Nhất tâm sám hối

Mật nguyện đại đạo
Khúc tứ xá tội chi môn
Duy kì từ bi

Tùy tùng cảm ứng chi lộ
 Tội tội diệt
Tu phúc phúc thành

Phổ nguyện chúng sinh
Kiền thành sám hối

Chí tâm triều lễ

Hạo thiên kim khuyết ngọc hoàng đại thiên tôn huyền khung cao thánh đế

Nhân các cung kính

Chí tâm triều lễ

Tam thanh tam cảnh thiên tôn
Cao thượng ngọc hoàng tôn đế

Bắc cực tử vi đại đế
Đấu phụ đấu mỗ nguyên quân

Thái ất cứu khổ thiên tôn
Lôi thanh phổ hóa thiên tôn

Chân vũ đãng ma thiên tôn
Ngũ phương ngũ đức tinh quân

Nhật đế nguyệt hoàng tinh quân
Thập cực thập hoa thánh chúng

Nam Đẩu lục ti tinh quân
Bắc Đẩu cửu hoàng tinh quân

Đông tây trung đấu tinh quân
La kế bột tinh quân

Thiên cương khuê quang tinh quân
Tam đài hoa cái tinh quân

Thập nhị cung thần tinh quân
Nhị Thập Bát Tú tinh quân

Lục thập giáp tử tinh quân
Ngũ đấu thần tiên linh quan

Đấu trung giải ách quan chúng
Bản mệnh nguyên thần tinh quân

Lộc mã quý nhân tinh quân
Mệnh cung thống thuộc chân tể

Tam nguyên tam quan đại đế
Tào phủ khảo giáo chân quan

Bắc cực tứ thánh chân quân
Linh bảo ngũ sư chân quân

Tổ sư chính nhất chân quân
Thái huyền đô tỉnh chủ tể

Cửu thiên ti mệnh chân quân
Phúc hữu thánh chân quân

Cửu Thiên Triều nguyên chân tể
Tam thiên thiên tào thánh chúng

Chư ti phủ viện soái tương
Tam giới liệt ban chân tể

Quy mệnh thái thượng tôn
Năng tiêu nhất thiết tội

Tồn đẳng chú:

Đạo trường tuyên kinh lễ  Chi nhân

Chí tâm quy thân quy thần

Quy mệnh

Thái thượng vô cực đại đạo
Tam bảo chí tôn
Thập phương liệt thánh

Đạo trường nhất thiết thánh chúng
Cung vọng đạo từ
Đỗng chiêu giám

Mật văn hư vô bố hóa
Phổ thi phục dục chi ân

Tiên thánh khoa
Quảng khai kì nhương chi điển

Nhân sinh trần thế
Nhật tích khiên vưu
Bất hữu quy y

Vân hà đãng địch
Tư duy

Đông nhạc tề thiên nhân thánh đại đế
Đức tịnh can khôn

Vị tôn đại nhạc
Phân thất thập nhị ti chi tào cục

Thưởng phạt vô tư
Chưởng bách thiên vạn ức chi thương sinh

Công khiên mị thất
Phàm cư phẩm vị
Tất lệ sinh thành

Tái duy bát ti đông bình vương
Quyền cư đô thống

Chức hạt tổng ti
Bỉnh công chính trung trực chi tâm

Họa phúc thiện
Sát thiện ác gian tà chi sự

Như ảnh tùy hình
Thượng thể hiếu sinh chi đức

Tất lại khâm phụng chi mệnh
Trọng niệm

Tồn chú:

Chỉ đông nhạc đại đế dữ bát ti đông bình vương

Sinh hệ trần duyến
Tọa cư hỏa trạch
Doanh cầu khẩu thể

Trữ miễn sát sinh chi khiên
Mưu vận tư tài

Ngẫu hữu khi trá chi phạm
Miên diên tuế nguyệt

Nhẫm nhiễm thần hôn
Tẩm thành mạc đại chi quá

Vưu nan đào chí thông chi củ sát
Toại trí tà yêu khắc hại

Tật chẩn doanh triền
Nhân quyến phất trữ
Gia môn thu tức

Thị cố kim nhật
Chí tâm thiêu hương
Tu trai lễ

Sở hữu nhất thiết tội phạm
Hàm khất đãng trừ

Phổ lệnh hữu tội tức tiêu
Hữu oan tức cải
Hữu cấm tức phá

Hữu phạm tức thuyên
Trạch xá mông ân
Lục thân ly khổ

Sở nguyện hợp gia
Thụy khí nhật trăn
Tái bỉnh đan thành

Quy y sám hối

Chí tâm quy mệnh lễ

Thái thượng di la vô thượng thiên
Diệu hữu huyền chân cảnh

Miểu miểu tử kim khuyết
Thái vi ngọc thanh cung

Vô cực vô thượng thánh
Khuếch lạc khoát quang minh

Tịch tịch chí vô tông
Huyền phạm tổng thập phương

Trạm tịch chân thường đạo
Khôi mạc đại thần thông

Khung thương chân lão
Diệu viên thanh tịnh
Trí tuệ biện tài

Chí đạo chí tôn
Tam giới sư
Hỗn nguyên tổ

Vô vi thánh chủ
Tứ sinh từ phụ
Cao thiên thượng thánh

Đại từ nhân giả
Thập hiệu viên mãn
Vạn đức chu thân

Vô lượng độ nhân
Bạt sinh tử khổ
Chúng thánh chi vương

Chư tiên chi sư
Thái thượng khai thiên
Chấp phù ngự lịch

Hàm chân thể đạo
Kim khuyết vân cung
Cửu khung lịch ngự

Vạn đạo vô vi
Thông minh đại điện

Hạo thiên chí tôn

Kim khuyết ngọc hoàng đại thiên tôn huyền khung cao Thượng Đế

Nhân các cung kính

Chí tâm triều lễ

Đông nhạc tề thiên nhân thánh đại đế

Nam Nhạc ti thiên chiêu thánh đại đế

Tây nhạc kim thiên thuận thánh đại đế

Bắc nhạc an thiên nguyên thánh đại đế

Trung nhạc tung thiên sùng thánh đại đế

Đông nhạc nội điện thục minh hoàng hậu

Nam Nhạc nội điện cảnh minh hoàng hậu

Tây nhạc nội điện tĩnh minh hoàng hậu

Bắc nhạc nội điện túc minh hoàng hậu

Trung nhạc nội điện chính minh hoàng hậu

Ngũ Nhạc chư phủ tả mệnh chân quân

Đông nhạc thượng điện thái tử bỉnh linh công

Đông nhạc trung điện thái tử chân linh quân

Đông nhạc hạ điện thái tử gia ứng hầu

Đông nhạc thái tử tuyên linh hầu

Đông nhạc thái tử huệ linh hầu

Đông nhạc thái tử tả linh hầu

Đông nhạc thái tử cư nhân nghĩa giám tôn sư

Đông nhạc thái tử bộ hạ chúng đại uy thần

Đông nhạc nội điện thánh nữ Ngọc Nữ thiên tiên

Nhạc phủ cung nội hòa huệ phu nhân

Nhạc phủ cung nội vĩnh thái phu nhân

Nhạc phủ cung nội thục huệ phu nhân

Nhạc phủ cung nội nội phi ngoại tần phu nhân

Nhạc phủ hiển thánh cảm ứng hộ quốc tây tề vương thôi phủ quân

Nhạc phủ bát ti phúc đức đông bình vương trương nguyên súy

Nhạc phủ đô tổng án ứng độ chu thạch nhị nguyên soái

Nhạc phủ đô thiêm áp ứng độ tốc báo ti quan

Nhạc phủ chấp pháp công đức ti quan

Nhạc phủ thái bảo dực linh chiêu vũ ôn nguyên súy

Nhạc phủ thái bảo điện tiền tấu sự lý nguyên súy

Nhạc phủ thái bảo oanh lôi hỏa xa thiết nguyên súy

Nhạc phủ thái bảo đại thiết vi san thủ nhân gia quỷ lưu nguyên súy

Nhạc phủ thái bảo Ngũ Nhạc đô thổ địa thiên hạ đô thành hoàng dương nguyên Soái

Nhạc phủ thái bảo anh liệt chiêu huệ khang nguyên súy

Nhạc phủ thái bảo điện tiền đô tấu sự đề điểm quỷ thần trương nguyên súy

Nhạc phủ thái bảo địa phủ ngũ đạo truy nhiếp sinh hồn nhạc nguyên súy

Nhạc phủ thái bảo tầm thanh cấp thủ truy nhiếp tử hồn mạnh nguyên súy

Nhạc phủ thái bảo phong đô cửu khúc truy hồn trảm quỷ vi nguyên súy

Nhạc phủ tiên phong lôi tướng quân
Bộ hạ nhất thiết lại binh

Nhạc phủ nhiếp hồn chu tướng quân
Bộ hạ nhất thiết lại binh

Nhạc phủ đô thống binh đại nguyên súy
Bộ hạ nhất thiết lại binh

Nhạc phủ phó thống binh đại nguyên súy
Bộ hạ nhất thiết lại binh

Nhạc phủ bẩm lệnh chấp pháp thần tướng nhất thiết lại binh

Nhạc phủ chưởng quản chư ti đô thiêm áp án phán quan

Nhạc phủ chưởng quản thiên hạ nhân dân sinh tử án phán quan

Nhạc phủ chưởng quản tốc báo hiện báo nhị ti quan

Nhạc phủ quản sinh tử câu áp thôi khám án phán quan

Nhạc phủ quản nhân trai tăng đạo án chủ giả

Nhạc phủ quản nhân tu công đức án chủ giả

Nhạc phủ quản nhân khán kinh pháp án chủ giả

Nhạc phủ quản nhân trai giới sự án chủ giả

Nhạc phủ quản nhân thủ thiên nhân án chủ giả

Nhạc phủ quản nhân chú sinh tử án chủ giả

Nhạc phủ quản nhân trường thọ mệnh án chủ giả

Nhạc phủ quản nhân tài đinh quý án chủ giả

Nhạc phủ quản nhân bần khổ tiện án chủ giả

Nhạc phủ quản nhân lược thặng cát án chủ giả

Nhạc phủ quản nhân tác quan chức án chủ giả

Nhạc phủ quản nhân tào lại sử án chủ giả

Nhạc phủ quản nhân tố nhân từ án chủ giả

Nhạc phủ quản nhân tố từ trạng án chủ giả

Nhạc phủ quản nhân công tư tụng án chủ giả

Nhạc phủ quản nhân truy tội khiên án chủ giả

Nhạc phủ quản nhân chiếu chứng kiến án chủ giả

Nhạc phủ quản nhân túc nghiệp chủ án chủ giả

Nhạc phủ quản nhân tật bệnh án chủ giả

Nhạc phủ quản nhân ôn dịch tai án chủ giả

Nhạc phủ quản sơn lâm dã thú án chủ giả

Nhạc phủ quản ác sát quỷ thần án chủ giả

Nhạc phủ quản âm dương thủy hỏa án chủ giả

Nhạc phủ quản sơn trung phi cầm án chủ giả

Nhạc phủ quản lục súc luân sinh án chủ giả

Nhạc phủ quản Dân Gia đạo tặc án chủ giả

Nhạc phủ quản nhất thập ngũ chủng thiện sinh án chủ giả

Nhạc phủ quản nhất thập ngũ chủng ác tử án chủ giả

Nhạc phủ quản khi thiên mạ địa án chủ giả

Nhạc phủ quản mạ lị thần kì án chủ giả

Nhạc phủ quản vô chủ cô hồn án chủ giả

Nhạc phủ quản bình đẳng phong vũ án chủ giả

Nhạc phủ quản thành hoàng địa đức án chủ giả

Nhạc phủ quản hình phạt tụng ngục án chủ giả

Nhạc phủ quản xúc phạm trạch thần án chủ giả

Nhạc phủ quản si mị võng lượng án chủ giả

Nhạc phủ quản cửu bệnh thất hồn án chủ giả

Nhạc phủ quản thi dược cứu dân án chủ giả

Nhạc phủ quản uổng tử tác mệnh án chủ giả

Nhạc phủ quản lương hãn hoàng án chủ giả

Nhạc phủ quản ma khám phóng sinh án chủ giả

Nhạc phủ quản sát hại sinh vật án chủ giả

Nhạc phủ quản trung hiếu liêm tiết án chủ giả

Nhạc phủ quản tử tôn thiện ác án chủ giả

Nhạc phủ quản dẫn lộ võng chúng án chủ giả

Nhạc phủ quản hứa thần hoàn nguyện án chủ giả

Nhạc phủ quản hàn nhiệt thi tể án chủ giả

Nhạc phủ quản đô sát chú trớ án chủ giả

Nhạc phủ quản công tào chú bộ án chủ giả

Nhạc phủ quản tá lý ti quan án chủ giả

Nhạc phủ quản lược thặng đại phu hiển ứng tướng công

Nhạc phủ quản báo ứng đại phu thị tùng uy thần

Nhạc phủ quản chư ti tào liêu nhiếp khám uy thần

Nhạc phủ quản bất hiếu phụ mẫu án chủ giả

Nhạc phủ quản bất trung bất nghĩa án chủ giả

Nhạc phủ quản vong sư bội hữu án chủ giả

Nhạc phủ quản tham sinh phạ tử án chủ giả

Nhạc phủ quản tham tài lợi kỷ án chủ giả

Nhạc phủ quản sát nhân phóng hỏa án chủ giả

Nhạc phủ quản gian dâm ngỗ nghịch án chủ giả

Nhạc phủ quản chú hữu chú vô án chủ giả

Nhạc phủ quản chú tài chú phúc án chủ giả

Nhạc phủ quản thai sinh noãn sinh án chủ giả

Nhạc phủ quản thấp sinh hóa sinh án chủ giả

Nhạc phủ quản thôi sinh tích trữ án chủ giả

Nhạc phủ quản yêu chiết ngỗ nghịch án chủ giả

Nhạc phủ quản hoàn hồn hoàn phách án chủ giả

Nhạc phủ quản kiếp lược tiễn ngân án chủ giả

Nhạc phủ quản trụy thai lạc tử án chủ giả

Nhạc phủ quản thủy tộc trường thọ án chủ giả

Nhạc phủ quản quan quả cô độc án chủ giả

Nhạc phủ quản hành tai hành độc án chủ giả

Nhạc phủ quản âm mưu hành đố án chủ giả

Đương cảnh phủ huyện thành hoàng tôn thần

Thiên phù tuế phân khí hậu thiển chấp uy thần

Bản cảnh phúc địa lý vực chính thần

Các cung các miếu tự điển thần kì

Cư gia hương hỏa ti mệnh lục thần

Đạo trường khải thỉnh nội ngoại thiên chân nhất thiết thần kì

Quy mệnh thái thượng tôn
Năng tiêu nhất thiết ách
Tồn đẳng

Chú: Đạo trường tuyên kinh lễ  Chi nhân

Chí tâm quy thân quy thần quy mệnh
Lễ bái

Vô thượng tam bảo
Nhạc phủ thánh đế
Khảo giáo tào quan

Nhất thiết uy linh
Tồn chú: Đạo trường tuyên kinh lễ  Chi nhân

Cung vọng thánh từ

Đỗng cự trạch
Phổ giáng hồng ân

Dĩ kim thăng đàn hành đạo
Triều chân Lễ bái

Thánh đế
Cẩn vi phụng đạo
Tồn chú: Đạo trường tuyên kinh lễ  Chi nhân

Sám hối
Thụ tính dĩ lai
Sở hữu tam nghiệp lục căn

Cố tác vi
Mưu tài hại mệnh
Oan gia chú trớ

Khẩu nha lương nguyện
Hô thần mạ quỷ
Vi thiên phạm địa

Hô phong mạ vũ
Khỏa lộ tam quang
Khiếm tài phụ mệnh

Bội nghị thương sinh
Bất hiếu phụ mẫu
Ngỗ nghịch tông thân

Phản loạn cương thường
Khinh tiện tài bảo
Khi bần trì phú

Tự tác giáo tha
Tâm sinh khan tham
Khẩu xuất ác ngữ

Chủng chủng khiên vưu
Căng căng tại niệm
Dĩ kim Khể thủ

Phần hương
Quy mệnh Lễ bái
Cung đối đạo tiền

Tận thành sám hối
Mật nguyện
Hương quan sử giả

Kinh điển ngọc lang
Truyền ngôn Ngọc Nữ
Sát mệnh thiện ác đồng tử

Tứ trực công tào sử giả
Lục kì thiện công
Khai dĩ tự tân

Thượng tấu thiên tào
Hạ nhạc phủ
Tước kì hắc bộ

Chú sinh đan thiên
Chuyển họa thành tường
Hồi hung tác cát

Kì phúc phúc chí
Nhương họa họa tiêu
Quyên tiêu tai chướng

Thăng độ tiên thân
Bảo hữu hậu duệ
Tăng diên phúc tường

Hiện hoạn vĩnh tiêu
Thiện tùy nhật tiến
Gia môn xương thịnh

Nam nữ quân an
Mật kí u minh hiểu sướng

Quốc thổ an hòa
Nhất thiết hữu tình
Quân triêm lợi ích

Phủ tùng đan khổn
Vĩnh bái huyền ân

Tồn đẳng chú:

Đạo trường tuyên kinh lễ  Chi nhân khể thủ lễ tạ

Vô thượng hư hoàng chí tôn tam bảo

Đông nhạc giải oan tạ tội pháp
Chung như pháp

Quy mệnh

Đại thánh tiêu khiên diệt tội đại thiên tôn tam xưng

Hóa tài chú

Vật bẩm nhất khí
Thần hóa vô phương
Dĩ chú hóa tài

Xán lạn tường quang
Thần tiên đỗng phủ
Vĩnh giáng cát tường

Hồi biệt ngũ vân dư
Đằng giá cửu thiên không

Cửu tiêu bảo lạc giáng phàm trần
Cứu thế ân ân pháp luật tân

Phụng tống thiên tôn hồi đế khuyết
Sinh tiêu cổ nhạc tấu ti luân

Quy mệnh

Đại thánh khuynh quang hồi giá đại thiên tôn tam xưng

Hồi hướng

Đệ tử… độc tụng

Đông nhạc giải oan tạ tội pháp

Hồi hướng thập phương pháp giới
Oan thân trái chủ

Nguyện dĩ thử công đức
Trang nghiêm tiên Tịnh Thổ

Thượng báo tứ trùng ân
Hạ tể tam đồ khổ

Nhược hữu kiến văn giả
Tất phát bồ đề tâm

Tận thử nhất báo thân
Đồng sinh cực lạc quốc

 

thap_dien.jpg

Đông Nhạc Đại Đế Giải Oan Tạ Tội Pháp 東岳大帝

14512006430892440.jpg

Đông Nhạc Đại Đế Giải Oan Tạ Tội Pháp 東岳大帝


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 4.969
  • 134
  • 2.186
  • 123
  • 6.025.227
  • 845.329