topthantienvietnam.jpg


Lễ Cúng Giỗ Gia Tiên 越南道教

 

ĐẠO GIÁO THẦN TIÊN

 

LỄ CÚNG GIỖ GIA TIÊN

 

                                     Đồng tiền trong lễ cúng giỗ gia tiên

Việt Nam quốc…….Hà nội tỉnh ……..

Hôm nay ngày …...Tại ……...

Tấu thỉnh Thổ Công táo quân thiên đình

Tấu thỉnh Thổ Địa thần kỳ, Thành Hoàng xá lệnh

Nay đệ tử có Mẫu thân (Anh, Bác, Các cụ ...).

Mất ngày: ……...An táng tại …...

Nay xin phép Thổ Công táo quân thiên đình, Thổ Địa thần kỳ, Thành Hoàng xá lệnh cho về nhà, địa chỉ…. tại đây hướng hiển ngày nhật húy.

Trên mời cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ, thúc bá, đệ huynh, cô, di, tỷ, muội tại gia cùng về.

Nay ngày nhật húy của: ... về tại nhà ... hướng hiển, có cơm, canh, rượu, thịt, phù lưu, phù lang, hoa quả, nhang đăng đẳng vật tứ phẩm uy nghi.

Sau ngày nhật húy phù cho gia đình bách phúc đồng lai trừ tai tiêu tán phúc lai tai khứ, nhật tiến như nhật, vũ tiến văn thăng, tìm nơi có đức, gặp người có nhân, xin cho đất được an cư, tòng tư tử tôn được hưng vượng.

Tấu thỉnh Thổ Công táo quân thiên đình

Tấu thỉnh Thổ Địa thần kỳ, Thành Hoàng xá lệnh cho phép người âm nhà đệ tử. Về thì cưỡi gió, đi thì cưỡi mây về âm phần, long thần hộ hựu, mộ trạch vạn sự tốt lành.

Xin đa tạ