Thần tiên Việt Nam

Lễ 23 Táo Quân Vương Chân Kinh 道教送灶神科 越南道教

 

Đạo Giáo Thần Tiên

 

 Lễ 23 Táo Quân Vương Chân Kinh

 

道教送灶神科

 

 

越南神仙

 Táo Quân Vương Chân Kinh

(Chân kinh người hiểu Đạo Tiên mới thỉnh được Thần Tiên giáng hạ) 

taoquan05115.jpg 

Lời giới thiệu:

Bắc Đẩu tinh quân nói:

Nhà nào có Kinh này khấn và tụng được  thì tai chướng chẳng xâm, chư thánh giữ cửa. Người chết dưới địa phủ được thăng thiên. Mộ phần kết phát, con người thanh tú, hạnh minh đa đinh đông người. Ngũ lộ thần tài chỉ lối. Văn Xương ban pháp học danh. Thần lên Thượng giới Triều Bái cao chân công đầy, đức thành. Tương cảm đế quân. Tụng Kinh linh ứng nâng mây tím mà lên trời. Có câu rằng: Nhất nhân đắc đạo Kê, Khuyển cũng thăng thiên.

 

Đạo Giáo Thần Tiên Tống Táo Thần Khoa

道教送灶神科

Táo Vương Gia

Táo Thần tên gọi đầy đủ là:

Đông Trù Tư Mệnh Cửu Linh Nguyên Vương Định Phúc Thần Quân.

Táo Quân, Táo Quân Công Tư Mệnh Chân Quân Cửu Thiên Đông Trù Yên Chủ Hộ Trạch Thiên Tôn.

Táo Vương, Ngài là Táo Vương Gia. Thần của nhà bếp.

Ngọc Đế sắc phong cho Ngài là.

Ngọc Thanh Phụ Tướng Cửu Thiên Đông Trù Tư Mệnh Táo Vương Chân Quân.

Có hiệu Đông Trù Tư Mệnh Định Phúc Chân Quân.

Cửu Thiên Tư Mệnh Hộ Trạch Thiên Tôn.

Đông trù là chỉ chung cho tất cả các nhà bếp.

* Thờ Táo Thần là một tập quán có từ xa xưa của nước ta, dân gian đã thờ phượng rộng khắp.

Trong sách Chu Lễ đã ghi tên Ngài Tử Lê ở Dụ Tỏa là Táo Thần thờ phụng.

Gồm:

Môn Thần (thần giữ cửa nhà),

Tỉnh Thần (thần giếng),

Xí Thần (thần nhà cầu),

Thần Trung Lựu (giữ nhà) và.

Táo Thần.

Năm vị thần linh này phụ trách việc gìn giữ sự bình an hạnh phúc cho một gia đình, thuộc về thần gia đình.

Tại các đình miếu không thờ Táo Thần, nên không thấy miếu đình nào có chỗ thờ Táo Thần cả.

Đông Trù Tư Mệnh Định Phúc Táo Quân Chi Thần Vị. Hay Định Phúc táo Quân.

Thường thì vẽ hình hai vợ chồng gọi là.

Táo Vương Gia (ông vua táo).

và Táo Vương Mẫu (mẹ táo). Lại có những nơi chỉ họa một vị thôi, gọi là Độc Tọa táo Vương (một vua Táo ngồi).

Hai bên có hai câu liễn:

Thượng thiên ngôn hảo sự – Lên trời tâu việc tốt.

Hạ giới bảo bình an – Xuống phàm hộ bình an

Trong Đạo giáo Táo Thần ở trên Cửu Thiên giữ sổ sách xuất sinh của con người, nên tôn là Cửu Thiên Tư Mệnh Chân Quân.

* Sinh nhật hàng năm của Tư Mệnh Táo Quân là ngày mùng 3 tháng 8, dân gian có tục cúng Ngài bằng mì chay và trà, đốt giấy tiền vàng bạc.

Táo Thần là vị nào?

* Có thuyết lại cho rằng, Ông Táo chính là Viêm Đế thuộc họ Thần Nông khi xưa, chết được Ngọc Đế phong làm Táo Thần. Trong sách Hoài nam Tử ghi Viêm Đế giữ chức Hỏa Quan, chết làm Táo Thần.

đã dạy người kéo cây lấy lửa.

Đời Tam Hoàng Ngũ Đế. Sách Chu Ký viết:

Ngài có hai vị phụ tá để ghi chép lại thiện ác của con người.

Một vị là Thiện Quán (xem xét việc tốt),

Một vị là Ác Quán (xem xét việc xấu).

Cuối năm tổng kết cho Táo Quân về tấu với NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ. Ngày hai mươi bốn tháng chạp (12) thì Táo Thần sẽ lìa thế gian trở về thiên đình để tâu thiện ác của mỗi nhà trong năm đó. Cho nên, dân gian có tục Đưa Ông Táo vào chiều ngày 23 tháng chạp.

* Trong sách Kính Táo Toàn Thư nói,

Táo Thần hưởng nhang khói của một nhà, gìn giữ sức khỏe cho người trong gia đình, theo dõi việc thiện ác của nhà đó, tâu rõ công hay tội của nhà đó (thụ nhất gia hương hỏa, bảo nhất gia khang thái, sát nhất gia thiện ác, tấu nhất gia công quá).

Theo thuyết nói rằng, nếu Táo Thần cử tội lên thì NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ giảm thọ cho người đó.

Nếu nặng thì bị giảm thọ ba trăm ngày,

Nếu nhẹ thì giảm thọ một trăm ngày.

Việc cúng tiễn Táo Thần:

Quan tam, dân tứ, đặng gia ngũ.

Quan là chỉ cho những nhà quan chức quyền quí, tập quán cúng tiễn vào ngày 23.

Dân là chỉ cho bá tính bình thường, cúng tiễn ngày 24.

Đặng gia là chỉ cho giới cao cấp thượng lưu, cúng tiễn ngày 25.

Nhưng thường trong dân gian lại dùng ngày 23 để cúng tiễn, là vì hy vọng lấy hơi quan để nhà mình được phát đạt.

Phẩm vật để cúng tế Táo Thần thường là những thức vừa ngọt vừa dẻo như là: Dưa hấu, kẹo mạch nha, kẹo kéo, …, khi Táo Thần về trời chỉ tâu những điều tốt lành ngọt ngào của người nhà thôi.

Thế nên có câu:

Ngật điềm điềm.

Thuyết hảo thoại (ăn ngọt ngọt, nói việc tốt).

và câu: Hảo thoại truyền thượng thiên – Hoại thoại đâu nhất biên (Nói tốt rõ lên trời, việc xấu tránh qua bên). Ngoài ra, cũng để trám miệng ông Táo, người ta cũng thường cho ông uống một loại rượu đặc sản, dùng riêng cúng ông Táo, gọi là.

Túy Tư Mệnh (ông Táo say).

Mục đích là cho ông Táo say mèm, quên đầu quên đuôi, chẳng nhớ gì mà tâu xãnh.

Do đó, cúng tế Táo Thần có ý nghĩa là cầu phúc tránh họa vậy.

Đến trước bàn thờ ông Táo van vái:

Thượng thiên ngôn hảo sự – Lên trời tâu việc tốt.

Hồi cung giáng bình an – Trở về hộ bình an,

Những lời vái như thế, ý cầu xin Ngài đừng tâu việc xấu và khi trở về phù hộ cho toàn gia đình được bình an may mắn, tránh khỏi những việc không hay cho gia đình mình.

*Sau lễ tiễn đưa ông Táo rồi, đến ngày mùng 4 tháng giêng phải nhớ làm lễ rước Ngài về.

(Có nơi cúng vào đêm giao thừa) gọi là lễ Tiếp Táo hay Tiếp Thần (đón thần Táo). Lễ này rất đơn giản, treo hình tượng mới của Táo Quân và hình con ngựa mới, tượng trưng là Ngài đã trở về đến nhà, trấn thủ trong gia đình để tiếp tục phù hộ và giám sát việc thiện ác.

* Việc đưa tiễn Ông Táo thì không nên làm trước ngày 14 tháng chạp, chọn được ngày tốt theo lịch Thông Thắng (ngày nào có ghi nên: Tế lễ, cầu phúc là được. Hoặc là chọn ngày có Thiên đức, Nguyệt đức, Tam hợp, Thiên hỉ

PHẨM VẬT CÚNG TẾ: Gồm có: Bánh kẹo, chè, đồ ngọt. Một mâm lễ mặn gà xôi (chân giò lợn hoặc thịt luộc, giò lợn) cơm canh, trái quả, trầu cau tiền vàng rượu, nước. và 1 mâm lễ mặn mời gia tiên như lễ Thổ công.

—————-o0o—————-

Khấn Lễ

Đạo Giáo Thần Tiên Tống Táo Thần Khoa

道教送灶神科

南国地名.

Nam Quốc… ………………………………………..

Tỉnh… ……………………………………………..

Thị… ………………………………………………

Địa danh. Phường, Xã, Thôn ……………………..

Đệ tử…………….Tên…………………………….

Hôm nay ngày …..Tại ……..

Tấu thỉnh Thổ Công táo quân thiên đình, tam giới, thần thánh chư thiên.

Thiên phủ, địa phủ, thủy phủ, nhạc phủ vạn pháp thần thông.

Tấu thỉnh Thổ Địa thần kỳ, Thành Hoàng xá lệnh.

Cung duy Thổ Công Táo Quân thiên đình. Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân. Thổ Gia Thổ Trạch Tứ Phương Ứng Giáng.

Thỉnh Môn Thần, Phúc Sự.

Thỉnh Tĩnh Thần Thanh Thủy.

Thỉnh Hỏa Thần Thượng thiên.

Thỉnh Bếp Thần Linh Hỏa.

Thỉnh Vua Bếp Tam Tài.

Thỉnh Xí Thần.

Thỉnh Khố Cung Thần trông nom trông gia nhân.

Thỉnh Ngũ Phương Ngũ Đế.

Hỏa hóa ngân lưỡng tống táo vương,

Thượng thiên hảo sự quảng tuyên dương.

Xa phu cá cá tráng ngang ngang,

Lực phu cấp bộ bôn tiền trình.

Đinh ninh nâm môn, ngộ sơn khai lộ, phùng hà đáp kiều.

Mạc ngộ tiền trình, công đức án tiền giao ngự phân minh.

Đẳng hậu ngự phê, hưu ngộ hạn kì.

Thiên điều vô tình, báo ứng chiêu chương.

Nhất triều tống táo viên mãn, phương thị ngộ đạo tiên cơ.

TÁO VƯƠNG CHÂN KINH

Tại thiên thành tượng vi ngũ đế chi tôn thần.

Tại địa vô hình y nhất gia chi tư mệnh.

Phân biện chu đường đảo chúc hỏa quan.

Thứ xử thiên đắc nhất dĩ thanh.

Địa đắc nhất dĩ ninh.

Vị vương tụng kinh.

Định trạch xá bảo an ninh.

Trù trung vô cấm kỵ tư mệnh cung táo quân.

Đại bi. Đại nguyện. Đại thánh. Đại từ.

Cửu thiên tư mệnh táo vương phủ quân.

Thỉnh thừa Thượng đế trực thuộc nhân gian.

Bảo phương ngung trạch nội.

Chấn phương giới môn đình.

Chỉ ngoại cung ngũ phương ngũ đế.

Vạn phúc phục nhiên Táo phủ Thần quân.

Tín chủ quyến thuộc mời.

Chín phương linh kỳ cương.

Lý chí ngũ phận Táo thần kỳ chi chúa tể.

Đông phương của Di quân.

Tây phương của Lục tất quân.

Nam phương của Tướng quân.

Bắc phương của Ngũ hỏa quân.

Trung ương của Tam thái quân.

Thổ hầu thổ bá quân.

Thổ mãnh thổ trọng quân.

Thổ kháng thổ khám quân.

Thổ lý thổ tôn quân.

Thổ gia quyến thuộc quân.

Niên trực, nguyệt trực, nhật trực, thời trực.

Mời ngũ phương Táo phủ Thần quân.

Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ.

Cửu cung bát quái, đẳng thần liệt vị uy linh.

Cửu thiên đông trù tư mệnh.

Định phúc táo phủ thần quân.

Thân nguyên giáp ất.

Mệnh thuộc đông cung.

Lịch thủy viêm đức dĩ hóa thân chân.

Thừa ngũ tinh nhi thủ rụng.

Siêu đan luyện hồng khắc dậu sinh thân.

Hoặc bá vân nhi hành vũ.

Hoặc thừa khí dĩ lăng phong.

Vô tình hữu sự sân bảo bách không.

Nhất gia gia hộ hộ tư mệnh chi tôn.

Đại bi, Đại nguyện, Đại thánh, đại từ.

Tán viết:

Hoàng hoàng hỏa đức.

Vị đạt cửu thiên.

Linh thông hạ giới.

Trạch nhuận hoàn duyên.

Chân cơ mạc trắc.

Diệu quyết thậm huyền.

Sinh linh chi chủ.

Miên miên duyên duyên.

Cung duy:

Tư Mệnh Táo quân chức chưởng đông trù mệnh thừa xích đế.

Nhân gian trụ trạch đặc chuyên hỏa chính chi tư.

Khúc đột thâm cư đại nhậm mộc điều chi ký.

Thiện ác lục kỳ khinh trọng.

Họa phúc thám định quyền hành.

Viêm viêm chính khí thường tôn hách hách thần uy võng trắc.

Tư nhân cát nhật.

Cẩn cụ hương đăng kiền tụng bảo cáo.

Chân kinh phục vong cách tư giám sát.

Vĩnh bảo tâm thần an tĩnh.

Tứ thời đốn tuyệt hỏa tai.

Mặc phù gia trạch hưng long.

Nhất thất tư đào thụy khí.

Cẩn cốc.

ĐÔNG TRÙ TƯ MỆNH TÁO PHỦ THẦN QUÂN BẢO CÁO

Chí tâm đính lễ (1 lễ)

Tự tại hồng quang phủ.

Tiêu dao bích riệm cung.

Vi ngũ tự chi linh kỳ.

Tác thất nguyên chi sứ giả.

Vận dụng nhi uy phân hỏa đức.

Huy hoàng nhi đạo hợp âm dương.

Danh ứng thượng thiên.

Công tuyên hạ thổ hữu chuyển họa vi tường chi lý.

Thiện phục ma khư quái chi năng hóa.

Chu nhân vật nhi phúc cập cổ kim.

Vận hội linh thông nhi âm triêm hải vũ.

Thần uy võng trắc diệu rụng vô cùng.

Chí thánh. Chí thần. Chí linh. Chí ứng.

Đông trù tư mệnh định phúc táo quân.

Hóa sinh định phúc thiên tôn.

Khai kinh tán:

Hỏa đức viêm viêm, ngũ hành ru kiêm.

Hóa sinh thậm diệu, ẩn phục tối nghiêm.

Tai tường mặc phác, hưu cữu tàng chiêm.

Cổ kim hách trạc, duyên phi ngư tiềm.

Cửu Thiên Tư Mệnh, Táo Hoàng Đại Thiên Tôn.

Tư Mệnh Bảo Cáo.

Chí tâm quy mệnh lễ.

Tôn hiệu cao hoàng lí đế vị.

Chí tôn chi hiệu. Chức tư hỏa phủ.

Bỉnh tư mệnh trọng chức chi quyền.

Thống linh khí nhi quái phân bát phương.

Bộ cấm tướng nhi danh tiêu chư khúc.

Cao mạc cao vu thông minh.

Chính trực đại mạc đại vu trù nội.

Phương ngung vạn đoan. Hệ vu cương duy.

Sự tất do vu chưởng ác. Miện lưu cổn tích.

Củng triều ngự tịch chi nghiêm.

Kiếm bội y quan. Sâm liệt tiên ban chi chúng.

Cát hung quan hệ. Họa phúc du tư.

Đại bi đại nguyện. Đại thánh đại từ.

Cửu thiên đông trấn vân trù.

Chủ hỏa tư mệnh định phúc phủ quân.

Canh sinh bảo mệnh thiên tôn.

Chí tâm quy mệnh lễ.

Hỏa đức trạch dân lại dĩ sinh.

Thượng điều ẩm thực phụng song thân.

Hạ chử ung thiết tư thọ mệnh.

Đan thiên thế giới.

Táo phủ chúng thần.

Dục thù hộ hữu hữu vị năng.

Phổ cụ hương đăng.

Thân thốn kính kiền thành.

Khẩn đảo hữu quá trừng.

Ngã kim kê thủ tạ hồng ân.

Nguyện bảo môn đình đa hỉ khánh.

Đại bi đại nguyện. Đại thánh đại từ.

Xích hoàng thượng phẩm.

Tam khí hỏa quan. Động dương đại đế.

Nam đan kỉ thọ thiên tôn.

Chí tâm triều lễ.

Thánh thị đông trù táo quân.

Thuyết dữ đại chúng tri văn.

Họa phúc duy nhân tự triệu.

Báo ứng như ảnh tùy hình.

Thánh phụng ngọc đế sắc chỉ.

Mệnh thánh hạ giám phàm dân.

Gia gia hộ hộ đô hữu.

Chân thị tư mệnh chi thần.

Giám sát nhân gian thiện ác.

Nhất nhất lục tái phân minh.

Mỗi nguyệt thượng thiên tiểu tấu.

Tịch để đại tấu thiên đình.

Nhân năng thành tâm hướng thiện.

Phúc lộc trinh tường mãn môn.

Thế giới nam nữ bất thiện.

Hướng táo nhất thiết độc thần.

Đối bắc thế thóa cập nịch.

Đối bắc chú mạ lỏa trình.

Khóa táo quát oa vô kị.

Sài thực hồng uế táo môn.

Chích thuyết thần vô linh ứng.

Thùy tri hoạch tội phi khinh.

Sinh tiền bệnh khổ đoạt toán.

Tử hậu trụy lạc thụ hình.

Táo thần nhất kiến bất nhẫn.

Khuyến nhĩ đại chúng truân truân.

Đặc hàng bảo huấn bát chương.

Đệ nhất kính thiên phụng thần.

Đệ nhị hiếu thân phụng tổ.

Đệ tam hòa mục lục thân.

Đệ tứ kính tích ngũ cốc.

Đệ ngũ thống tích sinh linh.

Đệ lục giới thực ngưu khuyển.

Đệ thất kính tích tự văn.

Đệ bát giáo huấn phụ nữ.

Bát chương dụ giới ân cần.

Nhược nhân tuân phụng thánh ngữ.

Bệnh đồng khô mộc hồi xuân.

Như hữu hủy báng uế độc.

Thiên hàng tội nghiệt lâm thân.

Bái tụng vĩnh tăng phúc thọ.

Tứ thời bát tiết an ninh.

Nhất nhậm triều triều yết thánh.

Hà như cận bội pháp văn.

Côn lôn hiển tướng chủng hỏa lão mẫu.

Thiên đế tư mệnh táo quân.

Cửu thiên xuy mẫu nguyên quân.

Bắc đẩu thất nguyên sử giả.

Đông phương thanh đế giáp ất táo quân.

Nam phương xích đế bính đinh táo quân.

Tây phương bạch đế canh tân táo quân.

Bắc phương hắc đế nhâm quý táo quân.

Trung ương hoàng đế mậu kỷ táo quân.

Ngũ phương ngũ đế táo quân phu nhân.

Thiên trù linh táo địa trù thần táo.

Thiên đế kiều nam địa đế kiều nữ.

Ngũ phương du dịch táo quân thần quân.

Tả hữu tướng quân xuy đào thần nữ.

Tiền hậu trị phù táo quân tiểu sử.

Tiến hỏa thần mẫu du hỏa đồng tử.

Thất thập nhị táo thị tòng quyến thuộc.

Thiên thượng tam thập lục táo thần quân.

Địa hạ nhị thập tứ táo thần quân.

Bản âm cửu thiên tư mệnh hỏa hoàng phủ quân.

Táo mẫu nguyên quân.

Uy linh hiển ứng đại thiên tôn.

Táo vương nguyện triều lễ.

Cửu thiên thượng phái ân luân táo vương phủ quân.

Tấu thiện tư ác.

Tường chung vũ mãn hồng quân táo vương phủ quân.

Úc úc phân phân.

Nguyên võ đường uy hách hách táo vương phủ quân.

Hàng cát hàng tường.

Kim khuyết nội tử vi cung táo vương phủ quân.

Từ bi hộ hữu.

Tường tân tọa hưng quốc bình táo vương phủ quân.

Vạn đức đạo cao.

Thanh vi cung hoàng kim khuyết táo vương phủ quân.

Thượng đế liên mẫn.

Hoa bảo tọa phóng quang minh táo vương phủ quân.

Tư tra luật lữ.

Phùng giáp tý ngộ canh thân táo vương phủ quân.

Trực tấu thiên tào.

Lâm hối nhật sóc vọng kì táo vương phủ quân.

Thượng thiên tư truyền.

Phụng thượng đế kính táo quân táo vương phủ quân.

Phú quý vĩnh xương.

Ngũ tự thần uy linh hách táo vương phủ quân.

Diệt tội tiêu tai.

Điều lục hòa phanh ngũ vị táo vương phủ quân.

Sám hối tu trì.

Cửu thiên tư mệnh táo vương phủ quân.

Uy linh hiển ứng táo vương quân.

Trấn trạch chi thần đệ nhất tôn.

Chính trực thông minh tư hỏa phủ.

Hiệu xưng diễm tuệ phái ân luân.

Phục văn chức tại nhân gian, vị thân dân nhi tối thiết:

Cáo ưng thiên thượng, phụng đế mệnh chi vinh trừ.

Phục nguyện bách thần ủng hộ, vạn thiện tư phù.

Thỉnh thừa Thượng đế trực thuộc nhân gian.

Bảo phương ngung trạch nội.

Chấn phương giới môn đình.

Chỉ ngoại cung ngũ phương ngũ đế.

Vạn phúc phục nhiên Táo phủ Thần quân.

Tín chủ quyến thuộc mời.

Chín phương linh kỳ cương.

Lý chí ngũ phận Táo thần kỳ chi chúa tể.

Đông phương của Di quân.

Tây phương của Lục tất quân.

Nam phương của Tướng quân.

Bắc phương của Ngũ hỏa quân.

Trung ương của Tam thái quân.

Thổ hầu thổ bá quân.

Thổ mãnh thổ trọng quân.

Thổ kháng thổ khám quân.

Thổ lý thổ tôn quân.

Thổ gia quyến thuộc quân.

Niên trực, nguyệt trực, nhật trực, thời trực.

Mời ngũ phương Táo phủ Thần quân.

Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ.

Cửu cung bát quái, đẳng thần liệt vị uy linh.

Cửu thiên đông trù tư mệnh.

Định phúc táo phủ thần quân.

Thân nguyên giáp ất .

Mệnh thuộc đông cung.

Lịch thủy viêm đức dĩ hóa thân.

Nhất gia gia hộ hộ tư mệnh chi tôn.

23 Tiễn Táo Vương:

Thượng tấu Thiên đình bảo hộ cho toàn gia thân thể khỏe mạnh.

Thần thái minh mẫn. Thiên mệnh vững bền. Thọ vận dài lâu.

Nếu như có hạn mời rằng:

Thanh long về biển cả. Bạch hổ lên rừng xanh.

Địa bàn xoay vận tốt. Phong thủy chuyển hồi hoàn.

Vận như mặt trời mọc buổi sớm. Như cưỡi mây bay đi.

Tiền tài như nước mùa xuân dâng lên khi mưa xuống.

Người già thêm thọ. Người trẻ thêm phúc.

Trung niên thì đại vận hưng khởi.

Trên trời ngũ tinh tiễn trăm phúc Nhân gian cửu diệu chẳng tai ương.

Tai qua phúc đến. Lớn nhỏ bình an. Cửa nhà sạch sẽ.

Trăm phúc cùng đến. Cầu được che chở. Mọi việc suôn sẻ.

Xin dâng lễ một lòng tỏ bày kính cẩn.

Giờ…năm… tháng…ngày tốt hỏa tốc phụng hành.

Linh đàn phụng sự. Vĩnh bảo cát tường.

Phúng kinh tuyên sơ hồi hướng.

—————-o0o—————-

Tế Táo Thần Cấm Kị:

Kính táo toàn thư viết tái:

Táo thượng tị kị vân:

Bất đắc dụng táo hỏa thiêu hương:

Bất đắc kích táo:

Bất đắc tướng đao, phủ trí vu táo thượng:

Bất đắc tại táo tiền loạn thuyết thoại, phát lao tao, khốc khấp, hô hoán, xướng ca:

Bất đắc tại táo tiền tiểu tiện, thổ thóa dịch:

Bất đắc tại táo tiền xích thân lộ thể:

Nguyệt kinh vị hoàn đích phụ nữ bất đắc quá táo tiền:

Phi phát giả bất đắc thiêu phạn tố thái:

Bất đắc tướng ô tảng chi vật tống nhập táo nội nhiên thiêu.

—————-o0o—————-

 

 

click để lấy sớ  tấu 23 tháng chạp Thổ công Táo quân >

 

https://thantienvietnam.com/khan-le/791-so-van-khan-tho-cong-tao-quan-thien-dinh-23-thang-chap-tau-thien-ac-nhan-gian-than-tien-viet-nam-.html

 

道教送灶神科


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 5.168
  • 173
  • 9.180
  • 165
  • 5.491.449
  • 831.048