Thần tiên Việt Nam

Đông Nhạc Đại Đế Sinh Bảo Chân Kinh 東岳大帝 – Đạo Giáo Việt Nam 越南道教

Đông Nhạc Đại Đế Sinh Bảo Chân Kinh

東岳大帝

W020110921395776935764.jpg

 

 Đông Nhạc Đại Đế Sinh Bảo Chân Kinh  東岳大帝

FDFDFD.jpg

 Đông Nhạc Đại Đế Sinh Bảo Chân Kinh  東岳大帝

14512006430437455.jpg

 

Lời Dẫn

 

Trong Đạo Giáo Thần Tiên, Ngọc Hoàng Đại Đế trưởng quản thống lĩnh thiên địa, trời đất chia làm 3 cung lớn được gọi là:

 

Ngọc Hoàng Cung: Cai quản trên thiên đình.

 

Long Vương Cung: Cai quản dưới thủy cung.

 

Đông Nhạc Cung:  Cai quản địa phủ .

 

Đông Nhạc Đại Đế Cai Quản Địa Phủ

 

Địa phủ có 72 tầng địa ngục, giám sát sự sống chết luân hồi của con người.

 

Cổ xưa các vị đế vương thường hay đến Thái Sơn để cúng tế , gọi là “Phong Thiện”, nghĩa là cúng tế trời và đất, đều được ngài bảo hộ cho giang sơn xã tắc nên các bậc đế vương về sau tôn xưng. Đông Nhạc Đại Đế và phong là “Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Trai Nhân Thánh Đại Đế”.
Xưa kia các vị vua chúa trước khi đăng quang thường lập đàn làm lễ gọi là:   

 

*Lễ “Phong Thiện”các bậc vua chúa làm lễ này chứa đựng nhiều ý nghĩa thâm sâu, một là cho cả thiên hạ biết vua, hai là sự thành lập chính quyền do vua đứng đầu này là “Ý trời”, quyền hạn của vua là có trời chi trợ cho. Một ý khác, dân gian tin rằng , khi con người chết thì hồn phách đều qui về núi Thái Sơn Đông Nhạc . Vị Đại Đế này chưởng quản sự thọ yểu của con người. Như vậy, việc nhà vua làm lễ tế cáo trời đất ở Thái Sơn hàm ý:- một là , đây là chính quyền hợp pháp, hai là, cầu Đông Nhạc ban cho phúc thọ, được hưởng tôn quí lâu dài.
*Theo tín ngưỡng dân gian, tin rằng Đông Nhạc Đại Đế  là vị thần chưởng quản tuổi thọ của con người. Khi một người vừa chết, trước hết phải đến “báo cáo” với Đông Nhạc, để  xét coi có phải đúng là tên tuổi như thế hay không, sau mới chuyển xuống Thập Điện Diêm La Vương để xử lý. Do đó, dân gian đối với việc thờ cúng Đông Nhạc Đại Đế  rất là long trọng và thành kính. Nhất là khi có bệnh hoạn đau ốm, thì sự khấn vái còn nhiều hơn lúc bình thường. Tóm lại, sự sùng bái ngũ nhạc của người cổ đại có nguồn gốc từ sự tôn sùng nguyên khí linh thiêng non cao núi thẩm của con người.
*Dân gian tin rằng, Đông Nhạc Đại Đế  ở trong hai động “âm dương” và chấp chưởng ba “đặc ân” phúc, lộc, thọ của con người. Quan trọng nhất là nơi  ghi chép và đúc kết   “Hồ sơ tội phúc” của con người để chuyển giao đến Diêm Vương  giải quyết. Từ đó, dân gian đối với Đông Nhạc vô cùng kính sợ.
*Đông Nhạc Đại Đế  cũng là vị Đế Thái Sơn lớn nhất trong năm vị đế ngũ nhạc. Trong các tự miếu của Thần Tiên, hầu hết đều có thờ phụng hình tượng của năm vị Thần Ngũ Nhạc. Thần của Đông Nhạc tôn là “Đông Nhạc Đại Đế”, hoặc là “Nhạc Đế Gia”, “Nhân Thánh Đại Đế”, “Thiên Tề Vương”, “Thái Sơn Vương”, “Thái Sơn Phủ Quân”, “Thiên Đô Phủ Quân”, “Thái Sơn Nguyên Soái”. Lại còn có một thuyết khác là, Đông Nhạc Đại Đế  tức là “Thái Tuế Chân Nhân” họ Tuế tên Sùng, có chỗ nói là Nhạc Phi. Trong sách “Di Kiên Chí” thì nói rằng “Ba vị Tư Hắc, Thạch Nghê và Từ Khải kế tiếp nhau làm Thái Sơn Phủ Quân”. Cai quản địa lý và âm phần.
Đông Nhạc Thái Sơn Tề Thiên Nhân Thánh Đại Đế”, đứng đầu Ngũ Nhạc, tổng quản về cát hung họa phúc của nhân gian. Lại còn chấp chưởng mười tám địa ngục nặng ở cõi U Minh Địa Phủ. Tất cả những người trên nhân gian khi chết đi đều phải trình Thổ Địa và đến Miếu Thành Hoàng cắt hộ khẩu chuyển xuống âm phủ. Nếu không vong hồn lưu lạc. Nhất là những người bị chết nơi đất khách quê người phải làm quỷ đói, mãi mãi không siêu thoát. Quyền lực của Đông Nhạc Đại Đế cứu một người được sống, chết, thành Thần Tiên hay ma quỉ gì thì cũng do nơi kết quả sự khảo xét của Đông Nhạc, rồi sau mới theo đó mà thực hành
*Trong “Sử Ký chính Nghĩa” có nói  đến việc  đắp đất ở Thái Sơn  làm đàn để gặp Trời, báo công cho Trời như sau : “Đến trên núi nhỏ dưới núi Thái Sơn để báo công, gọi là “Thiện”. Thần Đạo thuộc về Thiên còn  Quỉ Đạo thuộc về Địa, nhà vua chỉ ở một nơi Thái Sơn  mà báo thiên báo địa, có nghĩa là “Thái Sơn hội tụ cả Thần lẫn Quỉ vậy”.
*Nếu muốn cầu cho  được trường thọ, cầu cho khỏi bị người khác làm hại hoặc cầu tránh hỏa tai, tù ngục, tai họa binh biến… cho đến việc cầu xin phúc lộc… đều đến cúng bái cầu khấn tụng chân kinh Đông Nhạc Đại Đế. Chân kinh linh ứng tới vị Thánh Đế  của Ngũ Nhạc sẽ được cứu giúp cả người chết dưới địa phủ và người trên dương gian được kéo dài tuổi thọ và tài lộc. Vì thế, dù là ngày thường, cũng có rất nhiều người đến Tự Miếu để thắp hương khấn nguyện, nhang  khói liên miên chẳng ngớt.
Trong Miếu Đông Nhạc Đại Đế có chín vị thần đầu thai con người là “Dẫn Mông (dạy trẻ con), Nhũ Mẫu (bà vú), Tử Tôn (con cháu),  Thiên Tiên (các vị Tiên), Nhãn Quang (ánh sáng con mắt), Thôi Sinh (giúp đỡ sinh sản) , Bồi Cô (nuôi cho lớn), Ái Kính (thương yêu kính trọng),Tống Ngưu (tặng trâu), gọi chung là Cửu Nương Nương (chín vị nương nương).
*Ngày hai mươi tám tháng ba âm lịch là ngày đản sinh của Đông Nhạc Đại Đế  .

 

td.jpg

Đông Nhạc Đại Đế Sinh Bảo Chân Kinh  東岳大帝


Chí tâm quy mệnh lễ

Thần pháp chúng đẳng chí tâm quy thân
Quy thần quy mệnh
Đông nhạc Thái Sơn quảng sinh đế quân,

Thiên tề đại sinh nhân thánh đế
Cửu thiên ti mệnh chân quân
Chí thánh bỉnh linh vương
Đại nhạc triều ban chân tể
Nhất thiết uy linh
Thần văn: Duy nhạc giáng linh
Đại xiển từ bi chi tạo, cử tâm vận niệm
Tức vi họa phúc chi môn
Cung vọng thánh từ
Đỗng thùy cự trạch
Phổ giáng ân hưu
Sám hối mỗ viên tùng vãng tích
Dĩ hất ư kim
Lục tạc tương nhương.
Thất tình bất tiết
Xảo sinh kế giảo
Tứ khởi tham lam
Dục túng sở chi
Tứ hoang Nhi vô độ, đức vong du hảo
Duy phú quý chi thị cầu
Phóng tích tà xỉ vô phất vi
Phẫn chí khủng cụ bất đắc chính
Hộ kỷ chi đoản
Tỏa nhân sở trường
 Hiền tật năng
Tự muội linh đài nhi võng giác, lăng cô nhược quả
Tố vi ám thất chi khả khi
Dĩ ngụy tạp chân
Đắc tân vong cố
Mộng nhiên phương thốn, vị ngộ cửu tư
Kết hấn tư đa
Nan danh nan thuật
Mật nguyện thánh đế thùy từ
Chân linh đỗng giám
Thượng phu nhân ý
Xá chư tâm nghiệp chi khiên, hạ toại nhân tình
Hi nhược xuân đài chi lạc
Canh kì hồng ấm
Quân cập hàm sinh
Thần đẳng chí tâm khể thủ
Lễ tạ vô thượng chính chân kinh bảo

Đại thánh kinh bảo thiên tôn

Quy y vô thượng kinh
Tam thập Lục Bộ tôn
Sám hối chư thiện tín
Nguyện tiêu tâm nghiệp khiên
Thường thanh diệc thường tĩnh
Tự nhiên dục bất sinh
Nội ngoại câu trinh bạch
Vĩnh bảo đạo tâm trữ

Tiêu trừ tâm nghiệp thiên tôn

Chúng tụng chú

Nham nham Thái Sơn
Tổng chế linh
Thụ thiên minh mệnh
Chủ tể nhân luân
Kì vị tắc đông
Kì đức tắc nhân
Vạn vật tư thủy
Công tể sinh dân

Chí tâm triều lễ
Thịnh ư đông phương
Đông nhạc thiên tề đại sinh nhân thánh đế

Chí tâm triều lễ
Quan Ngũ Nhạc thủ
Đông nhạc thiên tề đại sinh nhân thánh đế

Chí tâm triều lễ
Duy thiên tắc linh
Đông nhạc thiên tề đại sinh nhân thánh đế

Chí tâm triều lễ
Biến hóa tề nhất
Đông nhạc thiên tề đại sinh nhân thánh đế

Chí tâm triều lễ
Năng thành kì đại
Đông nhạc thiên tề đại sinh nhân thánh đế

Chí tâm triều lễ
Dữ sinh câu sinh
Đông nhạc thiên tề đại sinh nhân thánh đế

Chí tâm triều lễ
Hiển nhân tàng dụng
Đông nhạc thiên tề đại sinh nhân thánh đế

Chí tâm triều lễ
Nãi thánh nãi nhân
Đông nhạc thiên tề đại sinh nhân thánh đế

Chí tâm triều lễ
Dĩ đức nhi đế
Đông nhạc thiên tề đại sinh nhân thánh đế

Lễ túc..
Các trường quỵ..
Quy mệnh sám hối

Thần pháp chúng đẳng chí tâm quy thân
Quy thần quy mệnh
Đông nhạc Thái Sơn quảng sinh đế quân, thiên tề đại sinh nhân thánh đế
Cửu thiên ti mệnh chân quân
Chí thánh bỉnh linh vương
Đại nhạc triều ban chân tể
Nhất thiết uy linh
Thần văn: Nhạc trấn sơn xuyên
Diệu vô thanh nhi vô xú, khẩu tuyên ngôn ngữ
Đa hữu thị dĩ hữu phi
Cung vọng thánh từ đỗng thùy cự trạch
Phổ giáng hồng ân
Sám hối mỗ đẳng việt tự túc sinh
Chí ư kim nhật
Hoa ngôn khỉ ngữ
Lợi khẩu ác thanh
Khoát luận cao đàm
Cuồng ca lãng tiếu
Trầm hàm khúc nghiệt
Tùng đam lạc dĩ vô yếm, thực đạm huân tinh
Vị phì cam chi bất túc
Hoặc a phong nhi sất vũ
Hoặc oán thử dĩ tư hàn
Mạn đạo siểm thần
Khinh nho hủy thích
Điệu tam thốn thiệt
Tư ly gián ư lục thân, khi nhất phiến tâm
Đấu thị phi ư lưỡng xứ
Hoa ngôn hoặc chúng
Khoa phú khi bần
Mỗi bằng tứ thiệt
Mạc cẩn tam giam
Nhẫm tích Thẩm khiên
Trạc phát nan số
Mật nguyện thánh đế căng liên
Chân linh trắc mẫn
Đức âm tuyên bố
Kí khẩu nghiệp chi quyên trừ, hoàn vũ thanh ninh
Hoạch giáo thanh chi tiệm bị
Canh kì hồng ấm
Quân cập hàm sinh
Thần đẳng chí tâm khể thủ
Lễ tạ vô thượng chính chân sư bảo

Đại thánh sư bảo thiên tôn

Quy y vô thượng sư
Nhân thiên đắc đạo tôn
Sám hối chư thiện tín
Nguyện tiêu khẩu nghiệp khiên
Như bình năng cẩn thủ
Nhất ngữ đính thiên kim
Ngôn mãn vô khẩu quá
Giai túc thanh tĩnh âm

Tiêu trừ khẩu nghiệp thiên tôn

Cử..
Bộ hư toàn hành..
Niếp vân cương

Tán hoa

Thần văn: Vi thiện vi ác
Cố nan muội ư thần minh, giáng phúc giáng ương
Nãi các ti ư tào cục
Lục hợp nội ngoại
Vạn vật hồng khiên
Phàm hữu khí hình
Tất quy thống lệ
Liệt lục quá kí công chi chức
Thiết chưởng sinh chú tử chi quan
Tổng quát u minh
Điển ti dân vật
Kim cầu Tín sĩ mỗ đẳng thân cư trần võng
Sinh hệ phàm căn
Hướng bình thời
Kiến nghị nhi bất vi, vị tiểu ác
Vô thương nhi phất khứ
Nhưỡng thành chúng tội
Lự hữu bách ương
Viên trượng chí thành
Ngưỡng kì phi ứng
Đạo tương lai chi phúc chỉ
Tạ kỷ vãng chi khiên vưu
Khể thủ quy y
Kiền thành kính lễ

Chí tâm kính lễ
Tả hữu nhị thừa tướng

Chí tâm kính lễ
Trương khang nhị đại thánh

Chí tâm kính lễ
Hiển ứng thiên thánh tiểu vương

Chí tâm kính lễ
Vĩnh gia phu nhân

Chí tâm kính lễ
Ngọc tiên nương nương

Chí tâm kính lễ
Tạ ân nương nương

Chí tâm kính lễ
Địa phủ thôi phủ quân

Chí tâm kính lễ
Hao lí tướng công

Chí tâm kính lễ
Tăng phúc tướng công

Chí tâm kính lễ
Chiêu huệ linh hiển vương

Chí tâm kính lễ
Hộ quốc gia ứng công

Chí tâm kính lễ
Thanh nguyên diệu đạo chân quân

Chí tâm kính lễ
Nghĩa dũng vũ an vương sùng trữ chân quân

Chí tâm kính lễ
Hộ quốc hiển ứng vương

Chí tâm kính lễ
 ( ) hà linh phái hầu

Chí tâm kính lễ
Lục Bộ thượng thư

Chí tâm kính lễ
Thiện bộ thượng thư

Chí tâm kính lễ
Ác bộ thượng thư

Chí tâm kính lễ
Lục tào khanh giam

Chí tâm kính lễ
Bạch loa đại vương

Chí tâm kính lễ
Tả hữu trấn điện nhị tướng quân kim ngô vệ tướng quân

Chí tâm kính lễ
Tam nguyên ngô khách tam hầu chân quân tả hữu nhị khuyết thần

Chí tâm kính lễ
Dực linh chiêu vũ sử ôn nguyên súy

Chí tâm kính lễ
Thuận linh chiêu hóa sử lý nguyên súy

Chí tâm kính lễ
Hợp linh chiêu tể sử thiết nguyên súy

Chí tâm kính lễ
Trấn linh chiêu tán sử lưu nguyên súy

Chí tâm kính lễ
Thông linh chiêu hữu sử dương nguyên súy

Chí tâm kính lễ
Tuyên linh chiêu khánh sử trương nguyên súy

Chí tâm kính lễ
Quảng linh chiêu huệ sử khang nguyên súy

Chí tâm kính lễ
An linh chiêu ứng sử nhạc nguyên súy

Chí tâm kính lễ
Hiển linh chiêu lợi sử mạnh nguyên súy

Chí tâm kính lễ
Vĩnh linh chiêu trợ sử vi nguyên súy

Chí tâm kính lễ
Truy hồn chu thái úy

Chí tâm kính lễ
Hợp chân hầu lưu nguyên súy

Chí tâm kính lễ
Thiên tào ti địa phủ ti phán quan

Chí tâm kính lễ
Chú lộc ti trưởng thọ ti phán quan

Chí tâm kính lễ
Tử tôn ti quan viên ti phán quan

Chí tâm kính lễ
Thổ địa ti tài bạch ti phán quan

Chí tâm kính lễ
Tăng đạo ti ti tàm ti phán quan

Chí tâm kính lễ
Tổng thống ti tứ sinh ti phán quan

Chí tâm kính lễ
Thành hoàng ti tào lại ti phán quan

Chí tâm kính lễ
Trai giới ti phong vũ ti phán quan

Chí tâm kính lễ
Giáo lượng ti câu nguyện ti phán quan

Chí tâm kính lễ
Cô hồn ti địa ngục ti phán quan

Chí tâm kính lễ
Tật bệnh ti muội tâm ti phán quan

Chí tâm kính lễ
Công đức ti ngũ cốc ti phán quan

Chí tâm kính lễ
Phóng sinh ti chú phúc ti phán quan

Chí tâm kính lễ
Sơn lâm ti hiếu thuận ti phán quan

Chí tâm kính lễ
Tu miếu ti sát sinh ti phán quan

Chí tâm kính lễ
Lục đạo ti hoàn hồn ti phán quan

Chí tâm kính lễ
Trung trực ti dịch khách ti phán quan

Chí tâm kính lễ
Chiếu chính ti độc dược ti phán quan

Chí tâm kính lễ
Thủy phủ ti khán kinh ti phán quan

Chí tâm kính lễ
Y dược ti thiêu hương ti phán quan

Chí tâm kính lễ
Cử ý ti tốc báo ti phán quan

Chí tâm kính lễ
Hình lục ti âm mưu ti phán quan

Chí tâm kính lễ
Truy hồn ti phát hãn ti phán quan

Chí tâm kính lễ
Chú tử ti ác báo ti phán quan

Chí tâm kính lễ
Pháp thủy ti uổng tử ti phán quan

Chí tâm kính lễ
Trần trạng ti tác mệnh ti phán quan

Chí tâm kính lễ
Thôi vấn ti bình đẳng ti phán quan

Chí tâm kính lễ
Quan quả ti tẩu thú ti phán quan

Chí tâm kính lễ
Môn thần ti ngỗ nghịch ti phán quan

Chí tâm kính lễ
Bần cùng ti quý tiện ti phán quan

Chí tâm kính lễ
Lược thặng ti thủy quái ti phán quan

Chí tâm kính lễ
Sơn thần ti xúc thọ ti phán quan

Chí tâm kính lễ
Gian tà ti thiển họa ti phán quan

Chí tâm kính lễ
Thất hồn ti phi cầm ti phán quan

Chí tâm kính lễ
Tinh quái ti đọa thai ti phán quan

Chí tâm kính lễ
Oan uổng ti đạo tặc ti phán quan

Chí tâm kính lễ
Giảm thọ ti tống bệnh ti phán quan

Chí tâm kính lễ
Quỷ mị ti phán quan

Chí tâm kính lễ
Nhị thập tứ Chủ giả

Chí tâm kính lễ
Tam thập lục đỗng thiên tiên quan

Chí tâm kính lễ
Thất thập nhị phúc địa tiên quan

Chí tâm kính lễ
Tĩnh lư phúc địa trị hóa tiên quan

Chí tâm kính lễ
Hỏa trì tứ thánh ngũ đạo đại thần

Chí tâm kính lễ
Đại nhạc triều ban quan điển thánh chúng

Chí tâm kính lễ
Kim niên Thái Tuế tôn thần

Chí tâm kính lễ
Tuế phân hàng ôn thiển hỏa thánh chúng

Chí tâm kính lễ
Phúc Sơn Đông nhạc hành cung linh tể hầu cao đô đốc

Chí tâm kính lễ
Thiên hạ đô đại thành hoàng chủ giả

Chí tâm kính lễ
Cửu châu xã lệnh chi thần

Chí tâm kính lễ
Niên nguyệt nhật thời tứ trực công tào

Chí tâm kính lễ
Bản phủ thành hoàng chi thần

Chí tâm kính lễ
Thuộc huyện huyện hoàng vương giả

Chí tâm kính lễ
Tự điển miếu mạo thần kì

Chí tâm kính lễ
Đương hương giới thổ cốc chi thần

Chí tâm kính lễ
Kim nhật hư không quá vãng giám sát uy linh

Cử..
Tiêu trừ nghiệp chướng thiên tôn

Bộ hư

Bộ hư

Thần văn: Phàm nhân hữu quá
Giai do nhất niệm chi sai, thiển thiện vi sư
Khả trí bách tường chi giáng
Thảng phi dự phòng kì hoạn
Tất di tốc lệ ư cung
Khai dĩ tự tân
Phiên nhiên thoái tỉnh
Quy y tam bảo
Kí tam nghiệp chi băng tiêu, triều lễ chúng chân
Kì chúng khiên chi điện tảo
Lục căn thanh tĩnh
Vạn tội quyên trừ
Cố vi ngộ phạm chi phi
Tự tác giáo tha chi quá
 Tiền tùy thích
Bái hạ hàm nguyên
Trọng niệm thần đẳng miễn tưởng linh quang
Phủ khuynh đan đảo
Nhật nghiêm chi kính
Tục bất cụ ư tái tam, thiên mệnh mị thường
Phúc dụng phu ư cửu ngũ
Canh tích hữu phu chi huệ
Khả vi vô quá chi nhân
Mật nguyện đại bá nhân phong
Phiến nghiệp hoa nhi biễu lạc, phổ triêm thánh trạch
Tư thiện quả dĩ sinh thành
Thần đẳng vô nhiệm kích thiết
Hà ân chi chí
Cẩn khải dĩ văn

Tam khải

Tam lễ

Lễ kinh

Thần pháp chúng đẳng chí tâm quy mệnh
Thái thượng tam tôn, thập phương chúng thánh
Lễ kinh như pháp

Chí tâm khể thủ lễ
Thái thượng vô cực đại đạo

Chí tâm khể thủ lễ
Tam thập Lục Bộ tôn kinh

Chí tâm khể thủ lễ
Huyền Trung đại pháp sư

Thập nhị nguyện

Nhất nguyện nhất nhân hữu khánh
Nhị nguyện nhị cảnh trai minh
Tam nguyện tam nông lạc nghiệp
Tứ nguyện tứ tự hòa bình

Ngũ nguyện Nhị Ngũ từ củng cố
Lục nguyện lục hợp trừng thanh
Thất nguyện Thất Tinh tung chiếu
Bát nguyện bát tiết an vinh

Cửu nguyện cửu tuyền khai thái
Thập nguyện thập tần sinh thành
Thập nhất nguyện phúc lưu thiện tín
Thập nhị nguyện đại đạo hưng hành

Hướng lai

Hướng lai triều tu lễ
Tịnh dĩ chu viên
Hồi tạ đông nhạc thiên tề đại sinh nhân thánh đế
Đại nhạc nhất thiết uy linh
Mật vọng thánh từ
Khúc thùy hồng phục
Thượng nguyện đương kim hoàng đế
Dữ thiên tề thọ
Tộ diễn vô cương
Yển vũ tu văn
Binh kỳ vĩnh tức
Triệu tính ca dao ư hữu đạo
Tứ phương hân lạc vu thái bình
Âm sướng dương thư
Thời hòa tuế nhẫm
Thứ nguyện cầu

Tín sĩ mỗ đẳng hắc bộ trừ vĩnh kiếp chi khiên
Thanh tịch kỉ trường sinh chi tự
Tại tại khắc mông ư nguyên cát
Nhân nhân hàm hữu ư an hòa
Cửu tổ tề tiên
Thập phương cộng khánh
Nãi chí hàm sinh phẩm loại
Quân triêm thành toại chi nhân, trường dạ u hồn
Câu mộc siêu lăng chi hóa
Vi thượng nhân duyến
Niệm đông phương linh bảo thiên tôn
Thanh linh thủy lão thiên tôn
Đông hoa thượng tướng thiên tôn
Phúc sinh vô lượng thiên tôn
Bất khả tư nghị công đức

Đông nhạc đại sinh bảo Cánh

 

FDFDFD.jpg

Đông Nhạc Đại Đế Sinh Bảo Chân Kinh  東岳大帝

 

Đông Nhạc Đại Đế Sinh Bảo Chân Kinh  東岳大帝

td.jpg

Đông Nhạc Đại Đế Sinh Bảo Chân Kinh  東岳大帝


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 4.920
  • 133
  • 2.186
  • 123
  • 6.025.178
  • 845.328