Thần tiên Việt Nam

Phù đổng thiên vương chân kinh 扶董天王 越南道教

Đạo Giáo Thần Tiên

Phù Đổng Thiên Vương 扶董天王

Đạo Giáo Việt Nam 越南道教


Phù Đổng Thiên Vương Chân Kinh
phu_dong_thien_vuong_anh_2.jpg

Phù Đổng Thiên Vương 扶董天王 – Đạo Giáo Việt Nam 越南道教

(Chân kinh người hiểu Đạo Tiên mới thỉnh được Thần Tiên giáng hạ)

 

越南道教 thần tiên việt nam Taoist

 

 

 

Sáu đời Hùng vận vừa suy

Vũ Ninh có giặc mới đi cầu tài.

Làng Phù Đổng có một người

Sinh ra chẳng nói, chẳng cười trơ trơ.

Những ngờ oan trái bao giờ,

Nào hay thần tướng đợi chờ phong vân.

Nghe vua cầu tướng ra quân,

Thoắt ngồi, thoắt nói muôn phần khích ngang.

Lời thưa mẹ, dạ cần vương,

Lấy trung làm hiếu một đường phân minh.

Sứ về tâu trước thiên đình,

Gươm vàng, ngựa sắt đề binh tiến vào.

Trận mây theo ngọn cờ đào,

Ra uy sấm sét, nửa chiều giặc tan.

Áo nhung cởi lại Linh San,

Thoắt đà thoát nợ trần hoàn lên tiên.

Miếu đình còn dấu cố viên.

Chẳng hay chuyện cũ lưu truyền có…?

 

Khấn: ….

Việt Nam Quốc: …

Địa chỉ: …

Đệ tử: …

Chí tâm phục mệnh lễ.

Phù Đổng Thiên Vương

(Tịnh khẩu thần chúc)

净口神咒 丹朱口神, 吐秽除氛, 舌神正论, 通命养神, 罗千齿神, 却邪卫真, 思神炼液, 道气长存, 急急如律令,
Đan chu khẩu thần,

Thổ uế trừ phân,

Thiệt thần chính luận,

Thông mệnh dưỡng thần,

La thiên xỉ thần,

Khước tà vệ chân,

Tư thần luyện dịch,

Đạo khí trường tồn,

Cấp cấp như luật lệnh, 

( 净心神咒) 太上台星, 应变无停, 驱邪缚魅, 保命护身, 智慧明净, 心神安宁, 三魂永久, 魄无丧倾, 急急如律令,

(Tịnh tâm thần chúc)

Thái thượng đài tinh,

Ứng biến vô đình,

Khu tà phược mị,

Bảo mệnh hộ thân,

Trí tuệ minh tịnh,

Tâm thần an ninh,

Tam hồn vĩnh cửu,

Phách vô táng khuynh,

Cấp cấp như luật lệnh, 

( 净身神咒) 灵宝天尊, 安慰身形, 弟子魂魄, 五脏玄冥, 青龙白虎, 队仗纷纷, 朱雀玄武, 侍卫我真, 急急如律令,

(Tịnh thân thần chúc)

linh bảo thiên tôn,

An ủy thân hình,

Đệ tử hồn phách,

Ngũ tạng huyền minh,

Thanh long bạch hổ,

Đội trượng phân phân,

Chu tước huyền vũ,

Thị vệ ngã chân,

Cấp cấp như luật lệnh, 
( 祝香赞) 香热玉炉, 信达九天, 恭祈圣临法筵, 三焚献真仙, 诚意专精, 惟鉴在心处,
(Chúc hương tán)

Hương nhiệt ngọc lô,

Tín đạt cửu thiên,

Cung kì  thánh lâm pháp diên,

Tam phần hiến chân tiên,

Thành ý chuyên tinh,

Duy giám tại tâm xứ,

Phù Đổng Thiên Vương Chân Kinh

扶董天王宝诰 志心朝礼

雄朝启圣 朔岭降神

将真天将 人是奇人

最灵最秀 乃圣乃神

剑挥落雾 马跃腾云

龙扶貉国 电扫殷军

树榕脱剑 空里化身

消灾捍患 护国救民

累加凤诰 叠拜龙文

千秋正气 万古熇焄

伏望 灵声赫濯

至显至尊 朔山扶董大天尊

钦诵

Phù đổng thiên vương bảo cáo

Chí tâm triều lễ
Hùng triều khải thánh
Sóc lĩnh giáng thần
Tương chân thiên tương
Nhân thị kì nhân
Tối linh tối tú
Nãi thánh nãi thần
Kiếm huy lạc vụ
Mã dược đằng vân
Long phù hạc quốc
Điện tảo ân quân
Thụ dong thoát kiếm
Không lý hóa thân
Tiêu tai hãn hoạn
Hộ quốc cứu dân
Lũy gia phượng cáo
Điệp bái long văn
Thiên thu chính khí
Vạn cổ hốc lưu
Mật vọng
Linh thanh hách trạc
Chí hiển chí tôn
Sóc sơn phù đổng đại thiên tôn
Khâm tụng.

 

PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG CHÂN KINH

Chí tâm phục mệnh lễ.

Nam quốc hiển linh

Phù đổng Thiên vương

Giáng xung thiên thần vương,

Thượng đẳng phúc thần.

Nhất vị tế cương nghị,

Hiển hựu anh linh Phù Đổng Thiên vương

Uy linh đại đức giáng cát tường

Nam Tiên hóa thân vi Thiên tướng

Bảo cảnh an dân thiên đạo trường

 

Quyền phân tinh đẩu tào tư ứng

Trên ba thước ngẩng đầu uy lực

Dưới tấc gang đi đứng thần thông

Cơn sấm sét Thiên uy ứng sợ

Cưỡi ngựa thiêng Thiên hộ Thân đồng

Nam quốc phù đổng thiên vương.

Hộ quốc an dân. Gậy thần hộ nhân gian

Xá chi yêu quái

Tứ sinh lục đạo

Hữu cảm tất phù

Tam giới thập phương

Vô cầu bất ứng

Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ

Cảm ân thiên địa

Chi hồng ân hà nhật nguyệt

Chiếu lâm chi hậu đức.

Chi ân hữu vạn báo đáp vô nhất

Kính cẩn thành tâm hành lễ

Nam quốc Tiên thánh tại đàn tiền.

Hương hỏa tài đạo lưu vạn kiếp.

Cảnh hóa phù hựu thiên vương.

Hưng hành diệu đạo thiên tôn

 

Tam Quan Thu Tán

Tam quan đại đế bảo cáo 
Chí tâm quy mệnh lễ

 三官大帝宝诰  志心皈命礼

唯三圣人 乃一太极

普受浩劫家之命 鼎膺无量品之褒

紫微清虚洞阴 总领功过

赐福赦罪解厄 普济存亡

道冠诸天 恩覃三界   大悲大愿

大圣大天

Duy tam thánh nhân
Nãi nhất Thái Cực
Phổ thụ hạo kiếp gia chi mệnh
Đỉnh ưng vô lượng phẩm chi bao
Tử vi thanh hư đỗng âm
Tổng lĩnh công quá
Tứ phúc xá tội giải ách
Phổ tể tồn vong
Đạo quan chư thiên
Ân đàm tam giới đại bi đại nguyện
Đại thánh đại từ
三元三品三官大帝

Tam nguyên tam phẩm tam quan đại đế 
三官九府三百六十应感天尊

Tam quan cửu phủ tam bách lục thập ứng cảm thiên tôn

 


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 461
  • 38
  • 3.282
  • 122
  • 4.444.848
  • 803.048